Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KONSCIU 53
de Koffi GBEGLO  
19a junio 2010

=================================

K O N S C I U

=================================

Numero 53 04/06/2010


Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan


Redaktas : Liberesko

==============================

Karaj geamikoj tutmondaj kaj precipe afrikaj,

"Chiu havas sian vicon che la barbiro". El tio ni komprenu, ke, kiel oni traktas aliajn, ke ni ridas, same oni iam traktos ankau nin, kaj iuj aliaj ridos. Tial jam nun ni kontraubatalu chian malbonan agon direktitan kontrau alian homon. Jam ses jarojn UTE (Unuigho Togolando por Esperanto) observas la aferon inter GBEGLO Koffi kaj UEA-gvidantoj. Finfine chio estas klara al la asocio : nur arbitre oni traktas la plej popularan esperantiston afrikan. Lasta vere acha kaj fia ago kontrau li estas lia eksigado el la komitata retlisto fare de Probal DASGUPTA kaj Barbara PIETRZAK.

Unuigho Togolanda por Esperanto depostulis sian rajton, ke tuj la estraro de UEA redonu al GBEGLO Koffi ties rajtojn kiel UEA-komitatano. Kion oni rimarkas, tio estas, ke UEA-gvidantoj estas tiom malmolnukaj, ke ili persistis en sia arbitro. Simple UTE siamaniere dankis ilin. La subaj mesaghoj intershanghitaj pri la temo klarigos multon. Unue aperas la lasta mesagho kiun UTE skribis al la estraro de UEA. Sekvos poste la aliaj mesaghoj lau jena ordo :

- Unua fazo : aperos la mesagho de UTE al la estraro de UEA la 10an de majo 2010. Al ghi aldonighis la respondo de Probal. Ankau GBEGLO Koffi diris ion pri la vortoj de Probal. Tiuj tri mesaghoj konsistigas la unuan fazon.

- Dua fazo : tie chi abundas korespondajhoj inter UTE kaj Probal. Ne mankas vortoj de GBEGLO kaj respondo de Probal al li.

- Tria Fazo : ADJE Adjevi skribis al Probal kaj tiu chi respondis. Intervenis GBEGLO por klarigi aferojn.

Nun jughu mem !

=============================

Letero de UTE al UEA-estraro

la 1-an de junio 2010

=============================

From : UTE Togolando

To : "probal53@yahoo.com" , Barbara Pietrzak , Hori , , Demmendaal , joseantonio vergara Cc : Hans BAKKER , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN , ADJE Adjevi , Koffi GBEGLO

Subject : UTE sekvas sian reprezentanton en la komitatan observejon de Probal kaj de Barbara.

Date : Tue, 1 Jun 2010 20:09:21 +0000

Karaj Prezidanto kaj UEA-estraranoj,

En marto 2010 ni audis, ke vi igis nian UEA-Komitatanon A GBEGLO Koffi nur observanto che la komitata retlisto.

Tiel li neniam plu povas partopreni la laborojn komitatajn. La 27-an de marto 2010, ni reagis al vi, ke vi redonu al li ties rajtojn. Ni tiam metis limdaton 30-a de aprilo 2010 por ricevi vian respondon. Vi neglektis nian leteron, char pasis la fino de aprilo, sed vi tute ne reagis. La 10-an de majo ni sendis al vi plian mesaghon por memorigi al vi nian peton kaj tiam metis ultimaton je 31-a de majo 2010. Chifoje komencighis korespondado inter vi kaj ni. Sed kion ni rimarkis ?

Vi neniel volas rekoni, ke vi arbitre traktas nian reprezentanton kaj sekve nian asocion. Vi diris, ke li sendis ofendajn mesaghojn al la komitatanoj. Ni petis, ke vi montru al ni tiujn mesaghojn, kiujn vi nomas ofendaj. Vi reagis, ke mesaghoj, kiujn vi nomas tiaj, aliaj povas trovi ilin ne ofendaj. Sur kio do vi bazighas por sankcii ? Plie, ni petis, ke vi montru al ni la regulojn de UEA, kiujn nia reprezentanto malrespektas. Ankau tion vi ne povis montri al ni. Char ni vidas, ke konflikton inter GBEGLO Koffi kaj la duopo Osmo BULLER/Renato UEA-gvidantoj ekspluatas por chiel frapi nian reprezentanton kaj sekve ankau nian landon, ni proponis, ke formighu arbitracia komisiono sendependa, senpartia kaj fidinda, ke oni pritraktu la aferon. Ankau tion vi rifuzas. Finfine ni ne plu komprenas tion, kion vi volas. Tamen ni esperis, ke ghis la 31-a de majo 2010 vi redonos al nia reprezentanto ties rajton libere skribi al la komitata listo. Hodiau la 1-an de junio 2010, nenio viaflanke estas farita.

Ni do estas devigataj fari tion, kion ni jam montris al vi. Jen !

Ekde hodiau la 1-a de junio ghis la 31-a de julio 2010 :

1- UTE-anoj en la konsilantaro de afrika komisiono ne plu laboras por tiu komisiono.UEA-gvidantoj tuj forigu iliajn adresojn de tiu chi listo.

2- Ne plu aperu en la periodajho ESPERANTO EN AFRIKO informoj pri la agado de UTE

3- Estas malpermesate al UEA-gvidantoj mencii ion pri UTE-laboroj en siaj informiloj

4- Neniu UEA-respondeculo sendu informojn, raportojn, ktp al retlistoj togolandaj

5- Estu forvishitaj chiuj informoj pri UTE en la retpaghoj de UEA kaj de Afrika Komisiono

6- Neniu UEA-gvidanto sendu salutvortojn al la renkontighoj de UTE

Se ghis la 31-a de julio 2010 la estraro de UEA estos farinta tion, kion ni petis supre, tuj nulighos la supra decido. Sed se nenio okazos ghis la 31-a de julio 2010, la 1-an de augusto 2010 eksvalidighos la supraj ses-punkta decido, kaj tiam ni rilatos kun la nova estraro de UEA por la retraktado de la tuta afero.

Ni ege bedauras, ke tiun chi vojon vi elektis. Ni do estas devigataj sekvi ghin.

Korajn salutojn !

Por Unuigho Togolanda por Espepranto

La ghenerala sekretario

AGBOLO Apelete Didier

============

UNUA FAZO

============

Letero de UTE


From : UTE Togolando

To : probal53@yahoo.com , , , , , Cc : Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi

Subject : PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO

Lome, la 10an de majo 2010

MALFERMITA LETERO AL LA ESTRARO DE UEA, KIU RAJTAS PLUSENDI GHIN AL LA KOMITATO DE UEA, KAJ ECH AL LA UEA-membroj

AL LA ESTRARO DE UEA,

Estimataj gesamideanoj,

La 27an de marto 2010 ni sendis la suban mesaghon al vi. Ghis nun ni ricevis neniun respondon de vi. Tiu nerespondo estas plia signo de via decido chiam malutili al UTE. Se necesus listi ion pri via konduto al nia asocio, ni mencius :

- La neaperon en la revuo Esperanto de raportoj pri la agado de UTE

- la nerespekton de nia listo pri kanutigo. Estas kanutigitaj homoj, kiujn ni ne menciis char ili estas ne plu aktivaj en la Togolanda movado. Dume estas forstrekitaj homoj nun tre aktivaj kaj kiujn ni proponis.

- La malakcepton de chefdelegito, kiun ni proponas por nia lando - la traktadon kontrau unu el la fondintoj de UTE, GBEGLO Koffi, kiun vi daure surtretas, neniam starigante komisionon arbitracian por zorgi pri la afero.

- Kaj laste la decido de la ghenerala sekretario, Barbara PIETRZAK, kaj la prezidanto Probal DASGUPTA, koncerne la forigon de la sama GBEGLO Koffi el la komitato, metante lin sur la liston de observantoj.

Pri tiu chi lasta decido de du estraranoj ni sube reagis, ke estu revizio de la tuta afero, ke s-ro GBEGLO Koffi reestu plenrajta komitatano. Ghis hodiau la 10an de majo 2010 estas neniu respondo de la estraro, kio en si mem estas alia frapo via al al UTE. Kial tiom da arbitrajhoj, maljustajhoj ?

Ni demandas nin sur kiuj punktoj de la statutoj au regularoj de UEA bazighas gesinjoroj Barbara kaj Probal por tiel trakti nian landon. Estas tute maljuste tiel agi kontrau nia asocio. Ni simple rimarkas, ke la nuna estraro neniel kapablas solvi la problemon. Ni tamen povas iom pli longe pacience atendi vian respondon al nia peto. Ni plu atendos ghis la 31-a de majo 2010. Se ghis tiam ne estos respondo al ni pri nia suba peto, ni estos devigata agi tiel :

Ekde la 1-an de junio ghis la 31-a de julio 2010 :

1- UTE-anoj en la konsilantaro de afrika komisiono ne plu laboras por tiu komisiono. UEA-gvidantoj tuj forigu iliajn adresojn de tiu chi listo.

2- Ne plu aperu en la periodajho ESPERANTO EN AFRIKO informoj pri la agado de UTE 3- Estas malpermesate al UEA-gvidantoj mencii ion pri UTE-laboroj en siaj informiloj 4- Neniu UEA-respondeculo sendu informojn, raportojn , ktp al retlistoj togolandaj 5- Estu forvishitaj chiuj informoj pri UTE en la retpaghoj de UEA kaj de Afrika Komisiono 6- Neniu UEA-gvidanto sendu salutvortojn al la renkontighoj de UTE

Se ghis la 31a de julio 2010 la estraro de UEA estos farinta tion, kion ni petis sube, tuj nulighos la supra decido. Sed se nenio okazos ghis la 31a de julio 2010, la 1-an de augusto 2010 eksvalidighos la supraj ses-punkta decido, kaj tiam ni rilatos kun la nova estraro de UEA por la retraktado de la tuta afero.

Kun la espero, ke la estraro de UEA luktos por la vera bono de UEA, ni kore salutas chiujn.

Por Unuigho Togolanda por Esperanto, La Ghenerala Sekretario

AGBOLO Apelete Didier

From : UTE Togolando

To : "probal53@yahoo.com" , , , , , Cc : Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi adjevia@yahoo.fr

Subject : PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Sat, 27 Mar 2010 18:27:38 +0000

 :

AL LA ESTRARO DE UEA

La komitato jhus informighis pri la chi-sekva letero de la sekretario de UEA al la UEA komitato lau la peto de la prezidanto, kiu nun estas malhelpata mem interveni, mi informas, ke komitatano Gbeglo Koffi restas en Komitata Listo sole kiel observanto, sen la rajto skribi al ghi. Tio validas ekde nun ghis la fino de la nuna komitata periodo. La novelektita Komitato en Havano povos decidi pri iuj aliaj gvidprincipoj por la " la Komitata Listo, aplikotaj post la kongreso en Havano. Tiun malagrablan kaj bedaurindan decidon motivas daure incitaj kaj ofendaj mesaghoj de komitatano Gbeglo Koffi. Ili enhavas ade ripetatajn demandojn, kiuj estis jam plurfoje kaj plurloke responditaj.La decidon motivas ankau protestaj mesaghoj de aliaj komitatanoj, kiujn sentas sin ghenitaj en sia komitatana laboro. Komitatanoj, kiuj volas bloki la mesaghojn, kiujn Gbeglo Koffi eventuale plu sendos per aliaj kanaloj ekster tiu chi listo, povos laubezone peti konsilojn de Roy McCoy,

.

Barbara Pietrzak, ghenerala sekretario de UEA

La estraro de UEA tiel igis nur observanto, la komitatanon A de UEA por Togolando, sr-on GBEGLO Koffi.

La komitato surprizighas, ke tian gravan decidon prenis la prezidanto de UEA sen antaua sciigo al UTE. Aldone al la aktuala sinteno de UEA, menciindas la ne apero de informoj (raportoj) de UTE en la revuo ESPERANTO, la vakeco de la posteno de la chefdelegito en Togolando. Tial :

1- La komitato postulas de la estraro de UEA revizii sian decidon, por ke GBEGLO Koffi rehavu chiujn siajn rajtojn kiel UEA komitatano lau la statutoj de UEA.

