Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Kubo kaj Afriko : la porĉiamaj spuroj de tiuj, kiuj kune agadis
de Raúl Antonio CAPOTE  
27a majo 2020

Raúl Antonio Capote

La 23-an de majo 2020

La 25-an de majo oni festas la Tagon de Afriko, kiu ĉi-foje omaĝas la 57-an fondiĝ-datrevenon de la Organizaĵo por la Afrika Unuiĝo (OAU), nuntempe tiel nomata Afrika Unuiĝo (AU).

Okaze de la datreveno, la diplomatino Gisela García, direktorino de la sekcio Sud-Sahara Afriko, de la Ministrejo pri Eksteraj Aferoj de Kubo, havis intervjuon kun la gazeto Granma, kaj ŝi substrekis la gravecon de la rilatoj inter la kubaj registaro kaj popolo kun la kontinento „patrino” de la homaro.

Kubo konsideras la 25-an de majo kiel propran daton, pro la pluraj ligoj kun Afriko, kiuj estas bazoj de amikeco kun profundaj kulturaj kaj historiaj radikoj. La tago signifas ankaŭ profundan omaĝon al Fidel, kiu inspiris la aŭtentan alproksimiĝon de la kuba popolo al Afriko.

Granma : Kiaj estas la rilatoj inter Afriko kaj Kubo ?

S-ino Gisela García : La rilatoj inter Afriko kaj Kubo estas tre bonaj. En la pasinta jaro okazis konstanta politiko-diplomata dialogado, kaj en rilato kun ĝi ni estis vizitataj de la ŝtatestroj de Angolo kaj Ganao kaj de la reĝoj de Eswatini kaj Lesoto. Kubaj altrangaj delegitaroj vojaĝis al Afriko : la vicprezidanto Salvador Valdés Mesa vizitis Angolon, Sud-Afrikon, Etiopion, Namibion kaj Eswatini ; la vicunua ministrino Inés María Chapman Waugh vizitis Zimbabon, Sud-Afrikon, Lesoton kaj Kenjon kaj la vicunua ministro Ricardo Cabrisas Ruiz vizitis Angolon. Okazis kunsidoj por politika interkonsultoj kun Sud-Afriko, Zimbabvo, Tanzanio, Ruando, Kameruno, Benino, Senegalo, Liberio, Mauricio, Komoroj kaj Eburbordo, dum la vizitoj de kubaj altrangaj reprezentantoj de la Ministrejo de Eksteraj Aferoj.

Gravas substreki la ĉeeston de Kubo en forumoj kaj regionaj renkontiĝoj, kiel la Kunsido de la AU, en Addis Abeba ; la Internacia Konferenco pri Loĝantaro kaj Progreso kaj la kunsido de ŝtatoj de Afriko, Karibio kaj Pacifiko (AKP), okazinta en Kenjo.

Gravaj eroj en la jaro 2019 estis la malfermoj de kubaj ambasadejoj en Gabono kaj Maroko, kaj de Tanzanio en Havano. Ĉiuj ambasadoroj estis akredititaj.

Oni ne devas forgesi, ke Havano estas unu el la landaj ĉefurboj havantaj pli da afrikaj ambasadejoj (28), kiuj konsistigas tre aktivan diplomataron. Krome, Kubo estas unu el la landoj pli bone reprezentataj en la afrika kontinento, kun 34 diplomatejoj.

Kune kun la firma politiko-diplomata dialogo okazas konstanta kunlaborado kun la afrikaj landoj.

Granma : La kunlaborado inter Kubo kaj la afrikaj landoj daŭre potenciĝas kaj etendiĝas al pluraj branĉoj. Kiom da kunlabor-projektoj ekzistas nun, kaj en kiuj kampoj ili okazas ?

García : Hodiaŭ ni havas kunlabor-projektojn kun preskaŭ ĉiuj afrikaj landoj. En tiu kontinento, ĉ. 6.000 kubanoj laboras en kampoj kiel sano, instruado, konstruado, sporto, akvoresursoj kaj terkulturo. Kvankam ne estas fizika ĉeesto de kubanoj en aliaj landoj de Afriko, ni kunlaboras kun ili en rilato kun la klerigado, en kubaj universitatoj, de antaŭ- kaj post-universitataj diplomitoj. Nuntempe, ĉ. 9.000 afrikaj lernantoj havas superajn kursojn en Kubo.

Granma : Ĉu vi povas skize paroli pri la kunlaborado inter Afriko kaj Kubo ?

