Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KONSCIU 52
de Koffi GBEGLO  
19a junio 2010

=================================

K O N S C I U

=================================

Numero 50

13/05/2010


Informilo por enprofundighi en la E-movadon Afrikan


Redaktas : Liberesko

==============================

Karaj geamikoj,

Certe oni ne scias, ke en Afriko la E-movado fartas multe pli bone ol en aliaj landoj multaj tra la mondo. Ni ne parolu pri Togolando, kie esperantistoj mirigas chiujn per sia agado. Ege fruktodonan laboron faregadis Hans BAKKER kaj nun plufarigas en Afrika Centro esperantista. Unu el la homoj, al kiu la movado togolanda shuldas tiun dankon, estas s-ro GBEGLO Koffi. Ech nun kiam UEA-gvidantoj chion faras por mortigi lin Esperante, li multe pli agadas ol antaue.

Oni povas memorigi kiel UEA-gvidantoj traktas lin de 2006 ghis nun : - eksigo el la afrika komisiono

- eksigo el la afrika oficejo

- barado de la vojo al liaj mesaghoj en retlistoj de UEA (Landa agado, retolistoj de agado de UEA en Afriko,ktp) - Konfisko de mono lia en CO

- Blokado de liaj kontoj che UEA

- eksigo de chefdelegiteco

- kampanjo kontrau li che esperantistoj - Ribeligo de afrikaj esperantistoj kontrau li - Filtrado de liaj mesaghoj che la listo UEA-membroj

- ktp

- kaj laste barado de la vojo al liaj mesaghoj en la komitata listo, tiel igante lin ne plu plenrajta komitatano de UTE che UEA, sed nur observanto.

Memorindas, ke en 2006, Osmo BULLER, kiu manipulis homojn en Togolando kaj siamaniere ribeligis ilin kontrau GBEGLo Koffi, ghoje skribis en la retlisto de la komitato :"...Ech en propra lando Koffi estas kontestata...". Li tute pravis, char en 2006-2007 liaj manipulatoj klopodis malfaciligi la vivon al GBEGLO Koffi en la togolanda movado. Sed nun, kion oni rimarkas ? Chiuj nun finfine chion komprenas, ke chiuj nun luktas kun Koffi por la sendependigo de Afrika Agado. Tiun lukton UEA-gvidantoj malfacile toleras, kaj ili kredigas, ke tio estas parto de konfliktoj inter afrikaj Esperantistoj.

Multaloke oni kredigas, ke chiem en Afriko esperantistoj kverelas. Kion ni nun rimarkas, tio estas, ke ECH EN PROPRA LANDO LA NUNA PEZIDANTO PROBAL DASGUPTA DE UEA ESTAS TRE KONTESTATA. Tio montras, ke ne nur en Afriko estas konfliktoj inter esperantistoj, sed ankau ekster la kontinento.

Estas granda kontesto en Barato, la hejmlando de Probal DASGUPTA. Dr Abdul Salam, la prezidanto de la landa asocio FEB en Barato tute ne kontentas pri la konduto de Probal. Tio klare montras, ke la landa aoscio ne aprobas la kandidatighon de Probal. Ni memoru, ke en 2007, kiam devis elektighi Probal kiel prezidanto de UEA, la elekta komisiono eliminis la kroatinon Marija Belosevic, char la respondeculoj de la landa asocio en Kroatio kontestis lian kandidatighon pro la fakto, kian nun montras Dr Abdul Salam pri Probal. Se oni devus sekvi la solvon en 2007, automate la elekta komisiono devus tuj forigi Probal el la listo. Eble oni dirus, ke nur Dr Abdul Salam ion diris pri Probal kaj tial li povus diri malverajhon. Estus bone, ke la elekta komisiono tuj esploru la aferon. Tamen jam nun en tiu chi numero de KONSCIU 52 la elekta komisiono povas trovi reagon de alia baratano. Nun, kion oni legos tuj ?

Unue aperos la mesagho de Dr Abdul Salam, la prezidanto de la landa asocio en Barato. Sekvos la reago de LEE Jung-kee, la prezidanto de Azia Komisiono KAEM. Liajn vortojn rifutis Ranganayakulu PV , la sekretario de Azia komisiono KAEM. Chiuj mesaghoj, faksimile, aperas sube.

================================

Mesagho de Dr Abdul Salam, prezidanto de FEB

(Federacio Esperanto de Barato) ================================

Date : Tue, 25 May 2010 23:54:47 -0500

Subject : Malkonstruaj kaj negetivaj agoj faritaj de la elektitaj komitatanoj de UEA

From : Dr Abdul Salam

Al chiu, kiu sentemas pri la Esperanto-movado en Barato :

Kaj

Respektataj komitatanoj de UEA & Amikoj de Esperanto kaj Barato :

Mi, D-ro Abdul Salam, kiel nacia prezidanto de Federacio Esperanto de Barato havas privilegion kaj devon tiri vian atenton al kelkaj malbonaj aferoj, hontindaj okazintajhoj kaj malmovadaj agoj faritaj kontrau FEB de la elektita(j) membro(j) de UEA.

