Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
La estontecon de Novrusio determinas ne nur la frontoj
de Jurij FINKEL  
5a julio 2014

Malfermita letero de anoj de la redakta komitato de revuo "Alternativoj" al la defendantoj de la Donecka kaj Luganska Popolaj Respublikoj

Karaj kamaradoj !

Ni alparolas al Vi ĝuste tiel, ĉar ni kune kun Vi travivas ĉiujn tragediojn, kiujn faligis sur Vin la sorto. Ni estas kamaradoj, ĉar ni, sciencistoj de universitatoj kaj esplorcentroj de Rusio, estantaj membroj de la redakta komitato de revuo "Alternativoj", aperanta jam dum pli ol 20 jaroj, dum ĉiuj tiuj jaroj elpaŝas por rajto de popoloj mem decidi sian sorton, defendante sian honoron, dignon, vivon. Tiujn principojn, kiel montras sperto de tiuj ĉi monatoj, dividas ankaŭ plejmulto el Vi, malgraŭ tuta diverseco de Viaj ideaj pozicioj.

En nia lando nun ne estas milito. Sed la rusianoj havas malsimplan pasintecon.

Centoj da niaj kamaradoj pereis kaj estis arestitaj aŭtune de la 1993-a jaro, kiam ili kontraŭstaris al la tankoj, pripafantaj en la unua rusia parlamento tiujn, kiuj postulis potencon de popolo kaj ne deziris kune kun Jelcin danci laŭ muziko de la Internacia Mona Fonduso, daŭrigante en la lando la politikon de "ŝoko sen terapio".

Ni havas en la pasinteco analizon de sperto kaj solidarajn agojn kun tiuj miloj kaj milionoj da homoj, kiuj, simile al Vi, kontraŭstaris al tankoj, avioj kaj kanonoj de faŝistantaj "liberaluloj" en Azio kaj Latin-Ameriko, en la Orienta Eŭropo kaj en Afriko.

Apogante sin al tiu ĉi scio, al tiu analizo kaj sperto, ni deziras diri al Vi :

Via heroaĵo jam iĝis historio.

Via memorganizo kaj heroa defendado de vivoj, honoro kaj digno de civitanoj de Viaj respublikoj, la kreo mem kaj defendado de Vi de la fundamentoj de la novaj ŝtatoj jam pruvis al la tuta mondo : en la postsovetia spaco estis, estas kaj plu vivos kaj agos homoj, kiuj kapablas memstare, sed ne laŭ indiko de iu ŝtatfunkciulo ; ne pro mono aŭ privata intereso ; pro bono de ne nur siaj parencoj kaj proksimuloj, sed ankaŭ de "malproksimuloj" agi, labori, batali, ne indulgi siajn vivojn.

Kontraŭ Vi militas ne nur la ukrainiaj oligarkoj kaj novaj registoj, ne nur faŝistemuloj kaj mensogaj amaskomunikiloj de tiu lando, sed ankaŭ granda parto de la tiel nomata "civilizita homaro", kapabla pro profito de siaj korporacioj kaj geopolitikaj ambicioj de tutmonda elito treti ĉiujn homajn rajtojn kaj liberojn, subteni kaj pravigi tiranojn kaj faŝistojn, pinoĉetojn de ĉiuj specoj.

Ni scias, ke inter gvidantoj kaj defendantoj de Viaj respublikoj estas multe da diversaj homoj. Vi havas malsamajn ideojn, kaj tute ne ĉiujn ni — subtenantoj de popola potenco kaj internaciismo — dividas. Vi disputas inter si, kaj ni havas, pri kio disputi kun kelkaj Viaj gvidantoj.

Sed la ĉefa afero nun estas ne en tio.

La ĉefa estas en defendo kaj evoluigo de Viaj novaj sociaj formitaĵoj.

La ĉefa estas en tio, ke Vi sukcesu venki kaj en tio, ke rezultojn de Via venko ne uzu samaj oligarkoj kaj burokratoj, kiel janukoviĉ-oj aŭ poroŝenko-j, nur orientitaj por-rusie.

Kaj por Vi, kaj por ni estas kara Rusio, ties historio kaj estonteco. Sed kaj Vi, kaj ni scias, ke tute ne ĉiuj, kiuj havas la ekonomian kaj politikan potencon en Rusia Federacio, estas pretaj per vortoj kaj faroj subteni Vian lukton kaj fari veran helpon. Multaj rusiaj oligarkoj kaj iliaj reprezentantoj en la potenco timas pri Via memstareco, pri kontraŭ-oligarkia vektoro de Via lukto.

Tamen la popolo de Rusio en sia dominanta plejmulto estas kun Vi !

