Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Informo de la Komunista Iniciato pri Ukrainio
de Komunista Iniciato - Kommunistische Initiative  
12a aprilo 2014

La germanlingva Kommunistische Initiative ("Komunista Iniciato", unu el la komunistaj grupoj) ĵus aperigis la jenan tekston, pri kiu nia k-do Jurij Finkel nin atentigis kaj kiun mi tuj elgermanigis (pro la urĝo sen kontrollegado). -vl

Boris Kagarlitski, direktoro de la Instituto pri Tutmondigo kaj Sociaj Movadoj, aŭtoro de maldekstraj libroj, trafe diris : „Nenio parolas tiom pri la klasa karaktero de la kontraŭecoj en Ukrainio ol la du homamasoj, kiuj alfrontiĝis la 7-an de aprilo en Ĥarkovo. Ĉe la unua flanko staris, sub ŝtataj flav-bluaj flagoj, la bone vestita kaj ŝikaspekta meztavolo, la intelektuloj, la studentoj. Ĉe la alia flanko la malriĉe kaj malbone vestitaj homoj sub ruĝaj kaj rusaj flagon ‒ la laboristoj kaj la junularo el la laboristaj kvartaloj ...

… Ankoraŭ hieraŭ ili ne interesiĝis pri politko. Sed hodiaŭ ili jam ne povas teni sin ekster ĝi. Ili serioze koleras. Ili iris sur la straton. Ili faras la unuajn paŝojn por defendi proprajn kolektivajn interesojn … Ĝuste tio estas klasbatalo.

… Oni ankoraŭ ne povas paroli pri la klaskonscio. Ĝia nivelo estas inverse proporcia al la amaso da rusaj flagoj en la manoj de la protestantoj. Sed eĉ en la mallonga deklaro de la Donec-Respubliko sonas la vortoj pri kolektiva proprieto, rajtegaleco kaj komunaj interesoj.

La flago de la laboristoj estas ruĝa. Tia ĝi estis kaj tia ĝi estos … Ni ankoraŭ ne povas paroli pri klaskonscio, sed la klasbatalo estas jam realo.”

La disputo en Ukrainio eniris novan fazon. La orienta Ukrainio, kie la ukraina industrio kaj la karbminejoj estas koncentritaj kaj kie loĝas la plej granda parto de la ruslingva loĝantaro, leviĝis kontraŭ la nova faŝisma-liberala registaro.

En Donecko, Lugansko, Ĥarkovo, Mikolajevo miloj da homoj surstratiĝis. La memorganiziĝo de la popolo estas forta. La homoj ekokupas ŝtatajn konstruaĵojn, provizas sin per armiloj kaj firme tenas ilin. Ili ricevas larĝan subtenon de la urba loĝantaro. Multaj entreprenoj en la oriento strikas.

En Donecko la popolkunveno hieraŭ proklamis la sendependan Respublikon Donecko.

La polico estas ne decidita. Unuflanke ĝi restas instrumento de la ŝtata subpremo kaj en kelkaj urboj ĝi forte agis kontraŭ la protestantoj laŭ ordonoj el Kievo. Sed samtempe klekaj policanoj ne entuziasmiĝas pri la nova registaro, ĉar iliaj kolegoj estis ĵus deklaritaj respondecaj pri la mortintoj sur la Majdano kaj kondamnitaj. Ĉar la faŝistaj bandoj en la lando havas la superecon, la polico rajtas nenion fari. En Donecko kaj Lugansko la polico estis senambigue ĉe la flanko de la ribeluloj.

Kievo sendis proprajn trupojn, la „Nacian Gvardion” (faŝisma taĉmento de la „dekstra sektoro”) kaj policajn unuojn fidelajn al la registaro, por subpremi tiun rezistadon. Ekz-e hieraŭ en Ĥarkovo pli ol 70 homoj estis arestitaj. Ĉe tio ili estis brutale batataj kaj forportitaj, tiel ke jam neniu povas diri ion pri lia sorto. Cetere, ĉiuj 70 estis ukrainaj civitanoj, loĝantoj de Ĥarkovo, do neniu rusa agento, kiel la burĝa kaj ukraina gazetaro rakontas al ni !

La batalo daŭras. Nenio estas decidita. Ankoraŭ hieraŭ tiuj homoj havis la paciencon elteni la oligarĥojn kaj la kapitalisman ekspluatadon. Sed hodiaŭ la faŝista registaro volas rabi al ili iliajn lastajn bazajn rajtojn, malpermesi al ili ilian propran lingvon, detrui iliajn monumentojn, prikraĉi iliajn heroojn kaj enkonduki la kulton de la kunlaborintoj kun la germanaj faŝistoj kaj de la SS-batalionoj. Oni tre malestime parolas pri la ukrainaj „orientulaĉoj” en la gazetaro de la „libera” Ukrainio kaj en la komunikiloj de Germanio ‒ ili estas por la ukrainaj faŝistoj ja nur malpli valoraj subhomoj, same kiel la veraj rusoj.

Ion tian la laboristoj ne povas elteni, ili defendas sin.

Kompreneble oni klarigas en la burĝaj komunikiloj, ke tiu ribelo estas instigita ekskluzive de kaŝitaj rusaj agentoj. Sed ekzistas ankaŭ raportoj de ribeluloj : Kontraŭ ili batalas angle parolantaj, profesiaj soldatoj ! Oni konstatis, ke la usona privata „armeo” partoprenas. La firmao Greystone, parto de la dungsoldata monopolo Academi (antaŭe Blackwater, poste Xe Services), kiu partoprenis jam en la militoj en Irako, Afganio kaj multaj aliaj landoj. La firmao Greystone disponigas al ĉiu bone trejnitajn kaj armitajn soldatojn. Ekzistas pluraj raportoj, ke tiuj dungsoldatoj estis viditaj en Donecko kaj en aliaj urboj kaj ke ili supozeble kunordigas la subpremadon de la ribelo.

Hodiaŭ la armeo estis delokita de Kievo al Donecko kaj Lugansko. La tankoj moviĝas, la batalmaŝinoj, la bone armitaj arme-unuoj. Jam ĉi-nokte, ĉiumomente, povas eksplodi sanga interna milito !

Ni esprimas nian solidarecon kun la batalantaj kontraŭfaŝistaj fortoj, kun la laboristoj de la orienta Ukrainio kaj al la kontraŭfaŝistoj de la okcidenta Ukrainio. Ni estas ĉe ilia flanko ! Ni estas ĉe la flanko de la ukrainaj komunistoj kaj konraŭfaŝistoj, kiuj en tiu ĉi momento troviĝas en akra klasbatalo kontraŭ faŝismo kaj milito.

Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano