Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Raporto pri la Plurcentra Monda Socia Forumo 2006 en Karakaso (Venezuelo)
de Vilhelmo Lutermano  
30a januaro 2006

Tiu ĉi Karakasa MSF (de la 24-a ĝis la 29-a de januaro 2006) elstaras plurrilate : unue, ĉar okazis entute ses Esperantaj agadoj rekte en la MSF mem. Due, ĉar la atendoj, pro mankanta planado kaj pluraj aliaj kaŭzoj, interalie la nealveno de reprezentantoj de iuj agadoj, fariĝis minimumaj. Kaj trie, ĉar la rezultoj superas ĉion ĝisnunan.

Jen la ses planitaj aranĝoj, kronologie :

- 1. Monda Asembleo Socia (MAS), Temo : (Esperante, kun buŝtraduko al la hispana) Ĉu necesas alternativa lingvo por konstrui alternativan mondon ? - merkrede la 25-an de januaro, 08:30 - 11:30 h matene ;

- 2. Esperanto International Academy, Temo : (hispane) Pontigante la salton inter la popoloj - merkrede la 25-an de januaro, 15:30 - 18:00 h ;

- 3. Izquierda y esperanto - SATeH, Temo : (hispane) Unu lingvo por ĉiuj, Esperanto, por pli efika, demokratia kaj malmultekosta komunikado, ĵaŭde la 26-an de januaro, 08:30 - 11:30 h matene ;

- 4. Universala Esperanto-Asocio (UEA), pere de ties Amerika Komisiono, Temo : (hispane) Por demokratia komunikado je globa skalo. Unu lingvo alternativa por alia ebla mondo, vendrede, la 27-an de januaro, 08:30 - 11:30 h matene ;

- 5. Kooperativo Esperanto-Amikaro (Venezuelo), Temo : (hispane) Kial kaj por kio lerni Esperanton ?, sabate, la 28-an de januaro, 08:30 - 11:30 h, matene ;

- 6. Liberté pour les langues (LPLL, Libero por la lingvoj), Temo : (diverslingve) Ĉu la angla fariĝu la lingvo de Venezuelo ? de Brazilo ? de Kebekio ?, dimanĉe, la 29-an de januaro, 08:30 - 11:30 h, matene.

Al siaj aranĝoj venis fakte nur la Monda Asembleo Socia (MAS), la Kooperativo Esperanto-Amikaro kaj la Libero por la lingvoj ; tiuj de SATeH [SAT en Hispanio] kaj UEA ne venis (la reprezentanto de UEA ne ricevis sian flugbileton menditan ĉe Babels). Tamen, pri la organizantoj de la 2-a aranĝo (kiu estas tiu "Academy" ?) kaj pri la aranĝo mem (ĉu entute ĝi okazis) ni povas nenion diri - ni mankis ĝin pro plan-eraro.

Jam antaŭ la komenco de la MSF Johano Negrete (Karakaso) kaj mi faris 18-minutan radiointervjuon (en la hispana kaj en Esperanto) pri la okazontaj Esperanto-aranĝoj, ĉe la radiostacio de la Pedagogia Instituto de la Universitato de Karakaso - radio kiu kovras tutan Venezuelon.

La aranĝon de la Monda Asembleo Socia (MAS) vizitis nur dek homoj (inter ili nur 3 Esperantistoj), sed dum tiu aranĝo, la raportoservo de Babels faris detalan raporton (deŝuteblan de ĝia retpaĝo), ŝtata venezuela televido intervjuis Johanon Negrete dum 10 minutoj, kaj alia ŝtata televido (VIVE-TV) filmis nian aranĝon dum 40 minutoj - kaj ĉio estis poste, en sia tuta longeco, sendita ! Por tiu aranĝo ni antaŭe esperis inter 15 kaj 20 partoprenontojn, sed kiam ni venis al la loko mem, vidante la regantan malplenon, ni jam emis hejmeniri, sed fakte ja partoprenis, per radio kaj televido, ne dekoj, sed milionoj !

La posttagmezan aranĝon de tiu mistera "Academy" ni maltrafis, kiel dirite, pro plan-eraro.

Al la aranĝo de SATeH venis 2 reprezentantoj de la Kooperativo Esperanto-Amikaro kaj unu de MAS. Ni profitis la okazon por atentigi la preterpasantojn per diversaj afiŝoj kaj banderoloj pri Esperanto, kaj efektive venis kelkaj interesitoj.

