Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KIA AKE-HISTORIO !
de Koffi GBEGLO  
3a februaro 2017

POST kongreso en Tanzanio en decembro 2016 Stefan MACGILL raportis nomante la kongreson la sesa Afrika Kongreso de Esperanto de UEA. Tiam demando iris al li, ke li diru kiam okazis la unua afrika kongreso de Esperanto de UEA kaj chu ekzistas ankau amerika kongreso de UEA, azia kongreso de UEA, australia kongreso de UEA, ktp. Tial li respondis, ke li petos de afrika komisiono de UEA, ke ghi kolektu la informojn por respondi la demandon. Stefan MACGILL jhus dissendis tekston pri tiuj kongresoj. Intertempe ankau Osmo BULLER reagis por pruvi, ke afrika kongreso de Esperanto estas Afrika Kongreso de Esperanto de UEA. Necesas iomete tralerni tiujn tekstojn por vidi chu efektive ekzistas afrika kongreso de Esperanto de UEA.

En la teksto de Stefan estas : « La nomo ekde la dua estas "Afrika Kongreso de Esperanto (AKE)" kaj ekde 2016 "Afrika Kongreso de Esperanto (UEA)". Lau decido en la 5a Kongreso, ekde tiam la celo estas organizi kongresojn AKE (UEA) chiun trian jarojn ».

Osmo BULLER skribis :

« Necesas korekti unu eron en la komuniko antaŭ ol tro disvastiĝos : kun okdeko da partoprenantoj la 6-a AKE ne iĝis "klare la plej granda" ghis nun. La 1-a AKE 1990/1991 en Togolando arigis 104 kaj la 2-a en 1991 en Benino 90 ĉeestantojn.

GBEGLO Koffi reagis al tiuj ĉi vortoj de Osmo :

« Ankau mi korektu ion en la korekto de Osmo ! En 1990/91 okazis ne AKE en Togolando, sed UAK, kaj en Benino estis ne AKE sed DAK. Oni donu ĝustajn informojn. »

Osmo BULLER devis rabati :

« La korekto de mia amiko Gbeglo Koffi estas simila kiel korekti iun, kiu parolas pri la kongreso en Bulonjo-ĉe-Maro kiel la 1-a UK, kvankam komence oni nomis la kongresojn Internaciaj kaj nur ekde la 9-a en Berno en 1913 Universalaj. Gravas nur, ke temas pri la ĉeno de la sama tradicio. La 6-a AKE estas ero en la ĉeno komencita en 1990/91 per la Unua Afrika Kongreso, mallongigita kiel UAK. Ĉar intertempe enradikiĝis la nomo Afrika Kongreso de Esperanto, estas nature uzi la mallongigon AKE pri ĉiuj kongresoj ekde UAK. En la libreto "Afero de Espero" pri la historio de la E-movado en Afriko Heidi Goes skribas ankau pri la historio de AKE-oj. Se iu ne emas legi, sufiĉas ĵeti rigardon al p. 67, kie aperas foto de partoprenantoj de la kongreso en Ganao en 1994/95 kun la banderolo "Tria Afrika Kongreso de Esperanto". La libro estas libere alirebla ce : http://www.uea.org/teko/libroj>>

GBEGLO Koffi aldonis :

« Mi jhus legis vortojn de Osmo. Li bonvolu bone tralerni la aferojn. Mi partoprenis la kongreson en Ganao. Ĝin ni nomis ne AKE, sed TAK. Pliajn vortojn mi aldonu !

La nomo AKE por afrika kongreso aperis en 2010 kun la naskigho de UETA. Plie, se Osmo nun asertas, ke tiuj kongresoj estas AKE, kiel li nomus tiun kiu okazis en Togolando en decembro 2015 ?

Aparta mencio de la kongreso de Bunda estas, ke ĝin oni nomas afrika kongreso de Esperanto de UEA. Kial oni aldonis "de UEA" ? Ĉu por dividi afrikanojn au Afrikon ?

Ne ĉio en la libro de Heidi estas vera. Multajn korektojn mi faris en la libreto AFERO DE ESPERO SUB LUPEO DE AFRIKA ESPERANTISTO. Oni konsultu ankau ĝin.

Mi ŝatus konkludi, ke AKE tute ne estas kongreso de UEA, sed de Afrikaj esperantistoj. Tial gvidantoj de UEA tute ne provu akapari ĝin aldonante "DE UEA" kaj eĉ rifuzu al afrikanoj nomi 6a AKE sian kongreson de decembro 2015.

Mi bedaŭras, ke tiaj aferoj okazas en Esperantujo, kiun ĉiuj ni deziras pacoza ».

