Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Letero de la prezidanto Nicolás Maduro al ĉiuj ŝtatestroj
de Nicolás MkADURO MOROS  
6a aprilo 2020

Ministrejo pri Eksteraj Aferoj

Karakaso, la 29-an de marto 2020

Al ĉiuj ŝtatestroj en la mondo.

Amike salutante, mi kun respekto skribas al vi por priraporti la gravajn faktojn kontraŭ la paco kaj la stabileco de Venezuelo, kiam la ŝtataj kaj registaraj zorgoj devus centriĝi en la protektado de la vivo kaj la bonfarto de ĉiuj loĝantoj, pro la evoluo de la Krovim-19. [1]

Estas konate, ke la pasintan 26-an de marto la usona registaro anoncis tre gravan agon kontraŭ grupo da altrangaj oficistoj de la venezuela ŝtato. Tio inkluzivas min, kiel konstitucian prezidanton de la Venezuela Bolivara Respubliko.

La ago konsistis je akuzo prezentita al la usona justico, kaj tiu akuzo estas neleĝa, ĉar oni pretendas subteni ĝin per narkotaĵo-ŝakrado kaj terorismo, kun la nura celo ŝajnigi juĝan aferon kontraŭ la venezuelaj aŭtoritatoj.

Ĉi tiu usona pantomimo inkluzivas la eksterordinaran oferton de internacia rekompenco por tiu, kiu disponigos informon pri la venezuela prezidanto kaj altrangaj oficistoj. Tio kondukas al danĝera ŝtreĉa situacio en la kontinento, kaj pro tio mi konsideras necese rakonti la faktojn, kiuj elmontras la perversan intrigon ekzistantan malantaŭ la akuzoj de la Justec-Oficejo.

Unu tagon antaŭe – la 25-an de marto – la Venezuela Bolivara Respubliko priraportis al la enlanda kaj eksterlanda publika opinio la disvolviĝon en Kolombio de operacio celanta mortigi la prezidanton, liajn familianojn kaj altrangajn oficistojn de la ŝtato, kaj ankaŭ ataki civilajn kaj militistajn ejojn en nia lando. Oni nomumis ĉefo de tiu operacio s-ron Clíver Alcalá, kiu estas emerita generalo de la venezuela armeo.

La priraporto estis respondece farita post la diskonigo – la 24-an de marto – de kontroloperacio en vojo norde de Kolombio, proksime de la venezuela landlimo, kiam la polico de tiu lando kaptis stokon da armiloj transportataj de civila veturilo.

La esploroj rezultigis, ke temas pri moderna armilaro adresita al grupo da venezuelaj kaj kolombiaj eksmilitistoj kaj salajratoj, kiuj trejnas sin en ejoj de la kolombia teritorio.

La 26-an de marto, la menciita Clíver Alcalá asertis – el sia loĝejo en Barranquilla, Kolombio – al kolombia komunikilo, ke li partoprenis en la priraportitaj faktoj, kaj li konfesis, ke li estis la ĉefo de la operacio. Li diris, ke oni havis la armilojn laŭ ordono de s-ro Juan Guaidó – nacia deputito –kiu nomas sin enlanda prezidanto de Venezuelo kaj funkcias kiel peranto de Vaŝingtono en tiu lando. Li konfirmis ankaŭ, ke la armilaro utilus en militista operacio por murdi elstarulojn de la venezuelaj ŝtato kaj registaro, kaj estigi puĉon en Venezuelo.

S-ro Alcalá klarigis, ke la armilojn oni akiris per kontrakto subskribita de li mem, de s-ro Juan Guaidó, de usonaj helpantoj kaj de s-ro Juan José Rendón, kiu estas politika helpanto de la prezidanto Iván Duque, kaj ke tio okazis kun konsento de la kolombiaj registaraj aŭtoritatoj.

Al tiu konfeso la eksterordinara respondo de la usona registaro estis publikigi la akuzojn menciitajn en la komenco de ĉi tiu letero, kun la ekstravaganca inkluzivigo de la nomo de s-ro Alcalá, kvazaŭ li estus unu el la aŭtoritatuloj de Venezuelo, sed ne la usona salajrato realigonta teroristaĵon kontraŭ la venezuela registaro.

