Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Oftaj demandoj
de florent  
16a marto 2005

- 1. Kial ekzistas MAS ?
- 2. Kiu povas aliĝi al MAS ?
- 3. Kiel okazas aliĝo al MAS ?
- 4. Kion - laŭ MAS - signifas bazdemokratieco, kaj per kio ĝi montriĝas en MAS ?
- 5. Kion - laŭ MAS - signifas travideblo, kaj per kio ĝi montriĝas en MAS ?
- 6. Ĉu en pure reta organizo ne superabundas sensenca babilado ?
- 7. Ĉu MAS ne konkurencas ekzistantajn organizojn ?
- 8. Ĉu MAS neas la ekziston de klasoj kaj de klasbatalo ?
- 9. Ĉu MAS estas vere tute senpaga ?
- 10. Kiel MAS financas sin ?
- 11. Ĉu MAS estas nur peresperanta organizo aŭ ankaŭ poresperanta ?
- 12. Kiajn rilatojn MAS alstrebas kun aliaj Esperantaj organizoj ?
- 13. Sur kiuj analizoj MAS bazas sian agadon ?

Respondoj

- 1. Kial ekzistas MAS ?

Estas du ĉefaj kialoj.

Unue, necesas asocio en kiu ĉiuj Esperantistoj, kiuj pretas fari ion por kontraŭstari la novliberalismon kaj por konstrui pli bonan mondon, sendepende de tio ĉu ili havas monon por pagi membrokotizojn, povas plenrajte kune kun samcelanoj diskuti, decidi kaj agi por tiuj celoj. Do, asocio en kiu povas agi ankaŭ homoj en malriĉaj landoj - se ili havas retaliron. Tia estas MAS.

Due, ĉar necesas asocio en kiu ĉiu membro decidas rekte mem - sen doni sian voĉon al estraro kiu ekster la kongresoj decidas anstataŭ la membroj. Do, bazdemokratia asocio. Mondvaste bazdemokratia organizo povas esti nur pure reta asocio. Tia estas MAS.

- 2. Kiu povas aliĝi al MAS ?

Ĉiu homo kiu parolas Esperanton, kiu apogas la statuton de MAS kaj kiu havas individuan kaj internacie funkciantan retpoŝt-adreson. Li ne bezonas monon por aliĝi kaj membri en MAS.

- 3. Kiel okazas aliĝo al MAS ?

Se la kandidato plenigis la aliĝilon kaj subskribis la statuton, li estas prezentata al la membraro ; se post du semajnoj ne venas obĵeto, li estas akceptita kiel membro.

Se venas obĵeto kun argumento kontraŭ aliĝo de tiu kandidato, la tuta membraro decidos post kromaj du semajnoj pri anigo au ne de la kandidato.

En kazo de rifuzo, la kandidato rajtas repeti aliĝon post 12 monatoj.

- 4. Kion - laŭ MAS - signifas bazdemokratieco, kaj per kio ĝi montriĝas en MAS ?

Organizo estas bazdemokratia, se ĝiaj membroj decidas pri ĉio rekte mem, sen elekti reprezentantojn kiuj decidas anstataŭ la membroj. Bazdemokratia organizo ne havas estraron. MAS estas bazdemokratia en tiu senco. La tamen necesaj elektoj por certaj taskoj, ekzemple tiu de mastrumado de la diskutlisto, estas teknikaj kaj ne enhavdecidaj, kaj krome tiuj taskitoj estas tuj revokeblaj, se ili, laŭ opinio de la plej multaj membroj, malbone faras sian laboron. Eĉ konflikt-komisiono ne ekzistas en MAS, ĉar se venas plendo kontraŭ iu membro, la membraro decidas laŭ la sama maniero kiel ĉe obĵeto al kandidato (respondo 3).

- 5. Kion - laŭ MAS - signifas travideblo, kaj per kio ĝi montriĝas en MAS ?

Travidebla estas organizo sen burokratiaj sekretoj, en kiu ĉiu membro rajtas kaj povas scii ĉion diritan ene de la asocio, do, en kiu nenia propono, diskutero aŭ decido estas kaŝita antaŭ unu aŭ iuj membroj. En tradiciaj - precipe "paperepokaj" - asocioj ekzistas estraro, kies membroj diskutas kaj decidas anstataŭ la asocianoj, kaj kutime la asocianoj ne scias, kion diris la unuopaj estraranoj. Travideblo estas ebla ankaŭ en tradiciaj organizoj, se ties estraro laboras ekskluzive per reta dissendolisto kaj se tiu dissendolisto estas legebla por ĉiuj asocianoj. Sed ĝis nun tio nenie okazas en tradicia organizo. MAS, en tiu senco, estas travidebla, ĉar ĉiuj membroj estas samtempe minimume legaj membroj en ĉiuj dissendolistoj de MAS, kaj krome - eĉ esence - ĉar ĝi estas bazdemokratia.