2- La komitato de UTE petas de la estraro de UEA, ke ghi klarigu kial ghi tiel kondutas al UTE pri la ne apero de informoj rilate al UTE en la revuo ESPERANTO, pri la vakeco de la posteno de la chefdelegito en Togolando Respondon UEA nepre sendu al UTE ghis la 30-a de aprilo 2010

Farita en Lomé, la 27-an de marto 2010 Por la komitato, La ghenerala sekretario de UTE

AGBOLO Apélété

Respondo de Probal


From : probal dasgupta probal53@yahoo.com

Subject : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO

To : UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori Yasuo , Claude Nourmont , Loes Demmendaal Cc : Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Date : Tue, 11 May 2010 21:16:36 -0700 (PDT)

Al la Komitato de Unuigho Togolanda por Esperanto

Estimataj,

La Estraro de UEA ricevis vian leteron de la 27-a de marto 2010, pri kiu ni kore dankas. La Estraro traktis viajn plendojn kaj respondas jene :

> 1- La komitato postulas de la estraro de UEA revizii sian decidon, por

> ke GBEGLO Koffi rehavu chiujn siajn rajtojn kiel UEA komitatano lau la

> statutoj de UEA.

GBEGLO Koffi daure estas komitatano A por UTE kaj ghuas la rajtojn, kiujn la Statuto kaj aliaj regularoj de UEA asignas al la komitatanoj. Interrompita estis nur lia rajto mesaghi al la reta diskutlisto de la Komitato pro ripeta malrespekto de ghiaj reguloj, precipe pro la ofenda stilo de liaj rimarkoj pri aliaj komitatanoj kaj funkciuloj de UEA. La interrompo ne estis subita, sed ghi okazis post antauaj avertoj, kiujn s-ro Gbeglo ignoris.

Formale, partopreno en la komitata listo ne estas statuta rajto de la komitatanoj, char la statuto de UEA ne konas ghin. Tamen, ech se temus pri formala rajto, validus la sama praktiko kiel en la fizikaj kunsidoj de la Komitato. Ankau tie la prezidanto rajtas kaj ech devas interrompi au ne doni parolon al membro, kiu ne observas la regulojn pri deca diskuto. Pro serioza miskonduto, post avertoj, la prezidanto ech rajtas forigi komitatanon el la kunsidejo. La kazo de Koffi estas komparebla kun tiu lasta. Li tamen ne estis forigita el la "chambro", sed li plu povas sekvi la diskutojn kiel ricevanto de la listaj mesaghoj.

> 2- La komitato de UTE petas de la estraro de UEA, ke ghi klarigu kial

> ghi tiel kondutas al UTE pri la ne apero de informoj rilate al UTE en la

> revuo ESPERANTO, pri la vakeco de la posteno de la chefdelegito en Togolando

Plimulto el la 70 landaj asocioj kaj 40 fakaj asocioj formale ligitaj al UEA povus plendi, ke ekzemple pasintjare nenio pri ilia agado aperis en la revuo de UEA. Temas nur pri spacomanko kaj pri nenio alia, ankau kaze de UTE.

Por la posteno de chefdelegito UEA atendas proponon de UTE, sed UEA ne povos akcepti renomumon de Gbeglo Koffi. Kiel reprezentanto de UEA en iu lando povas esti akceptita nur esperantisto, kiu estas plene lojala al UEA kaj kies konduto estas neriprochebla. La kialoj, pro kiuj la chefdelegiteco de s-ro Gbeglo estis chesigita, bedaurinde plu validas.

En via nova mesagho, sendita la 10-an de majo, en kiu vi plendis pri manko de respondo al via supra plendo, vi aldone plendis, ke ne estis akceptitaj chiuj togolandanoj, kiujn UTE proponis por membrigo en UEA helpe de Fondajho Canuto. Tiurilate viaj informoj evidente ne estas ghisdataj, char lau la informo de la Centra Oficejo chiuj viaj kandidatoj estas membrigitaj. Pro malrapidaj poshtaj ligoj tiu informo vershajne ankorau ne atingis chiujn el ili. Lau la CO, UTE sendis sian liston tre malfrue, en aprilo, dum por glata traktado ghi devus esti sendita frue en la komenco de la jaro.

Kun samideanaj salutoj,

Probal Dasgupta

Prezidanto de UEA

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Reago de GBEGLO Koffi


Date : Wed, 12 May 2010 19:05:40 +0200

To : probal dasgupta , UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori Yasuo , Claude Nourmont , Loes Demmendaal From : GBEGLO Koffi Subject : Reage al respondo de Probal al PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Bcc : ueakomitatanoj

Kara Probal,

Mi taskas al mi ne plu reagi al tordoj de veroj kaj manipulado fare de UEA-gvidantoj. Sed viaj subaj vortoj devigas min ion diri. Miaj subaj vortoj estas nur miaj, kaj tial nur mi respondecas pri ili. Ili NENIAM ESTAS LA RESPONDO DE UTE AL VIA MESAGHO.

Vortoj de UTE :

> 1- La komitato postulas de la estraro de UEA revizii sian decidon, por > ke GBEGLO Koffi rehavu chiujn siajn rajtojn kiel UEA komitatano lau la > statutoj de UEA.

Vortoj de Probal :

GBEGLO Koffi daure estas komitatano A por UTE kaj ghuas la rajtojn, kiujn la Statuto kaj aliaj regularoj de UEA asignas al la komitatanoj. Interrompita estis nur lia rajto mesaghi al la reta diskutlisto de la Komitato pro ripeta malrespekto de ghiaj reguloj, precipe pro la ofenda stilo de liaj rimarkoj pri aliaj komitatanoj kaj funkciuloj de UEA. La interrompo ne estis subita, sed ghi okazis post antauaj avertoj, kiujn s-ro Gbeglo ignoris.

Vortoj de GBEGLO Koffi :

Eble la estraro de UTE ne povus frue vidi vian vortludon. Vidu ! Kiel vi komprenas mesaghi al la komitata listo ? Chu tio ne similas partopreni komitatan kunsidon ? Lau vi, mi do nur legos la intervenojn en la komitata listo. Chu vi kiel Probal, la prezidanto de UEA ne scias, ke chiuj UEA-membroj ne-komitatanoj havas la rajton legi chion de la komitata listo sen interveni ? Kiu nun estas la diferenco inter mi kaj aliaj UEA-membroj ne komitatanoj koncerne tiun sekvadon de la aferoj en la komitata listo. Kion vi nomas OFENDA STILO ? Donu ekzemplojn al chiuj. Kiuj avertoj ? Ech se estus avertoj, chu mi nun frenezighas por diri ion ajn sen iu atako al mi ? Kion vi pensas pri la vortoj de aliaj komitatanoj al mi ? Kiam venos la tauga momento, tiam vi vidos, ke mi adekvate respondis la vortojn de la aliaj komitatanoj. Plie vi parolis pri respektoj de reguloj. Pri kiuj reguloj ? Chu de UEA-statutoj/regularoj au iu alia elpensitaj sekrete de UEA-gvidantoj nun por bati nekulpulojn. Bonvolu tamen mencii ilin ?

Vortoj de Probal

Formale, partopreno en la komitata listo ne estas statuta rajto de la komitatanoj, char la statuto de UEA ne konas ghin.

Vortoj de GBEGLO Koffi :

Nur sencerba homo kredus tion chi. La statuto de UEA verkighis kiam ne estas la interreto. Michela bone klarigis al vi, ke la komitata listo estas alia kunveno komitata, kaj tial oni devas gvidi ghin. Chu vi povis ion gvidi ghis nun ? La fakto ke la retlisto komitata estas kvazau kunveno komitata, chiu komitatano rajtas ghin partopreni. Sciu tion tre bone, kaj lernu gvidi la kunvenojn.

Vortoj de Probal :

Tamen, ech se temus pri formala rajto, validus la sama praktiko kiel en la fizikaj kunsidoj de la Komitato. Ankau tie la prezidanto rajtas kaj ech devas interrompi au ne doni parolon al membro, kiu ne observas la regulojn pri deca diskuto.

Vortoj de GBEGLO Koffi : Prave, sed tio okazus nur dum unu kunveno au pri definita temo. La prezidanto neniel rajtas decidi, ke ekde nun iu komitatano estos nur observanto kaj ne plu rajtas interveni en komitata kunsido ghis la fino de la mandato.

Vortoj de Probal : Pro serioza miskonduto,

Vortoj de Probal : La serioza miskonduto koncernas ne min, sed gvidantojn de UEA. Kiam venos la tauga momento vi vidos. Tiuj homoj egan malbonon faras al UEA. Tiu chi asocio ne estas ilia proprajho. Ili estu for, ke ni povu progresigi la asocion.

Vortoj de Probal : la prezidanto ech rajtas forigi komitatanon el la kunsidejo.

Vortoj de GBEGLO Koffi : Prave ! Nur por unu kunsido, neniam dum (parto de)mandato de komitato. Kian povon havas prezidanto kaj precize la prezidanto Probal por tie decidi ? Chu ne pravigu tiuj, kiuj asertas, ke estas che nuna UEA-gvidantoj ne demokratio sed autokratio ?

Vortoj de Probal : La kazo de Koffi estas komparebla kun tiu lasta.

Vortoj de Probal : Vi trompas vin, char vi ech ne kapablas trakti la aferojn. Vi chiam diras al mi, ke mi silentu, ke mi ne respondu la vortojn de aliaj. Bone, sed kiam iuj insultis min en retlisto de la komitato, vi neniam reagis.

Vortoj de GBEGLO Koffi : Chu vi memoras kiom Osmo BULLER, Francisko kaj Clay insultadis Kep kaj ankau Michela kaj Renaton ? La puno de ili ricevita, estas reakiro de posteno kaj promocio en la laboro.

Vortoj de Probal : Li tamen ne estis forigita el la "chambro", sed li plu povas sekvi la diskutojn kiel ricevanto de la listaj mesaghoj.

Vortoj de GBEGLO Koffi : Kiel vi konsideras min. Sciu, ke mi pensas per mia kapo. Sekvi diskuton sen interveni estas rajto de chiuj UEA-membroj ech nekomitatanoj. Meti min en tiu chi stato signifas simple presku forigi min de la komitato. Tion sciu, kajankau chiuj scias chion. Mi bezonas mian kompletan rajtaron, ghis estos klara traktado de la afero inter Osmo BULLER, Renato kaj mi.

Vortoj de UTE : > 2- La komitato de UTE petas de la estraro de UEA, ke ghi klarigu kial > ghi tiel kondutas al UTE pri la ne apero de informoj rilate al UTE en la > revuo ESPERANTO, pri la vakeco de la posteno de la chefdelegito en Togolando

Vortoj de Probal : Plimulto el la 70 landaj asocioj kaj 40 fakaj asocioj formale ligitaj al UEA povus plendi, ke ekzemple pasintjare nenio pri ilia agado aperis en la revuo de UEA. Temas nur pri spacomanko kaj pri nenio alia, ankau kaze de UTE.

Vortoj de GBEGLO Koffi : Tio estas malvero. Ne defendu nedefendeblan. Kio okazas kontrau Togolando, tio dauras jam pli ol kvin jarojn. Tiaj vortoj montras kio vi estas antau ni. Nekredeble, Kia prezidanto ? Tiajn vortojn neniam plu diru. Ne konsideru homojn stultaj por tiajn vortojn adresi al ili. Vere vi vershas benzinon sur la fajron. Vi respondecas pri la konsekvencoj.

Vortoj de Probal : Por la posteno de chefdelegito UEA atendas proponon de UTE, sed UEA ne povos akcepti renomumon de Gbeglo Koffi. Kiel reprezentanto de UEA en iu lando povas esti akceptita nur esperantisto, kiu estas plene lojala al UEA kaj kies konduto estas neriprochebla. La kialoj, pro kiuj la chefdelegiteco de s-ro Gbeglo estis chesigita, bedaurinde plu validas.

