Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
"Borotba" pri la okazantaĵoj en Ukrainio
de Jurij FINKEL  
11a marto 2014

Mi komencis traduki tekstojn de "Borotba". Ĉar mankas tempo, mi tradukas rapide kaj ne relegas, do pardonu eblajn erarojn. Ĉi tie estas malnovaj tekstoj - nur antaŭ du semajnoj, sed la eventoj ŝanĝiĝas tre rapide. Poste mi penos traduki pli novajn tekstojn.

Mi devas averti, ke mi persone 1) havas nenian rilaton al tiu partio (cetere, mi estas rusiano, ne ukrainiano), kvankam mi rete konas du-tri ties anojn delonge, eĉ kiam la partio ankoraŭ ne ekzistis, 2) la tradukon mi faras laŭ mia propra iniciato, 3) mi kaj grupo de miaj kamaradoj-marksistoj (kies centro estas same en Ukrainio) havas kelkajn ideajn malkonsentojn kun "Borotba", kaj opinias iujn lokojn de ties tekstoj teorie malĝustaj (kiel, ekzemple, la difinon de faŝismo), tamen tiuj ideaj malkonsentoj estas nun, antaŭ minaco de faŝismo, ne gravaj. La partio "Borotba" estas, laŭ mi, la plej granda konsekvence marksisma partio en Ukrainio. La oficiala KPU estis oportunisma kaj nun ĝi praktike ne ekzistas. Nia grupo, aliflanke, kvankam pli konsekvenca, estas tute malgranda kaj malforta kaj ne konsistigas influan forton (ĝi fakte estas ne partio, sed nur grupeto). Tial mi rekomendas al okcidentaj komunistoj kontakti kun "Borotba".


25-an de februaro 2014

"Borotba" kreas centron de kontraŭfaŝisma rezistado. Ni alvokas ĉiujn kontraŭulojn de faŝismigo de nia lando aliĝi al ni. La naciismaj fortoj tiras Ukrainion en abismon de civitana milito. Ili penas neniigi la maldekstrajn kaj progresemajn fortojn, malpermesi politikan agadon de la socialistaj kaj internaciistaj foroj. Ni opinias, ke kontraŭfaŝistoj ne defendu la malnovan potencon. Tiu potenco estis surda al la interesoj de la laborantoj, priservante malvastan tavolon de la oligarkio, ĝi mem kondukis la politikan situacion al la katastrofo. Hodiaŭ minaco de estiĝo de naciisma diktaturo iĝis realo. La naziojn necesas haltigi !

Komunikiĝu kun ni. Vi povas konstante partopreni laboron de la centro de kontraŭfaŝisma rezistado aŭ simple de tempo al tempo distribui niajn materialojn kaj partopreni niajn agojn.

Volontuloj-kontraŭfaŝistoj, unuiĝu ! Ili ne pasos !

Skribu al adreso : front@borotba.org


25-an de februaro 2014

Komunikaĵo #1 de la unio "Borotba" kaj de la centro de kontraŭfaŝisma rezistado

Kiel antaŭdiris "Borotba" jam en novembro-decembro, la venko de Majdan venigos al potenco blokon de ultraliberaluloj kaj nazioj. La publikigita proksimuma konsisto de nova registaro konfirmas nian konkludon.

La estonta ĉefministro Arsenij Jacenjuk, kies kandidatecon aktive subtenis oficistoj de EU, deklaris : "La okcidenta mondo helpos eliri el la krizo... Necesas tuja helpo de niaj eŭropaj partneroj. Necesas tuj rekomenci la programon kun IMF".

Ni rememorigu, ke la kondiĉo de ricevo de mono de IMF estas plialtigo de tarifoj por la loĝantaro ĝis la nivelo de eŭropaj prezoj, redukto de sociaj elpagoj kaj plirapidigo de novliberalismaj reformoj. Tiu deklaro de Jacenjuk signifas, ke la nova potenco intencas aŭskulti la voĉon de la internaciaj financaj strukturoj, sed ne la voĉon de la propra popolo.