- 6. Ĉu en pure reta organizo ne superabundas sensenca babilado ?

Tio estas efektive la reala sperto en diversaj dissendolistoj kaj retaj diskutejoj. Sed MAS havas barilon kontraŭ tia evoluo. Nome, ekzistas en MAS minimume du diversaj dissendolistoj : tiu por diskutado kaj tiu por decidoj. Proponoj estas unue farendaj en la diskutlisto, kaj nur kiam 10 % de la membroj apogas la proponon, ĝi transiras en la decidoliston. Nur en tiu ĉi, ĉiu MAS-ano devas individue ricevi ĉiujn mesaĝojn. Krome, se tamen montriĝas abunde da babilado en la diskutlisto, eblas krei apartan ejon por babilado, babiloliston.

- 7. Ĉu MAS ne konkurencas ekzistantajn organizojn ?

Ne, ĉar ili ĉiuj diferencas disde MAS aŭ per siaj celoj aŭ/kaj per sia strukturo (aliaj estas piramidecaj anstataŭ bazdemokratiaj) kaj per la specifeco de sia membraro (aliaj postulas membrokotizojn, plejparte ne pageblajn de malriĉuloj). Disde diversaj diskutlistoj MAS diferencas en tio ke ĝi estas ne nur diskuta, sed ankaŭ decida kaj aga.

- 8. Ĉu MAS neas la ekziston de klasoj kaj de klasbatalo ?

En MAS ekzistas diversaj analizoj pri tiuj terminoj. MAS ne insistas pri ilia uzado, ĉar plej gravas la kuna agado de ĉiuj progresemuloj - sendepende de ilia analizo pri klasoj - por la celoj de MAS, nome labori por starigi senklasan socion sen ekspluatado, socion kiu organizas sian ekonomion laŭ la bezonoj de ĉiuj homoj de la planedo.

- 9. Ĉu MAS estas vere tute senpaga ?

Jes, absolute (kondiĉe ke oni havas retaliron). Ne necesas pagi aliĝkotizon nek membrokotizojn. Ĉiuj servoj de MAS estas senpagaj. Se MAS iam proponos kromajn servojn eble pagendajn, tiuj devas ne malgravigi la senpagajn servojn. Ekzemple penseblas ke oni decidas iam fari "realajn" renkontiĝojn aŭ eldoni paperan gazeton, por kiuj necesas pagi kotizojn, sed tiaj renkontiĝoj ne rajtas fari decidojn, kaj la paperaj gazetoj ne rajtas enhavi informojn kiuj ne aperas en la senpagaj organoj de MAS.

- 10. Kiel MAS financas sin ?

La "normala" funkciado de MAS ne bezonas financadon, krom la pagadon de la retpaĝo kaj de la dissendolistoj. Tiuj - malaltaj - kostoj (po 15 eŭroj en 2005) estas kovrendaj per donacoj de MAS-anoj kiuj pretas pagi ilin. Krome, MAS povas decidi eldoni afiŝojn kaj sendi delegitojn al diversaj eventoj, ekz-e al la Monda Socia Forumo, kies kostoj estas ankaŭ kovrendaj per donacoj. Decidoj pri elspezoj validas nur lau la mezuro en kiu disponeblas mono por ili. Tial ni provizu la kason de MAS, ekzemple per donacoj.

- 11. Ĉu MAS estas nur peresperanta organizo aŭ ankaŭ poresperanta ?

MAS estas esence peresperanta organizo : ĝia laborlingvo estas Esperanto. Tio ne signifas ke ĝi estas indiferenta al la neceso varbi lernantojn de nia lingvo kaj fari ion por instruado de la lingvo. Sed ĝuste por tio ekzistas aliaj organizoj, kun kiuj MAS celas kunlabori.

- 12. Kiajn rilatojn MAS alstrebas kun aliaj Esperantaj organizoj ?

Kunlaborado alstrebendas jam kun organizoj kiuj propagandas la lingvon, varbas lernantojn kaj instruas Esperanton. Tiaj organizoj ekzistas mondvaste (ekzemple Universala Esperanto-Asocio) kaj regione. Krome ekzistas aliaj peresperantaj organizoj kiuj havas similajn celojn kiel MAS. Kun tiuj organizoj MAS volas starigi kiom eble plej amikecajn rilatojn de kunlaborado.

- 13. Sur kiuj analizoj MAS bazas sian agadon ?

Ĝenerale, la MAS-anoj klopodas por fari laŭeble siajn analizojn mem. Granda helpo por tio estas la analizoj de Le Monde diplomatique - kiuj aperas en Esperanto sub la adreso http://eo.mondediplo.com - kaj simile seriozaj analizoj.

Akceptejen