Vortoj de GBEGLO Koffi : Faru al vi demandon : kiel oni povis alveni ghis tie chi ? Se vi trovas la respondon, balau vian donon, antau ol eniri tiun de UTE. Vi neniel rajtas postuli ion de UTE. UTE estas tre libera elekti siajn respondeculojn/reprezentantojn. Lasu la asocio libere iri sian vojon.

Vortoj de Probal : En via nova mesagho, sendita la 10-an de majo, en kiu vi plendis pri manko de respondo al via supra plendo, vi aldone plendis, ke ne estis akceptitaj chiuj togolandanoj, kiujn UTE proponis por membrigo en UEA helpe de Fondajho Canuto. Tiurilate viaj informoj evidente ne estas ghisdataj, char lau la informo de la Centra Oficejo chiuj viaj kandidatoj estas membrigitaj. Pro malrapidaj poshtaj ligoj tiu informo vershajne ankorau ne atingis chiujn el ili. Lau la CO, UTE sendis sian liston tre malfrue, en aprilo, dum por glata traktado ghi devus esti sendita frue en la komenco de la jaro.

Vortoj de GBEGLO Koffi : Pri tio mi ne havas ion por diri, sed char mi estas tre proksima al UTE-aj aferoj, mi scias, ke pluestas kanutigitaj homoj nun ne plu aktivaj en UTE.

Por fini mi shatus gratuli Probal ke li havas multajn stilojn kaj manierojn prezenti mesaghojn. Tial la nunaj en tiu chi mesagho estas tute aliaj ol tiuj, kiujn mi kutime vidas che li. Char li verkas la mesaghon che la sama tablo kiel Osmo, la tuta mesagho odoras osmece. Gratulojn

Chion bonan

gk

==============

DUA FAZO

==============

Mesagho de UTE

From : UTE Togolando utetogo@hotmail.com To : "probal53@yahoo.com" , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal Cc : Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN , , mawussey@gmail.com

Subject : RE : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Wed, 12 May 2010 19:50:25 +0000

Kara Probal

Ni legis viajn vortojn, kaj tuj reagas GBEGLO Koffi rehavu chiujn siajn rajtojn.

Ni petas, Bonvolu Relegi la vortojn de la ghenerala sekretario de UEA : "la peto de la prezidanto, kiu nun estas malhelpata mem interveni, mi informas, ke komitatano Gbeglo Koffi restas en Komitata Listo sole kiel observanto. Kion nun vi kredigas al ni per viaj longaj vortoj.

Viaj vortoj nenion solvas. Tial bonvolu iri al nia letero por bone kompreni kion ni petas.

Niaj decidoj diritaj en nia antaua mesagho pluvalidas. GBEGLO Koffi rehavu sian rajton skribi al la komitata listo. Ni petas, klopodu trovi solvon al tiu chi problemo, se ne, ekde la 1-a de junio ni aplikos tion, kion jam diris al vi.

Chefdelegito Nia propono pluestas GBEGLO Koffi.

Jam estas multaj intervenoj pri starigo de arbitracia komisiono por solvi la problemon. Chu tio ne eblas ? Sen tio oni neniam povas vidi la veran vizaghon de la tuta problemo. Ghis estos starigita fidinda komisiono arbitracia por solvi la proponon, nia kandidato pluestas GBEGLO Koffi por la posteno de chefdelegito.

Pri ne apero de informoj de UTE en la revuo Esperanto.

Ni klopodas kompreni vin pri spacmanko en la revuo, kaj esperas ke iam aperos spaceto kie oni legos vortojn pri nia abunda E-agado en Togolando.

Kun la espero, ke vi solvos chion antau la 1-a de junio, ni anticipe dankas vin kaj certas, ke viaj decidoj faros bonon al UEA kaj al ni chiuj.

Por Unuigho Togolanda por Esperanto La Ghenerala Sekretario

AGBOLO Didier

Mesagho de Probal


Date : Fri, 14 May 2010 02:43:27 -0700 (PDT) From : probal dasgupta probal53@yahoo.com Subject : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : UTE Togolando , bpietrzak@onet.eu, joseantonio.vergara@gmail.com, hori-zonto@water.sannet.ne.jp, moonmont@pt.lu, l.a.demmendaal@planet.nl, hansbakker@raketnet.nl, esp.togo@cafe.tg, adjevia@yahoo.fr, agbolo77@yahoo.fr, markuselom@yahoo.fr, koffidoumegnon@hotmail.com, koksagba@yahoo.fr, kofiejero@yahoo.fr

Estimataj

Dankon pro via mesagho.

Chiuj legantoj de la mesaghoj en la komitata retlisto scias, ke nur post insistaj petoj de pluraj komitatanoj la estraro de UEA estis devigita unue starigi filtradon de la mesaghoj de komitatano Gbeglo Koffi, kaj poste — post sufiche longa hezitado, kaj nur kiam la filtrado evidentighis neefika rimedo — la blokadon de liaj mesaghoj.

Se komitatano Gbeglo, au respondeculo en UTE (ekz Agbolo Didier), akceptos la premison, ke la mesaghada konduto de komitatano Gbeglo efektive chanis la negativajn reagojn de pluraj komitatanoj kaj kondukis al la decido de la estraro de UEA bloki liajn mesaghojn, tiam ja estos utile daurigi tiun chi intershanghon.

La simpla ripetado de antauaj asertoj ne servas al iu ajn celo.

Amike

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de UTE


From : UTE Togolando To : "probal53@yahoo.com" , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN kofiejero@yahoo.fr Subject : RE : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Fri, 14 May 2010 17:47:06 +0000

Kara Probal,

Plachus al ni legi mesaghojn de GBEGLO Koffi kaj tiujn, kiujn li respondis, ke vi tiel traktas lin. Tiel ni povos kontroli chu nur li uzas ofendan stilon, kiel vi tion diras. Sed, se tio ne nun eblas, redonu al li lian rajton skribi al la komitata listo, kaj kiam aperos nedecaj mesaghoj liaj, tiam tenu nin informitaj. Tiam ni atestos mem. Sen tio nia postulo pluvalidas : Kion ni petas, tio estas klara. GBEGLO Koffi rehavu sian rajton skribi al la komitata listo. Ni petas, klopodu trovi solvon al tiu chi problemo, se ne, ekde la 1-a de junio 2010 ni aplikos tion, kion ni jam diris al vi.

N.B : Kara Probal, ghis nun vi ne respondis al nia propono pri starigo de arbitracia komisiono, kiu havos la taskon pritrakti la tutan aferon. Chu tion vi ne trovas necesa ? Lau ni, ni pensas ke estas efika maniero solvi definitive tiun chi miskomprenon inter kelkaj UEA gvidantoj kaj GBEGLO Koffi. La definitiva solvo de tiu chi problemo estus granda venko por Esperanto. Do strebu fari ion por ke ni chiuj estu kontentaj.

Esperante, ke chifoje vi ion diros pri la arbitracia komisiono, ni deziras vi kaj al chiuj ricevantoj de nia mesagho, chion bonan.

Por Unuigho Togolando por Esperanto.

La Ghenerala Sekretario

AGBOLO Apelete Didier

Mesagho de Probal


From : probal dasgupta probal53@yahoo.com Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Estimataj

[Mi uzas la pluralon char mi legas vian leteron kiel kolektive respondecatan tekston. Se vi preferas, ke mi legu ghin kiel personan mesaghon, bonvolu tion diri, s-ano Agbolo.]

Unue, pri la mesaghoj de komitatano Gbeglo.

Vi skribas :

>Plachus al ni legi mesaghojn de GBEGLO Koffi kaj tiujn, kiujn li respondis, ke vi tiel traktas lin.

Tiel ni povos kontroli chu nur li uzas ofendan stilon, kiel vi tion diras. Sed, se tio ne nun eblas, redonu al li lian rajton skribi al la komitata listo, kaj kiam aperos nedecaj mesaghoj liaj, tiam tenu nin informitaj. Tiam ni atestos mem. Sen tio nia postulo pluvalidas :

Mi vidas chi tie du subpunktojn : (a) vi petas aliron al la mesaghoj de komitatano Gbeglo kaj al la reagoj al ili ; (b) vi petas redonon al li la rajton skribi al la komitata listo se ne eblas sendi al UTE kopiojn de chiuj priaj retmesaghoj.

Pri subpunkto (a), se mi provus fari por vi la laboron de kopiado de mesaghoj, mi nepre farus propran elekton de la kopiendaj mesaghoj, kaj iu alia nepre kontestus miajn elektojn ; efektive, ekzistas neniu senpersona kriterio por decidi, ghuste kiuj mesaghoj estu rigardataj kiel ’reagaj al tiuj de komitatano Gbeglo’ kaj kiuj ne. Ekzistas pli simpla solvo : tiuj UTE-anoj, kiuj volas rigardi chiujn mesaghojn al la komitata retlisto, bonvolu alighi al tiu listo per sendo de malplena retmesagho (kaj sen temlinio) al

komitato-de-uea-subscribe@yahoogroups.com Tiamaniere oni povas farighi leg-rajta membro kaj iri al la mesagha arkivo, kie oni trovos chiujn mesaghojn al la listo. Kaj oni ne bezonos peti de Probal kopiojn de mesaghoj — Probal neeviteble elektos iujn mesaghojn kiel priajn, kaj alia leganto tute vershajne ne konsentos pri la kriterioj uzataj de Probal por tia elektado.

Subpunkto (b) — kia ghi nun estas prezentita de vi — dependas de subpunkto (a). Mi jhus proponis al vi solvon pri subpunkto (a), kaj se vi akceptos ghin, mi do komprenas, ke por vi subpunkto (b) forfalas el la tuja tagordo. Kompreneble, vi povas voli reveni al (b) sendepende de (a).

Due, vi petis de mi — ripetante delongan peton de komitatano Gbeglo — gravan aldonon al la institucia strukturo de UEA, nome arbitracian komisionon.

Se vi alighos kiel leganta membro al la komitata retlisto, vi trovos, ke estas tie traktataj du gravaj instituciaj shanghproponoj : la kreo de membreco- kategorio reta, kaj la starigo de komitata vochdonado reta aldone al la fizika vochdonado dum la fizikaj komitatkunsidoj. Ambau shanghproponoj bezonis, ke la iniciatanto/j faru zorge ellaboritan proponon kun tia enhavo kaj detaloj, ke la aliaj komitatanoj povu serioze pensi pri la propono kaj esprimi konkretajn opiniojn pri la proceduro, pri kiu temu.

Neniu, kiu proponis la retan membrecon au la retan vochdonadon, simple diradis ’UEA konsideru la eblon krei kategorion de retaj membroj / konsideru la eblon starigi retan vochdonadon por la komitato, kaj UEA tion ne faros mi fortege protestos’, au similajn vortojn. La iniciatanto de tia propono kutime zorgas unue diskuti inter siaj tujaj apogantoj, private, kiamaniere ellabori la ideon kaj igi ghin diskutpreta por pli granda rondo,kaj poste prezentas ghin al pli granda rondo.

Se iuj komitatanoj tiamaniere proponos seriozan ideon de arbitracia komisiono, kaj se aliaj komitatanoj trovos tian ideon en specifa konkretigo io pripensinda, tiam rezultos komitata diskuto pri la eblo kaj utilo adopti tian suplementon al la instituciaj disponajhoj de la Asocio. Sed la vojo al tia diskuto estas sufiche longa kaj laborplena.

Bonvolu noti ankau, ke la iniciatintoj de la ideoj de reta membreco kaj reta vochdonado ne proponis ilin sub la shildo ’mi proponas chi tiun ideon char mi, persone, bezonas ghin, kaj la realigo de tiu chi ideo utilos al mi’. Se estas efektive adoptinda la ideo de arbitracia komisiono, tiam la shancoj ke tia ideo shajnu akceptebla al granda nombro da komitatanoj ege kreskos, se proponos ghin iu/j komitatano/j, kiuj tute videble ne mem rikoltos tujan utilon de la realigo de tia ideo, kaj kiuj do povos longe atendi la necesan maturigadon kaj diskutadon de tia ideo. Vi do certe vidas, ke la levo de tia ideo fare de komitatano Gbeglo — lau tiu logiko, al kiu certe ne nur mi fidas — ne vere havus grandan shancon de sukceso ankau se li prezentus ghin post maturigo per privataj konversacioj kun samproponanoj ; el lia plumo, la ideo aspektus tro ligita al liaj propraj bezonsentoj.