Kiel pruvon pri tiu aserto sufiĉas al mi mencii la supozatan kapton de s-ro Alcalá fare de la kolombiaj sekurecaj fortoj, kaj la tujan transdonon de tiu sinjoro al la aŭtoritatuloj de la usona oficejo pri narkotaĵ-kontrolado (DEA, laŭ la anglaj komencliteroj). Tio okazis en kurioza aranĝo, kie la ne-mankatenita arestito adiaŭis manpremante siajn kaptintojn apud la ŝtupareto de la aviadilo, kiu per speciala flugo VIP (Tre Grava Persono) venigis lin en Usonon. Tio pruvas, ke la tuta teatraĵo envere temis pri la savo de iu, kiu estas konsiderata usona agento.

Necesas substreki, ke la fuŝa operacio estis origine projektita por realigi ĝin fine de marto, dum la tuta Venezuelo batalas kontraŭ la Krovim-19. Ĝuste tiu ĉi estas la ĉefa batalo, kiu nuntempe zorgigas la homaron, kaj kiun nia lando sukcese faras, ĉar per potencigo de la sanrimedoj kaj amasa kvaranteno ĝi povis bremsi la kontaĝadon kaj tiel havi malgrandajn kvantojn da malsanuloj kaj mortintoj.

Pro tio ĉio, la registaro de la Venezuela Bolivara Respubliko avertas vian elstaran registaron pri la riskaj kaj krimaj paŝoj farataj de la registaro de Donald Trump, kiu – malgraŭ la terura kreskado de la Krovim-19 damaĝanta la usonan popolon – ŝajnas decide profundigi sian agresan politikon kontraŭ suverenaj ŝtatoj en la regiono, kaj speciale kontraŭ la venezuela popolo.

Dum la pandemio, anstataŭ centriĝi en la programoj de tutmonda kunlaborado koncerne sanon kaj preventadon, la usona registaro potencigis la unupartajn premrimedojn kaj malakceptis la petojn de la internacia komunumo pri la nuligo aŭ mildigo de la neleĝaj punoj, kiuj malpermesas al Venezuelo aĉeti medikamentojn, kuracaparatojn kaj nutraĵojn.

Samtempe, ĝi malpermesas la helpoflugojn de Usono al Venezuelo, per kiuj centoj da venezuelanoj kaptitaj de la ekonomia kaj sansistema krizo travivata de la norda lando, povos reveni al sia patrujo.

Venezuelo, per la priraportado de ĉi tiuj gravaj faktoj, ratifas sian firman volon havi respektan kaj kunlaboran rilaton kun ĉiuj landoj ; kunlaboro des pli grava en ĉi tiu eksterordinara cirkonstancaro, kiu devigas la registarojn kune labori kaj apartigi siajn diferencojn.

Pro tiom gravaj cirkonstancoj mi petas vian altvaloran apogon kontraŭ ĉi tiu nekredebla kaj arbitra persekutado, kiu estas farata per freŝa versio de tiu brokanta makartismo disvastiĝinta post la dua mond-milito. Tiam, la makartistoj pro plezuro taksis „komunistoj” siajn malamikojn por povi persekuti ilin ; sed nuntempe ili nomas la malamikojn laŭ la kapricaj kategorioj „teroristoj” aŭ „narkotaĵoŝakristoj”, sen pruvoj pri tio.

Kondamni kaj nuligi ĉi tiujn nepravigeblajn atakojn kontraŭ Venezuelo estas hodiaŭ tre utile por evitigi, ke Vaŝingtono morgaŭ faros similajn kampanjojn kontraŭ aliaj popoloj kaj registaroj de la mondo. Ni ĉiuj devas sekvi la principojn de la Ĉarto de Unuiĝintaj Nacioj, por evitigi, ke la senlima makartismo konduku nin al internacia ĥaoso.

Ekscelenco : mi certigas al vi, ke Venezuelo restos firma en sia batalo por la paco, kaj ke okaze de iu ajn cirkunstancaro ĝi staros. Neniu imperiista atako – ne gravas, kiom feroca ĝi estu – apartigos nin de la suverena kaj sendependa vojo, kiun de 200 jaroj ni sekvas, kaj ankaŭ ne de la firma devo protekti la vivon kaj la sanon de nia popolo okaze de la horora tutmonda pandemio estigata de la Krovim-19.

