Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Rigardo al la krizo de la orientaj ukrainianoj
de Jurij FINKEL  
23a marto 2014

Mi tradukis tekston, tre disvastiĝintan en Interreto, kiu, laŭ opinio de mia kamarado-marksisto el Ĥarkovo, "tre bone esprimas la mensostaton de averaĝaj orient-ukrainianoj kun ĉiuj ties plusoj kaj minusoj". La aŭtoro mem ne estas maldekstrulo.

Mi esperas, ke tiu teksto ion klarigos pri la situacio al la okcidentanoj.


Rigardo al la krizo de la orientaj ukrainianoj

Estas bonege, ke la rusiaj liberaluloj subtenas la okcidentajn ukrainojn en ilia rajto pri memdecido. Estas tre bedaŭrinde, ke la rusiaj liberaluloj ne subtenas la saman rajton de la orientaj ukrainianoj. Kaj eĉ ne scias, en kio konsistas ilia pozicio. Mi penos klarigi.

Jen, rigardu. Vi loĝas en la Orienta Ukrainio. Vi aĝas, ekzemple, 40, aŭ 50, aŭ 60. Eble, eĉ 30 aŭ 70. Vi estas ruso. La afero ne estas en deveno. Laŭ lingvo, laŭ kulturo, laŭ memkonscio vi estas ruso. Vi naskiĝis en Sovetunio. Vi rilatas al ĝi trankvile. Vi ne estas adoranto de Stalin. Sed estas iuj aliaj aferoj. Infanaĝo. Veteranoj de la milito. Vi ne juĝas ĉion kune. Vi loĝas ekster Rusio jam dum pli ol 20 jaroj. Sed vi ne fariĝis neruso. La neskribita koncepto de la lando Ukrainio estis en ekvilibro inter la okcidenta kaj la orienta.

Vi ĉiam perceptadis la okcidentan Ukrainion kiel ion iomete alian. Apartan. Vi loĝas en unu sama lando, sed vi estas tre kaj tre malsamaj. Ili tie de tempo batas sovetiajn veteranojn. Vin tio incitas. Ili tie de tempo al tempo penas aranĝi paradojn de SS. Vin tio furiozigas. Ili tie parolas pri heroo Bandera. Vi opinias ilin malsanaj. Ili kreas sur malplena loko koncepton de ukraineco. Ili opinias, ke la ukrainoj estas elstaraj tial, ke ili estas ukrainoj. Vi opinias ilin idiotoj. Vi konjektas, ke ne ĉiuj ili estas tiaj. Sed "la voĉo de la okcidento" sonas ĝuste tiel. La cetero en vi estas simila. Tial okulfrapas ĝuste tio. Ilia "specifeco" rezultiĝas en tio. Vi ne estas sanktulo. Ankaŭ en via kolero subiras la suno.

Antaŭ kvar jaroj vi voĉdonis por Janukoviĉ. Ne tial, ke li plaĉas al vi. Sed tial, ke Timoŝenko estas la samo, sed pli malbona. Vi ne subtenas Janukoviĉ-on. Vi ne ŝatas koruptulojn. Sed vi ne havas, por kiu vi voĉdonu krome. Ekzistis neniu alia klara politikisto en la oriento.

Vi estas simpla homo. Vi deziras pacon, bonstaton, bonajn rilatojn unuavice kun Rusio, ĉar ĝi estas speciala por vi, sed ankaŭ kun Eŭropo. Vi ne estis kontraŭ la asocio kun EU. Speciale se ĝi permesus ne foriĝi de Rusio. Plej probable, vi havas en Rusio infanojn, aŭ parencojn, aŭ iu tie laboras, aŭ estas amikoj k.c.

La moderna Rusio al vi plaĉas pli ol malplaĉas. Paco kaj relativa bonstato, speciale sur via fono, tie ekzistas. Dum ĉiuj ĉi jaroj Ukrainion subtenas ĝuste Rusio kaj nur Rusio. La labormerkato estas malfermita. Rekta helpo je dekoj da miliardoj. Rabatoj, kunaj projektoj, plejparte malfermita vara merkato. Da laborantaj tie estas ĉu tri, ĉu kvin milionoj. La aliaj dume nur promesas.

Neniu malhelpas al vi en Ukrainio paroli ruse. Sed da rusaj lernejoj kun ĉiu jaro iĝas ĉiam malpli multe. Rusaj altlernejoj entute ne ekzistas. En la lando, kie por 80% de la loĝantaro la gepatra lingvo estas la rusa. Unu prezidento ĉion transigis al la ukraina. La aliaj eĉ ne penis fari ion malan. Estas tre multe da kontraŭrusa retoriko, kiu ĝenerale estas senmalutila, sed tre ĉagrenas kaj incitas.