Sincere salutas

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de UTE


From : UTE Togolando To : "probal53@yahoo.com" , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Subject : RE : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Mon, 17 May 2010 11:51:13 +0000

Kara Prezidanto de la estraro de UEA,

Via respondo montras al ni, ke vi dividas nian antauan proponon en du partojn :

Pri subpunkto (a),

Plachus al ni legi mesaghojn de GBEGLO Koffi kaj tiujn, kiujn li respondis, ke vi tiel traktas lin. Tiel ni povos kontroli chu nur li uzas ofendan stilon, kiel vi tion diras.

Subpunkto (b) Sed, se tio ne nun eblas, redonu al li lian rajton skribi al la komitata listo, kaj kiam aperos nedecaj mesaghoj liaj, tiam tenu nin informitaj. Tiam ni atestos mem.

Lau viaj vortoj, la unuan vi ne volas/povas fari. Estas klare, ke la duan vi tuj faru, char tio estas la kerno de nia postulo. Ech se vi estus farinta la unuan, ni alvenus al la dua. Tial nun vi simple faru kion ni petas :

Kion ni petas, tio estas klara. GBEGLO Koffi rehavu sian rajton skribi al la komitata listo. Ni petas, klopodu trovi solvon al tiu chi problemo, se ne, ekde la 1-a de junio 2010 ni aplikos tion, kion ni jam diris al vi.

Por UTE,

La ghenerala Sekretario

AGBOLO Apelete Didier

Mesagho de Probal


Date : Mon, 17 May 2010 21:14:22 -0700 (PDT) From : probal dasgupta Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN

Estimataj UTE-estraranoj,

Mi ne komprenas, de kio vi deduktas, ke

>Lau viaj vortoj, la unuan vi ne volas/povas fari.

Per tiu ’resumo’ vi serioze misprezentas tion, kion mi skribis al vi. Mi skribis, ke miaflanke _elekti_ sendotajn mesaghojn por via lego mi povus fari nur se ne estus gravega risko, ke post tia decido mia vi dirus, ke mi mise agis, elektante tiujn kaj ne aliajn mesaghojn. Gravas ne nur, kion diris komitatano Gbeglo, sed ankau, kion diris pri tiuj diroj la aliaj komitatanoj ; kaj mi ne havas malsubjektivan bazon por elekti, kiujn el la diroj de la aliaj komitatanoj mi sendu al vi por via aparta lego.

Tial mi estis dirinta, ke se interesas vin legi la mesaghojn afishitajn en la komitata retlisto, chiuj el vi povas libere alighi al ghi kiel legantaj listanoj. Per tiu propono mi klarigis al vi, ke temas pri malfermita pordo, ne pri pordo kies shlosilon nur mi havus kaj ne volus doni al vi.

Post tiu klarigo, estas senmotiva tio, kion vi asertas pri mia malvolonteco reagi pozitive al subpunkto (a). Vi petis disponigon. Mi klarigis, ke estas jam publika disponajho, kiun vi povas simple iri kaj disponi.

Jes, vi sendis ultimaton, kaj jes, mi legis ghin. Se vi nun faros tion, kion vi diris, ke vi faros, vi evidente faros ghin sub via propra respondeco, ne pro agoj au neagoj de la estraro de UEA.

Sincere salutas

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de UTE


From : UTE Togolando To : "probal53@yahoo.com" , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN kofiejero@yahoo.fr Subject : RE : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Wed, 19 May 2010 18:17:08 +0000

Karaj estraranoj de UEA,

La prezidanto skribis :

>Jes, vi sendis ultimaton, kaj jes, mi legis >ghin. Se vi nun faros tion, kion vi diris, >ke vi faros, vi evidente faros ghin sub via >propra respondeco, ne pro agoj au neagoj >de la estraro de UEA.

Ni nun konvinkighas, ke la estraro konscie neglektas nian peton. Ghi decidas nenion solvi krom vershi vortojn por revenigi nin al la komenco de la afero. Ni do memorigu nian peton, kiun vi ne volas trakti. Jen ghi denove :

Kion ni petas, tio estas klara. GBEGLO Koffi rehavu sian rajton skribi al la komitata listo. Ni petas, klopodu trovi solvon al tiu chi problemo, se ne, ekde la 1-a de junio 2010 ni aplikos tion, kion ni jam diris al vi.

Nia peto estas pli ol klara. Ni atendas ghis la 31-a de majo por vidi kion la estraro faros de nia peto. Post tiam, ni vidos kio okazos. Certe tion vi jam scias. Ni povas memorigi tion al vi : Ekde la 1-a de junio ghis la 31-a de julio 2010 :

1- UTE-anoj en la konsilantaro de afrika komisiono ne plu laboros por tiu komisiono. UEA-gvidantoj tuj forigu iliajn adresojn de tiu chi listo.

2- Ne plu aperu en la periodajho ESPERANTO EN AFRIKO informoj pri la agado de UTE 3- Estas malpermesate al UEA-gvidantoj mencii ion pri UTE-laboroj en siaj informiloj 4- Neniu UEA-respondeculo sendu informojn, raportojn , ktp al retlistoj togolandaj 5- Estu forvishitaj chiuj informoj pri UTE en la retpaghoj de UEA kaj de Afrika Komisiono 6- Neniu UEA-gvidanto sendu salutvortojn al la renkontighoj de UTE

Se ghis la 31-a de julio 2010 la estraro de UEA estos farinta tion, kion ni petis sube, tuj nulighos la supra decido. Sed se nenio okazos ghis la 31-a de julio 2010, la 1-an de augusto 2010 eksvalidighos la supraj ses-punkta decido, kaj tiam ni rilatos kun la nova estraro de UEA por la retraktado de la tuta afero

Por Unuigho Togolanda por Esperanto

La Ghenerala Sekretario

AGBOLO Apelete Didier

Mesagho de Probal


Date : Wed, 19 May 2010 23:47:54 -0700 (PDT) From : probal dasgupta probal53@yahoo.com Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN

Karaj UTE-estraranoj,

Tio chi estas eksplicita kaj senmotiva elmarsho el la diskuto, kaj chiuj ricevantoj de viaj kaj miaj mesaghoj tute klare vidas tion. Mi ne vershis senbezonajn vortojn, sed rekte respondadis al chiuj viaj punktoj, racie kaj aferkerne, kiel povas atesti chiuj, kiuj ricevadis la mesaghojn. Vi nun uzas la lingvon de kolero, kiun uzas homoj, kiuj pro propraj emociaj au instrumentaj motivoj deziras eliri el dialogo.

Mi komprenas, kion vi faras, kaj pro kio.

Sincere salutas

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de UTE


From : UTE Togolando To : "probal53@yahoo.com" , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Subject : RE : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Thu, 20 May 2010 12:14:20 +0000

Karaj Probal kaj la aliaj,

Per viaj subaj vortoj vi tute ne respondis nian peton. Tial, pliafoje ni montras Ä in al vi : Nia peto estas pli ol klara. Ni atendas Ä is la 31-a de majo por vidi kion la estraro faros de nia peto. Post tiam, ni vidos kio okazos. Certe tion vi jam scias. Ni povas memorigi tion al vi :

Ekde la 1-a de junio ghis la 31-a de julio 2010 :

1- UTE-anoj en la konsilantaro de afrika komisiono ne plu laboros por tiu komisiono. UEA-gvidantoj tuj forigu iliajn adresojn de tiu chi listo. 2- Ne plu aperu en la periodajho ESPERANTO EN AFRIKO informoj pri la agado de UTE 3- Estas malpermesate al UEA-gvidantoj mencii ion pri UTE-laboroj en siaj informiloj 4- Neniu UEA-respondeculo sendu informojn, raportojn , ktp al retlistoj togolandaj 5- Estu forvishitaj chiuj informoj pri UTE en la retpaghoj de UEA kaj de Afrika Komisiono 6- Neniu UEA-gvidanto sendu salutvortojn al la renkontighoj de UTE

Se ghis la 31-a de julio 2010 la estraro de UEA estos farinta tion, kion ni petis supre, tuj nulighos la supra decido. Sed se nenio okazos ghis la 31-a de julio 2010, la 1-an de augusto 2010 eksvalidighos la supraj ses-punkta decido, kaj tiam ni rilatos kun la nova estraro de UEA por la retraktado de la tuta afero.

Esperante, ke chifoje ni ricevos kontentigan respondon de vi, ni amike salutas vin ĉiujn.

Por Unuigho Togolanda por Esperanto

La Ghenerala Sekretario

AGBOLO Apelete Didier

Mesagho de Probal


Date : Thu, 20 May 2010 09:05:39 -0700 (PDT) From : probal dasgupta probal53@yahoo.com Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN

Karaj UTE-estraranoj,

Dankon pro via mesagho.

Vi ne respondas al la demandoj, kiuj aperis dum la konversacio iniciatita de vi. La chefa estas, chu la UTE-estraro akceptas la fakton, ke la neceso bloki mesaghojn de komitatano Gbeglo al la komitata retlisto aperis pro la insista ghenigho-esprima plendado de pluraj komitatanoj, kiuj sentis sin ghenataj de liaj mesaghoj.

Vi provis reagi al tio per plendo, ke vi ne havas aliron al la priaj mesaghoj — plendo, kiun vi formulis kiel peton al mi, ke mi persone sendu al vi kopiojn de chiuj priaj mesaghoj. Mi kiel eble plej ghentile atentigis, ke ili estas publike alireblaj al iu ajn, kiu ighas leganta membro de la komitata retlisto. Evidente, se vi deziros legi ilin antau ol respondi la demandon chu vi agnoskas la senton de ghenigho de la plendintaj komitatanoj, tiam vi legos ilin. Tamen, senkonsidere pri tio chu vi deziros legi tiujn mesaghojn, la demando staras antau vi pro konversacio kun ni, kiun vi iniciatis. Ghis vi respondos tiun demandon, ne havas sencon, ke vi ripetripetu viajn antauajn komunikajhojn, kvazau estus nenio dirita intertempe kio bezonus viaflankan respondon.

Se vi komunikos al ni, ke vi komprenas, ke ne la estraro de UEA proprainiciate decidis bloki la mesaghojn de komitatano Gbeglo, sed ke la estraro de UEA devis reagi al plendoj, tiam ni tuj povos trakti vian peton. Se anstatau tion fari vi ripetados tion, kion vi jam antaue diris, tiam la konversacio restos haltinta pro manko de diskutpreteco viaflanka.

Bonvolu noti, ke ni ech ne petas pardonpeton (kvankam multaj en nia situacio estus farinta tian peton), sed nur, ke vi agnosku, kio okazis.

Sincere salutas

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de UTE


From : UTE Togolando To : "probal53@yahoo.com" Cc : , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Subject : RE : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Thu, 20 May 2010 18:26:50 +0000

Kara Prezidanto,

Ni petas, ni ne perdu tempon. Kion ni petas de vi, tion chiuj komprenas. Kial vi decidas ne kompreni tion.

Vi skribis :

>Se vi komunikos al ni, ke vi komprenas, ke ne >la estraro de UEA proprainiciate decidis bloki la >mesaghojn de komitatano Gbeglo, tiam ni tuj >povos trakti vian peton.

Ni havas neniun pruvon pri tio char vi ech ne kapablas montri al ni la mesaghojn, kiujn vi taksas ofendaj, kaj tiujn de la aliaj komitatanoj, kiujn Koffi respondis.

Sciu, ke vi neniel rajtas tiel trakti komitatanon. Bonvolu reiri al tio, kion ni petas. Ni postulas tujan rajtigon de Koffi skribi al la komitata listo. Se tion vi decidas ne fari, tiam ne plu ion skribu al ni. Ni do aplikos tion, kion vi scias, kaj kio pliafoje aperas sube.

