Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ukrainio-2014-03-14
de Jurij FINKEL  
19a marto 2014

la 12-an de marto 2014

Komunikaĵo #8 de la unio "Borotba" kaj la centro de kontraŭfaŝisma rezistado

Protestoj, kiuj okazis dum la lastaj tagoj en la Sud-Orientaj regionoj de Ukrainio, montris gravan kaj signifan tendencon. La partoprenantoj de la agoj ne perceptas reprezentantojn de la parlamentaj partioj. La liberaluloj kaj naciistoj el la nova registaro, kaj ankaŭ la reprezentantoj de la bakrotinta Partio de Regionoj havas nenian influon en la amasaj protestoj de loĝantoj de Ĥarkovo, Donecka baseno, Odeso kaj aliaj urboj.

Grava simptomo de sociala protesto iĝis tio, ke la ŝturmo de Luganska regiona administrejo kaj la granda mitingo en Mariupolo okazis sub ruĝaj flagoj, kiujn alportas al la agoj la protestantoj mem. Ruĝaj flagoj same dominis en la popolaj mitingoj la 8-an kaj la 9-an de marto en Ĥarkovo. La maldekstra alternativo al naciismo ricevas ĉiam pli multe da subtenantoj en la Sud-Oriento, kaj la flago de protesto iĝas la ruĝa flago. La amasaj elpaŝoj en Mariupolo estis organizitaj de maldekstruloj, kun socialaj kontraŭkapitalismaj postuloj, inklude tiujn pri repreno en la ŝtatan posedon de la urbokreaj entreprenoj - unuafoje dum la historio de la ukrainiaj "majdanoj".

Protestoj devas daŭri - malgraŭ tio, ke hodiaŭ la kieva reĝimo penas unuigi trompitajn de ĝi homojn sub kontraŭrusiaj sloganoj, sur stratojn eliras multege da tiuj, kiuj pretas lukti por siaj socialaj kaj ekonomiaj rajtoj kaj por radika ŝanĝo de la sistemo, kiun aranĝis en nia socio la riĉa malplimulto.

Iĝas evidenta la interkonsento de la Janukoviĉ-a kaj la majdana oligarkio - kontraŭ la popolo. La miliardulo Kolomojskij faras intertraktojn kun la "regiona" kapitalisto Kurĉenko, kaj en la novan potencon tuj enrampis parenco de la fifama Pŝonka. La faman koruptulon Bondarenkon la puĉa kliko cinike metis al potenco en Kievo - kvazaŭ moke al la mensoga retoriko de la Majdano.

Tiutempe la dekstra reĝimo aktivigis militajn preparojn, altirante al sia flanko internaciajn dungosoldatojn el privataj militaj kompanioj. La nova potenco ne deziras pacon. Male, ili aktive uzas la intervenon de Rusio por siaj celoj, fortirante atentoj de la civitanoj, kaptitaj de patriotisma histerio, for de la aktuala problemo de la kontraŭsocialaj reformoj, kiujn preparas nun la registaro, kvankam tiuj reformoj minacas per mizero al milionoj da ukrainianoj.

La nova reĝimo limigas la liberon de parolo - estas fermata la gazeto "2000", opozicia al la nova potenco, kaj en la centraj amaskomunikiloj kaj en elsendoj de televidkanaloj tute mankas verema informo pri la protestoj en la Sud-Oriento de la lando. La nova reĝimo limigas la liberon de pacaj kunvenoj - la oligarko Kolomojskij, nomumita de la puĉa kliko gubernatoro de la Dnepropetrovska regiono, malpermesis aranĝon de ajnaj mitingoj en la urbo.

Jam estas evidente, ke la reĝimo de kievaj faŝistoj kaj oligarkoj prenis kiel celon subpremi la protestojn en la Sud-Oriento de Ukrainio. Nazioj kaj banditoj atakis kun pafa armilaro partoprenantojn de la popola protesto en Ĥarkovo. Novnazioj el la "Dekstra sektoro" deklaris pri transporto de la agado en la Orienton de Ukrainio. La gvidantojn de la popola rezistado oni akuzas pri "separatismo", tiel, nian kamaradon, kunordiganton de la Odesa "Borotba" Aleksej-on Albu oni pridemandis en SBU (sekureca servo de Ukrainio - trad.). Pri kunordiganto de la unio "Borotba" Sergej Kiriĉuk en Ĥarkovo estis aranĝita kaŝobservado.

Tamen, la lukto daŭras. En Ĥarkovo komencis labori konstanta organiza komitato de mitingoj. La labora nomo estas : Koalicio de sociaj organizoj, civitanoj kaj taĉmentoj de memdefendo de Ĥarkovo "Popola unueco".

Sekvaj agoj de protesto okazos post semajno, la 15-an de marto - la anoj de la memdefendo de la Sud-Oriento kalkulas elirigi sur la placojn milojn da homoj, kaj alvokas al aktiva kunordigo de preparo al tiuj amasaj agoj.

Ni, maldekstraj aktivuloj, staras nun ŝultron al ŝultro kun tiuj homoj, leviĝantaj de sur la genuoj.

Niaj postuloj restas senŝanĝaj :

Ni postulas referendumon pri vasta aŭtonomio kaj memregado de la regionoj de la Sud-Oriento. Aŭtonomio kaj federacio ne estas separatistmo, sed ŝanĝo de formo de la ŝtata aranĝo en interesoj de la popolo.