Partopreno en la nova registaro de tia simbola persono, kiel Viktor Pinzenik - la "baptopatro" kaj "laborestro" de la raba privatigo, montras la direkton de la ekonomia politiko de la nova potenco - maksimume da liberala kapitalismo, minimumo da socia ŝtato.

La naciismaj fortoj aktive pretendas al la "perforta" (t.e. armeo, polico ktp. - trad.) kaj la kultura blokoj de la nova registaro. Estas karaktere, ke kiel eblan kandidaton al la posteno de ministro de edukado oni nomas Irina-n Farion el "Svoboda", faman pro siaj naziaj opinioj, kiu interalie alvokis al persekuto pro uzado de la rusa lingvo.

Tiamaniere, la nova liberal-naciisma potenco havas klasan karakteron, malamikan al la laboranta plimulto de la loĝantoj de la lando.

La informo pri inkludo en la estraron de SBU (sekureca servo de Ukrainio) kaj de MVD (ministerio de la internaj aferoj) de reprezentantoj de senkaŝe naziaj strukturoj de la "Pravyj sektor" ("Dekstra sektoro"), la peno malpermesi agadon de komunistoj, premado al nekonvenaj amaskomunikiloj klare ilustras la subpreman kaj kontraŭdemokratian karakteron de la nova potenco.

La unio "Borotba" subtenas spontaneajn kontraŭfaŝismajn agojn en urboj de la Sud-Oriento (de Ukrainio - trad.) kaj deklaras, ke borotbanoj aktive partoprenos tiujn agojn. Post la detronigo de Janukoviĉ tiuj agoj ne plu havas karakteron de subteno de la potenco. Samtempe, ni opinias malutila influon de la rus-naciismaj fortoj en tiuj protestoj. Unuigi la sanajn fortojn de la socio ebls nur surbaze de internaciismo kaj amikeco de popoloj, sed ne sur kontraŭstarigo de homoj laŭ nacio, lingvo aŭ religio.


26-an de februaro 2014

Komunikaĵo #3 de la unio "Borotba" kaj de la centro de kontraŭfaŝisma rezistado

UKRAINIO SUR SOJLO DE FAŜISMA DIKTATURO

Faŝisma minaco... Dum la lasta jaro la potenco kaj la opozicio faris ĉion por senvalorigi tiujn vortojn, malkutimigi la landanojn rilati al ili serioze. La por-potencaj fortoj por propra reklamo organizadis karikaturajn "kontraŭfaŝismajn marŝojn" - sed uzis neniajn efikajn rimedojn kontraŭ plifortigo de armitaj naciismaj organizaĵoj. La opozicia bloko de liberaluloj kaj naciistoj kun plezuro faradis batojn al la mallerta retoriko de reprezentantoj de la potenco. Rezulte, la terminon "faŝismo" oni ĉiam pli ofte uzadis kun sarkasma rideto. Dum legaligo de la ekstreme dekstra ideologio en la ukrainia socio iris plenrapide.

Kio estas faŝismo ? Tio estas komuna nomo por vico da politikaj movadoj, kiujn parencigas kelkaj komunaj ideoj : 1. Ideoj pri supereco de unuj nacioj super la aliaj kaj certeco pri tio, ke intereso de nacio pli gravas ol rajtoj kaj liberoj de persono. (Ĉe tio, la esencon de tiu nacia intereso rajtas difini nur la ideologoj de la faŝismaj movadoj ; alternativaj opinioj estas strikte elradikigataj). 2. Adoro de "historiaj tradicioj" (en interpreto de la dekstraj ideologoj). Certeco pri tio, ke la socio bezonaas ne evoluon kaj modernigon, sed ian "revenon al la fontoj", kiu mirakle solvos ĉiujn problemojn. 3. Malamo al komunismo, socialismo, al ideoj de egaleco de homoj kaj de socia justeco. La faŝistoj kontraŭstarigas al egalrajteco la ideon de nelimigita potenco de "socia elito", kiu "enpelos la brutaron en stalon". 4. Kulto de forto kaj preteco al fizika neniigo de ideologiaj kontraŭuloj.

