Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ukrajnaj komunistoj pri la krizo – alternativo al la kurso de la „sekureckonferenco” de la NATO
de www.kommunisten.eu  
6a februaro 2014

2014-02-01 - La temo kun la eble plej granda atento en la hieraŭ komencita „NATO-sekureckonferenco” (SeKo) estos certe la situacio en Ukrajno. Dum antaŭ nelonge la germana ĉefministrino Merkel kaj la rusa prezidanto Putin deklaris, ke oni volas eviti ĉian „enmiksiĝon”, la EU kaj Usono faras ĉion eblan por apogi tiujn, kiuj volas antaŭenigi enligadon de Ukrajno en la potencatingon de la EU kaj de la NATO. „Usono ekzamenas punojn kontraŭ Ukrajno ‒ Kliĉko postulas ankaŭ de Eŭropo [li celas la EU] kovri Kievon per sankcioj.” Tiel hieraŭ sur la titolpaĝo de la Süddeutsche Zeitung.

Tiuj fortoj ‒ kaj iliaj propagandistoj en la SeKo ‒ ludas per la fajro de interna milito kaj de fendo de Ukrajno. La Komunista Partio de Ukrajno en tiu ĉi semajno prave direktis sin kontraŭ tia politiko, sed ankaŭ kontraŭ la fortoj en la propra lando, kiuj kaŭzas nur perturbojn kaj faras politikon sekvante siajn apartajn interesojn.

La Partio de la Eŭropaj Maldekstroj „subtenas la proponojn faritajn de la Komunista Partio de Ukrajno, en kiuj ĝi postulas referendumon, por difini la vojon de kunlaborado kun eksterlando, por fortigi la parlamentan karakteron de la reĝimo per demokratia reformo kaj por fortigi la povon de la lokaj organoj, por nova elektoleĝo kiu garantiu la proporcian voĉdonrajton, kaj por justecreformo por certigi justan elektosistemon.”

En la sekvo la deklaro de la KP de Ukrajno (el la germana) :

Alvoko de la Komunista Partio de Ukrajno al la internacia komunista, laborista kaj maldekstra movado !

Karaj kamaradoj,

Nun ankaŭ Ukrajno staras sur la listo de la landoj, kiuj fariĝis viktimoj de la tiel nomataj „buntaj revolucioj”. Bildoj de teruraj masakroj, vandalismo, ribelo kaj sturmo de registaraj konstruaĵoj en Ukrajno estas montrataj en la komunikiloj de la tuta mondo.

En sennombraj kolizioj plurcentaj protestantoj kaj oficistoj de la policaj ordofortoj estis grave vunditaj, krome okazis atakoj al la policaj fortoj kaj pluraj manifestaciantoj estis mortigitaj. Oni ne pretervidu la fakton de amasaj forkondukoj kaj de fizika apliko de forto kontraŭ policaj fortoj fare de radikaliĝintaj konfliktgrupoj.

La lastaj eventoj forpelis la miton, ke en la ukrajna ĉefurbo ekzistas opozicio de „pacaj eŭropaj demokratoj” kontraŭ „krima reĝimo”.

En la realo tiuj faktoj indikas la akriĝon de potencbatalo de la oligarĥia klano kaj speciale pri la posteno de prezidanto. La lastaj eventoj proksimiĝas al ŝtatrenverso. Tio montriĝas el la lastaj agadoj de la ’opozicio’, kiu kreas paralelajn potenc-instituciojn kaj faras ’nome de la popolo’ kontraŭkonstituciajn agojn, akrigas la konflikton en Ukrajno kaj devigas la instituciojn al pli radikalaj paŝoj.

Krome, kreskanta agado de novnazioj kaj de ekstremnaciistaj politikaj fortoj meritas atenton. Tiuj fortoj praktikas perforton kaj kontraŭleĝajn agojn, provokas koliziojn kaj bataletojn. Al tiuj organizaĵoj apartenas speciale ’Spilna Sprava’ (Komuna Afero), ’Trizub’ (Tridento), ’UNA_UNSO’ (Dekstra Alo), ’Svoboda’ (Liberecpartio) k.a. La Svoboda en la akriĝo de la konflikto alprenas apartan rolon, ĉar ĝi estas parlamenta partio. Kaj ĉar en kelkaj regionoj de la okcidenta Ukrajno ĝi estas reganta, ĝi havas la realan eblon fari politikon de subfosado de la konstitucia ordo de Ukrajno.

La Komunista Partio de Ukrajno informis la komunistojn de la mondo, la laboristojn kaj maldekstrajn movadojn jam antaŭe pri la multnombraj agoj de vandalismo, kiam la novnazioj de Ukrajno detruis statuojn de Lenino kaj monumentojn el la tempo de Sovetunio. Sed nun ili faris tiajn detruojn eĉ kontraŭ la monumentoj de la herooj de la batalo kontraŭ la faŝismo.

Samtempe fariĝas videbla, ke Ukrajno estas daŭre entirata en ankoraŭ pli grandan vorticon de perforto. Per informadoj kaj per politika subteno de la adeptoj de la okcidentaj potencoj en Ukrajno fare de okcidenteŭropaj politikistoj, pli kaj pli klariĝas, kiu staras malantaŭ la akrigo de la konfliktoj en Ukrajno.