Kaj ni decide subtenas Vian strebon mem decidi vian sorton, aranĝi regadon super grandaj kapitaloj, forigi funkciulojn kaj formi demalsupre la ŝtatan potencon, kvankam ni ne dividas renkonteblajn en Via medio por-imperiajn opiniojn kaj esperojn al "bona rusia caro".

Sed tiuj diferencoj, ni ripetu, ne devas malhelpi al ni lukti kune.

Ni jam estas tute ne junaj kaj apenaŭ povas esti utilaj en la frontoj, sed dum ĉiuj ĉi monatoj ni per niaj plenaj fortoj faradis informan subtenon de Via batalo en nia lando kaj eksterlande, iniciatante kaj subtenante regulajn informajn mesaĝojn en diversaj lingvoj de la mondo, deklarojn de gvidantoj de publikaj organizaĵoj kaj opoziciaj partioj de eŭropaj landoj, Usono k. c.

Malgraŭ ĉiuj monstraj malfacilaĵoj, Vi jam komencis venki. Tiuj venkoj estas ne nur defensivo de Viaj urboj kaj vilaĝoj kontraŭ multoble superanta Vin kontraŭulo. Viaj venkoj estas en precedenco de kreataj demalsupre, solidare, novaj formoj de vivo, reciproka helpo, regado. Vi pruvas per faroj, ke vi defendas la Homon, ties rajtojn je vivo, digno, memdecido. Eĉ en la Okcidento komenciĝis ŝanĝiĝo de la publika opinio, tie ĉiam pli multaj homoj ekstaras sur Vian flankon aŭ, minimume, firme elpaŝas kontraŭ la agoj de NATO.

Des pli gravas nun decida moviĝo antaŭen. Hodiaŭ iĝas ĉiam pli evidente : kun ĉiuj akregaj problemoj de defensivo, la estontecon de Viaj respublikoj decidas ne nur la frontoj.

Vi scias tion eĉ pli bone, ol ni. Via sperto de pozitiva laboro pri aranĝo de ekonomia, politika, spirita vivo en regionoj kun ĉiuj ties kontraŭdiroj, estas valorega. Ĝi, ni ripetu, jam iĝis parto de historio de socia memorganizado.

Sed, kiel Vi mem bonege komprenas, tio estas nur komenco. La plej grava kaj malfacila estas antaŭe. Kaj tial ni deziras sciigi al vi sperton de tiuj grandaj atingoj, malfacilegaj problemoj kaj tragikaj eraroj, kiun akumulis Viaj antaŭuloj. Ĉe tio ni bonege komprenas tutan, unuflanke, limigitecon de niaj ebloj doni al Vi konsilojn, kaj aliflanke — tutan respondecon, kiun ni per tio prenas sur nin.

Sed la homoj devas kompreni, kia Vi deziras vidi la ekonomion de Viaj respublikoj, kiajn garantiojn de laboro, enspezoj, propraĵo ili ricevos. Kiu gajnos kaj kiu malgajnos (kaj tiuj estos nepre) okaze de Via fina venko. Al kiu apartenos la reala ekonomia kaj politika potenco ? Kiaj estos ideaj fundamentoj de Via socio ? Ĉu havos en ĝi lokon naciismo (ĉu ukraina, ĉu rusa) ? Per kio Via ŝtato principe diferenciĝos per sia ekonomiaj, politikaj, ideaj principoj disde tio, kion faradis kaj faras juŝĉenko-j, janukoviĉ-oj, poroŝenko-j ?

Vi jam havas certajn decidojn pri tiu demando, sed Vi havas ankaŭ problemojn. Ni scias, ke inter gvidantoj de DPR kaj LPR estas nemalmultaj malkonkordoj pri tiuj demandoj. Des pli gravas trovi punktojn de konkordo kaj tre konkrete deklari pri ili. Ju pli klara estos Via pozicio, firmigata per konsekvencaj faroj — des pli bone. Ju pli longe konserviĝos nedifiniteco, des pli rapide degelos malsupra subteno de Via lukto. Tio estas, bedaŭrinde, multfoje konfirmita de historio leĝo de ĉiuj tiaj movadoj.

* * *

Kiaj povas esti la ĉefaj punktoj de tia pozicio ?