Nia peto estas pli ol klara. Ni atendas ghis la 31-a de majo por vidi kion la estraro faros de nia peto. Post tiam, ni vidos kio okazos. Certe tion vi jam scias. Ni povas memorigi tion al vi :

Ekde la 1-a de junio ghis la 31-a de julio 2010 :

1- UTE-anoj en la konsilantaro de afrika komisiono ne plu laboros por tiu komisiono. UEA-gvidantoj tuj forigu iliajn adresojn de tiu ghi listo.

2- Ne plu aperu en la periodaĵo ESPERANTO EN AFRIKO informoj pri la agado de UTE 3- Estas malpermesate al UEA-gvidantoj mencii ion pri UTE-laboroj en siaj informiloj 4- Neniu UEA-respondeculo sendu informojn, raportojn , ktp al retlistoj togolandaj 5- Estu forvishitaj chiuj informoj pri UTE en la retpaghoj de UEA kaj de Afrika Komisiono 6- Neniu UEA-gvidanto sendu salutvortojn al la renkontighoj de UTE

Se ghis la 31-a de julio 2010 la estraro de UEA estos farinta tion, kion ni petis supre, tuj nulighos la supra decido. Sed se nenio okazos ghis la 31-a de julio 2010, la 1-an de augusto 2010 eksvalidighos la supraj ses-punkta decido, kaj tiam ni rilatos kun la nova estraro de UEA por la retraktado de la tuta afero.

Por Unuigho Togolanda por Esperanto

La ghenerala sekretario

AGBOLO Apelete Didier

Mesagho de Probal


Date : Thu, 20 May 2010 12:12:45 -0700 (PDT) From : probal dasgupta probal53@yahoo.com Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : UTE Togolando Cc : utetogo@hotmail.com, Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN

Kara samideano,

Mi jam diris al vi, ke mi estas absolute certa, ke se mi sendos al vi kopiojn de difinitaj mesaghoj el publike konsultebla listo, vi nepre diros, ke tiuj mesaghoj, kiujn mi elektis, formas liston pli longan au malpli longan ol tiu, kiun lau vi mi devintus elekti, au alimaniere neakcepteblan. Mi estas absolute certa, ke tio perdigos al ni chiuj tempon. Vi ne kontraudiris tiun chi mian certecon, kio montras al chiuj legantoj de chi tiuj mesaghoj, ke vi konsentas, ke vi tiamaniere reagos al ia ajn sendo miaflanke de kopioj de difinitaj mesaghoj. Kaj via peto ke mi mem ial faru por vi kopiojn de publike konsultebla listo — kiu similas al peto ke mi kopiu por vi artikolojn el la revuo _Esperanto_ — ne estas sub chi tiuj cirkonstancoj priinsistebla peto.

Nenio malhelpas vin rigardi la mesaghojn kaj mem formi vian takson. Vi chiuokaze diras, ke vi mem formos vian takson, do lau mi estas via decido, chu tion fari au ne.

Vi provas shovi al mi la respondecon pri tio, ke vi elektas ne legi la mesaghojn de komitatano Gbeglo Koffi kaj la reagojn al ili fare de aliaj komitatanoj. Sed chiuj legantoj de viaj kaj miaj mesaghoj vidas, ke ne estas mi, kiu perdigas al vi tempon ; estas vi, kiu propravole decidas ne rigardi la mesaghojn kaj ne formi vian propran takson pri ilia ofendeco.

Tuj kiam vi agnoskos, ke la mesaghoj de komitatano Gbeglo havis la sekvon, ke aliaj komitatanoj plendis pri tiuj mesaghoj kaj insiste petadis nin bloki lian mesaghadon, kaj ke nur sub tiuj cirkonstancoj kaj nur post longa hezito la estraro faris la decidon efektive bloki liajn mesaghojn, mi konsilighos kun Barbara kaj tre vershajne nuligos la baradon.

Sed vi ne allasas, ke la diskuto progresu ghis tiu punkto. Tio povas esti, char vi ne rimarkas, ke mi ne insistas, ke vi agnosku, ke ili estas de ofenda karaktero, sed nur pri tio, ke vi agnosku, ke fakte okazis, ke pro tiuj mesaghoj aliaj komitatanoj esprimis senton de ofendigho kaj petis, ke la estraro bloku liajn mesaghojn.

Vi diras, ke neniun komitatanon ni rajtas chi-maniere trakti. Vi eble ne rimarkis, ke neniu komitatano antaue sendis tiajn mesaghojn, kiuj havis la efikon, ke aliaj komitatanoj insiste petadu, ke la estraro bloku liajn mesaghojn.

Sincere salutas

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de UTE


From : UTE Togolando utetogo@hotmail.com To : "probal53@yahoo.com" probal53@yahoo.com Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Subject : RE : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Fri, 21 May 2010 17:55:14 +0000

Kara Prezidanto de UEA,

Kial vi ne volas kompreni, ke vi arbitre traktas nian reprezentanton. Antau ol decidi/verdikti, devus okazi jughado.

Chu ne ? UEA ech ne havas arbitracian komisionon, sed vi decidis sen ajna jughado kaj kondamnis nian komitatanon. Tion ni neniel akceptas. Anstatau pardonpeti al UTE kaj al li , kaj poste, redoni al li ties rajtojn, vi devigas nin pardonpeti al la estraro. Pro kio ? Chu pro via arbitra traktado de nia reprezentanto ? Ni klare sciigu al vi, ke ghis okazos jughado klara fare de kompetenta instanco, kiu audos tute egale ambau partiojn, nia reprezentanto kulpas pri nenio. Tial li rehavu tuj siajn rajtojn. Tion ni diradas al vi.

Ni jam diris al vi, ke nenion plu skribu al ni, se vi decidas ne redoni al GBEGLO Koffi ties rajtojn. Tian arbitran traktadon ni ne akceptas, kaj neniam akceptos. Tial ni postulas tujan rajtigon de nia komitatano skribi al la komitata listo. Niaj subaj vortoj pluvalidas :

>Ni do aplikos tion, kion vi scias, kaj kio pliafoje aperas sube.

Nia peto estas pli ol klara. Ni atendas ghis la 31-a de majo por vidi kion la estraro faros de nia peto. Post tiam, ni vidos kio okazos. Certe tion vi jam scias. Ni povas memorigi tion al vi : Ekde la 1-a de junio ghis la 31-a de julio 2010 :

1- UTE-anoj en la konsilantaro de afrika komisiono ne plu laboros por tiu komisiono. UEA-gvidantoj tuj forigu iliajn adresojn de tiu chi listo.

2- Ne plu aperu en la periodajho ESPERANTO EN AFRIKO informoj pri la agado de UTE 3- Estas malpermesate al UEA-gvidantoj mencii ion pri UTE-laboroj en siaj informiloj 4- Neniu UEA-respondeculo sendu informojn, raportojn , ktp al retlistoj togolandaj 5- Estu forvishitaj chiuj informoj pri UTE en la retpaghoj de UEA kaj de Afrika Komisiono 6- Neniu UEA-gvidanto sendu salutvortojn al la renkontighoj de UTE

Se ghis la 31-a de julio 2010 la estraro de UEA estos farinta tion, kion ni petis sube, tuj nulighos la supra decido. Sed se nenio okazos ghis la 31-a de julio 2010, la 1-an de augusto 2010 eksvalidighos la supraj ses-punkta decido, kaj tiam ni rilatos kun la nova estraro de UEA por la retraktado de la tuta afero

Por Unuigho Togolanda por Espepranto

La ghenerala sekretario

AGBOLO Apelete Didier

Mesagho de Probal


Date : Sat, 22 May 2010 00:09:07 -0700 (PDT) From : probal dasgupta probal53@yahoo.com Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : UTE Togolando Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN

Estimataj,

Vian simple regurdan, kaj senkomunikan, mesaghon ni ricevis, kaj agnoskas. Evidente vi ne daurigas la konversacion. Mi jakomprenas, kial.

Diri, tamen, ke mi petis de vi au de iu alia pardonpeton, estas gravega malverdiro, kaj mi miras, ke vi permesas al vi tion fari.

Sincere salutas

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de UTE


From : UTE Togolando To : "probal53@yahoo.com" Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , , Demmendaal , Hans BAKKER , Koffi GBEGLO , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN kofiejero@yahoo.fr Subject : RE : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Date : Mon, 24 May 2010 20:10:31 +0000

Karaj Prezidanto kaj UEA-estraranoj,

Certe vi tre bone komprenas nian postulon, char vi vere neglektas niajn rajtojn. Nia pozicio restas senshangha. Jen ghi pliafoje !

REDONU AL GBEGLO KOFFI TIES RAJTON ESTI PLENA KOMITATANO DE UEA, KAJ TIAL LIBERE INTERVENI EN RETA DISKUTO DE LA KOMITATO..

Ni jam diris al vi, ke nenion plu skribu al ni, se vi decidas ne redoni al GBEGLO Koffi ties rajtojn. Tian arbitran traktadon ni ne akceptas, kaj neniam akceptos. Tial ni postulas tujan rajtigon de nia komitatano skribi al la komitata listo. Niaj subaj vortoj pluvalidas :

Ni do aplikos tion, kion vi scias, kaj kio pliafoje aperas sube.

Nia peto estas pli ol klara. Ni atendas ghis la 31-a de majo por vidi kion la estraro faros de nia peto. Post tiam, ni vidos kio okazos. Certe tion vi jam scias. Ni povas memorigi tion al vi :

Ekde la 1-a de junio ghis la 31-a de julio 2010 :

1- UTE-anoj en la konsilantaro de afrika komisiono ne plu laboros por tiu komisiono. UEA-gvidantoj tuj forigu iliajn adresojn de tiu chi listo.

2- Ne plu aperu en la periodajho ESPERANTO EN AFRIKO informoj pri la agado de UTE 3- Estas malpermesate al UEA-gvidantoj mencii ion pri UTE-laboroj en siaj informiloj 4- Neniu UEA-respondeculo sendu informojn, raportojn , ktp al retlistoj togolandaj 5- Estu forvighitaj chiujj informoj pri UTE en la retpaghoj de UEA kaj de Afrika Komisiono 6- Neniu UEA-gvidanto sendu salutvortojn al la renkontighoj de UTE

Se ghis la 31-a de julio 2010 la estraro de UEA estos farinta tion, kion ni petis supre, tuj nulighos la supra decido. Sed se nenio okazos ghis la 31-a de julio 2010, la 1-an de augusto 2010 eksvalidighos la supraj ses-punkta decido, kaj tiam ni rilatos kun la nova estraro de UEA por la retraktado de la tuta afero.

Por Unuigho Togolanda por Espepranto

La ghenerala sekretario

AGBOLO Apelete Didier

Enkonduka mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Wed, 19 May 2010 18:22:38 +0200 To : "probal53@yahoo.com" , From : GBEGLO Koffi Subject : Permespeto Cc :

Kara Probal,

Unue pardonu, ke mi, sen via (mal)permeso, aperigis vian unuan mesaghon en periodajho de mi redaktata. Nun estas pliaj mesaghoj viaj, kaj baldau aperos alia numero de la periodajho. Mi shatus aperigi viajn vortojn en ghi. Chu vi permesas tion chi ?

Mi atendos ghis la 31a de majo 2010. Se ghis tiam ne venos vorto via, mi komprenos, ke silento estas konsento kaj tiam mi aperigos viajn mesaghojn.

Chion bonan !

gk

Unua mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Thu, 20 May 2010 12:13:52 +0200 To : probal dasgupta , UTE Togolando , bpietrzak@onet.eu, joseantonio.vergara@gmail.com, hori-zonto@water.sannet.ne.jp, moonmont@pt.lu, l.a.demmendaal@planet.nl, hansbakker@raketnet.nl, adjevia@yahoo.fr, agbolo77@yahoo.fr, markuselom@yahoo.fr, koffidoumegnon@hotmail.com, koksagba@yahoo.fr, kofiejero@yahoo.fr From : GBEGLO Koffi esp.togo@cafe.tg

Subject : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Bcc :

Kara Probal,

Nun mi havas iom da tempo por reagi al via mesagho, kiun UTE-estraro jam respondis al vi.

