Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ĉarto de la principoj de la Monda Socia Forumo
de Monda Socia Forumo, sidejo San-Paŭlo  
7a januaro 2006

Ĉarto de la principoj de la Monda Socia Forumo

La komitato de la brazilaj instancoj kiu konceptis kaj organizis la unuan Mondan Socian Forumon, kiu okazis en Portalegro de la 25-a ĝis la 30-a de januaro 2001, post pritaksi la rezultojn de tiu forumo kaj la atendojn kiujn ĝi vekis, juĝis necesa kaj legitima starigi Ĉarton de la Principoj celantan orienti la daŭrigon de tiu ĉi iniciato. La prinicpoj entenataj en la ĉarto, kiu devos esti respektata de ĉiuj kiuj deziras partopreni en tiu procezo kaj organizi novajn okazojn de la Monda Socia Forumo, solidigas la decidojn kiuj estis sukcese aplikataj ĉe la realigo de la Portalegra Forumo kaj ampleksigas ties atingopovon, fiksante orientiĝojn kiuj devenas de la logiko de tiuj decidoj.

Ĝisdatigita 2005-11-11

Ĉarto de la principoj de la Monda Socia Forumo

la 8-an de junio 2002

- 1. La Monda Socia Forumo estas malfermita renkontiĝejo celanta profundigi la pripensadon, la demokratian debaton de ideoj, la formuladon de proponoj, la interŝanĝon de spertoj en tuta libereco kaj la kunligadon, por efikaj agoj, de instancoj kaj de movadoj de la civila socio kiuj kontraŭstaras la novliberalismon kaj la dominadon de la mondo fare de la kapitalo kaj ĉian formon de imperiismo, kaj kiuj klopodas por konstrui planedan socion bazitan sur la homa estaĵo.

- 2. La Monda Socia Forumo de Portalegro estis manifestacio situanta en la tempo kaj en la spaco. Ekde nun, kun la certeco proklamita en Portalegro ke « alia mondo eblas », ĝi fariĝas permanenta procezo de esplorado kaj de ellaborado de alternativoj, kiu ne reduktiĝas al la manifestacioj sur kiuj ĝi apogas sin.

- 3. La Monda Socia Forumo estas procezo kun monda eco. Ĉiuj renkontiĝoj kiuj partoprenos en tiu procezo havas internacian dimension.

- 4. La alternativoj proponataj ĉe la Monda Socia Forumo kontraŭas procezon de kapitalisma tutmondigo komandata de la transnaciaj entreprenegoj kaj de la internaciaj registaroj kaj institucioj en la servo de iliaj interesoj. Ili celas antaŭrangigi, kiel novan etapon de la monda historio, solidaran tutmondigon kiu respektas la universalajn homrajtojn, tiujn de ĉiuj gecivitanoj de ĉiuj nacioj, kaj la medion, etapon subtenatan de la demokratiaj internaciaj sistemoj kaj institucioj en la servo de socia justeco, de leĝeco kaj de suvereneco de la popoloj.

- 5. La Monda Socia Forumo kunvenigas kaj kunligas nur la instancojn kaj movadojn de la civila socio de ĉiuj landoj en la mondo, sed ĝi ne pretendas esti reprezenta instanco de la monda civila socio.

- 6. La renkontiĝoj de la Monda Socia Forumo ne havas voĉdonrajton kiel Monda Socia Forumo. Al neniu estos do permesite esprimi nome de la Forumo, en kiu ajn ĝia evento, poziciojn pretendantajn esti tiuj de ĉiuj partoprenantoj. La partoprenantoj devas ne esti alvokitaj fari decidojn, per voĉdono aŭ aklamo, kiel kunveno de tiuj kiuj partoprenas en la Forumo, pri deklaroj aŭ ag-proponoj kiuj engaĝigas ĉiujn aŭ ilian plimulton kaj kiuj konsiderus sin tiuj de la Forumo estante Forumo. Ĝi do ne estas instanco de potenco kiun povus pridisputi tiuj kiuj partoprenas en tiuj renkontiĝoj, kaj ĝi ne pretendas esti la sola alternativo de kunligado kaj de agado de la instancoj kaj movadoj kiuj partoprenas ĝin.