En la lando estas senĉesa ĥaoso kaj senĉesaj elektoj. Kaj malriĉeco. Ŝtelistoj, kiuj ŝanĝas prezidentojn kaj plu priŝtelas la buĝeton ĉe ajna retorio kaj ĉe ajnaj cirkonstancoj. La novan proteston ree iniciatis ili. Kaj el nenio sekvas, ke ili iel ŝanĝiĝis.

Vi deziras vivi sen ĥaoso kaj sen malriĉeco. Vi rigardas al Rusio. Vi opinias, ke la okcidento de la lando nenion produktas, nur formanĝas viajn impostojn. Kvankam tio estas ne tute vera. Sed en la okcidento oni ofte diras, ke nur ili estas normalaj kaj veraj ukrainoj. Kaj vi estas aŭ neplenvaloraj, aŭ stultuloj, aŭ perfiduloj. Vi fojfoje pensas pri tio, ĉu vi deziras esti ukraino.

Poste komenciĝas la majdano. La majdano renversas la leĝe elektitan potencon. Inklude de vi elektitan. Vin oni ne demandas. La majdano faras tion kun armiloj en la manoj. Kaj mensogas, ke faras tion sen armiloj. La majdano pafas al la siaj. Kaj mensogas, ke tion faras la potencoj. La majdanon nutris la oligarkoj. La samaj, kiuj levis Janukoviĉ-on, kaj poste, kiam li komencis nutri siajn infanojn pli, ol ilin, mallevis reen.

Vi opinias, ke tio estas komploto de la oligarkoj kun naciistoj kaj fipolitikistoj kun kvanta subteno de homoj, kiuj deziras pli bonan, sed uzas malbonajn rimedojn kaj iras en la falsa direkto.

La majdano ne reprezentas la tutan Ukrainion. Ĝi ne reprezentas vin. Vi same estas por honesta potenco kaj bonaj leĝoj. Sed nur ne per fortoj de batalistoj, preparitaj en certaj landoj kun certaj konvinkoj. La svastikoj sur iliaj ŝultroj kaj la vortoj pri milito kontraŭ Rusio sur iliaj lipoj lasas al via rilato al ili nenian elekton. Kaj nur ne sub gvido kaj por bono de la oligarkoj. Vi ilin bone konas.

Kaj nur ne sub kontraŭrusia retoriko. Kaj nur ne sub gvido de okcidentaj politikistoj. Vi ilin malŝatas jam ekde la sovetiaj tempoj. Sed la afero estas ne en tio. Vi scias prezon de iliaj vortoj. Eĉ laŭ ĝuste tiu historio. Kiam ili malhelpis al la potenco, subtenadis batalistojn kaj opiniis paca kaj laŭleĝa perfortan kontraŭkonstitucian renverson. Vi suspektas, ke ili faras tion ne pro sia blindeco aŭ belanimeco, sed pro sia interesiteco.

Kaj ne kun tiuj fipolitikistoj. Vi ne opinias Jacenjuk-on, Kliĉko-n aŭ Tjagnibok-on homoj, kiuj faras decidojn, ĉar vi ne estas stultulo. Ili estas marionetoj, kaj vi tion scias.

Kion vi dezirus ? Leĝojn, egalajn por ĉiuj. Estimon al ambaŭ flankoj de la demando. Foreston de kontraŭ-iu-ajn-a retoriko. Elektojn, sed ne ribelon. Vi dezirus, ke en Ukrainio, kondiĉe de konservo de la nunaj limoj, ĉiuj por ĉiam ĉesu opinii, ke ĉi tie loĝas nur ukrainoj en la galicia senco de tiu vorto.

La renverson de Janukoviĉ vi renkontas kun malkompreno. Tiu estis malbona. Ĉi tiu ne pli bonas. Kaj la metodoj estas abomenaj. Kaj nun ili komencas fari leĝoproponojn. Aboli la specialan statuson de la rusa lingvo. Alinomi stratojn per nomoj de siaj "herooj". Moviĝi jam ne nur al EU, sed al NATO. Malpermesi la kompartion kaj la partion de regionoj. Aboli respondecon pri pravigo de faŝismo. Kondamni sovetian okupadon de Ukrainio. Malpermesi la rusian televidon (parte jam).