Al tiuj karakterizoj plene konformas ideologio de diversaj naciismaj fortoj, kiuj nun gvidas en la ukrainia politiko - ekde la parlamenta partio "Svoboda" ĝis la novaperinta "Dekstra sektoro".

Fine de la 2013-a jaro centoj da miloj da homoj eliris sur la stratojn kun protestoj kontraŭ la koruptita reĝimo de Janukoviĉ. Nature, tute ne ĉiuj partoprenantoj de la "majdanoj" estas ekstremaj dekstruloj (kiel tion penis montri reakciaj propagandistoj kiel rusia televida anoncisto Kiseljov). Sub standardoj de lukto kontraŭ la abomenata potenco kuniĝis diversaj homoj kun diversaj konvinkoj. Sed ve, multnombraj partoprenantoj de tiu movado preferis ne rimarki, ke la gvidan rolon en la "popola revolucio" akaparis portantoj de la senkaŝe faŝisma ideologio.

De sur la scenejo de "majdan" ne sonis postuloj de socia justeoc, ne estis diskutataj planoj de ekonomiaj transformoj por interesoj de plejmulto da loĝantoj de la lando. Sub krioj "Gloron al la nacio ! Morton al malamikoj !", super la "revoluciaj" stratoj flirtis ne nur la ruĝ-nigraj flagoj de naciistoj, sed eĉ senkaŝe naziaj "keltaj krucoj". Sur domaj muroj ĉiam pli ofte aperadis mornaj "lupaj hokoj" el la simbolaro de SS. Kruelaj batadoj de ideologiaj oponantoj sub aspekto de lukto kontraŭ "tituŝki" (dungitaj provokistoj - trad.) iĝis normo. Al ĉio ĉi la liberala parto de la protestantoj rigardis "tra fingroj", nomante la najbarecon kun la ultradekstruloj provizora, pravigante ĝin per revolucia neceso.

Sed jen la reĝimo de Janukoviĉ falis. La nova "popola" potenco akiris regon super la plej granda teritorio de la lando. Eble, finfine, venis la tempo realigi la demokratiajn valorojn, pri kiuj tiom multe parolis la partoprenintoj de la "eŭromajdano" ? Ve, la realo ne donas kaŭzojn por optimismo.

La unuaj tagoj post "la venko de la revolucio" estis markitaj per amasa detruado de monumentoj al Lenin. Al la heredaĵo de la Sovetio oni povas rilati malsame. Sed estas evidente, ke la barbara detruo de monumentoj, kiu estis farata sen ajnaj konsultoj kun urbaj komunumoj, havas nenion komunan kun demokratio.

Prononcante minacajn parolojn pri lukto kontraŭ separatismaj humoroj, la anoj de la nova plimulto de Verĥovnaja Rada (la parlamento) unuavice abolas la leĝon pri principoj de la lingva politiko - strikte limiginte rajtojn de la rusa lingvo kaj lingvoj de naciaj malplimultoj. Ĉu tiu paŝo helpas al unueco de la lando ? Ne, ĝi nur pliprofundigos jam sen tio krizajn kontraŭdirojn inter loĝantoj de diversaj regionoj.

Babilante pri libero de parolo, la nunaj "revoluciuloj" pretas establi propran malmildan cenzuron. La retloko de la movado "Stop al cenzuro", kritikante unu el televidaj kompanioj de urbo Vinnica pro "malĝusta" pozicio, avertas la ĵurnalistojn, ke al ili povas veni gaste batalistoj de la "Dekstra sektoro". Kaj la deputitoj de "Svoboda" proponas al la parlamento leĝoprojekton pri limigo de brodkasto de eksterlandaj televidkanaloj.

Samtempe disvolviĝas senkaŝa teroro kontraŭ ideologiaj kontraŭuloj. Post la pogromo de la stabo de proksima al la potenco Komunista partio de Ukrainio, ultradekstraj batalistoj faris atakon al kieva oficejo de la tutukrainia unio "Borotba", subtenanta nek la potencon, nek la opozicion. Aktivuloj de la organizo ricevas minacojn pri fizika venĝo. Samtempe deputito Javorivskij proponis al la parlamento leĝoprojekton pri abolo de responso pro pravigo aŭ negado de la krimoj de la faŝismo.