Probal DASGUPRA (PD) : Chiuj legantoj de la mesaghoj en la komitata retlisto scias,

GBEGLO KOffi (GK) : Chu vi estas en kapo de la legantoj por scii ke ili scias ? Kiom da homoj reagas al la mesaghoj en la komitata listo ?

PD : ke nur post insistaj petoj de pluraj komitatanoj

GK : Kiom da komitatanoj ? Certe vi scias, ke estas granda diferenco inter PLURAJ kaj MULTAJ. Kial tie chi vi uzas ne la terminon MULTAJ, sed PLURAJ. Certe vi tute ne atentas kion vi skribas, sed viainterna mio perfidis vin. Via interna mio scias, ke nur kelkaj homoj, kiuj adresas maldecajn vortojn al mi kaj aperis poste miaj reagoj, petis tion.

PD : la estraro de UEA estis devigita unue starigi filtradon de la mesaghoj de komitatano Gbeglo Koffi, kaj poste — post sufiche longa hezitado, kaj nur kiam la filtrado evidentighis neefika rimedo — la blokadon de liaj mesaghoj.

GK : Kara Probal, chu tamen vi atentas tion kion vi skribas ? Kiel la filtrado povis esti neefika ? Chu miaj mesaghoj iradis tra la filtrilojn ?

PD : Se komitatano Gbeglo, au respondeculo en UTE (ekz Agbolo Didier), akceptos la premison, ke la mesaghada konduto de komitatano Gbeglo efektive chanis la negativajn reagojn de pluraj komitatanoj kaj kondukis al la decido de la estraro de UEA bloki liajn mesaghojn, tiam ja estos utile daurigi tiun chi intershanghon.

GK : Mi emfazas, ke miaj vortoj ne estas pli maldecaj ol tiuj de aliaj komitatanoj, kiuj atakadis min.

PD : La simpla ripetado de antauaj asertoj ne servas al iu ajn celo.

GK : Char vi konscie ne volas respondi ghuste tion, kion oni petas de vi, tial la ripetado servas al bona celo : : forigi la barilon, ke ankau mi faru mian komitatan laboron. Kial vi devas malhelpi min tion fari ?

Mi memorigu al vi, ke vi semas ion, kion vi certe rikoltos. Mi ege bedauras, ke tiel vi komprenas la prezidadon de internacia organizajho,kia UEA estas.

Bonan shancon sur tiu vojo !

gk

Dua mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Thu, 20 May 2010 12:19:21 +0200 To : probal dasgupta , UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN kofiejero@yahoo.fr From : GBEGLO Koffi Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Bcc :

Kara Probal,

Jen pliaj vortoj miaj !

PD : [Mi uzas la pluralon char mi legas vian leteron kiel kolektive respondecatan tekston. Se vi preferas, ke mi legu ghin kiel personan mesaghon, bonvolu tion diri, s-ano Agbolo.]

GK : En UTE ne estas autokratio kiu regas ene de UEA, kie vi tremas antau Osmo BULLER, kiu parolas per via busho. La mesagho al vi estas ne de unu persono sed la la asocio UTE.

PD : Unue, pri la mesaghoj de komitatano Gbeglo. Vi skribas :

>Plachus al ni legi mesaghojn de GBEGLO Koffi kaj tiujn, kiujn li respondis, ke vi tiel traktas lin. Tiel ni povos kontroli chu nur li uzas ofendan stilon, kiel vi tion diras. Sed, se tio ne nun eblas, redonu al li lian rajton skribi al la komitata listo, kaj kiam aperos nedecaj mesaghoj liaj, tiam tenu nin informitaj. Tiam ni atestos mem. Sen tio nia postulo pluvalidas :

Mi vidas chi tie du subpunktojn : (a) vi petas aliron al la mesaghoj de komitatano Gbeglo kaj al la reagoj al ili ; (b) vi petas redonon al li la rajton skribi al la komitata listo se ne eblas sendi al UTE kopiojn de chiuj priaj retmesaghoj.

GK : Unue vi devus demandi vin kial oni petas la mesaghojn miajn, kiujn vi jughas ofendaj ? Kaj ne nur miajn oni petas, sed ankau tiujn de aliaj komitatanoj, kiujn vi pensas, ke mi ofendas. Bonvolu bone kompreni la peton.

PD : Pri subpunkto (a), se mi provus fari por vi la laboron de kopiado de mesaghoj, mi nepre farus propran elekton de la kopiendaj mesaghoj, kaj iu alia nepre kontestus miajn elektojn ;

GK : Se tiel estus, sur kio do vi bazighas por nomi mesaghojn miajn ofendaj. Vi jam devus montri mesaghojn miajn kiujn vi jughas ofendaj. Vidu kiom vi tute malkashas vian nekapablon gvidi. Vi nur blinde sekvas Osmon BULLER, kiu chion diktas al vi.

PD : efektive, ekzistas neniu senpersona kriterio por decidi, ghuste kiuj mesaghoj estu rigardataj kiel ’reagaj al tiuj de komitatano Gbeglo’ kaj kiuj ne.

GK Vi do senkulpe akuzas homojn. Se vi tute ne kapablas montri mesaghojn, oni do komprenas, ke vi nur malprave akuzas min, certe nur por kontentigi Osmon BULLER.

PD : Ekzistas pli simpla solvo : tiuj UTE-anoj, kiuj volas rigardi chiujn mesaghojn al la komitata retlisto, bonvolu alighi al tiu listo per sendo de malplena retmesagho (kaj sen temlinio) al komitato-de-uea-subscribe@yahoogroups.com

GK : Ne tion oni petas de vi. Certe UTE-anoj jam legis mesaghojn, sed ne trovas tiujn, kiun vi nomas ofendaj Ghuste tial ili petas de vi, ke vi montru tiujn mesaghojn. Jen vi tute ne kapablas ilin montri. Tute klaras, ke vi regas nur en ORBITRO (legu ARBITRO). La naturo neniam tion pardonos al vi.

PD : Tiamaniere oni povas farighi leg-rajta membro kaj iri al la mesagha arkivo, kie oni trovos chiujn mesaghojn al la listo. Kaj oni ne bezonos peti de Probal kopiojn de mesaghoj —

GK : Oni jam devas peti de Probal, char ghuste Probal diris, ke mesaghoj estas ofendaj kaj tial li forigis min de la komitato. Neniu krom vi montru la mesaghojn. Se tion vi ne kapablas fari, tio klare montras, ke vi abomenas la veron.

PD Probal neeviteble elektos iujn mesaghojn kiel priajn,

GK : Jes, montru la mesaghojn, sur kiuj vi bazighas por kondamni min. Jes, montru ilin.

PD : kaj alia leganto tute vershajne ne konsentos pri la kriterioj uzataj de Probal por tia elektado.

GK : Jes, neniu alia leganto kondamnis min. Se iu alia kondamninta estus min, ankau li montrus la mesaghojn, sur kiuj li bazighis por kondamni. Chu vi ne scias tion ? Chu vi pensas, ke UTE-anoj estas stultaj por blinde sekvi vin kiel vi sekvas Osmon BULLER ?

PD : Subpunkto (b) — kia ghi nun estas prezentita de vi — dependas de subpunkto (a). Mi jhus proponis al vi solvon pri subpunkto (a), kaj se vi akceptos ghin, mi do komprenas, ke por vi subpunkto (b) forfalas el la tuja tagordo. Kompreneble, vi povas voli reveni al (b) sendepende de (a).

GK : Jes vi nenion komprenas el la peto de UTE. Tute ne estas alternavoj. UTE-shatus nur kontroli chu viaj decidoj ne estis arbitraj, kaj per viaj respondoj chiuj komprenas, ke vi malprave forigis min el la komitato. Char vi ne povis montri la mesaghojn montritajn, vi devus forigi la barojn, ke novaj mesaghoj miaj al la komitata listo iru ankau al UTE-anoj, kiuj sekvos la tutan komitaton. Tial UTE-anoj povos pli bone koni vian taktikon malpravan. Jen vi tute ne povas ion fari, char chiam lojalas al Osmo.

PD : Due, vi petis de mi — ripetante delongan peton de komitatano Gbeglo — gravan aldonon al la institucia strukturo de UEA, nome arbitracian komisionon.

GK : Vi ne povas ion fari pri rehavigo al mi de miaj rajtoj komitataj, chu vi povas ion fari pri arbitracia komisiono. Ne, tute ne, vi neniam kapablas ion tian iniciati. Tial viaj subaj vortoj estas principe malplenaj rilate la temon.

PD : Se vi alighos kiel leganta membro al la komitata retlisto, vi trovos, ke estas tie traktataj du gravaj instituciaj shanghproponoj : la kreo de membreco- kategorio reta, kaj la starigo de komitata vochdonado reta aldone al la fizika vochdonado dum la fizikaj komitatkunsidoj. Ambau shanghproponoj bezonis, ke la iniciatanto/j faru zorge ellaboritan proponon kun tia enhavo kaj detaloj, ke la aliaj komitatanoj povu serioze pensi pri la propono kaj esprimi konkretajn opiniojn pri la proceduro, pri kiu temu. Neniu, kiu proponis la retan membrecon au la retan vochdonadon, simple diradis ’UEA konsideru la eblon krei kategorion de retaj membroj / konsideru la eblon starigi retan vochdonadon por la komitato, kaj UEA tion ne faros mi fortege protestos’, au similajn vortojn. La iniciatanto de tia propono kutime zorgas unue diskuti inter siaj tujaj apogantoj, private, kiamaniere ellabori la ideon kaj igi ghin diskutpreta por pli granda rondo,kaj poste prezentas ghin al pli granda rondo.

GK : Jes, pri tio vi tute ne kompetentas.

PD : Se iuj komitatanoj tiamaniere proponos seriozan ideon de arbitracia komisiono, kaj se aliaj komitatanoj trovos tian ideon en specifa konkretigo io pripensinda, tiam rezultos komitata diskuto pri la eblo kaj utilo adopti tian suplementon al la instituciaj disponajhoj de la Asocio. Sed la vojo al tia diskuto estas sufiche longa kaj laborplena.

GK : Probal, iru dormi. Viaj vortoj tie chi restas nur vortoj !

PD : Bonvolu noti ankau, ke la iniciatintoj de la ideoj de reta membreco kaj reta vochdonado ne proponis ilin sub la shildo ’mi proponas chi tiun ideon char mi, persone, bezonas ghin, kaj la realigo de tiu chi ideo utilos al mi’. Se estas efektive adoptinda la ideo de arbitracia komisiono, tiam la shancoj ke tia ideo shajnu akceptebla al granda nombro da komitatanoj ege kreskos, se proponos ghin iu/j komitatano/j, kiuj tute videble ne mem rikoltos tujan utilon de la realigo de tia ideo, kaj kiuj do povos longe atendi la necesan maturigadon kaj diskutadon de tia ideo. Vi do certe vidas, ke la levo de tia ideo fare de komitatano Gbeglo — lau tiu logiko, al kiu certe ne nur mi fidas — ne vere havus grandan shancon de sukceso ankau se li prezentus ghin post maturigo per privataj konversacioj kun samproponanoj ; el lia plumo, la ideo aspektus tro ligita al liaj propraj bezonsentoj.

GK : Vere, viaj vortoj tute ne gravas tie chi. Vi nenion povas fari. Silentu, mi petas. Arbitracia komisiono estas chie bezonata. Ghia manko en UEA kauzas enormajn problemojn, kiuj malprogresigas la asocion. Postaj jaroj tion malkashos al vi. Tiam estos jam malfrue por ion ripari.

Bonan ripozon !

gk

Tria mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Thu, 20 May 2010 12:21:32 +0200 To : probal dasgupta , UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN From : GBEGLO Koffi Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO

Kara Probal,

Pliaj vortoj miaj fluu !

PD : Mi ne komprenas, de kio vi deduktas,

GK : El viaj vortoj en la antaua mesagho ankau mi tiel komprenas vian intencon.

ke

>Lau viaj vortoj (de PD), la unuan vi ne volas/povas fari.