Mi antaŭdankas vian emon legi ĉi tiun leteron kaj fidas pri tio, ke ĝi estos utila al vi por teni ĝuste informita vian respektatan registaron. Mi kaptas la okazon por certigi mian respektemon al vi.

Je via dispono,

Nicolás Maduro Moros

Noto :

[1] Krovim-19 : Kronvirusa malsano (angle : COVID-19. France, ankaŭ : 19-nCov)

esperantigita de Norberto Díaz Guevara fonto : www.cubadebate.cu

Kaj jen la hispanlingva originalo

Carta del presidente Nicolás Maduro a los líderes del mundo Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores

Caracas, 29 de marzo de 2020

A los líderes del mundo.

Al saludarle, con afecto, me permito dirigirme a Usted en ocasión de denunciar los graves acontecimientos que se producen contra la paz y la estabilidad de Venezuela, en momentos en que la preocupación de los Estados y Gobiernos debería estar centrada en la protección de la vida y la salud de sus habitantes, debido a la aceleración de la pandemia del COVID-19.

Como es de conocimiento público, el pasado 26 de marzo el Gobierno de Estados Unidos anunció una gravísima acción en contra de un grupo de altos funcionarios del Estado venezolano, incluyendo a mi persona, en tanto Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.

Dicha acción consistió en la presentación de una acusación formal ante el sistema judicial estadounidense, lo cual no sólo es de por sí ilegal, sino que además pretende sustentar una falaz acusación de narcotráfico y terrorismo, con el único objetivo de simular la supuesta judicialización de las autoridades venezolanas.

Esta pantomima estadounidense incluye el insólito ofrecimiento de una recompensa internacional a quien aporte información sobre el Presidente y los altos funcionarios venezolanos, conduciendo a un peligroso momento de tensión en el continente, por lo que considero necesario hacer un recuento de los hechos, que revelan la perversa trama detrás de las acusaciones del Departamento de Justicia.

Apenas un día antes, el 25 de marzo, la República Bolivariana de Venezuela denunció ante la opinión pública nacional e internacional, el desarrollo en territorio colombiano de una operación que tenía como fin atentar contra la vida del Presidente de la República, sus familiares y altos funcionarios del Estado ; así como atacar objetivos civiles y militares en nuestro país ; sindicando como jefe militar de dicha operación al señor Clíver Alcalá, general retirado de la fuerza armada venezolana.

Dicha denuncia fue realizada con toda responsabilidad, después de que el día 24 de marzo se diera a conocer una operación de control en la carretera al norte de Colombia, cercana a la frontera con Venezuela, en la que la policía de dicho país capturó un lote de armas de guerra en un vehículo civil.

Las investigaciones revelaron que se trataba de un sofisticado arsenal cuyo destinatario era un grupo de exmilitares y paramilitares venezolanos y colombianos, que se entrenan en campamentos ubicados en territorio de Colombia.

El día 26 de marzo, el señalado, Clíver Alcalá, ofreció una declaración ante un medio de comunicación colombiano –desde su residencia en la ciudad de Barranquilla, Colombia– en la que confirmaba su participación en los hechos denunciados, confesando ser el líder militar de la operación y revelando que las armas fueron adquiridas por orden del señor Juan Guaidó, diputado nacional, quien se hace llamar Presidente interino de Venezuela y funge como operador de Washington en el país. Asimismo, confirmó que el armamento tenía como objetivo realizar una operación militar para asesinar a altas personalidades del Estado y el Gobierno venezolano y producir un Golpe de Estado en Venezuela.

El señor Alcalá aclaró que las armas fueron adquiridas mediante un contrato firmado por su persona, el señor Juan Guaidó, asesores estadounidenses y el señor Juan José Rendón, asesor político del Presidente Iván Duque, y realizado con conocimiento de autoridades del gobierno colombiano.