García : La kunlaborado inter Afriko kaj Kubo ne estas nova. Ĝia historio estas tiel longa kiel tiu de la revolucio, krom la historiaj kaj kulturaj ligoj, kiuj venigus nin al la origino de la kuba nacio. Tio estas unu el la plej belaj paĝoj el la historio de la homaro. La kunlaborado komenciĝis en frua jaro kiel 1963, kun la kuba kuracista brigado laboranta en Argelio. Nia lando havas prestiĝon en Afriko pro sia senkondiĉa helpo al afrikaj sendependecaj kaj suverenecaj bataloj favoraj al progreso.

La ĉefa instiganto kaj apoganto de la rilatoj inter Kubo kaj Afriko estis la historia gvidanto de la kuba revolucio, la ĉef-komandanto Fidel Castro Ruz, kiu havis grandan miron pri la afrikaj popoloj. Li havis grandan amikecon kun kelkaj afrikaj gvidantoj.

En la pasinteco, la solidareco de la kuba popolo grave esprimiĝis per la helpo al afrikaj sendependecaj militoj, kun partopreno de pli ol 300.000 kubaj soldatoj kaj oficiroj, kiuj batalis en tiu kontinento. El ili, multaj devenas de la unuaj 1.200.000 sklavoj, kiuj veninte de Afriko atingis Kubon. Kubaj internaciistaj batalantoj fordonis siajn vivojn en tiuj teroj, sed kiel diris Fidel en sia parolado ĉe la Parlamento, en Kabo-urbo, la 4-an de septembro 1998 : „El la afrikaj grundoj, kie ili propravole kaj seninterese laboris kaj batalis, ili kunportis al Kubo la restaĵojn de la mortintaj kamaradoj kaj la honoron esti plenuminta la devon”. Tio estas la origino de la respekto de la afrikaj popoloj kaj registaroj al Kubo, kiu estos neniel batita de ia kampanjo „stilo Göbbels”, kiun oni lanĉas kontraŭ la kuba kuracista kunlaborado.

La kunlaborado por progresi daŭre havas gravan rolon. Kerna estas la kuracista kunlaborado, sed Kubo kunlaboras kaj plu kunlaboros kun Afriko en preskaŭ ĉiuj kampoj. Ni ne devas forgesi, ekzemple, la laboron de la Internaciista Pedagogia Brigado Ernesto Che Guevara en Angolo, de la konstruistoj (Unio de Konstru-Entreprenoj de Karibio) kaj de multaj aliaj en diversaj kampoj. Inter la plej gravaj estas instruado. Kubo diplomis pli ol 30.000 lernintojn, kiuj venis el la 55 landoj de la AU. En mia opinio, tio estas unu el la plej belaj donitaĵoj de Fidel. Multaj el la nuntempaj afrikaj gvidantoj lernis en Kubo, kiel la nuna prezidanto de Sejŝeloj, S-ro Danny Faure, kaj multaj ministroj pri diversaj fakoj en kelkaj landoj.

Unu el la lastaj ekzemploj, agnoskata de organizaĵoj kiel la AU, Unuiĝintaj Nacioj (UN) kaj la Monda San-Organizaĵo, estas la laboro de grupo konsistanta el 256 sanfakuloj – membroj de la brigado Henry Reeve – en Gvineo, Liberio kaj Sieraleono. La brigado helpis pri la kontrolado okaze de la urĝa situacio kaŭzata de la ebol-viruso. Kubo ricevis neniun cendon pro tiu helpado.

Plian fojon, al la helpopeto de Afriko la kubaj kuracistaj brigadoj reagis per preteco batali kontraŭ la pandemio kaŭzata de la kovimo. [1]

Granma : Kiom da kuracistaj brigadoj kunlaboras, kaj en kiom da landoj laboras niaj sanfakuloj en Afriko ?

García : Hodiaŭ, estas kuracistaj brigadoj en 31 afrikaj landoj.

Granma : Ĉu vi povas mencii kelkajn gravajn erojn pri la pozicio de Afriko koncerne Kubon en la internaciaj organizaĵoj ?

García : Kubo dankas kaj agnoskas la daŭrajn elmontrojn de solidareco far niaj afrikaj fratoj, kaj tion ni dankas ĉefe, ĉar ili estas premataj pro tiuj elmontroj. Oni devas substreki du gravajn momentojn : en la 74-a laborsesio de la Ĝenerala Asembleo de UN, okazinta en la pasinta jaro, la tuta Afriko voĉdonis favore al la kuba rezolucio kontraŭ la usona embargo kontraŭ Kubo, kaj ĉ. 25 % de la parolintoj dum la debato pri tiu dokumento estas afrikanoj.

Krom la subteno en UN kaj aliaj spacoj, por la 11-a sinsekva fojo la Kunsido de Ŝtatestroj de la Afrika Unuiĝo konfirmis, en februaro de 2020, sian malŝaton pri la usona embargo kontraŭ Kubo. Tiu estas firma pozicio de veraj fratoj, do ni estas dankemaj.