PD : Per tiu ’resumo’ vi serioze misprezentas tion, kion mi skribis al vi.

GK : Ne, shajnas, ke vi miskomprenas tion, kion vi skribis.

PD : Mi skribis, ke miaflanke _elekti_ sendotajn mesaghojn por via lego mi povus fari nur se ne estus gravega risko, ke post tia decido mia vi dirus, ke mi mise agis, elektante tiujn kaj ne aliajn mesaghojn.

GK : Fakte tio estas tasko via, char vi diris, ke mesaghoj estas ofendaj. Vi ja devas nomi ilin. Kial vi volas, ke aliaj faru tion anstatau vi ?

PD : Gravas ne nur, kion diris komitatano Gbeglo, sed ankau, kion diris pri tiuj diroj la aliaj komitatanoj ; kaj mi ne havas malsubjektivan bazon por elekti, kiujn el la diroj de la aliaj komitatanoj mi sendu al vi por via aparta lego.

GK : Kial vi akuzas min ? Vidu mem kiel via konduto estas absurda. Vi ne kapablas nun montri mesaghojn, sed vi bazighas sur mesaghoj por kondamni min. Probal, vi ne estas serioza.

PD : Tial mi estis dirinta, ke se interesas vin legi la mesaghojn afishitajn en la komitata retlisto, chiuj el vi povas libere alighi al ghi kiel legantaj listanoj. Per tiu propono mi klarigis al vi, ke temas pri malfermita pordo, ne pri pordo kies shlosilon nur mi havus kaj ne volus doni al vi.

GK : Certe estas, ke UTE-anoj legis mesaghojn, sed ne rekonas tiujn, kiujn vi nomas ofendaj. Neniu krom vi montru tiujn mesaghojn. Chu nun vi komprenas tion ?

PD : Post tiu klarigo, estas senmotiva tio, kion vi asertas pri mia malvolonteco reagi pozitive al subpunkto (a).

GK : Jes, estas klare, ke vi ne povis respondi tiun parton de la peto de UTE. Chu tion vi mem ne scias ? Chu vi montris la mesaghojn miajn, kiujn vi konsideras ofendaj ? Ne, do vi ne faris tion, kion petis UTE.

PD : Vi petis disponigon. Mi klarigis, ke estas jam publika disponajho, kiun vi povas simple iri kaj disponi.

GK : Ne nur la disponigon oni petas, sed precipe la mesaghojn, sur kiuj vi bazighas por kondamni min.

PD : Jes, vi sendis ultimaton, kaj jes, mi legis ghin.

GK : BONEGE !

PD : Se vi nun faros tion, kion vi diris, ke vi faros, vi evidente faros ghin sub via propra respondeco, ne pro agoj au neagoj de la estraro de UEA.

GK : Jes, pro la rifuzo de la estraro redoni al mi miajn rajtojn kiel komitatano A de UTE ene de la komitato de UEA. Vi ja respondecas pri la konsekvencoj. Ni vidos.

Kuraghon !

gk

Kvara mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Thu, 20 May 2010 12:24:22 +0200 To : probal dasgupta , UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN From : GBEGLO Koffi esp.togo@cafe.tg Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO

Kara Probal,

Mi gratulas vin, char vi sukcesas dribli la peton de UTE, kiu tre bone sekvas vian finton. Mi gratulas ankau la asocion UTE, kiu bone sekvas vin por chiam memorigi al vi vian taskon. Jes, vi ne jam faris la taskon. Tial UTE chiam ghin memorigas al vi.

PD : Tio chi estas eksplicita kaj senmotiva elmarsho el la diskuto,

GK : Tute ne je la flanko de UTE, sed je via flanko !

PD : kaj chiuj ricevantoj de viaj kaj miaj mesaghoj tute klare vidas tion.

GK : Jes, ili vidas, ke vi nenion solvas. Chiuj rekonas, ke vi tute ne kapablas ion konkretan fari en tiu chi afero. Vi nur protektas Osmon BULLER, kiu devigis vin forigi min el la komitato. Nun sen lia permeso al vi redoni al mi miajn rajtojn, nenion vi povas fari. Jen vi ghis nur simple literaturas.

PD : Mi ne vershis senbezonajn vortojn,

GK : UTE-anoj ne diris, ke viaj vortoj estas senbezonaj. Ili ja klare diris, ke viaj vortoj nur revenigas la aferon al la komenco. Do viaj vortoj iel utilas al tio, kio gravas por vi : dribli.

PD : sed rekte respondadis al chiuj viaj punktoj, racie kaj aferkerne,

GK : Chu vi mem tiom alte taksas vin ? Gratulojn !

PD : kiel povas atesti chiuj, kiuj ricevadis la mesaghojn.

GK : Jes, chiuj scias, ke tio, kion vi diradas ghis nun nur tio estas nur literaturo. Per la unua mesagho, kiun Osmo BULLER diktis al vi, vi shatus silenti UTE-anojn. Ne, ili ne estas tiom stultaj kiel Osmo BULLER jughas la estraranojn de UEA. Ili tute komprenis la ludon kaj rapide reagis. Tion komprenu.

PD : Vi nun uzas la lingvon de kolero,

GK : Tute ! Tie estas nenio kolera.

PD : kiun uzas homoj, kiuj pro propraj emociaj au instrumentaj motivoj deziras eliri el dialogo.

GK : Neniu krom vi driblas por eliri el la dialogo, sed certe UTE ne tion ebligos al vi.

PD : Mi komprenas, kion vi faras, kaj pro kio.

GK : Diru tion al chiuj ? Gratulojn pro via klarvida talento.

Chion bonan !

gk

Kvina mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Fri, 21 May 2010 07:26:33 +0200 To : probal dasgupta , UTE Togolando , Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN kofiejero@yahoo.fr From : GBEGLO Koffi Subject : Ero de via letero de 20.05.2010

Kara Probal,

Mi bedauras, ke ghis nun vi nenion komprenas.

PD : Bonvolu noti, ke ni ech ne petas pardonpeton (kvankam multaj en nia situacio estus farinta tian peton), sed nur, ke vi agnosku, kio okazis.

GK : Al kio rilatas tiu NI en via mesagho ? Chu la estraro de UEA ? chu la komitato, chu Osmo BULLER kaj Renato, chu la komitatanoj, kiuj atakis min kaj ankau mi reagis ?

Kara Probal vi mirigas min multe. Mi ne forgesas kiel vi abrupte chesis trakti pri mia laboro en la afrika komisiono. Vi akuzis min, ke mi verkis la libron SUB LA VERDA BLUZO. Poste, plian akuzon vi shutas sur min, ke en mia libro Esperantujismo mi parolis pri GEJECO. Kiu devas pardonpeti ?

Vidante, kiel mi estas traktata de 2005 ghis nun :

- eksigo de la afrika komisiono

- eksigo de la afrika oficejo

- barado de la vojo al miaj mesaghoj en retlistoj de UEA - Konfisko de mono mia en CO - Blokado de miaj kontoj che UEA

- eksigo de chefdelegiteco

- kampanjo kontrau mi che esperantistoj - Ribeligo de afrikaj esperantistoj kontrau mi - Filtrado de miaj mesaghoj che la listo UEA-membroj - ktp - kaj laste barado de la vojo al miaj mesaghoj en la komitata listo,

Bone pensanta homo, tuj komprenas, ke la agantoj estas veraj BARBAROJ. Ili estas krimuloj. Ne min, sed ilin oni kondamnu, kaj tiu ILI estas NI, kiun vi supre uzis. Vi ja devas PARDONPETI pro la maldecaj kaj malbonaj agoj kontrau mi. Tion tre bone notu ie en via kapo.

Chu vi ne hontas, ke tiom da aferoj vi prisilentas por nomi mesaghojn miajn ofendaj kaj tial malhelpas min fari miajn laborojn komitatajn ? Chu vi ne povas pripensi la estighon de la tuta afero ? Chu vi ne povas, dum kelkaj sekundoj, memori kiel UEA-gvidantoj kondutas al mi ghis nun ? Kian koron vi havas, kara Probal ?

Chio pezu sur vian konsciencon kun chiuj sekvoj !

gk

Sesa mesagho de GBEGLO Koffi


From : GBEGLO Koffi To : probal dasgupta  ; UTE Togolando Cc : Barbara Pietrzak  ; joseantonio vergara  ; Hori  ; moonmont@pt.lu ; Demmendaal  ; Hans BAKKER  ; ADJE Adjevi  ; Didier AGBOLO  ; Elom Attaglo  ; Koffi Placido DOUMEGNON  ; "koksagba@yahoo.fr"  ; Koffi KOUEVIGAN Sent : Sat, May 22, 2010 11:32:58 AM Subject : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO

Karaj,

Mi shatus nur aldoni, ke la suban mesaghon mi skribis. Tion mi faris propranome. Tial neniu krom mi respondecas pri la enhavo. Tiu chi mesagho tute ne estas respondo de UTE al la mesagho de Probal.

Mi certe, ke tion chiuj komprenas.

gk

>Date : Sat, 22 May 2010 07:58:32 +0200 >To : probal dasgupta , UTE Togolando >From : GBEGLO Koffi >Subject : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO >Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN

PD : >>Diri, tamen, ke mi petis de vi au de iu alia >>pardonpeton, estas gravega malverdiro, kaj >>mi miras, ke vi permesas al vi tion fari.

GK : >Jen parto de mesagho via : > >> Bonvolu noti, ke ni ech ne petas pardonpeton >>(kvankam multaj en nia situacio estus farinta >>tian peton), sed nur, ke vi agnosku, kio >>okazis.

GK : >Kiel vi komprenas tiun chi esperimon ? > >gk

Mesagho de Probal


Date : Sun, 23 May 2010 05:49:46 -0700 (PDT) From : probal dasgupta Subject : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : GBEGLO Koffi , UTE Togolando Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" ,

Karaj,

Mi dankas pro la neta apartigo inter la mesagho de la komitatano Gbeglo Koffi kaj tiuj de la organizajho UTE.

Responde al la demando de komitatano Gbeglo Koffi, mi rediras, ke mi skribis, nome de la estraro, ke multaj en nia pozicio estUS petintaj pardonpeton, sed ke ni NE farAS tion. Diri post tio, ke ni postulis pardonpeton, shajnas al mi strangajho. Mia celo estis emfazi, ke ni funkcias multege malpli postuleme, ol niaj kunparolantoj. Por atingi tiun celon estis necese mencii, kion ni NE faras. De tio ne sekvas, ke ni faras ghin.

Amike

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Respondo de GBEGLO Koffi


Date : Sun, 23 May 2010 13:19:20 +0200 To : probal dasgupta , UTE Togolando From : GBEGLO Koffi Subject : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Bcc : X-Attachments : In-Reply-To : <141095.25091.qm@web32501.mail.mud.yahoo.com> References : <201005220805.o4M85fMx021585@mail.cafe.tg> <141095.25091.qm@web32501.mail.mud.yahoo.com>

Kara Probal,

Koran dankon pro viaj vortoj !

PD : Mi dankas pro la neta apartigo inter la mesagho de la komitatano Gbeglo Koffi kaj tiuj de la organizajho UTE.

GK : Tiel mi laboras. Vi ne povas ne scii, ke tia apartigo ofte ne aperas en la vortoj de UEA-gvidantoj, kiuj asertas, ke kiu diras ion kontrau Osmo, tiu estas kontrau UEA. Mi abunde skribis pri Renato, Osmo kaj Ans antau 2006. Tiam oni diradis, ke mi estas kontrau UEA. Poste en 2007, ne plu estis estraranoj Ans kaj Renato, tamen aperis aliaj vortoj miaj pri ili. Char estas ankau Osmo koncernata de miaj vortoj, plu oni diras, ke mi estas kontrau UEA. La apartigo estas tute neta che UTE. La gvidantoj de UEA lernu tion de la togolandaj esperantistoj.

PD : Responde al la demando de komitatano Gbeglo Koffi, mi rediras, ke mi skribis, nome de la estraro, ke multaj en nia pozicio estUS petintaj pardonpeton, sed ke ni NE farAS tion. Diri post tio, ke ni postulis pardonpeton, shajnas al mi strangajho.