FEB :

Fono, reputacio kaj atingoj :

A

. FEB estis fondita de 25 esperantistoj el diversaj partoj de Barato en 1982.Mi, Ranga kaj kelkaj aliaj laboradis por Esperanto tri jardekojn senavare konstrui la nacian movadon. En 1996 mi kaj Ranga laboris gajni alighon de FEB al UEA. Ni ne volas chion diri char ni tiom profunde laboris por Esperanto, sed UEA neniam agnoskis tion. La antaunelonge okazinta Azia Kongreso estis tiom strechiga por ni, ke nia sano malbonighis.

D-ro Salam estis invitita Esperanto jubileon en Varsovio en 1987. D-ro Salam estas la prezidanto de FEB ekde 1992 ghis nun. UEA pagis la aerbileton al li kaj lia edzino.

B.

D-ro Salam lernis Esperanton en Kastelo Graciom, Francio en 1979 kaj cheestis kvin UKojn. Varsovia en 1987, Finlanda 1995, Litovia 2005, Italia 2006, Roterdama 2008, Kaem kongreso 2002 (Seulo), AKo en Nepalo 2005 kaj 2008 Bengaluro.

C.

D-ro Salam eldonis libreton esperante ’Jogo por Chiuj’ en 1988.

Ch.

D-ro Salam organizis Esperanto grupojn kaj konstruis Esperanto movadon en Barato. Li organizas du naciajn kongresojn en Pune kaj Esperanto kursojn ekde 1979.

D

. D-ro Salam vojaghis en 22 landoj propagandante Esperanto lingvon ghis hodiau..

E

. Federacio Esperanto de Bharato ghuas alighon al UEA ekde 1996. Ghis nun 8 naciaj kongresoj okazis kun granda sukceso.

F

. FEB unuafoje kaj kun granda sukceso organizis 5-an Azian Esperanto kongreson en Bangaluru, Barato, dum Februaro 2008. Pli ol 150 internaciaj delegitoj partoprenis el 33 landoj en Azio kaj aliaj kontinentoj.

G

. Esperanto lingvo havas tre longan tradicion en Barato. Oni instruis, predikis kaj propgandis tra la tuta lando ekde la komenco de 19-a jarcento. Estas admirinde ke Nobelpremiito Rabindranath Tagore kuraghigis Esperanto instruadon en Bengalio. Alia granda animo Vinoba Bhave, estro de Bhudan-movado (land-donaca-movado) mem estis esperantisto, kiun varbis Tibor Sekelj.

Gh

. Ekde 1980, la nacia Movado de Esperanto en Barato estis lanchita de Prof. Ranganayakulu. La FEB estis establita en Vijayawada, Andhr Pradesh, Suda Barato, dum la dutaga nacia kongreso de 30 Esperanto delegitoj en 1982. Tiu kunsido estis la unua tutlanda kongreso.

H

. FEB honoris d-ron Ranganayakulu ’FEB-Patro’ rezulte de la rezolucio de la 8-a Nacia Esperanto Kongreso, organizita en Saswad-Pune, Barato en Decembro 8, 2001.

Malkonstruaj kaj negetivaj agoj faritaj de la elektitaj komitatanoj de UEA, chefe dum la pasintaj dekkvin jaroj estas tiel :

1.

En la jaro 2001, UEA volis scii la nomon de komitatano A por Barato. Tiam mi estis la prezidanto de FEB. Probal ne estis ech ordinara membro de FEB. Sed Probal rekomedis la nomon de sia amiko Giridhar al la posteno komitatano A, sen konsultante min au aliajn estraranojn. Kiam mi protestis al la tiama prezidanto de KAEM. Li pardonpetis al mi. Tia estis la labormaniero de Probal kaj UEA kontrau FEB. Tio estas nur unu ekzemplo.

2.

Ekde la komenco de la burghonigho de la nacia Movado en 1982, al aliro kaj trakto de UEA al demokrate elektitaj membroj de FEB estis partieca. Kelkaj uloj kiuj flue parolis esperanton rolis kiel agentoj de UEA kaj ili gajnis multon persone de UEA. Ekde tiam, la potenco, influo kaj decidojpovo ilia mistraktis la Esperanto gvidantojn kaj entuziasmulojn en Barato. La helpo de UEA neniam atingis la meritplenajn personojn kaj taugajn movadantojn. Tiuj kelkaj konspiris en la Barata Movado kaj finfine sukcesis forigi sincerajn personojn kaj gajni por si mem. Sekve FEB suferas.