Kio notindas en tiuj supraj vortoj, tio estas, ke :

- Neniam okazis kongreso kun nomo Afrika Kongreso de Esperanto de UEA. Tial se UEA-gvidantoj ŝatus tiel komenci nun, ilia unua afrika kongreso de Esperanto de UEA ĵus okazis en Tanzanio en decembro 2016.

- Nenie en la libro de Heidi, oni nomis AKE la afrikajn kongresojn. Osmo kaj Stefan bone reiru al siaj notoj. Kio pli notindas, tio estas ke nek Stefan, nek Osmo BULLER nek afrika komisiono partoprenis la kongreson en Ganao, nek proksimis tiam al Afrika Agado. De UAK (Unua Afrika Kongreso) ĝis KvAK, chion organizis afrikaj esperantistoj mem.

- Estis rezolucioj pri UAK kaj TAK. En tiuj rezolucioj oni proponis organizi afrikan kongreson ĉiun jaron (UAK), ĉiun duan jaron (TAK). Neniu konsideiris tiujn rezolucierojn leĝo, kiujn ĉiu apliku, ĉar kutime rezolucioj neniam altrudas sed nur rekomendas.

- Nenie en la libro de Heidi menciita de Osmo aperis la litertrio AKE. Jes, oni legu au ĵetu rigardon al la libro, kiel rekomendis Osmo BULLER. Certe oni ne trovos la litertrion AKE. Nun demandiĝu kiam aperis tiu ĉi letertrio ?

- La 14an de aprilo 2010 fondiĝis UETA (Unuiĝo de Esperantistoj en la Tuta Afriko). En la statuto de tiu organizaĵo aperis AKE kiel Afrika Kongreso de Esperanto. Tiam UETA proponis organizi la kongreson en 2011. Neniu povis okazi ĝis fine de 2013, kiam Mireille GROSJEAN organizis kongreson en Benino kun nomo Afrika Kongreso de Esperanto, kiun oni nomis poste AKE. UETA tute ne reagis por malpermesi ion, sed anstataŭe ĝojis, ke ankaŭ aliaj esperantistoj ŝatas la nomon. Nur la okazigo de la sesa AKE en Togolando fine de 2015 igis UEA-gvidantojn misinformi homojn. Tio estas la deirpunkto de la falsado de la historio de AKE.

Kiam togolandanoj anoncis la organizadon de la sesa AKE en Togolando, la afrika komisiono de UEA tuj kontraŭstaris, ke ĝi rezoluciis, ke Afrika kongreso okazu ĉiun trian jaron kaj tial neniu rajtas ion organizi kun tiu nomo. Sekvis ĝin la estraro de UEA kaj tiam komenciĝis la klopodoj por kredigi al la mondo, ke AKE estas de UEA. La gvidantoj de UEA tiam malpermesis al UETA nomi sian kongreson AKE. Plie, la ĝenerala sekretario de UEA postulis, ke UETA nomu sian kongreson AKE de UETA. Kial ? Ekzistas unu Afriko kaj en tiu unusola Afriko okazu regule unusola AKE. Kial AKE de UETA kaj AKE de UEA ? Ĉu UETA kaj UEA ne kunlaboru por unu sola AKE ? Certe gvidantoj de UEA tute ne volas, ke afrikanoj mem zorgu pri sia Afriko.

Neniam ekzistas amerika kongreso de UEA. Tiel neniam estis afrika kongreso de Esperanto de UEA. Ekzistas nur unusola AKE (Afrika Kongreso de Esperanto), kiun ĉiuj afrikanoj libere organizu, kiam ili havas la rimedojn. Ĝuste tial la sesa afrika kongreso de Esperanto en Togolando fine de decembro 2015 faris tre malferman rezolucion pri AKE. Kion oni povos noti poste, tio estas, ke la afrika kongreso de Tanzanio, kiun UEA-gvidantoj nomas afrika kongreso de Esperanto de UEA, faris sian rezolucion kaj metis, ke la kongreso okazu ĉiun trian jaron. Tio estas tute bona afero, sed oni sciu ke tio ne estas leĝo, kiun oni respektu. Afrikanoj devas kompreni, ke ili devas baziĝi sur propraj fortoj por plani. UEA-gvidantoj nenion altrudu al Afriko por ties organizado en multaj aferoj. Tion montras la rezolucio de la sesa AKE de decembro 2015.

Kion rakontas Osmo BULLER kaj Stefan MACGILL pri AKE, tio tute ne estas la vera historio pri afrikaj kongresoj. Ankaŭ en la libro de Heidi tute ne aperas la naskiĝo de AKE. La vera historio de AKE troviĝas en VEKA, la kongresa raportokajero de la sesa AKE de decembro 2015. Kiuj volas legi historion de AKE ne falsitan, tiuj aliru tiujn informojn de VEKA.

GBEGLO Koffi