1. La ŝlosila demando de ĉiu nova potenco, kreata demalsupre estas la ekonomia demando.

Vi jam komprenis, ke la plej grava kaj komplika nun estas preni sub sian regon ĉiujn mastrumajn, edukajn, medicinajn k.s. servojn de urboj, vilaĝoj, entreprenoj. Por tio ne nepre necesas (kvankam estas dezirindaj) naciigoj kaj eksproprietigoj — sufiĉas tia rimedo, kiel konsekvenca aranĝo de amasa registrado kaj kontrolado, inklude — en entreprenoj, publikaj servoj, sociala sfero. Registradon kaj kontroladon aranĝi estas malfacile, sed ne pli malfacile, ol dum monatoj deteni premon de Viaj malamikoj. La unuajn paŝojn pri ties aranĝo en la ekstremaj, militaj kondiĉoj Vi jam faris. Des pli gravas uzi jam ĝeneraligitan sperton de Viaj antaŭuloj : tiel oni agis kaj en nia lando, kaj eksterlande. Tiu sperto montris : popola kontrolo povas iĝi grava rimedo de aranĝo de funkciado de entreprenoj okaze de sabotado, efika ilo por transdoni regon pri ekonomio, komunuma mastrumado, financoj el la manoj de la por-kievaj "profesiuloj" en la manojn de civitanoj de Viaj respublikoj.

Ni subtenas Viajn unuaj paŝojn pri limigo de potenco de la lokaj oligarkoj kaj Vian kurson de plua malfermita kaj konsekvenca premo al ĉiuj tiuj posedantoj de kapitalo (antaŭ ĉio granda), kiuj ne subtenas Vian respublikon kaj ne helpas al ĝi ekonomie kaj organize. Ĉi tie gravas ne halti ĉe la atingita, transiri al pluaj paŝoj, vastigante la komencitan de Vi uzadon de enspezoj de la entreprenoj, apartenantaj al ili, por la celoj de la respublikoj. Solvo de tiu problemo, siavice, iĝos ebla post aranĝo de ne nur nova financa kaj imposta sistemo, sed ankaŭ de kontrolo en la entreprenoj.

Ni absolute konsentas kun Via strebo publike kaj malfermite, en interesoj de la civitanoj fari la ekonomian politikon. Lige kun tio por DPR kaj LPR gravas plua evoluigo de travidebleco kaj publikeco de ĉiuj Viaj agoj.

Fine, principe grava estas aranĝo de regado super la financa sistemo, inklude per fino de la komencita de Vi anstataŭigo de la por-kieva estraro de la bankoj kaj de aliaj financaj institutoj (inklude privatajn) per fidelaj al Vi personoj kaj evoluigo de malsupra kontrolo pri mon-fluoj. Tio same ne nepre postulos naciigon de privataj bankoj : nek deponantoj, nek posedantoj de la bankoj (escepte de rektaj malamikoj de la respublikoj, financantaj murdojn de la loĝantaro kaj aliajn kontraŭpopolajn agojn) ne suferos pro tiaj paŝoj.

2. En la politika tereno.

Ĉe tuta malfacileco de evoluigo de popola potenco en kondiĉoj de milito Vi jam sukcesis krei funkciantan meĥanismon de rekta partopreno de civitanoj en solvo de plej gravaj politikaj problemoj. Kaj tio estas Via giganta venko. Tamen ankaŭ ĉi tie ĝia evoluigo povas helpi al Vi firmigi Viajn naskiĝantajn ŝtatojn. La vojo al tio estas formado de potencorganoj per la maniero, kiun antaŭ pli ol 100 jaroj trovis Viaj kamaradoj laŭ lukto — kreo de sovetoj de civitanoj, laborantoj surbaze de rekta malsupra montro de volo. Jes, sur tiu vojo al la potenco povas veni ankaŭ hazardaj homoj, sed, unue, estas ege malprobable, ke ili estos pli malbonaj ol la kievaj marionetoj. Due, Vi jam formis tiamaniere militajn taĉmentojn. Krei civilajn formojn estas ne pli malfacile. Do, ankaŭ tion vi sukcesos.

3. En la tereno de ideologio. Sendube, nun gvidantoj de DPR kaj LPR havas tute malsamajn opiniojn, inter kiuj dominas por-rusiaj, ŝtatismaj, kaj iam eĉ imperiaj ideoj. Ni deziras malambigue diri : tiujn opiniojn ni ne dividas. Sed ni bonege vidas paradokson de la hodiaŭa lukto : deklarantaj sloganojn de demokratio kaj defendo de homrajtoj okcidentaj gvidantoj kaj iliaj kievaj marionetoj realigas por-faŝisman, naciisman politikon, dum la elpaŝantaj por ŝtatismaj valoroj kaj plej multe dividantaj ideojn de rusa naciismo milicanoj reale defendas interesojn kaj vivojn de la civitanoj, agante surbaze de memorganizo, kiel internaciistoj.

En tiuj ege kontraŭdiraj kondiĉoj peni konstrui ian unuecan ideologion estas absoluta utopio, kaj ni plene subtenas Vian strebon ne emfazi la ideajn malkonkordojn. Eĉ pli, ni estas solidaraj kun Via komuna kontraŭfaŝisma platformo. Ĝin dividas ankaŭ miloj de niaj kamaradoj en Eŭropo, Usono, Latin-Ameriko kaj aliaj mondaj regionoj.