Ni postulas realan memregadon - sub kontrolo de laboraj kolektivoj, sindikatoj kaj la memdefendo de la urbo.

Ni postulas elektan demokratian potencon, sed ne nomumitojn de la kieva puĉa kliko kaj ties sponsoroj oligarkoj. Gubernatorojn-oligarkojn - for. Elektojn de gubernatoroj.

Ni postulas ĉesigi persekutojn de ĉiuj partoprenantoj de la popolaj agoj de protesto.

Ni postulas malpermesi agadon de la "Dekstra sektoro" kaj aliaj novnaziaj grupoj.

Ni postulas repreni la strategiajn entreprenojn en la ŝtatan posedon.


la 14-an de marto 2014

Komunikaĵo #9 de la unio "Borotba" kaj la centro de kontraŭfaŝisma rezistado

La lastaj agoj de la kieva puĉa kliko atestas pri tio, ke la naciismaj fortoj prepariĝas al armita subpremo de la popola agado en la Sud-Oriento.

Tiel, per decido de la parlamento estas kreita Nacia Gvardio, nombre 60 mil homoj. La kernon de tiuj armitaj taĉmentoj konsistigos la ultradekstraj batalistoj de la memdefendo de la Majdano. Tiel ili ricevos oficialan statuson kaj oficialan permeson pri uzado de armilaro kontraŭ civiluloj. La Nacia Gvardio estas kreata kun evidenta kalkulo uzi bone preparitajn, idee ŝargitajn naciistajn batalistojn por subpremo de protestoj anstataŭ la polico. La Ĝenerala Prokurorejo liberigis la anojn de la ultradekstra grupo, kaptita en Kievo ĉe peno armite prirabi bankon, redoninte al la nazioj aŭtomatajn armilojn.

Kun pasiva helpo de la kieva potenco en Donecko estis provokita kunpuŝiĝoj inter subtenantoj kaj kontraŭuloj de la "unueca kaj nedividebla" Ukrainio. Unu homo pereis. Tiuj provokitaj kunpuŝiĝoj estas aktive uzataj de la propaganda maŝino de la puĉa kliko por diskreditigi la popolan movadon de la Sud-Oriento. Ili devas iĝi preteksto por enkonduki en tiu regiono reĝimon de eksterordinara stato kaj senkaŝe subpremi la oponantojn de la reganta koalicio de novliberaluloj kaj ultradekstruloj. Oni ne dubu : la protestoj, kiuj pasas sub socialaj kaj ĝenerale demokratiaj sloganoj, estos deklaritaj provoko de speciale alveturigitaj aŭ dungitaj por-rusiaj naciistoj, kies partoprenon ĉiel troigas la propagando.

Preparo por ebla realigo de tia perforta scenaro jam estas komencita - la grundon por ĝi preparas totala propaganda histerio en la ĉefaj amaskomunikiloj de Ukrainio. Laŭ informo de iuj militistoj, subtenantaj la kontraŭfaŝistojn, en trupoj, situantaj en la Sud-Oriento de la lando, okazas eksterplanaj rotacioj. 40% de militservantoj estas anstataŭigata per militistoj el la Okcidenta Ukrainio, kiujn laŭ kalkuloj de la puĉa kliko eblas uzi por subpremo de la popolo. En Ĥarkovon estas translokigataj taĉmentoj de la "malformita" "Berkut" (speciala taĉmento de polico) el Poltavo kaj aliaj urboj. Nuntempe en la Sud-Oriento per fortoj de SBU (sekureca servo de Ukrainio - trad.) estas farataj arestoj de politikaj oponantoj de la reĝimo. Estas rimarkitaj novaj atakoj kontraŭ maldekstraj kaj kontraŭfaŝismaj aktivuloj, kaj ankaŭ kaŝobservado pri niaj kamaradoj.

La oligarkoj, iĝintaj gubernatoroj, plenumas "pacigon" de la akiritaj de ili "por sinnutrado" regionoj, uzante por tio efektivajn banditojn. Samtempe, la potenco de Usono sankciis areston de unu el la statusaj ukrainaj riĉeguloj - gasa magnato Dmitrij Firtaŝ - por per minaco de juĝafero kaj sankcioj unuigi ĉirkaŭ la nova reĝimo ŝtelistojn-milionulojn, kiuj pleje timas pri sia proprieto kaj kapitaloj en la Eŭropa unio.

La puĉa kliko ankaŭ turnis sin al Usono por milita helpo, tamen la potenco de Usono prudente rifuzis al la kievaj "potencoj". Tamen, malkaŝa subteno de la nova reĝimo flanke de NATO - inklude uzadon de specialistoj el privataj militaj kompanioj, - fakte jam estas plenumata en Ukrainio, kiu en vica fojo povas iĝi kampo de nova imperiisma milito.

Ĉiuj ĉi faktoj atestas pri tio, ke la puĉa kliko preparas sin al intercivitana milito kontraŭ la propra popolo - pri kio dekomence avertis la unio "Borotba". Respondo de ĉiuj kontraŭuloj de la puĉa kliko devas iĝi organizo kaj disciplino. Ni devas montri nian amasecon en la mitingoj la 15-an kaj 16-an de marto.