GK : Tio tute ne estas strangajho. En via kapo jam estas la postulo pri pardonpeto, sed tion vi ne klare diris. Se hazarde oni petus la pardonon, chu vi ne estus kontenta ? Certe vi scias, ke oni pekas ankau per la intencoj. Konklude vi jam alimaniere petis pardonpeton. Mi neniam pardonpetos pro tio ke oni min surtretas kaj neglektas miajn rajtojn.

PD : Mia celo estis emfazi, ke ni funkcias multege malpli postuleme, ol niaj kunparolantoj.

GK : Povus esti tiel, char vi konscias, ke vi arbitre agas. Viaj kunparolantoj tute prave estas postulemaj, char ilin vi surtretas. Rekonindas, ke vankau vi estas postulema, kiam vi postulas, ke ili rekonu, ke mi kulpas, kvankam vi scias, ke mi ne kulpas. Pri kio mi kulpas, kaj kiu jughinstanco prononcis la verdikton ?

PD : Por atingi tiun celon estis necese mencii, kion ni NE faras. De tio ne sekvas, ke ni faras ghin.

GK : Via mencio de tio pruvas, ke tion vi volas. Kiam iu vizitas vin, kaj diris :"Mi venas nur por saluti, sed ne por peti monon". Kiel vi komprenus tion ?

Chion bonan !

gk

Mesagho de Probal


Date : Sun, 23 May 2010 06:39:01 -0700 (PDT) From : probal dasgupta Subject : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO To : GBEGLO Koffi , UTE Togolando Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN In-Reply-To :

Kara Koffi,

Se mi postulas pardonpeton — kiel vi devus scii pro longaj korespondoj kun mi — mi tute rekte kaj senkashe postulas ghin.

Chi-foje mi ne postulas ghin.

Plilongigi mesaghojn pri tiu temo neniun helpos.

Sincere salutas

Probal

Probal Dasgupta Linguistic Research Unit Indian Statistical Institute 203 B.T. Road Kolkata 700108, India tel. +91-9831815042

Mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Sun, 23 May 2010 14:15:47 +0200 To : probal dasgupta , UTE Togolando From : GBEGLO Koffi Subject : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , ADJE Adjevi , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN Bcc :

Kara Probal,

Mi jam diris, ke chiu havas sian agmanieron.

PD : Se mi postulas pardonpeton — kiel vi devus scii pro longaj korespondoj kun mi — mi tute rekte kaj senkashe postulas ghin.

GK : Vi faras tion viamaniere.

PD : Chi-foje mi ne postulas ghin.

GK : Bone, ke vi klare diras tion nun.

PD : Plilongigi mesaghojn pri tiu temo neniun helpos.

GK : Tio ege helpis, ke vi jhus tute klare diris ion (eble ne tion kion vi intencas).

Bonan shancon !

gk

=================

TRIA FAZO

=================

Unua respondo de GBEGLO Koffi al mesagho de Probal kaj Adjevi Date : Thu, 27 May 2010 18:59:21 +0200 To : probal dasgupta , ADJE Adjevi , UTE Togolando From : GBEGLO Koffi Subject : Re : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN , adjevia@yahoo.fr Bcc :

Kara Probal,

Nun mi konvikighas, ke vi nenion povas. La mesagho de la prezidanto de FEB (Federacio Esperanto Barato) pruvas chion. En via lando vi reprezentas nenion por FEB. Kion do vi povas fari por UEA ? Nur krei problemojn sekvante bline la potenculojn de UEA.

PD : Mi sincere klopodadis respondi al la specifaj intervenoj, kiuj venis el viaj institucioj. Miaj respondoj bedaurinde ne sukcesis antauen movi la konversacion.

GK : Vi nenion faris. Kion oni petis de vi ? Certe vi ech ne konas viajn devojn. Prezidano rajtas malpermesi al kunvenanto ne interveni pri specifa temo dum unu kunveno. Sed transformi plenrajtan komitatanon en observanto estas tro kruele, malhumane, mortige, abomene, ktp. Kiun konversacion vi bezonas tie chi. Se estus konversacio, tion vi devintus fari antau via decidi forigi min de la komitata listo.

GK : Pro tio, mi estas devigita haltigi tiun klopodon, vidante ghian persistan senrezultecon.

GK : Ne vi haltigis la ion, sed UTE malpermesas al vi skribi, se vi ne redonos al mi mian rajtaron. Vi ja respodecos pri la konsekvencoj. Ni vidos baldau kio okazos.

Chion bonan !

gk

Dua mesagho de GBEGLo Koffi


Date : Thu, 27 May 2010 19:07:40 +0200 To : probal dasgupta , ADJE Adjevi , UTE Togolando From : GBEGLO Koffi Subject : Re : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN , adjevia@yahoo.fr Bcc : X-Attachments :

Kara Adjevi,

Ne pli frue ol nun mi legas vian mesaghon. Dankon pro viaj vortoj. Tamen mi precizigu ion.

AA (ADJE Adjevi) : Samperiode, via malfermigho certigas min. Vi devus havi pli da kuragho por doni duan shancon al la komitatano Gbeglo Koffi, kun firma promeso de UTE, asocio formale ligita al UEA, ke ghia reprezentanto chi foje laboros lau gvidprincipoj de la komitato.

GK : Mi chiam laboras lau gvidprincipoj de UEA. Eble Probal kaj Osmo kashe starigas regulojn, kiujn mi, ne konante ilin, ne observas. Probal montru kiujn regulojn de UEA mi malobservas. La konduto de Probal estas simpla arbitro, kiun ni devas sankcii. Ne, tiaj homoj vere kompromitas la agadon de UEA. Ili estu for.

Mi ne scias kion Probal timas de Osmo BULLER. Kiel tiom sin konsideranta klera homo povas pensi per la kapo de tiu homo tre malhumilighanta konstante.

Estas bedaurinde por UEA.

Konsternite,

gk

Tria mesagho de GBEGLO Koffi


Date : Fri, 28 May 2010 07:29:25 +0200 To : probal dasgupta , ADJE Adjevi , UTE Togolando From : GBEGLO Koffi Subject : Re : Re : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO Cc : Barbara Pietrzak , joseantonio vergara , Hori , moonmont@pt.lu, Demmendaal , Hans BAKKER , Didier AGBOLO , Elom Attaglo , Koffi Placido DOUMEGNON , "koksagba@yahoo.fr" , Koffi KOUEVIGAN , ADJE Adjevi Bcc : m> <520887.1953.qm@web32504.mail.mud.yahoo.com>

Kara Probal,

Pli da vortoj viaj fluaj, kaj mi certas, ke nenion vi povas. Vi chiam atendas la permeson de Osmo BULLER. Tial vi nur turnighas, nenion povante fari. Bonvolu diri tion al la publiko. Tio estas pli bona ol listigi vortojn chiaspecajn nenion solvigantajn.

PD : Mi ricevis sinsekvon da rektaj ultimatoj kaj minacoj de UTE, kaj UTE ne formale nuligis sian peton al UEA ne plu direkti komunikojn al UTE. Miaj hodiaua kaj hieraua komunikoj al vi estas personaj kun vasta diskonigo ; ili ne estas formalaj komunikoj de UEA al UTE.

GK : Certe vi ne mezuras la demension de la konsekvencoj de tio kion vi faras nun. Vidu, estas temoj nun en la komitata listo, ke mi devas interveni : raporto de la elekta komisiono, jara raporto de la estraro, ktp. Chu ankau pri tiuj temoj mi diris vortojn lau vi ofendajn ? Rimarku kion vi faras. Chiuj komprenas, ke viaj vortoj al Adjevi estas ne de UEA al UTE, sed kiun koncernas la vortoj, tiu rajtas reagi. Mi chiam ripetas, ke vi montru la regulojn de UEA kiujn mi malobservas. Diru tion publike, chie, ke homoj vidu tion. Neniam vi ilin montras. Tio klare montras, ke vi arbitre traktas min.

PD : UEA pro la peto de UTE chesigis la formalan konversacion. Por ke ghi rekomencighu, necesos de la flanko de UTE nuligo de la chesigpeto.

GK : Probal, diru veron. Ne UEA chesigis diskuton, sed UTE malpermesas al vi skribi al ghi, se vi ne redonos al mi miajn rajtojn. Do UTE pluatednas vin ghis la 31a de majo, kaj la 1an de junio, se vi ne estos redoninta al mi mian tutan rajtaron UEA-komitatan, vi vidos kio okazos. PUNKTO.

Pliaj vortoj miaj aperas sube pri la messgho de Adjevi.

From : ADJE Adjevi To : probal dasgupta  ; GBEGLO Koffi  ; UTE Togolando Cc : Barbara Pietrzak  ; joseantonio vergara  ; Hori  ; moonmont@pt.lu ; Demmendaal  ; Hans BAKKER  ; Didier AGBOLO  ; Elom Attaglo  ; Koffi Placido DOUMEGNON  ; "koksagba@yahoo.fr"  ; Koffi KOUEVIGAN  ; ADJE Adjevi Sent : Thu, May 27, 2010 10:14:25 PM Subject : Re : Re : Fwd : Re : Re : 2- A PROTESTO DE UNUIGHO TOGOLANDA POR ESPERANTO

AA : Kara Prezidanto, Mi petas ne jam haltigi la diskuton,

GK : Kiel mi diris supre, UEA haltigis neniun diskuton. Eble Probal ne plu skribas al UTE, char UTE malpermesas al li skribi al ghi se li ne redonos al mi mian tutan rajtaron. Kiel mi diris supre, UTE pluatendas ghis la 31a de majo.

AA : char pli valoras finarangho per komuna akordigho ol proceso.

GK : Osmo BULLER tian ne konas kaj chiam altrudas sian volon. Probal povas nenion. Nur Osmo chion faras. Vidu, la unua respondo de Probal konsistas nur el vortoj de Osmo, kiun konsideras sin le plej inteligenta homo en la mondo. Ne, mi tute ne akceptas esti chiam surtretata de Osmo kaj ties kliko. UEA estas nenies proprajho, kaj tial neniu rajtas uzi ghin por premi aliajn membrojn.

AA : do klopodu doni duan shancon al nia komitatano,

GK : Tion mi rifuzas. Mi faris nenion kontrau reguloj de UEA. Probal malprave kaj arbitre agis, kaj tial devas korekti tion. Ne Probal donu al mi shancon, char estas mia rajto interveni en komitataj diskutoj. Se mi malobservas regulojn, oni montru tion, antau ol sankcii. Do, ne Probal donu al mi shancon, sed mi rehavu mian rajton.

AA : kaj pri la ceterajho ni vidos poste.

GK : Mi ripetas, ke tiuj homoj jam delonge surtretas min. Ili devas respekti miajn rajtojn. Sen tio nenio eblas. Ghuste tial mi jam diris, ke mi neniam pardonpetos. Kiam aperos klare la reguloj de UEA, kiujn mi malobservas, tiam mi povos peti pardonon. Ghuste tial necesas starigo de komisiono, kiu traktu la aferon. Probal devas tuj redoni al mi miajn rajtojn.

AA : certe la intenco de UTE ne estas nutri nefruktodonan diskuton. Male, ghi volis helpi ke aferoj bone funkciu inter Roderdamo kaj Togolando, kredu min.

GK : UTE neniam ion malbonan faris al UEA. Male, ghi multe helpegis UEAn. Ties gvidantoj devas tion rekoni. Anstataue ili volas mortigi UTE-n, kion ili tute ne povas. Mi petas, Adjevi, mi defendas mian rajton, kion tre bone komprenas UTE, ankau kiu defendas sian rajton. Probal neniel rajtas malebligi al mi interveni ghis la fino de lia mandato en komitataj diskutoj. Tio estas granda atenco kontrau mi. Probal devas ripari tion tuj.

AA : mi kalkulas pri vi por trovi savi la situacion.

GK : Mi protestas. Ne temas pri kalkulo pri Probal, sed estas LA DEVO de Probal tuj ripari la malbonan agon kontrau mi. PUNKTOFINO.

gk