Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ankaŭ la regionaj paco kaj sekureco estas esencaj bezonoj en ĉi tiuj tempo
de Rodrigo MALMIERCA  
17a julio 2020

Rodrigo Malmierca : „Ankaŭ la regionaj paco kaj sekureco estas esencaj bezonoj en ĉi tiuj tempoj”

Rodrigo Malmierca

La 15-an de julio 2020

Elstaraj invititoj :

Mi volas komenci esprimante mian dankon pro la invito partopreni en ĉi tiu spaco pri „Regionaj Forumoj. Kernaj Mesaĝoj”. Estas por mi granda honoro kundividi la vidpunkton kaj perspektivon pri nia regiono en Latinameriko kaj Karibio, pri la maniero integre, universale kaj efike progresigi kaj certigi – okaze de la malfacilaj cirkonstancoj nun travivataj de la internacia komunumo – la aplikon de la Taskaro 2030 pri daŭripova evoluo.

Post la Kunsido pri la Celoj por Daŭripova Evoluo – okazinta en Novjorko pasintseptembre – evidentiĝis, ke la plenumado de la Taskaro povas fuŝiĝi. Nur la malplimulto de la celoj estas atingitaj aŭ baldaŭ atingitaj, kaj atingi la ceterajn postulos pli grandajn agadojn politikajn kaj transformiĝon de la nuntempaj progresmodeloj.

Nuntempe la situacio fariĝis pli kompleksa pro la plurflanka bato de la pandemio COVID-19, kaj tio postulas de ni urĝajn agojn por evitigi retroiron survoje al la celoj, kaj potencigi la pozitivajn tendencojn en rilato kun tiu Taskaro.

La landoj de Latinameriko kaj Karibio alfrontos ĉi tiujn problemojn de malfavora pozicio pro la ne-efika ekonomia agado de la regiono en la lastaj jaroj, kaj pro la atingitaj kreskantaj niveloj de la ŝuldoj. La ekonomia progresado de la regiono havas la plej intensan malrapidiĝon kompare kun aliaj regionoj, kaj historian indicon pli malaltan ol tiu koncerne la lastaj sep jardekoj. Nia ekonomia komisiono por Latinameriko kaj Karibio (CEPAL) prognozas falon de 5,3 % de la enlanda malneta produkto en la regiono, kaj ĝi estos la plej malbona rezulto en la tuta historio.

En tiaj cirkonstancoj, nur reago en ĉiuj niveloj kunordigita de la landoj povos ĉesigi aŭ bremsi la profundajn batadojn de ĉi tiu pandemio, kiu distingas nek landlimojn, nek ideologiojn, nek progresnivelojn.

Hodiaŭ, pli forte ol iam ajn, niaj Latinameriko kaj Karibio daŭre emas al plurflankismo renovigita kaj potencigita, kaj malinstigas la protektemajn aŭ ekstreme naciismajn poziciojn malakceptante la aplikon de unuflankaj premreguloj, kiuj rompas la normojn kaj principojn de la internacia ĵuro – troviĝantajn en la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj – kaj kiuj malhelpas la interkonsenton kaj komunajn klopodojn de niaj landoj sukcese travivi ĉi tiun krizon kaj ties sekvojn, kaj pluiri al la daŭripova evoluo.

Ankaŭ la regionaj paco kaj sekureco estas esencaj bezonoj en ĉi tiuj tempoj. Pro tio, la regiono ratifas sian proklamon kiel „Regiono de Paco” kaj malakceptas kiun ajn perforton aŭ entrudiĝon en siaj internaj aferoj.

Por certigi, en la nunaj cirkonstancoj, jardekon da agado kaj transformado cele al atingo de la celoj por daŭripova evoluo, necesas apliki rimedojn por potencigi la financajn, kasajn kaj impostajn sistemojn ; potencigi la sistemojn pri socia protektado kaj agadi por mildigi la krizon de la medio, sen preteratenti la diversajn bezonojn kaj devojn de la landoj okaze de eksterordinaraj situacioj – ĉefe en la malpli progresintaj landoj, en la landoj sen marbordo kaj en la etaj progresantaj insulaj ŝtatoj – samkiel la specifajn problemojn alfrontatajn de la mezriĉaj landoj. Por ili ni postulas justan traktadon, specialan kaj trafan, por garantii la helpadon al ĉiuj.

La nuna momento kaj la saĝeco postulas de la internacia komunumo preterlasi la politikajn diferencojn, kaj unuece trovi solvojn per kunlaborado kaj internacia solidareco, kun respekto de la suvereneco kaj memdecido de la landoj. Ni devas identigi niajn potencojn kaj labori pli lerte kaj flekseble por elekti ŝancojn, kunprojektojn kaj interŝanĝojn de sukcesaj spertoj, surbaze de la vasta spertiĝo de la regiono pri evoluigo de iniciatoj per la kunlaborado sudo-sudo kaj triflanka.

