Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Montrofenestra plurlingveco
24a januaro 2006

Rekomendoj de la Raporto Grin

MONTROFENESTRA PLURLINGVECO

La lingva sistemo de Eŭropa Unio oficiale nomiĝas "la plurlingvismo", sed ĝi praktike kondukas al hegemonio de unu nura lingvo : la angla. La raporto de François Grin, antaŭ nelonge transsendita al la "Alta Konsilantaro de taksado pri la lernejo", laŭ la peto de la franca Ministrejo pri nacia klerigado, mezuras la financan koston de tiu lingva situacio por la Unio.

- "Britio nete enspezas, ĉiujare minimume dek miliardojn da eŭroj pro la nuna superado de la angla lingvo ;

- "Se oni enkalkulas la multobligan efikon de iuj elementoj de tioma sumo, kaj ankaŭ la rendimenton de la kapitalo, kiujn la anglalingvaj landoj povas alimaniere investi pro la privilegia pozicio de sia lingvo, tiu ĉiujara sumo altiĝas ĝis 17/18 miliardoj ;

- "Tiu cifero ne enkalkulas la diversajn simbolajn efikojn (ekzemple la avantaĝon kiun profitas la denaskaj parolantoj de la hegemonia lingvo en ĉia situacio de traktado aŭ de konfliktado okazanta en ties lingvo) ; dume tiuj simbolaj efikoj havas sendube ankaŭ materiajn kaj financajn sekvojn."

Fronte al tiu konstato pri lingva maljusteco, Eŭropa Unio devas konsideri la rekomendojn de UNESKO favorajn al Esperanto kaj ankaŭ la konkludojn de la raporto de la profesoro Grin, laŭ kiu "la scenaro ’Esperanto’ ŝajnas la plej avantaĝa, tial ke ĝi tradukiĝus per neta monŝparo por Francio je ĉiujare proksimume 5,4 miliardoj da eŭroj, kaj per neta monŝparo por tuta Eŭropo je ĉiujare ĉirkaŭ 25 miliardoj da eŭroj. [...] 85% el la eŭropa loĝantaro trovas tiel evidentan kaj senperan intereson, sendepende de la politikaj kaj kulturaj riskoj entenataj en la lingva hegemonio."

JUSTA LINGVO POR JUSTA POLITIKO.

La movado por la internacia lingvo esperanto proponas tri kondutliniojn ebligantajn veran plurlingvecon kaj aliron al kultura diverseco por ĉiuj eŭropanoj :

1. La aliro al la kultura diverseco ne devas esti malhelpata de la lingvaj baroj. Esperanto estas kultura lingvo, sed ĝi estas ankaŭ lingvo ebliganta aliron al ĉiuj kulturoj. Nur per interkomunikado pere de neŭtrala lingvo la eŭropanoj povos sperti interkompreniĝon kaj komunan uzadon de siaj diversaj kulturoj.

2. La eŭropanoj ne estu senigitaj je internacia komunikado. Estas evidenta la bezono de internacia helplingvo en Eŭropo konsistanta el baldaŭ 23 oficialaj lingvoj. La eŭropanoj ne povas kontentiĝi per unu lingvo regebla nur de iu elitaro. Same kiel en Hungario, ĉiuj civitanoj de Eŭropa Unio devus havi eblecon lerni Esperanton, lingvo de ĉiuj regebla kaj ellernebla 10-oble pli rapide ol la angla.

3. Vera plurlingveco estas ebla. La promocio de la lingva diverseco ne devas esti limigita al lernado de du fremdaj lingvoj inter kiuj estu la angla. La unua lernita fremda lingvo utilas kiel modelo por la postaj lingvolernadoj. En tiu rolo de transiriga lingvo, la kvalitoj de Esperanto estas agnoskitaj. Ĝia lernrapideco kaj ĝia reguleco ebligas alfronti sentime la aliajn lingvojn kaj ellerni ilin pli rapide.

Elfrancigis Claude Longue Epée kaj Vilhelmo Lutermano

— -

Reagoj :

Zlatko :

Ĉu iu povus peti sinjoron Grin mem iom plivastigi ĉi-tiun unupaĝan informon. AL mi mankas nepre almenaŭ kelkaj linioj kiuj klarigas kiel li atingis la koncernajn ciferojn ? Simple aserti ke britoj gajnas 17 miliardojn sen diri baze de kio oni kalkulis tion estas malserioze.

Renato : (2006-01-28)

Fakte Grin verkis 127-paĝan libron kun amaso da tre malfacile kompreneblaj kalkuloj por veni al tiu rezulto.

Kaj la originalan franclingvan libron kaj la tradukon al Esperanto vi trovas en www.tejo.org/uea/Grin.

Leo De Cooman : (2006-01-27)

En la sesa ĉapitro de la raporto trovebla i.a. ĉe

http://www.tejo.org/uea/GRIN06 

vi povas legi : « Aliflanke, oni ankaŭ povus baziĝi, por la taksado de la privilegiitaj merkatoj, ne sur la rekta sumo de elspezoj taksitaj surbaze de la informoj de British Council, sed sur la oficiala taksado de la brita registaro (tio estas ĉirkaŭ 13 miliardoj da eŭroj komence de la jaroj 2000, kio reprezentus sendube pli ol 15 miliardojn da eŭroj nuntempe, sed kiujn ni proponis taksi tre prudente je 6,75 miliardoj da eŭroj por la privilegiitaj merkatoj en kunteksto specife eŭropa)... ».