Ante esta confesión, la insólita respuesta del gobierno estadunidense ha sido la publicación de las acusaciones mencionadas al comienzo de esta carta, con la extravagante inclusión del nombre del señor Alcalá, como si fuera parte de las autoridades de Venezuela y no un mercenario contratado por Estados Unidos para llevar a cabo una operación terrorista en contra del gobierno venezolano. Como demostración de esta afirmación, no necesito más prueba que mencionar la supuesta captura del señor Alcalá por parte de las fuerzas de seguridad colombianas y su inmediata entrega a las autoridades de la DEA estadounidense, en un curioso acto en el cual el reo, sin esposas, se despedía estrechando las manos de sus captores, justo al pie de la escalerilla del avión que lo llevaría en vuelo especial VIP hacia Estados Unidos, lo que demuestra que en realidad todo ese montaje se trata del rescate de alguien a quien consideran un agente estadounidense.

Es preciso subrayar que la frustrada operación armada fue diseñada originalmente para ser ejecutada a finales del mes en curso, mientras toda Venezuela se encuentra luchando contra la pandemia del COVID-19. Y es que justamente, ésta es la principal batalla que preocupa actualmente a la humanidad.

Una lucha que nuestra nación se encuentra librando de manera exitosa, al haber logrado detener la curva de contagios, habiendo reforzado las previsiones sanitarias y manteniendo a la población en una cuarentena masiva, con un número bajo de casos positivos y fallecidos.

Por todo ello, el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela alerta a su distinguido Gobierno, sobre los temerarios y criminales pasos que está dando la administración de Donald Trump que, pese a la pavorosa aceleración del crecimiento del COVID-19 que afecta al pueblo estadounidense, parece decidido a profundizar su política de agresión contra Estados soberanos de la región, y en especial contra el pueblo venezolano.

Durante la pandemia, el gobierno de Estados Unidos, en lugar de enfocarse a las políticas de cooperación mundial en materia de salud y prevención, ha incrementado las medidas coercitivas unilaterales, ha rechazado las solicitudes de la comunidad internacional para que se levanten o flexibilicen las ilegales sanciones que impiden a Venezuela acceder a medicamentos, equipos médicos y alimentos.

Al mismo tiempo, ha prohibido la realización de vuelos humanitarios desde Estados Unidos hacia Venezuela para repatriar a centenas de venezolanos atrapados en la crisis económica y sanitaria que vive el país del norte.

Venezuela, al denunciar estos graves hechos, ratifica su voluntad inquebrantable de sostener una relación de respeto y cooperación con todas las naciones, tanto más en esta inédita circunstancia que obliga a los gobiernos responsables a trabajar unidos y deponer sus diferencias, como lo es la pandemia del COVID-19.

Ante tan graves circunstancias, solicito su invalorable apoyo ante esta insólita y arbitraria persecución, ejecutada mediante una refrescada versión de aquel rancio Macarthismo desatado tras la 2da Guerra Mundial. Entonces, etiquetaban a placer a sus adversarios de Comunistas para perseguirlos, hoy lo hacen mediante las antojadizas categorías de terroristas o narcotraficantes, sin contar para ello con elementos probatorios de ningún tipo.

Condenar y neutralizar hoy estos ataques injustificables contra Venezuela, será de gran utilidad para evitar que el día de mañana Washington emprenda campañas semejantes contra otros pueblos y gobiernos del mundo. Debemos apegarnos todos a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, para evitar que el unilateralismo desmedido nos lleve al caos internacional.

Excelencia, tenga usted la absoluta certeza de que Venezuela se mantendrá firme en su lucha por la paz y que, ante cualquier circunstancia, prevalecerá. Ninguna agresión imperialista, por feroz que sea, nos desviará del camino soberano e independiente que desde hace 200 años hemos forjado, como tampoco nos alejará de la sagrada obligación de preservar la vida y la salud de nuestro pueblo ante la pavorosa pandemia mundial del COVID-19.

Agradezco de antemano la consideración que ha tenido al leer esta carta, y confío en que le será de utilidad para mantener correctamente informado a su respetado Gobierno, ocasión que aprovecho para reiterarle las seguridades de mi consideración más distinguida.

Atentamente,

Nicolás Maduro Moros

Tomado de Cubadebate