Kaj samtempe la usona ministrejo pri eksterlandaj aferoj konstante postulas la ukrajnajn instancojn intertrakti kun la opozicio, forpreni ĉiujn policajn fortojn el Kievo kaj permesi al la ’opozicio’ okupi la kvartalon de registaraj instancoj, kaj nuligi la lastajn ’maldemokratiajn kaj diktatorecajn leĝojn’ deciditajn de la parlamento de Ukrajno.

Tamen tiuj leĝoj komplete kongruas kun la okcidentaj demokratiaj normoj kaj kun ties transpono [al nia lando], kaj ili estas komplete identaj kun la nuna leĝaro de la EU kaj de Usono. Laŭ tiuj novaj leĝoj, publike agantaj ukrajnaj organizaĵoj kiuj estas financataj de eksterlando ‒ kaj kiuj konsiderinde kontribuis al la akriĝo de la konfliktoj ‒ estas devigataj registriĝi kiel eksterlandoj agentoj. En la leĝaro de Usono tiu regulo ekzistas jam de la 1930-aj jaroj. La ukrajna parlamento do nur transprenis la usonan modelon.

Laŭ rekonataj juraj normoj oni malpermesis al la pacaj protestantoj maski siajn vizaĝojn ‒ idente kun la leĝoj en la EU. Laŭ tio ekz-e ankaŭ en Germanio maskado per kaskoj kaj aplikado de protektaj ŝildoj estas malpermesitaj por manifestaciantoj. En Francio samaj deliktoj puniĝas per 3 jaroj da malliberejo kaj monpunoj ĝis 45.000 eŭroj. En Usono, en Kanado kaj kelkaj aliaj landoj ekzistas la samaj malpermesoj. Ĉe malobeo de tiuj leĝoj pri pacaj protestoj ekzistas en Britio monpuno de 5.000 pundoj kaj ĝis 10 jaroj da malliberejo ‒ en Usono ankaŭ ĝis 10 jaroj da malliberejo. En Usono batoj aŭ atakoj al policistoj povas sekvigi 3 ĝis 10 jarojn da malliberejo. En Francio la okupado kaj blokado de veturvojoj pro ajna kialo kaj ĉe ajna manifestacio estas ankaŭ ĉia malperemesata.

Okcidentaj politikistoj, kiuj montras indignon kaj zorgon pri la situacio en Ukrajno kaj krome ’premas’ la ukrajnan leĝdonadon, evidente ne volas memori tiujn faktojn.

Kvankam tiuj cirkonstancoj ekzistas, la Komunista Partio de Ukrajno tamen kredas, ke la respondeco pri la perforto troviĝas same ĉe la gvidantaro de Ukrajno ‒ kies agoj devigis la popolon de Ukrano partopreni en la amasaj manifestacioj ‒ kiel ĉe la gvidantoj de la tiel nomata ’opozicio’, la perfortemaj ultra-novnaziaj organizaĵoj kaj ĉe la eksterlandaj politikistoj, kiuj alvokis la popolon al ’radikaligo de la protestoj’ kaj al ’batalo ĝis la fino’.

Ni estas konvinkita pri la ĝusteco de antaŭaj iniciatoj de la komunistoj [de la KP] por referendumo en Ukrajno, per kies realigo la bazoj de la ĝenerala maltrankvilo en la popolo estus komplete forigotaj kaj kiu ebligus al la popolo de Ukrajno mem decidi pri sia estonta evoluo.

La Komunista Partio de Ukrajno deklaras, ke necesas ĉesigi la uzadon de perforto, certigi la neenmiksiĝon de eksterlandaj potencoj kaj de iliaj reprezentantoj kaj eksidi ĉe la taboj de intertraktado. Ĉiuj samtempaj klopodoj por krei kontraŭkonstituciajn paralelajn instituciajn strukturojn fortigas unuflanke la ’opozicion’ kaj kreas la realan minacon de akriĝo de la konflikto kaj de interna milito. Parto de la loĝantaro subtenos la nuna registaron, kaj la alia parto la memnomumintan tiel nomatan ’opozicion’ ‒ kio kondukus neeviteble al definitiva divido de Ukrajno.

Sub tiuj cirkonstancoj la Komunista Partio de Ukrajno proponas la jenajn disponojn por solvi la krizon :

- referendumon pri integrado de Ukrajno en ekstera ekonomio ;

- komencon de politika reformo por forigi la prezidantecon kaj por starigo de parlamenta respubliko, kun esenca konservado de la rajtoj de la regionaj komunumoj ;

- decidon de nova elektojuro kaj revenon al proporcia voĉdonrajto de la popoldeputitoj de Ukrajno

- starigon de sendependa civila institucio ’Nacia Kontrolo’ kaj ĝian ekipadon per plej granda potenco, por superi la instancan ĥaoson kaj certigi kontroladon de la registaro kaj de la politikistoj ;

- realigo de reformo de la jursistemo kaj enkondukon de elekstosistemo por juĝistoj.

Pro tiu ĉi okazo ni petas ĉiarimede kontribuo al repaciĝo de la ukrajna socio, subteni niajn apartajn proponojn kaj samtempe apogi nin en la amplekso de la reala politika situacio en Ukrajno.

Ni petas vin kondamni la ekstremistajn agojn, la faŝistan, naciistan kaj novnazian propagandon en Ukrajno same kiel la eksterlandan enmiksiĝon en la internajn aferojn de Ukrajno kaj ĉian kroman akrigon de la perforto.

Petro Simonenko

Unua sekretario de la centra komitato de la Komunista Partio de Ukrajno

(Fonto : Solidnet, elgermanigita el http://www.kommunisten.eu/index.php...)

Esperantigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS) 2014-02-05