Multo el tio estas nur vortoj, jes. Sed vi aŭdas tiujn vortojn. Kaj nun - la aferoj. Deputitojn oni batas apud la parlamento. Akuzitojn pri krimoj oni ellasas sen juĝo. La konstitucian tribunalon oni dispelas. La "registaron" kaj la "prezidenton" oni nomumas sen ajnan signoj de leĝeco. Hejmojn de politikaj oponantoj oni bruligas. Marodado floras kaj prosperas. Ne ĉion el tio faris la politikistoj, certe. Tion faris tiuj demonoj, kiujn ili liberigis, tiuj demonoj, per kies fortoj ili renversis Janukoviĉ-on.

En la majdano estas multe da diversaj homoj. Multe da indaj kaj honestaj. Sed en la kondiĉoj de tiu ĉi histerio ankaŭ en via kolero subiras la suno. Vi ne estas sanktulo, nek genio, nek analizisto.

Kaj la novaj potencoj estas ĝuste tiuj, kiuj nomas la ruslingvanojn "degeneruloj". Ĝuste tiuj, kiuj diras, ke "ni ilin pendumos poste". Ĝuste tiuj, kiuj parolis pri militiro al Rusio. "Viaj" novaj potencoj, kvankam ne en la plej altaj postenoj, parolas pri milito kontraŭ via sen citiloj Patrujo.

Eble, vi havis ŝancon al via paca protesto ? Eble, oni donis al vi rajton fari referendumon, krei aŭtonomion ? Eble, la "registaro" penas esti ekvilibra kaj aŭskulti vin ? Tute ne.

Kompromison ili ne deziras. Referendumo ne estos. Viajn gvidantojn oni arestas. Iri ĝis la fino ne deziras vi mem. Estos multe da sango. Vi estas normala homo, vi havas familion. Vi ne iradas al la kontraŭmajdano, kvankam kunsentas, kaj tial ĝi esas ne tiom granda, kiom ĝi povus. Anstataŭ lukto vi havas deprimon.

Vi rigardas al Krimeo. Kaj ĝojas. Tie la homoj ne deziras vivi kun tia Kievo. Estas bona preteksto por reveni en Rusion. Ili tie estas decidemaj. Kaj ili havas subtenon de la rusia armeo. Ili plenumos la referendumon kaj estos parto de Rusio. Rusio tute ne estas surtera paradizo. Sed ĝi estas - via.

Por vi ne estas malfacile imagi, kio vin atendas poste. Estos nek aŭtonomio, nek referendumo, nek atento al via opinio. Viajn gvidantojn oni jam arestas kaj arestados plu. La rusan lingvon en lernejoj kaj altlernejoj vi neniam ricevos. Estiman rilaton al la rusa kaj al la sovetia - same. Ankaŭ la senvizan veturadon en Rusion.

Vin atendas bazoj de NATO, la fama semanto de demokratio. Vi estas por demokratio, sed vi ne estas stultulo, distingi teorion disde praktiko vi scipovas. Vin atendas heroigo de Bandera kaj abolo de paradoj la 9-an de majo (jam). Vi estas certa, ke sur la fono de tiuj ĉi Janukoviĉ jam tre baldaŭ ŝajnos plej demokratia. Kaj ankaŭ plej honesta. Vin atendas malgrandigo de pensioj kaj duobla kresko de loĝejpago. Pri bonstato en la limoj de via vivo vi povas forgesi. Via industrio estos fordonita kontraŭ tre malalta prezo kaj kun tre alta interezo.

Kaj ĉefe. Vin atendas sento, ke vi en via lando estas fremda. Via lingvo, via rilato al la pasinteco, viaj politikaj preferoj, via rilato al via Patrujo - ĉio ĉi estos fremda.

Kaj nun divenu per unu provo, ĉu vi subtenas enkondukon de la rusia armeo en la orienton de Ukrainio.

P.S. Ankaŭ la alia flanko havas sian veron. Kaj mi deziras ĝin vidi ie en tuteca aspekto. Mi petas reprodukti tiun ĉi tekston. Aŭ analogian. Speciale tiujn, kies pozicio estas malsama. Kaj mi promesas reprodukti analogian tekston kun mala signo. Por ke ni pli bone komprenu unu la alian. Paco kaj kompreno en politiko jam, ŝajne, ne eblas. Tamen eblas en la kapoj. Ja la kapoj estas pli gravaj. Kaj ni devas fari ĉion, por kompreni unu la alian kaj konservi la pacon. Dankon pro la atento.

Fonto : http://vk.com/sergeygurkin?w=wall81...