Ni gratulas la afrikajn popolojn kaj ilian diasporon, inter kiuj estas la kubanoj, okaze de ĉi tiu 25-a de majo, Tago de Afriko. En ĉi tiu dato oni celebras la naskiĝon de la Organizaĵo por la Afrika Unuiĝo, kiu instigis la unuiĝon kaj solidarecon inter la membroj kaj iniciatis la historian procezon por sendependiĝo, kiu ebligis al la kontinento havi propran spacon inter la tutmondaj landoj. Afrika proverbo asertas : ,La spuroj de tiuj, kiuj kune agadis, estas neniam forviŝeblaj´. Pro tio, la rilato inter Kubo kaj Afriko estas tiom profunda kiom nedetruebla”.

Notoj :

1. COVID-19, malsano kaŭzata de la kronviruso SARS-COV-2.

Elhispanigita de Norberto Díaz Guevara

fonto : http://www.granma.cu/mundo/2020-05-...

Jen la hispanlingva originalo de la artikolo

Cuba y África : Las huellas imborrables de los que caminaron juntos

Raúl Antonio Capote 23 de mayo de 2020

El 25 de mayo se celebra el Día de África, que esta vez honra el aniversario 57 de la creación de la Organización para la Unidad Africana, en la actualidad Unión Africana (ua).

En ocasión de la efeméride, la diplomática Gisela García, directora de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, concedió una entrevista a Granma, en la que resalta la importancia de las relaciones entre el Gobierno y pueblo cubano y el continente « madre » de la humanidad.

Para Cuba, el 25 de mayo es como una fecha propia, por los vínculos diversos que la unen con África, bases de una amistad cimentada en profundas raíces culturales e históricas. Es, también, una jornada de profundo reconocimiento a Fidel, inspirador de la aproximación genuina del pueblo cubano a África.

- ¿En qué estado se encuentran las relaciones entre África y Cuba ?

- Las relaciones entre África y Cuba gozan de muy buena salud. En el último año se mantuvo un intenso diálogo político-diplomático. Como parte de este, recibimos las visitas de los jefes de Estado de Angola y Ghana, y los Reyes de Eswatini y Lesotho. Dentro de las delegaciones cubanas de primer nivel que viajaron a la región figuran las visitas del vicepresidente Salvador Valdés Mesa a Angola, Sudáfrica, Etiopía, Namibia y Eswatini, y las de los viceprimeros ministros compañera Inés María Chapman Waugh a Zimbabue, Sudáfrica, Lesotho y Kenya, y Ricardo Cabrisas Ruiz a Angola. Se realizaron reuniones de consultas políticas con Sudáfrica, Zimbabue, Tanzania, Ruanda, Camerún, Benín, Senegal, Liberia, Mauricio, Comoras y Cote d´Ivoire durante visitas a esos países de altos representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

« También es importante resaltar la presencia de Cuba en foros y espacios regionales, como fueron la Cumbre de la Unión Africana, en Addis Abeba ; la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, y la Cumbre de la acp de Jefes de Estado y de Gobierno, estas últimas celebradas en Kenya.

« Hitos importantes en el año 2019 fueron las aperturas de las embajadas de Cuba en Gabón y Marruecos, y la de Tanzania en La Habana, todas con la acreditación de embajadores residentes.

« No se debe olvidar que La Habana es una de las capitales del mundo con más embajadas africanas representadas (28), que constituyen un cuerpo diplomático muy activo. Igualmente, Cuba es una de las naciones mejor representadas en el continente africano con un total de 34 legaciones.

« Al estrecho diálogo político-diplomático se debe agregar el importante componente de la intensa colaboración bilateral que tenemos con los países africanos ».

- La colaboración bilateral entre Cuba y los países africanos continúa profundizándose y diversificándose. ¿Cuántos proyectos de cooperación existen en estos momentos y en qué sectores ?

- Hoy tenemos proyectos de cooperación en prácticamente la totalidad de los países africanos. Alrededor de 6 000 colaboradores cubanos prestan sus servicios en este continente en los sectores de la Salud, la Educación, la Construcción, el Deporte, Recursos Hidráulicos y la Agricultura, entre otros. Pero, aunque no tengamos presencia física de colaboradores en proyectos bilaterales, muchos otros países de África reciben la colaboración de Cuba, a través de la formación de estudiantes de pregrado y posgrado en universidades cubanas. Alrededor de 9 000 alumnos africanos se encuentran en estos momentos realizando estudios superiores en la Isla.

- ¿Puede hacer un breve recuento histórico de la colaboración bilateral entre África y Cuba ?