Sed ju pli, des pli tio ne sufiĉos. Ni publike turnas nin al Vi kun alvoko ĉiel substreki, propagandi, disvastigi la ŝlosilajn ideojn, jam iĝantajn en vico de okazoj standardo de Viaj respublikoj, kontraŭstarigante :

- defendon de principoj de rajto de popoloj mem decidi sian sorton, inklude en la sfero de ŝtata memdecido — al faŝismo, ekspansiismo kaj militismo de la kievaj potencoj ;

- internaciismon, amikecon kaj egalrajtecon de popoloj de Ukrainio, Rusio, de reprezentantoj de ĉiuj nacioj, respekton de ĉiuj lingvoj, kulturoj, naciaj tradicioj — al rusofobio kaj ukrainofobio, antisemitismo kaj aliaj manifestiĝoj de agresema naciismo ;

- neceson de ŝtata statuso de ne nur la rusa, sed ankaŭ de la ukraina lingvo kaj subtenon de ukraina kulturo kaj naciaj tradicioj en Viaj respublikoj — al subpremado de la rusa lingvo kaj kulturo sur la teritorio de la centra kaj la okcidenta Ukrainio.

- aliron de la civitanoj de Viaj respublikoj al diversaj amaskomunikiloj — al la informa blokado de ajna vera informo flanke de la kievaj potencoj.

La lasta momento estas principe grava : sed konkero de la "kvara potenco" kaj, speciale, garantio, minimume, de egaleco de informaj fluoj, venki DPR kaj LPR ne sukcesos, kion scias ankaŭ Vi mem. Kaj ĉi tie principe gravas forigo el la estrantaj postenoj de por-kievaj novaĵ-faristoj kaj apogo al ordinaraj, idee proksimaj al Vi ĵurnalistoj.

Kaj ankoraŭ : historio de multaj popolaj iniciatoj en diversaj kontinentoj montras : Se luktantaj por siaj rajtoj civitanoj haltas duonvoje, ne firmigante kapton de la potenco per reala ekonomia kaj soci-politika bazoj, sukcesojn de la luktanta popolo alproprigas kaj uzas por siaj celoj kontraŭpopolaj fortoj — jen islamaj fundamentistoj, jen imperiismaj ŝovinistoj aŭ lokaj naciistoj, jen tutmondigistoj.

* * *

Ni bonege komprenas, ke doni konsilojn el malproksime estas facile, sed realigi ilin en praktiko estas nekredeble malfacile, kaj iujn, ŝajne, entute neeble. Sed malfacilaĵoj estas supereblaj. Vi jam faris tion, kion "profesiuloj" opiniis neebla. Se en marto iu dirus, ke volontuloj de Donecko kaj Lugansko povos mem, sen ŝtata subteno de Rusio, sukcese kontraŭstari al armeaj trupoj, uzantaj amase aviojn, tankojn, artilerion, tiun neniu kredus. Vi ĉiutage pruvas, ke tio eblas. Ni estas certaj, ke ankaŭ en kreo de novaj ekonomiaj kaj sociaj rilatoj Vi same povos fari neeblan.

Kaj ni ne estas flankaj observantoj. Ni estas solidaraj kun Via lukto kaj pretas al ĉiuj formoj de laŭeble helpo. Tial ni petas Vin : jam delonge necesas publika alvoko al la civitanoj de Rusio, al la mondkomunumo nome de Viaj registaroj kaj gvidantoj (aŭ, se tio ne eblas — de influaj sociaj strukturoj) kun maksimume klara ekspliko de celoj de kreo kaj principoj de vivo de Viaj respublikoj, kaj ankaŭ kun konkretaj proponoj pri organizo de praktika solidareco kun Via lukto.

Ni, same kiel centoj de niaj kamaradoj, siavice devigas nin fari maksimuman helpon al disvastigo kaj popularigo de tiu alvoko.

Aleksandr Buzgalin, doktoro pri ekonomiko, profesoro, ĉefredaktoro de la revuo "Alternativoj"

Ludmila Bulavka, doktoro pri filozofio, membro de la redakta komitato de la revuo "Alternativoj"

Andrej Kolganov, doktoro pri ekonomiko, profesoro, membro de la redakta komitato de la revuo "Alternativoj"

Emil Rudik, doktoro pri ekonomiko, profesoro, membro de la redakta komitato de la revuo "Alternativoj"

Boris Slavin, doktoro pri filozofio, profesoro, membro de la redakta komitato de la revuo "Alternativoj"

Andrej Sorokin, kandidato pri ekonomiko, docento, respondeca sekretario de la revuo "Alternativoj"