Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Fondiĝis la Monda Reto de Juristoj por Pli Bona Mondo
de Monda Reto de Juristoj por Pli Bona Mondo  
26a aprilo 2006

Prezentiĝas la ĵus fondita Monda Reto de Juristoj por Pli Bona Mondo, kun alvoko, kaj kun deklaro pri la skandalo de la en Usono malliberigitaj kontraŭterorismaj 5 kubanoj.

MONDA RETO DE JURISTOJ POR PLI BONA MONDO

Fondita la 13-an de aprilo 2006, per interkonsento de la internaciaj, regionaj kaj naciaj asocioj partoprenantoj en la "5-a Amerika Renkontiĝo de Sociaj Movadoj, Retoj kaj Organizoj kiuj luktas kontraŭ la ALKA [1] kaj por ebligi pli bonan Amerikon", okazinta en Havano, Kubo, de la 12-a ĝis 15-a de aprilo 2006.

Fondo-asocioj :

  Internacia Asocio de Demokrataj Juristoj (IADJ) [hispane : Asociación Internacional de Juristas Demócratas (AIJD)]

Amerika Asocio de Juristoj (AAJ) [Asociación Americana de Juristas (AAJ)]

Asocio de Laborjuraj Latinamerikaj Advokatoj (ALLA) [hispane : Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL)]

Nacia Sindikato de Advokatoj de Usono NSAU [hisp. : Gremio Nacional de Abogados de los Estados Unidos (NLG)]

Nacia Asocio de Demokrataj Advokatoj de Meksiko (NADAM) [hisp. : Asociación Nacional de Abogados Democráticos de México (ANAD)]

Brazila Asocio de Laborjuraj Advokatoj (BALA) [Asociación Brasileña de Abogados Laboralistas (ABRAT)]

Nacia Unio de Juristoj de Kubo (NUJK) [hisp. : Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC)]

Informo pri la celoj de la starigo de la Reto kaj la minimumaj normoj de funkciado :

- 1. Labori por la necesa unueco kaj kunordigado pri agadprogramoj kiuj metu nin en kondiĉojn por direkti ĉiujn niajn klopodojn al atingo de niaj plej justaj streboj. 

- 2. Ke ne estu ĝenerala centro kaj ke stariĝu kunordigadoj je nivelo de la internaciaj, regionaj kaj naciaj asocioj kiuj partoprenas en ĝi.

- 3. La Reto konsistos esence el retpoŝta komunikado de artikoloj kaj dokumentoj kiuj esprimas la pozicion de la juristaj organizoj kiuj partoprenas en ĝi kaj el okazigo de atelieroj, seminarioj kaj aliaj agadoj nome de la Reto ĉe la eventoj kiuj okazas esence en la Mondaj Sociaj Forumoj, Pintkunvenoj de la Popoloj, renkontiĝoj kontraŭ la ALKA kaj similaj. Ĝi apogos la publikigadon en la teksejoj de la asocioj de juristoj kaj en aliaj specialigitaj publikigaĵoj.

- 4. La prioritataj temoj de la reto estos tiuj de la asocioj kiuj partoprenas en ĝi, inter kiuj estas la jenaj :

a. La interkonsentoj kaj agadoj kiuj aprobiĝas en la kunvenoj kaj aktivecoj de la asocioj kiuj partoprenas en la Reto, inkluzive de tiuj interkonsentitaj en la Mondaj Sociaj Forumoj, Pintkunvenoj de la Popoloj, renkontiĝoj kontraŭ la ALKA kaj aliaj.

b. La batalo kontraŭ la novliberala tutmondigo, la traktatoj de liberkomerco, la Monda Organizo pri Komerco kaj la ekstera ŝuldo.

c. La skemoj de integrado favoraj al la popoloj.

ĉ. La batalo kontraŭ la terorismo en la kadro de la juroŝtato, kontraŭ la ŝtatterorismo kaj por la liberigado de la kvin junaj kubanoj maljuste enkarcerigitaj en Usono ĉar ili batalis kontraŭ tiu plago de la homaro.

d. Kontraŭstaro al armeigo, al la militaj intervenoj, la minacoj de la imperiismo kontraŭ Irano, la kontraŭleĝaj kaj nedefinitaj malliberigoj kaj la rifuzo de aliro al justico por tiuj personoj.

e. La defendo de la rajtoj de la palestina popolo.

f. La batalo por demokratiigo de la sistemo de la Unuiĝintaj Nacioj.

g. La batalo por la rajto je tero kaj por la nutraĵa suvereneco.

ĝ. La defendo de ĉiuj homaj rajtoj, precipe de la rajto de la popoloj je laboro, socia sekureco, edukado, sano, la egaleco inter ĉiuj personoj sendistinge de raso, sekso, nacia deveno, seksaj orientiĝo kaj identeco, nekapableco aŭ religa kredo.

h. La rajto je disvolviĝo kaj je digna vivo por ĉiuj viroj kaj ĉiuj virinoj de nia tero.

