Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Atoma vintro.
de Fidel CASTRO RUZ  
2a februaro 2011

Mi hontas pro mia nescio pri la temo, pri kiu mi eĉ aŭdis nenion, alie mi komprenintus ke la risko de iu atommilito estas pli pli grava ol mi pensis. Mi supozis, ke la planedo povintus elteni la eksplodon de centoj da atombomboj kiam mi kalkulis, ke en Usono same kiel en Sovetunio oni faris tre multajn provojn dum jaroj. Mi ne konsideris simplan realon : ne estas la sama afero eksplodigi 500 atombombojn en mil tagoj ol en nur unu tago.

Mi eksciis pri tio kiam mi petis informon al kelkaj fakuloj. Oni povas imagi, kiom mi miris kiam mi eksciis, ke ne necesas monda atommilito por pereigi nian specion.

Sufiĉus atomkonflikto inter du el la plej malfortaj atompotencoj, ekzemple Barato kaj Pakistano, kiuj ambaŭ kune tamen havas pli ol cent tiajn atomarmilojn, kaj la homa specio malaperus.

Mi analizu iomete tiujn elementojn kiujn la fakuloj donis al mi, prenitaj el la deklaroj de la plej prestiĝaj sciencistoj de la mondo.

Estas aferoj kiujn Obama tre bone konas :

"... atommilito inter Usono kaj Sovetunio produktos atomvintron". "La internacia debato pri tiu antaŭdiro, animata de la astronomo Karl Sagan, devigis la gvidantojn de ambaŭ superpotencoj alfronti la fakton ke la vetarmado endanĝerigas ne nur ilin, sed ankaŭ la tutan homaron."

"... ’la modeloj ellaboritaj de la rusaj kaj usonaj sciencistoj montris, ke atommilito rezultigos atoman vintron ege detruan por ĉiu specia vivo sur la Tero ; scii tion signifis por ni, por la homoj kun moralo kaj honoro, grandan stimulon’ ..."

"... zonaj atommilitoj povus estigi similan tutmondan katastrofon. Novaj analizoj montras, ke iu konflikto inter Barato kaj Pakistano, kie oni lanĉus cent bombojn sur urbojn kaj industriajn regionojn — nur 0,4 el pli ol 25.000 atomgranatoj, kiuj troviĝas en la mondo, generus sufiĉajn fumojn por ruinigi la mondan agrikulturon. Regiona milito povus mortigi homoj ankaŭ en landoj fore de la konflikto."

"Per modernaj komputiloj kaj novaj klimat-modeloj, nia skipo montris ne ke la ideoj de la okdekaj jaroj ne nur estis ĝustaj, sed ke la efikoj daŭros dek jarojn, multe pli ol kion oni antaŭe pensis (...) la fumo kaŭzota de regiona atommilito ricevos la sunan varmon kaj supreniros por resti dum jaroj en la supra atmosfero, vualante la sunlumon kaj malvarmigante la Teron."

"Barato kaj Pakistano, kiuj havas kune pli ol cent atomkapojn ..." "Iuj pensas, ke la teorio pri la atomvintro disvolvita en la okdekaj jaroj, ne estas plu kredinda. Pro tio ,verŝajne, ili mirus pri nia aserto ke regiona atommilito ekzemple inter Barato kaj Pakistano, povus detrui la agrikulturon de la tuta planedo."

"La originala teorio estis rigore pravigita. Ĝia scienca fundamento havis la apogon de esploroj faritaj de La Nacia Scienca Akademio, de studaĵoj faritaj nome de la Armitaj Fortoj de Usono kaj de la Internacia Konsilantaro de Sciencaj Sindikatoj, kiuj inkludis reprezentantojn de 24 naciaj akademioj de scienco kaj de aliaj sciencaj organizaĵoj."

"Eble la malvarmigo ŝajnas ne kaŭzi apartan zorgon. Sed utilas scii, ke malgranda perdo de temperaturo povas rezultigi gravajn sekvojn."

"La tuta kvanto da cerealoj hodiaŭ stokita sur la planedo povus nutri la mondan loĝantaron dum kelkaj monatoj(vidu ’Nutraĵo-krizoj : ĉu minaco por la civilizacio ?’ de Lester R. Brown ; Investigación y sciencia, julio 2009)".

"Kelfoje, la fumo de la grandaj arbaraj incendioj eniras en la troposferon kaj en la malsupran stratosferon, kaj estas blovitaj ĝis grandaj distancoj generante malvarmigon. Niaj modeloj kongruas ankaŭ kun tiuj efikoj."

"Antaŭ 65 milionoj da jaroj, asteroido trafis la duoninsulon Jukatano. La polvo-nubo kiu estiĝis, miksita kun la fumo de la fajrego, kaŝis la sunon kaj mortigis la dinosaŭrojn. La masiva vulkanismo, kiu okazis samtempe en Hindio, povis gravigi la efikojn."

"... la kreskanta nombro da ŝtatoj kun atommilitoj altigas la probablecon ke komenciĝas milito, intence aŭ ne. "Norda Koreio minacis militon, se oni ne ĉesas kontroli ĝiajn ŝipojn serĉante atomajn materialojn."

"Kelkaj ekstremismaj barataj gvidantoj proponis ataki Pakistanon per atomarmiloj pro la terorismaj atakoj al Barato."

"Irano minacis detrui Israelon, atompotencon, kiu samtempe ĵuris neniam permesi ke Irano fariĝu atompotenco."

"La du unuaj atombomboj tiom konsternis la mondon, ke kvamkam la masiva kresko de tiuj armiloj, neniam plu oni uzis ilin."

Atommilito estas ne evitebla ek de la momento en kiu plenumiĝas la dekreto de la Sekurec- Konsilio de la UN ; io ajn povas okazi, kiam la unua irana ŝipo estus kontrolita.

"En la plano de la Strategia Traktato de Ofensiv-Redukto, Usono kaj Ruslando promesis forlasi siajn arsenalojn de 1.700 kaj 2.200 dismetitaj strategiaj atomkapoj ĝis 2012."

"Se oni uzus tiujn armilojn kontraŭ urbaj celoj, oni mortigus centojn da milionoj da homoj kaj iu giganta fumo de 180 tg invadus la teran atmosferon".

"La sola maniero elimini la eblecon de klima katastrofo estas elimini la atomarmilojn."

Hodiaŭ tagmeze mi rendevuis kun kvar kubaj specialistoj : Tomás Gutierrez Pérez, José Vidal Santana Núnez, la Koronelo José Luis Navarro Herrero, ĉefo de la sekretariejo de scienco kaj teĥnologio de la MINFAR (Ministrejo pri la Revoluciaj Armitaj Fortoj) kaj Fidel Castro Díaz-Balart, kun kiuj mi analizis la temon kiun mi pritraktas en tiu ĉi pensado.

Mi petis la rendevuon hieraŭ la 22-an de aŭgusto. Mi ne volis perdi minuton. Estis certe frukto-dona.

Fidel CASTRO RUZ., La 23-an de aŭgusto 2010

elhispanigis Maria Julia Cárdenas Cápiro