Sur nia nacia pozicio kaj laŭ ĉi tiu idearo ni modeste disponigas al ĉiuj landoj niajn spertojn en rilato kun la alfronto de la COVID-19, surbaze de nia propra nacia strategio kaj de la spertiĝo kaj de nia sansistemo kaj de niaj sanbrigadoj en la daŭro de ĉi tiuj jaroj, kun la principo kundividi niajn havaĵojn, sed ne niajn troaĵojn, kaj spite la kampanjon de manipulado kaj malprestiĝo kontraŭ niaj kuracistoj, fare de la usona registaro.

Intertempe, surbaze de nia pozicio kiel Prezidanto de la Forumo de la landoj de Latinameriko kaj Karibio pri Daŭripova Evoluo, ni bedaŭras la neokazigon de la Kvara Kunsido pro la nuna epidemia situacio. Tamen, danke al la subteno de ĉiuj regionaj faktoroj pri evoluo kaj al la laboro de la Ekonomia Komisiono pri Latinameriko kaj Karibio kaj de ĉi tiu prezidanta teamo, la neokazigo de la Forumo ne malhelpis la daŭran agadon, kiu celas la daŭripovan evoluon.

Indas mencii, kiel kontribuojn de la regiono, la Retejon pri la Celoj de la Daŭripova Evoluo en Latinameriko kaj Karibio, kiu estas platformo de scioj pri la Taskaro 2030 kunlabore farita de la sistemo de la Unuiĝintaj Nacioj, samkiel la Observejon COVID-19 en Latinameriko kaj Karibio, kiu estas fonto de informoj kaj analizoj pri la ekonomiaj kaj sociaj sekvoj de la pandemio, kio ebligas sekvi la evoluon de la krizoj kaj la rimedojn kun mallonga, meza kaj longa efiko establitajn de la 33 latinamerikaj kaj karibiaj landoj.

Mi ne volas fini sen agnoski la kernan kaj gravan kontribuon de CEPAL, samkiel la profesian kaj personan strebon de ĝia Plenum-Sekretariino, sinjorino Alicia Bárcena, kiu kunmarŝas kun la regiono okaze de ĉi tiu krizo kaj dum la procezo por apliko de la Taskaro 2030.

La problemoj por atingi la celojn pri Daŭripova Evoluo estas multaj kaj tre grandaj. La malfacilaĵoj kaj obstakloj ekzistas, sed ni kredas kaj emas al tio, ke niaj agadoj certigos la sukceson kaj trafos la vojon por atingi tian jaron 2030, kian ni volas. Nome de la ŝtato-membroj de CEPAL kaj speciale de la kuba registaro, ni konfirmas la devon de nia regiono pri la daŭripova evoluo kaj fidas je la efika agado de la Unuiĝintaj Nacioj daŭre akompani niajn naciojn en la serĉado de pli bona mondo por la nunaj kaj estontaj generacioj.

Ni esperas, ke la epidemia situacio baldaŭ malaperos, kaj ni povos denove kunsidi.

Multan dankon.

elhispanigita de Norberto Díaz Guevara

fonto : http://www.cubadebate.cu/opinion/20...

dato de la elfontigo : la 16-an de julio 2020

origina fonto : http://misiones.minrex.gob.cu/es/ar...

Kaj jen la hispanlingva originalo

Rodrigo Malmierca : “La paz y la seguridad regionales también son requisitos esenciales de estos tiempos”

Por : Rodrigo Malmierca 15 julio 2020

Distinguidos invitados :

Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo la invitación a participar en este segmento “Foros Regionales. Mensajes Claves”. Es un verdadero honor para mí poder compartirles la visión y perspectiva de nuestra región de América Latina y el Caribe sobre cómo avanzar y asegurar, ante las difíciles circunstancias que atraviesa la comunidad internacional, la implementación de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de manera integral, universal, y efectiva.

Tras la celebración de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible el pasado mes de septiembre en Nueva York, se hizo evidente para todos que el cumplimiento de la Agenda para el 2030 está en riesgo. Solo la minoría de las metas están cumplidas o próximas a cumplirse, y lograr el alcance del resto de las metas requerirá de mayores intervenciones de política, y una transformación de los actuales modelos de desarrollo.

Actualmente la situación se ha complejizado, debido al impacto multisectorial provocado por la pandemia de la COVID-19 ; lo que nos exige implementar acciones urgentes para impedir rezagos o retrocesos en el logro de los Objetivos y sus metas, y reforzar las tendencias positivas en su implementación.