- 5. Ĉiu asocio nomumos gvidanton kiel kunordiganton de la reto, kiu estos la taskito por ricevi, selekti kaj retpoŝte dissendi la artikolojn kaj dokumentojn. Tiuj esprimos la opiniojn de siaj aŭtoroj kaj/aŭ de la asocioj kiujn ili reprezentas, kaj kiuj ne nepre devas kongrui kun la ceteraj organizoj kiuj partoprenas en la Reto.

- 6. En la konstituciiga kunveno de la Reto estis interkonsentite elekti temajn kunordigantojn, pri la ekstera ŝuldo, la migradoj kaj la terorismo, kiuj konsiderinde kontribuos al traktado de tiuj temoj en la agadoj de la Reto. Tiuj kiuj ŝatus pritrakti tiujn temojn povas direkti sin al Fabio Marcelli, buroano de la IADJ [hisp. : AIJD] de Italio, pri la temo de la ekstera ŝuldo, retpoŝte per : fabio.marcelli@isgi.cnr.it, al Marjorie Cohn, prezidanto elektita de la Nacia Sindikato de Advokatoj de Usono, pri ĉio kio koncernas la terorismon : libertad48@san.rr.com kaj al Oscar Alzaga, de la Nacia Asocio de Demokrataj Advokatoj de Meksiko, pri la migradoj : conciliacion@jlca.df.gob.mx

- 7. Kun la celo subteni la debaton pri la diversaj temoj, bonvenas la publikigado de komentoj pri la artikoloj kaj dokumentoj komunikataj en la Reto.

- 8. La artikoloj kaj dokumentoj estas sendotaj en la originala lingvo, kaj la asocioj kiuj partoprenas en la reto subtenos ilian tradukadon al la angla, hispana, franca, portugala kaj al aliaj lingvoj, laŭ la eblecoj kaj la amplekso de la temo.

- 9. La kunordigantoj de la asocioj estos taskitaj dissendi la artikolojn kaj dokumentojn uzante praktikajn rimedojn, interalie por eviti, laŭeble, ke unu sama dokumento estu sendita al la sama persono de diversaj kunordigantoj.
- 10. En la jaro 2007, okaze de la "6-a Amerika Renkontiĝo de Havano" okazos taksado de la atingitaj rezultoj, decidiĝos rimedoj por perfektigi la Reton kaj estos konsiderata la ebleco starigi propran teksejon de la Reto. Tiu pritaksado povas okazi ankaŭ en la "14-a Kontinenta Konferenco de la Amerika Asocio de Juristoj", kiu okazos en la urbo Karakaso aŭ dum la venonta Monda Socia Forumo.

- 11. Ĝis kiam ne estas decidite pri la starigo de la teksejo de la Reto, la asocioj kiuj partoprenas en ĝi aperigos informojn pri ĝi en siaj propraj teksejoj.

- 12. Analiziĝos kun la kunordigantoj de la "Reto de la Retoj Defende de la Homaro" [hisp. : "Red de Redes en Defensa de la Humanidad"] la kunlaborado de la "Monda Reto de Juristoj por Pli Bona Mondo" kun tiu reto kiu grupigas intelekturlojn kaj socialajn batalantojn de multaj landoj de la kvin kontinentoj. Por pli da informo konsulteblas la teksejo : http://www.defensahumanidad.cu

Deklaroj, raportoj kaj aliaj dokumentoj aprobitaj en la kunvenoj kaj agadoj estigiĝintaj kadre de la "5-a Amerika Renkontiĝo de Sociaj Movadoj, Retoj kaj Organizoj luktantaj kontraŭ la ALKA kaj por ebligi pli bonan Amerikon" :

ALVOKO DE LA MONDA RETO DE JURISTOJ POR PLI BONA MONDO

Ekde la 2-a Amerika Renkontiĝo de Batalo kontraŭ la ALKA, diversaj organizoj de juristoj de la amerika kontinento kunvokis atelierojn en kiuj estis esplorataj kaj diskutataj la temoj de batalo kontraŭ la ALKA, la TLK [Traktatoj de Liberkomerco, hisp. : TLC] kaj por alternativo de aŭtenta integriĝo de Latinameriko.

