Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Kian estontecon proponas la Komunista Partio de Grekujo ?
de Komunista Partio de Grekujo KPG   Sascha313  
17a julio 2015

Sascha313, 7-an de julio 2015 :

En fulma referendumo la greka popolo estis petita decidiĝi. Tio estis elekto inter pesto kaj ĥolero. La trompo per kroma tiel nomata "helppakaĵo" montriĝis tro travidebla. Sole jam la fakto, ke oni trudas al alte enŝuldiĝinta ŝtato kroman krediton, ligitan kun malindaj, netolereblaj kondiĉoj, kiu ne nur sekvigus ankoraŭ pli profundan enŝuldiĝon, kiu kondukus al kroma elrabado de la lando kaj ĉe kiu estis klara, ke la disponigotaj financrimedoj NE alvenos al la greka popolo, montras, per kiaj krimaj metodoj la triopo, konsistanta el la Eŭropa Centra Banko (ECB), la Internacia Mon-Fonduso (IMF) kaj la Eŭropa Komisiono, provas kateni la malgrandan landon. Dume la grekaj kaj eksterlandaj kapitalistoj enkasigas la grandegan parton de la financoj, daŭrigas la senbridan privatigon, la senlaboreco kreskas, la popolo estas trompata je siaj ŝparaĵoj, perdas parton de siaj pretendoj je pensio kaj je malsan-prizorgado kaj ĉiam pli malriĉiĝas. Per alvoko la Komunista Partio de Grekujo (KKG) turnas sian al la popolo :

Ni salutas la milojn da homoj, kiuj sekvis la alvokon de la KKG ne submetiĝi al la premo de la ĉantaĝoj. Nia saluto direktiĝas precipe al la geelektantoj, kiuj enurnigis la voĉdonilon de la KKG, proponon, kies agnosko por la referendumo estis en la parlamento blokita de la registaro. Per tio oni rifuzis al la popolo la rajton voĉdoni por tiu ĉi propono, oni forprenis al ĝi la eblecon elekti inter diversaj proponoj.

La erarigo per la referendumo estis plejparte travidita

Kontraŭ la nekompleta kaj kontraŭdira demando de la fulma referendumo parto de la popolo povis eviti la erarigon, donis unuan respondon per nevalidaj aŭ blankaj voĉdoniloj, dum multaj aliaj homoj ne iris al tiu voĉdonado, jam pro la financaj malfacilaĵoj kaj la altaj vojaĝkostoj al la voĉdonejoj.

La kapitalisma vojo ne donas estontecon

Ekde la unua momento post la decido okazigi referendumon ni konstatis, ke sendepende de la rezulto de la voĉdonado ne povas okazi vere alternativaj, por la popolo pozitivaj solvoj ene de la Eŭropa Unio, de la kapitalisma vojo, de agnosko de la ŝuldoj. Ĉiuj aliaj politikaj fortoj estas por tiuj solvoj, same el la NE-tendaro kiel el la JES-tendaro. Ili samopinias pri la neceso respekti la EU-regulojn kaj defendi la interesojn de tiuj partoj de la kapitalo, kiujn ili respektive reprezentas.

La Komunista Partio batalas kontraŭ kromaj trudaj disponoj

Ni direktas nin speciale al tiuj gevoĉdonintoj, kiuj hodiaŭ voĉdonis por NE, kredante ke per tio eblas ĉesigi la politikon de malabundo, kaj ke ili per tio povas kontraŭstari la akrajn disponojn kaj memorandojn. Ni alvokas ĉiujn, kiuj hodiaŭ sentas sin pravigataj de la venko de la NE, nun ne ripozi kaj aprobi la provon de la registaro transformi tiun NE en JES al novaj interkonsentoj malamikaj al la popolo. Ni streĉas al ili la manon por la venontaj bataloj kontraŭ la malbonigo de iliaj vivkondiĉoj.

Rezisti al la ĉantaĝoj de la burĝaro !

Laŭ tio ni direktas nin ankaŭ al la geelektantoj, kiuj sub la premo de la dungistoj, sub la timo de la fermitaj bankoj kaj kun la zorgo pri sia salajro, de sia pensio, pri siaj etaj ŝparaĵoj voĉdonis per JES. Ni alvokas ilin pripensi sian elekton, rezisti al la ĉantaĝoj ekde hodiaŭ, ne gliti en konservativajn kaj reakciajn tendencojn kaj per tio utili al pasintaj registaraj partioj.

La sola alternativo estas : deklaro de napagipovo aŭ eliro el la eŭro

Ni ne ebligu, ke la koalicia registaro Sirizo-ANEL kuraĝu uzi la rezulton de la referendumo por trudi al nia popolo novajn akrajn disponojn, novajn konstantajn memorandojn. La interkonsentoj, kiujn s-ro Cipras surbaze de sia propono de antaŭ tri tagoj promesis al la "tri institucioj", do al la triopo, kondukas kun matematika precizo al nova, pli malbona memorando. Li per tio pravigas la antaŭajn memorandojn, inkluzive de la plenumaj leĝoj, kaj eĉ pli : li ne hezitas konduki la popolon al vera nepagipovo. La alia ebla alternativo, pri kiu ankaŭ la triopo parolis, t.e. la preparo de la vojo por eliri el la eŭro, estas ankaŭ opcio, kiu trafos nur la laboristan klason kaj la aliajn popolajn tavolojn.

La propono de la Komunista Partio de Grekujo

Pro tio necesas, ke la movado kaj la popolo grandskale aliĝu al la propono de la KPG por eliri el la krizo. Antaŭkondiĉoj por tiu eliro estas :


- la sociigo de la monopoloj,
- la disiĝo disde la EU,
- la neagnosko kaj unuflanka forstreko de la ŝuldoj,
- la scienca centra planado de la ekonomio por la disvolvado de la socio, por la popolo kaj per la popolo reale en la potenco.

La KPG staros ĉe ĉiuj bataloj de nia popolo ankaŭ estontece en la unua vico. Ni daŭre fortigos la kontraŭmonopolisman, kontraŭkapitalisman kurson de nia batalo, la kuniĝon kun la KPG.

La povon al la popolo !

Ni organizas la rezistadon, la pretecon, la preparon por la eventuala okazo de novaj negativaj evoluoj. Ni subtenas la malfortulojn kaj malestimatojn. Ni organizas agadojn por la supervivado de la familioj el la popolaj tavoloj per agad-komitatoj en la laborejoj, en la entreprenoj, en la malsanulejoj, en la superbazaroj, en la oficejoj, per la popolkomitatoj en la urbaj distriktoj, per solidarec- kaj helpo-grupoj, per grupoj kaj komitatoj por kontrolado.

Kun la plimulto de la popolo kontraŭ la regado de la kapitalo !

Nia respondo al la provo polusigi kaj fendi la popolon estas la unueco de la laborista klaso, la klas-orientita kuniĝo ene de la movado kaj la fortigo de la popola alianco. La propono de la KPG unuigas la plimulton de la popolo por la estanteco kaj la estonteco, kontraŭ la vera malamiko, la EU, la kapitalo kaj ĝia regado.

Ateno, la 5-an de julio 2015

— -

Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano

Fonto : http://kommunisten-online.de/seit-d...

La interajn titolojn enmetis N. G.