- 7. La instancoj - aŭ instancaroj - kiuj partoprenas en la renkontiĝoj de la Forumo devas do esti certaj ke ili povas tute libere diskuti dum tiuj renkontiĝoj pri la deklaroj kaj agadoj kiujn ili decidis fari, solaj aŭ kune kun aliaj partoprenantoj. La Monda Socia Forumo engaĝas sin larĝe disvastigi tiujn decidoj per la rimedoj kiujn ĝi disponas, sen trudi orientiĝojn, hierarĥiojn, cenzurojn kaj restriktojn, sed kiel diskutoj de la instancoj - aŭ instancaroj - kiuj respondecas pri ili.

- 8. La Monda Socia Forumo estas plurisma kaj diverseca spaco, nereligia, neregistara kaj nepartia, kiu kunligas malcentre, rete, instancojn kaj movadojn engaĝitajn en konkretaj agadoj, loke aŭ internacie, cele al konstruado de alia mondo.

- 9. La Monda Socia Forumo estos ĉiam malfermita spaco al plurismo kaj al diverseco de la engaĝiĝoj kaj agadoj de instancoj kaj de movadoj kiuj decidas partopreni ĝin, kiel la plureco de la seksoj, etnoj, kulturoj, generacioj kaj korpaj kapabloj, en la mezuro en kiu ili respektas la Ĉarton de la Principoj. En la Forumo ne povos partopreni kiel tiaj la reprezentantoj de partioj, nek la militistaj organizoj. Inviteblas por partopreni ĝin, nur persone, la registoj kaj parlamentanoj kiuj respektas la engaĝiĝojn de tiu ĉi ĉarto.

- 10. La Monda Socia Forumo kontraŭas ĉian totalisman kaj reduktisman vizion pri ekonomio, pri disvolvado kaj pri historio, kaj la uzadon de perforto kiel socia kontrolrimedo de la ŝtato. Ĝi kontraŭmetas al ĝi la respekton de la homrajtoj, la vere demokratian, partoprenigan praktikon, per egalecaj, solidaraj kaj pacaj rilatoj inter homoj, rasoj, seksoj kaj popoloj, kondamnante ĉiajn formojn de dominado kiel submetadon de homa estaĵo fare de alia.

- 11. La Monda Socia Forumo, kiel spaco por debatoj, estas movado de ideoj kiu stimulas la pripensadon, kaj la travidebla disvastigo de la fruktoj de tiu pripensado, pri la meĥanismoj kaj instrumentoj de la dominado fare de la kapitalo, pri la rimedoj kaj agadoj de rezistado kaj la maniero superi tiun dominadon, pri la alternativoj proponataj por solvi la problemojn de socialaj ekskludo kaj malegaleco kiujn la procezo de kapitalisma tutmondigo, kun siaj rasismaj, seksismaj kaj medidetruaj komponantoj kreadas, sur internacia nivelo kaj en ĉiu lando.

- 12. La Monda Socia Forumo, kiel spaco de sperto-interŝanĝo, stimulas la reciprokan konon kaj agnoskon de la instancoj kaj movadoj kiuj partoprenas ĝin, valorigante iliajn interŝanĝojn, aparte pri kion la socio estas konstruanta por doni komunan perspektivon por la ekonomia kaj politika agado cele al konsiderado de la bezonoj de la homo kaj respektante la naturon, hodiaŭ kaj por la estontaj generacioj.

- 13. La Monda Socia Forumo, kiel spaco de kunligado, celas fortigi kaj krei novajn naciajn kaj internaciajn ligojn inter la instancoj kaj movadoj de la civila socio kiuj altigas, en la sferoj de la publika vivo kaj de la privata vivo, la kapablon de neperforta socia rezistado al la procezo de malhumanigo kiun la mondo nun spertas kaj al la perforto uzata de la ŝtato, kaj fortigi la okazantajn iniciatojn de humanigo, per la agado de tiuj movadoj kaj instancoj.

- 14. La Monda Socia Forumo estas procezo kiu stimulas la instancojn kaj movadojn, kiuj partoprenas ĝin, okazigi, sur loka aŭ nacia nivelo, siajn agadojn, kiel la demandojn de planeda civitaneco, provante aktivi en la internaciaj instancoj, enkondukante en la mondan agendon la transformajn praktikojn kiujn ili eksperimentas en la konstruado de nova mondo.

Aprobita kaj subskribita en San-Paŭlo, la 9-an de aprilo 2001, de la instancoj kiuj konsistigas la Organiz-Komitaton de la Monda Socia Forumo, aprobita kun la modifoj fare de la Internacia Konsilantaro de la Monda Socia Forumo, la 10-an de junio 2001.

Elfrancigita de Monda Asembleo Socia (MAS)