- La cooperación bilateral entre África y Cuba no es nueva. Tiene una historia tan larga como la de la propia Revolución, sin mencionar los lazos históricos y culturales que nos llevarían, incluso a los orígenes de la nación cubana. Es una de las más bellas páginas en la historia de la humanidad. Iniciada en fecha tan temprana como 1963, con el contingente médico cubano en Argelia, nuestro país goza de un prestigio en África por su contribución desinteresada a las luchas por la independencia y soberanía de naciones africanas y a favor del desarrollo.

« El principal impulsor y defensor de los lazos entre Cuba y África fue el líder histórico de la Revolución Cubana, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quien sintió una profunda admiración por los pueblos africanos, y lo unió una amistad entrañable con varios de sus líderes.

« En el pasado, la solidaridad del pueblo cubano tuvo su expresión más importante en el apoyo a las luchas independentistas africanas, con la participación de más de 300 000 soldados y oficiales cubanos que combatieron en este continente, muchos de ellos descendientes del millón 200 000 esclavos que llegaron a Cuba procedentes de África. Combatientes internacionalistas cubanos entregaron sus vidas en esas tierras. Pero como dijera Fidel, en su memorable discurso ante el Parlamento en Ciudad del Cabo, el 4 de septiembre de 1998 : “De las tierras africanas, en las cuales trabajaron y lucharon voluntaria y desinteresadamente, solo llevaron de regreso a Cuba los restos de sus compañeros caídos y el honor del deber cumplido”. Ahí está la génesis del respeto de los pueblos y gobiernos africanos hacia Cuba, que no puede ser mancillada con ninguna campañita “estilo Göbbels”, como la que se trata de desarrollar contra la colaboración médica cubana.

« La cooperación para el desarrollo sigue manteniendo un papel destacado. Dentro de ella, un lugar central lo tiene la colaboración médica, pero Cuba ha cooperado y sigue cooperando con África en prácticamente todos los sectores. No podemos olvidar ejemplos como el del Destacamento Pedagógico Internacionalista Ernesto Che Guevara en Angola y el de los constructores de la Uneca, entre otros muchos de los más diversos ámbitos. Entre los de mayor impacto está la formación de recursos humanos. Cuba ha graduado estudiantes de los 55 países que conforman la Unión Africana, en cifras que superan los más de 30 000, a mi juicio uno de los más bellos legados de Fidel. Muchos de los actuales líderes africanos estudiaron en Cuba, como el actual presidente de Seychelles, Excmo. Sr. Danny Faure y un gran número de ministros de diferentes carteras en varios países. 

« Uno de los ejemplos más recientes, reconocido a nivel mundial por organizaciones como la Unión Africana, Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, fue el envío de una brigada de 256 profesionales de la Salud, integrantes del contingente Henry Reeve, a Guinea, Liberia y Sierra Leona, a ayudar en el control de la emergencia sanitaria provocada por el virus del Ébola. Cuba no recibió un centavo por esa colaboración.

« Nuevamente, al llamado de África, las brigadas médicas cubanas se han puesto a la disposición de los gobiernos para apoyar en la batalla contra la pandemia de la covid-19 ».

- ¿Cuántas brigadas médicas y en cuántos países se encuentran nuestros colaboradores de la Salud en África ?

- Al día de hoy, tenemos brigadas de colaboradores de la Salud en 31 países africanos.

- ¿Pudiera mencionarnos algunos hitos de la posición de África en apoyo a Cuba en los organismos internacionales ?

- Cuba agradece y reconoce las permanentes muestras de solidaridad que recibimos de nuestros hermanos africanos, sobre todo por las presiones que reciben. Se deben resaltar dos momentos importantes : en el 74 periodo de la Asamblea General de la onu el pasado año, África en pleno votó por la Resolución cubana contra el Bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, y cerca del 25 % de los oradores en el debate de este documento fueron de esa área geográfica.

« Además del apoyo en la onu y en otros escenarios, por undécima ocasión consecutiva, la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana dejó claro, en febrero de este año, su firme rechazo al bloqueo del Gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Es una posición sólida, de verdaderos hermanos, la cual merece toda nuestra gratitud.

« Felicitamos a los pueblos africanos y su diáspora, entre los cuales estamos los cubanos, por este 25 de mayo, Día de África, fecha que conmemora el nacimiento de la Organización para la Unidad Africana, hoy Unión Africana, entidad que promovió la unidad y la solidaridad entre sus estados miembros, al tiempo que encabezó el histórico proceso de descolonización que llevó al continente a tener presencia propia en el concierto de naciones. Hay un proverbio africano que afirma : "Las huellas de los que caminaron juntos nunca se pueden borrar". Es por ello que la relación entre Cuba y África es tan profunda como indestructible ». 

http://www.granma.cu/mundo/2020-05-... 2020 maj 23