Inter la 25-a kaj 29-a de januaro de 2006 okazis en Karakaso, Venezuelo, kadre de la 6-a Monda Socia Forumo kaj de la 2-a Socia Forumo de Ameriko, internacia jura ateliero sub la temo "Rajto, suvereneco, laboro kaj integriĝo" en kiu estis funde analizataj esencaj temoj ; la ekstera ŝuldo, la nacia suvereneco, la homrajtoj, la ALKA kaj la traktatoj de liberkomerco kaj la regiona integriĝo, la laborjuro kaj la socia sekureco, la terorismo, aparte tiu de ŝtato, la armea enpenetriĝo de Usono, la militoj kaj agresoj kaj la ellaborado de agadplano por alfronti, kun juraj kriterioj kaj vidpunktoj, la retojn de la nuno kaj la estonton en nia unupolusa mondo kaj speciale en Latinameriko.

Dum tiuj ĉi jaroj kreskis, profundiĝis kaj antaŭeniris la rezistomovado kontraŭ la ALKA, kiel esprimo de la intenco rekoloniigi niajn popolojn, kaj ni festis, kun prava ĝojo, la frakason de la intertraktadoj en la Pintkunveno de Ameriko en Mar del Plata.

Tamen ni devas konscii ke la danĝero kiun prezentas la projekto ALKA estas daŭre kaj plene reala : la intertraktado kaj posta realigo de traktatoj pri liberkomerco (TLK) de Usono kun obeemaj registaroj de Latinameriko, aparte de Centrameriko, kaj la ofensivo de la membrolandoj de la Organizo pri Disvolvado kaj Ekomomia Kunlaborado (ODEK) [hisp. : OCDE] kadre de la MOK, lanĉita por eternigi ĝian dominadon, evidentigas la neceson intensigi niajn batalojn tiuterene.

La novliberalismo estas, en realo, bezono de readaptado de la kapitalismo kaj de ĝiaj pintaj landoj. Kion Usono faras nun, estas reorganizi sian malantaŭan korton, kiu bedaŭrinde konsistas el niaj landoj.   Ĉe la fino de la kontraŭeco inter Oriento kaj Okcidento, la interkapitalisma konkurenco akriĝis. Apogante sin sur sia ekonomia, milita kaj politika superregeco, Usono lanĉis proceson de "integrado" kun nia subkontinento kun la signoj de nia ekonomia subigo kaj erozio de la atributoj de nacio-ŝtato, kiu malplibonigis la vivkondiĉojn de niaj popoloj kaj kaŭzis la perdon de legitimeco de la politika gvidado de niaj landoj.

Por Usono temas tutsimple pri subordigita artikulado de Latinameriko kaj Karibio al nova internacia labordivido.

La teorioj pri la tielnomata "limigita suvereneco" estas parto de la imperiisma strategio de monda dominado, propra al ĝia naturo kia ajn estu la frakcio ("demokrata" aŭ "respublikana") de la sola partio en ĝia registaro, kiu aktuale esprimas sin kun senlima agresemo de klare novfaŝisma karaktero.

Parto de tiu strategio estas la trudado de modeloj de "formala demokratio", per kiu ili uzas la hipokritan kaj retorikan manipuladon de la Homaj Rajtoj ; per kiu ili volas kaŝi sian politikan-militan enpenetriĝon, la instaladon de novaj militbazoj kaj la absolutan regadon de la kontinento eĉ per "ekologia" masko (provo deklari Amazonion heredaĵo de la homaro). La tielnomata batalo kontraŭ la terorismo, de kiu Usono deklaris sin gvidanto kaj ĉampeono, riveliĝis kiel brutala farso kontribuanta al la trudado de ĝiaj interesoj.   Tiu situacio trudas al ni novajn defiojn en la batalo kontraŭ la armeigo kaj la ekstera ŝuldo kiuj minacas kaj premas niajn popolojn, la neceso antaŭenigi ilian veran intergriĝon, sub solidaraj modeloj kiel tiu kiun proponas kaj ekrealigas la ALBA ; la lukto por la rajto je tero kaj ĝia racia kaj efika uzado ; la nutraĵa sekureco kaj suvereneco, la rajto je vivo, je sana medio, je edukado, je sano, je laboro, la socia sekureco, je egaleco inter ĉiuj personoj sendistinge de raso, sekso, nacia deveno, seksaj orientiĝo kaj identeco, nekapableco aŭ religia kredo, fine, la unuversala kaj ne forprenebla rajto je disvolvado kaj je digna vivo por ĉiuj viroj kaj ĉiuj virinoj de nia tero.

Alfronti tiujn kaj aliajn defiojn postulas de nia altigi la necesan unuecon kaj kunordigadon kadre de agprogramoj kiuj metas nin en la kondiĉojn por direkti ĉiujn niajn klopodojn al atingo de niaj ĝustaj aspiroj.