Los países de América Latina y el Caribe enfrentan estos desafíos desde una posición desventajosa, debido al bajo desempeño económico de la región en los últimos años, y a los crecientes niveles de endeudamiento adquiridos. La región posee una desaceleración de su crecimiento económico más intensa que la de otras regiones y un desempeño histórico inferior al de sus últimas siete décadas. Nuestra Comisión Regional, CEPAL, proyecta una caída del PIB de la región en el 2020 del 5,3%, la peor en toda su historia.

En estas circunstancias, solo una respuesta articulada entre países, a todos los niveles, puede frenar y contrarrestar los profundos efectos de esta pandemia, que no distingue entre fronteras, ideologías o niveles de desarrollo.

Hoy más que nunca América Latina y el Caribe continua apostando por un multilateralismo renovado y fortalecido ; desalentando las posiciones proteccionistas o nacionalistas extremas, rechazando la toma de medidas coercitivas unilaterales que infringen las normas y principios del Derecho Internacional, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y que atentan contra el consenso y los esfuerzos mancomunados de nuestros países para superar esta crisis humanitaria y sus efectos ; y avanzar hacia el Desarrollo Sostenible.

La paz y la seguridad regionales también son requisitos esenciales de estos tiempos. Por ello, la región ratifica su proclama como Zona de Paz y rechaza cualquier intento de violencia e injerencia en sus asuntos internos.

Para asegurar, en las actuales circunstancias, una década de acción y de transformación por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es imperativo tomar medidas para el reforzamiento de los sistemas financieros, monetarios y fiscales ; fortalecer los sistemas de protección social y llevar a cabo acciones preventivas de adaptación y mitigación de la emergencia ambiental ; sin descuidar la atención a las diversas necesidades y desafíos que enfrentan los países en situaciones especiales, en particular los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo, así como los retos específicos a los que hacen frente los países de renta media. Para ellos demandamos un tratamiento justo, especial y diferenciado que garantice que nadie quede atrás.

El momento y el sentido común imponen a la comunidad internacional dejar a un lado las diferencias políticas y unidos, buscar soluciones mediante la cooperación y la solidaridad internacionales, en un ambiente de respeto a la soberanía y la libre determinación de los países. Debemos identificar nuestras potencialidades y trabajar con mayor agilidad y flexibilidad en la identificación de oportunidades, proyectos conjuntos y el intercambio de experiencias exitosas ; aprovechando la amplia experiencia de la región para llevar a cabo iniciativas mediante la cooperación Sur-Sur y triangular.

En nuestra condición nacional, y bajo esta filosofía, ofrecemos modestamente, a los países que lo soliciten, nuestras experiencias en el enfrentamiento a la COVID-19, basándonos en nuestra propia estrategia nacional y en la experiencia acumulada durante todos estos años por nuestro sistema de salud y nuestras brigadas de colaboración médica internacional, manteniéndonos fieles al principio de compartir lo que tenemos y no lo que nos sobra, y pese a la campaña de manipulación y descrédito desatada contra nuestros galenos por el gobierno de los Estados Unidos.

Mientras, en nuestra condición de Presidente del Foro de los países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, lamentamos que no fuera posible la celebración de su Cuarta Reunión debido a la situación epidemiológica imperante. No obstante, gracias al apoyo de todos los actores regionales del desarrollo, y el trabajo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y de esta Presidencia, la suspensión del Foro no fue un impedimento para continuar accionando en pos del desarrollo sostenible.

Vale destacar como contribuciones de la región, el Portal de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe, una plataforma de conocimiento sobre la Agenda 2030 desarrollada colaborativamente por el sistema de las Naciones Unidas ; así como con el Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe, una fuente de información y análisis sobre las consecuencias económicas y sociales de la pandemia que permite dar seguimiento a la evolución de la crisis y a las medidas de corto, mediano y largo plazo que implementan los 33 países de América Latina y el Caribe.

No quisiera concluir mi intervención sin reconocer la contribución clave y decisiva de la CEPAL, así como el esfuerzo profesional y personal de su Secretaria Ejecutiva, la Sra. Alicia Bárcena, en el acompañamiento a la región durante esta crisis y en el proceso de implementación de la Agenda 2030.

Los desafíos en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible son muchos y muy grandes. Los retos y obstáculos persisten, pero creemos y apoyamos que nuestras acciones pueden asegurar el éxito y cambiar el curso hacia un 2030 como el que todos queremos. En el nombre de los Estados Miembros de la CEPAL y en particular, del gobierno cubano, ratificamos el compromiso de nuestra región con el Desarrollo Sostenible y confiamos en el buen desempeño del Sistema de Naciones Unidas para continuar acompañando a nuestras naciones en la búsqueda de un mundo mejor para las generaciones presentes y futuras.

Esperamos que la situación epidemiológica mejore muy pronto, y podamos reunirnos nuevamente.

Muchas gracias.

(Tomado de Cubaminrex) http://misiones.minrex.gob.cu/es/ar...

http://www.cubadebate.cu/opinion/20... 2020 jul 16