Same okazis sekvatage ĉe la aranĝo de UEA, sed tiam ni (Negrete kaj mi) estis krome intervjuataj de la katolika radiostacio « Instituto Radiofónico Fé y Alegría (IRFA) ». Al tiu mikrofonulo, religiulo, ni sukcesis klarigi, ke Esperanto estas sekulara versio de pentekosto (kie la sankta spirito igis la diverslingvanojn interkompreniĝi), do la ĉesigo de la Babel-dislingvigo.

Sabate okazis la aranĝo de la Kooperativo, kaj tiun partoprenis lokaj kaj regionaj Esperantistoj (i.a. la fratoj Mosonyi, konataj etnologoj), pluraj junuloj de la kooperativo kaj pluraj neesperantistoj, entute 15 personoj. Kvin prelegoj en la hispana, unu (de mi) en Esperanto pri la temo « Linukso kaj Esperanto ».

Dimanĉe mi venis iom malfrue al la aranĝo de Libero Por La Lingvoj, trovis tie dekon da personoj kiuj atendis Franciskon Simonnet, kiu, forgesinte ion en sia hotelo, iris tien por preni ĝin, kaj mi kaptis la okazon prezenti la libron de Claude Piron, Le défi des langues - Du gâchis au bon sens. Kiam venis F. Simonnet, okazis vigla diskuto, venis pluraj aliaj, kaj fine ni decidis, kiel konkludo, 6 proponojn, pri kiuj ni ankoraŭ dum tri semajnoj perrete diskutos, ĝis la 19-a de februaro, tago kiam la rezulto ekvalidos.

Jen la 6 proponoj :

- 1. Propono al la organiz-komitato de la MSF en San-Paŭlo, Brazilo, akcepti Esperanton kiel unu el la lingvoj, komence por la teksejo de la Forumoj kaj ties bultenoj ;

- 2. Starigi lingvan observejon kiu observu kaj denuncu la lingvajn maljustaĵojn tra la mondo kaj ĉiukampe ;

- 3. Veki la konscion pri la lingva problemo (ekz-e per disvastigo de informoj pri la lingvoj de la mondo kaj pri Esperanto) ;

- 4. Intensigi la kunlaboradon inter Babels kaj LPLL ;

- 5. Denunci la teknologiajn obstaklojn por la libera lingva esprimiĝo ;

- 6. Konsideri la indoĝenajn kaj minoritatajn lingvojn (ligo kun la usona imperio).

Dum la 1-a propono direktiĝas rekte de la kunvenintoj al la organizkomitato de la MSF en San-Paŭlo - portugallingve prezentota de du brazilaj partoprenintoj, pri la plenumado de la 4-a propono respondecas la estraro de LPLL, kaj la ceteraj proponoj direktiĝos al la Sociala Forumo Lingva (SFL) kaj al tiuj organizoj de la MSF kiuj devus havi ian lingvopolitikan parton de siaj taskoj.

Do, Johano Negrete kaj mi (la solaj kiuj partoprenis ĉiujn aranĝojn pri Esperanto aŭ la lingvoproblemo - eble kun la escepto de la 2-a) havis la impreson ke tiu ĉi MSF donis al Esperanto bonegajn kondiĉojn kaj ke ni sufiĉe bone uzis ilin.

Montriĝis ankaŭ, ke la du aranĝoj, evidente planitaj kaj pagitaj de la organizoj kiuj mem ne venis (tiuj de SATeH kaj de UEA/Amerika Komisiono), ne estis vanaj, ĉar ili donis al ni la okazon por krome prezenti Esperanton.

La lingvaj baroj estis ĉie senteblaj, kaj ŝajnas al mi ke ankaŭ pli kaj pli da homoj sentas sin ĝenataj de ili. Sufiĉis simple mencii la ĉie en la MSF regantan babilonan situacion por tuj komprenigi ke necesas alternativo.

Krom tio, la situacio en Karakaso meritas apartan artikolon, kiu priskribos la revolucian etoson kaj la staton de la revoluciaj ŝanĝoj, kiel kadron en kiu okazis tiu rimarkinda Forumo, rimarkinda ankaŭ ĝuste por Esperanto, kiun ankaŭ trablovas - kaj taŭzas - la revolucia vento.

Vilhelmo LUTERMANO.