La nova potenco ekde la unuaj tagoj promesis maksimume malmilde lukti kontraŭ ajnaj perfortaj agoj de la "majdano" - samtempe sankciinte perforton por batalistoj-naciistoj. Kontraŭ Eŭgeno Ĵilin, gvidanto de la Ĥarkova "kontraŭmajdana" movado "Oplot" oni komencis kriminalan proceson. Tamen al la gvidantoj de la "Dekstra sektoro", unu el kiuj, Aleksandro Muzyĉko, venis al sesio de regiona soveto de Rovno kun mitraleto "Kalaŝnikov", oni promesas postenojn en la Ministerio de la internaj aferoj...

Hodiaŭ ni devas agnoski ege malagrablan fakton. Al Ukrainio minacas establiĝo de diktaturo de la plej malbona tipo por la landoj de la tria mondo : kuniĝo de kondukantoj de la novliberalisma ekonomia politiko kaj de faŝisma politika praktiko. Ĉe tia sistemo de ŝtata regado la registaro kondukas "nepopularajn" reformojn, plu malriĉigantajn la loĝantojn de la lando. Kaj perfortan subtenon de tiuj reformoj plenumas armitaj ultradekstraj organizaĵoj, subpremantaj ajnajn sociajn protestojn.

La unio "Borotba" alvokas ĉiujn loĝantojn de Ukrainio, ne konsentajn kun tia disvolviĝo de eventoj, aliĝi al agado de la centro de kontraŭfaŝisma rezistado. Kontraŭfaŝismo hodiaŭ estas ne subteno de la bankrotinta kaj perdinta potencon reĝimo de Janukoviĉ. Tio estas memorganizado kaj unuĝo de ĉiuj civitanoj, kiuj ne deziras rampon de la lando en abismon de faŝisma diktaturo.

Anstataŭ hommalama retoriko de la ultradekstruloj ni metas unuavicajn postulojn, kiuj devas iĝi fundamento de movado por veraj transformoj en la lando :

1. Garantii egalajn rajtojn kaj liberojn por ĉiuj loĝantoj de la lando, sendepende de la lingvo, en kiu ili parolas, kaj regiono, en kiu ili loĝas. 2. Ĉesigi komercigon de medicino kaj edukado, neniigon de malsanulejoj kaj lernejoj. Tiuj bonoj devas esti atingeblaj por ĉiuj. Alternativo estas plua elmortado kaj degenero de nia popolo. 3. Establi plenan socian regon pri formado de loĝejaj tarifoj, prezoj de varoj de unua neceso kaj kosto de veturado en komunumaj veturiloj. 4. Garantii plenan plenumon de la prilabora leĝaro kaj indan pripagon de laboro en entreprenoj de ĉiuj formoj de proprieto. Enkonduki laboristan kontrolon en ŝtataj entreprenoj. 5. Ŝtatigi la plej grandajn entreprenojn kaj redoni al la popolo de Ukrainio regon super elterigado de naturaj riĉaĵoj. 6. Aboli la pensian reformon, altigantan la pensian aĝon. Ne lasi transiron de la pensia fonduso en privatan posedon. 7. Neniigi impostparadizajn skemojn, helpe de kiuj kapitaloj, kreitaj per laboro de milionoj ukrainianoj "forfluas" el la ukrainia ekonomio. 8. Krei kondiĉojn por malfermitaj demokratiaj elektoj en centrajn kaj lokajn potencorganojn - sen rabaj kaŭcioj por registro de kandidatoj kaj partiaj listoj. Vastigi rajtojn de la lokaj potencorganoj. Doni al decidoj de naciaj kaj lokaj referendumoj forton de leĝoj, nepraj por plenumo.

Komunikiĝi kun la centro de kontraŭfaŝisma rezistado eblas per adreso : front@borotba.org. Aliĝu al nia komuna movado. Komencu agi nun. Kune ni povas savi nian landon !Diskuto@mas-eo.org - http://www.mas-eo.org/mailman/listi... MONDA ASEMBLEO SOCIA (MAS) http://mas-eo.org