En la kadro de la 5-a Amerika Renkontiĝo de Sociaj Movadoj, Retoj, Organizoj kiuj luktas kontraŭ la ALKA por ebligi pli bonan Amerikon, la partoprenantaj juristoj, sekvante la analizojn de la menciitaj renkontiĝoj, decidas starigi Mondan Reton kiu donu spacon por la ellaborado de strategioj de luktado kaj la harmoniigon de komunaj agadoj ; kaj formuli alvokon al ĉiuj organizoj de juristoj de bona volo esplori kaj antaŭenigi la vojojn kaj taktikojn de agado aprobitajn en nia Amerika Renkontiĝo ; disvolvi novajn iniciatojn kaj kreivajn agadojn en la spirito de la Renkontiĝo kaj kun la plena kaj konstruiva sento kiu regis ĝiajn diskutojn kaj interkonsentojn kaj, ĝenerale, artikigi kreskantan forton kiu altiĝu por malhelpi la indikitajn imperiismajn agojn, per aliĝo al la Monda Reto konsistigata unue de la organizoj kiuj subskribas ĝin kaj, fine, kontribui kiel juristoj al salvado de la estonteco de la homaro.

Urbo Havano, la 14-an de aprilo 2006.

Deklaro de la Buroo de la Internacia Asocio de Demokrataj Juristoj

La Buroo de la Internacia Asocio de Demokrataj Juristoj (IADJ) kunveninte en la urbo Havano, la 11-an kaj 12-an de aprilo 2006, agnoskas la kontraŭleĝecon kaj okazantan maljustecon en la jura proceso kontraŭ kvin kubaj herooj enkarcerigitaj en Usono pro la sola ago lukti kontraŭ la terorismo en momentoj en kiuj la registaro de tiu lando diras ke ĝi faras krucmiliton kontraŭ la terorismo. 

Konsiderante ke, laŭ la konsitucia juro de Usono kaj la normoj de la internacia juro, en la proceso esencaj leĝaj garantioj estis rompitaj, kiel ankaŭ tiuj de la rajto je adekvata defendo malhelpita per la limigo de komunikado de la akuzitoj kun siaj defendaj advokatoj tenante ilin en izolita aresto dum 17 monatoj de preparado de la juĝado, la maladekvata aplikado de leĝoj pri nacia sekureco por malhelpi la aliron de la akuzitoj kaj iliaj defendantoj al pruvoj, kaj la okazigo de juĝo en malamika medio en la komunumo de Miamo kie politike forte influas la gvidantoj de la teroristaj organizoj kiuj estis observataj de la Kvin. Tiuj rompoj, kune kun la truditaj malproporciaj kondamnoj, laŭ la opinio de la Laborgrupo pri Arbitraj Arestoj de la Komisiono pri Homrajtoj de la Unuiĝintaj Nacioj sciigita la 27-an de majo 2005, estas tiom gravaj ke ili igas la areston de la kvin kontraŭleĝa kaj arbitra.

Konsiderante krome ke la Dekunua Distrikto de Apelacioj de Atlanto, responde al la apelacio farita de la Kvin, revokis la kondamnojn kaj dispoziciis okazigon de nova juĝado laŭ sia juĝo diktita la 9-an de aŭgusto 2005 ke la proceso okazis sub vera ŝtormo, kreita de la komunikiloj, kontraŭ la akuzitoj antaŭ kaj dum la juĝado en komunumo kun fortaj antaŭjuĝoj kontraŭ ili kaj kun ripeta malkonvena konduto de la reprezentantoj de la ministerio trude fervoraj atingi verdikton de kulpeco anstataŭ justecon.

Sekve, tiu ĉi kunveno aprobas la kondamnon de la IADJ de la esprimitaj leĝrompoj de la proceso, interkonsentante ke ni devas komunikigi inter ĉiuj niaj membroj la tutan informon pri la proceso, por daŭrigi la diskonigon de la kazo inter la organizoj de juristoj kaj de aliaj sociaj sektoroj, deklari pri tio en ĉiu internacia forumo, okazigi samtempe jurajn agojn antaŭ internaciaj organismoj kaj ĉian ajn eblan agadon kiu ebligas ke en tiu kazo realiĝu la deviga kaj necesa justo.   Urbo Havano, la 12-an de aprilo de la jaro 2006.

Kiel aliĝi al la Reto ?

La asocioj de juristoj kiuj dividas la celojn de la "Monda Reto de Juristoj por Pli Bona Mondo", kaj kiuj deziras aliĝi al ĝi, devas sendi aliĝpetan retmesaĝon al unu el la fondo-asocioj, kiuj interŝanĝos la informon kaj dicidos pri la aprobado per favora voĉo de la plimulto de la fondo-asocioj.   La asocioj membroj de la fondintaj internaciaj organizoj, kiuj petas aliĝon al la Reto estas aŭtomate allasotaj.

Notoj :

1. Areo de Liberkomerco de Ameriko, hispane ALCA.

Elhispanigita de Monda Asembleo Socia (MAS)