3

. Ni tre bedauras sciigi pri la misagojn kaj malbonan konduton de la prezidanto de UEA (baratano) dum la Azia Kongreso en 2008. Li mem uzis kaj kuraghigis aliajn uzi la anglan lingvon en la internacia Esperanto kongreso en Bengaluro. Du sesiojn li tute prezidis en la angla. Tiel la prezidanto de UEA mizere malsukcesis gardi honoron de UEA kaj li agis kontrau la reguloj de UEA. Ni volas memorigi vin ke li ofte plendis bushe al UEA ke neniu parolas esperanton en la naciaj Esperanto kongresoj en Barato ! Ghis nun okazis 8 naciaj kongresoj en Barato. Dum chiu kongreso, la esperantistoj diligente praktikis kaj parolis la lingvon Esperanto. Tiu persono partoprenis nur kvar naciajn kongresojn kaj chiam plendis al UEA ke oni uzas la anglan. Nu, kion li faris en la AKo en Bengaluro ?

4

. D-ro Abdul Salam, la prezidanto de FEB dum longa tempo (blindulo 68jaragha) vojaghis al UKo en Roterdamo 2008. Li estis insultita kaj mistraktita de la organizantoj. Lia peto paroli al la prezidanto de UEA ne estis akceptite. Sekve, d-ro Salam (kaj 3 personoj en lia grupo) devis forlasi la kongreson tuj post la inauguro kaj reveni al Barato. Li ne havis rajton partopreni la ceterajn 5 tagojn de la UKo en Roterdamo. Li suferis grandan perdon de tempo, mono kaj energio. Samtempe la prezidanto de UEA gastigis la sekretarion de FEB (lia intima amiko) en sia propra chambro en Roterdamo, al kiu UEA pagis. Lia intima kaj nura amiko ankau multfoje partoprenis UKojn (Japanio, Germanio, Roterdamo, Italio ktp) je la kosto de UEA. Tiu kiu laboras sincere tute ne estas invitataj al UKoj.

5.

Profesoro Ranganayakulu, la fondinto de FEB, sincere kaj honeste laboradis por Esperanto dum lia tuta vivo. 30 jarojn li ofertis ghis nun por Esperanto en Barato. La tempo, mono kaj energio, kiujn li elspezis por Esperanto en Barato estas nemezurebla. Li preskau perdis sanon organizante la Azian Kongreson en 2008. Li skribis al UEA en Roterdamo esprimante lian deziron partopreni la UKon en Roterdamo. Liaj petoj estis neresponditaj sen montrante kialojn. Li estis ege diskriminaciita.

6.

Ranga verkis kaj eldonis Esperanto lernilojn kaj vortarojn kaj disdonis tra la tuta lando,senpage al lernejoj, entuziasmuloj ktp. Li organizes Esperanto kursojn en Vijayawada, Bengaluro kaj Tirupati kaj instruis al centoj de studentoj. Li iris al Bengaluro, chiujare inter 1989 kaj 94 sole restis tie, lasante siajn malgrandajn gefilojn kun sia edzino en alia urbo kaj li laboradis por Esperanto naïve kaj sincere. Kiam li partoprenis (per sia propra bugheto) la UKon en Seulo en 1994, li ne havis tranokteblecon sed dormis sur la trotuaroj. Tio estis la respekto UEA donis al li. UEA tre bone gastigis kelkajn komencantojn, kiuj poste lasis la movadon kaj tute ne laboris por Esperanto Movado en Barato ! Lia peto inkluzivi lin en la Azia Karavano al Japanio (de Koreio) estis lauplane rifuzita. Du aliaj baratanoj ricevis grandan akcepton en Seulo. Post lia unua UKo pro la amara sperto li neniam volis partopreni la UKon.

7.

Nun Ranga estas la sekretario de KAEM. Li esprimis ke li ne povas partopreni la AKon sen ia financa helpo de KAEM, sed oni ne respondas al li. Ekde Aprilo 2010, KAEM ne komunikas kun li kvankam li estas sekretario. Sed KAEM volas finance viziton de iu amiko de prezidanto de UEA anstatau la sekretario de KAEM. Ni ne scias kialojn al malvarma trakto de la sekretario de KAEM. Li ne estis invitita al Mongolio.

Do, chitiu oficejo (FEB) volas scii de la UEA la kialojn por la supre menciitaj kontraumovadaj agoj de la nuna prezidanto de UEA, kiu uzis la landan movadon kiel shtuparo atingi pintojn kaj ne nur neglektas landan movadon sed ankau kontrauagas la nacian movadon. Bedaurinde UEA kredas nur lin.

NOTO :

Estas bone ke la UEA elektu nur tiun prezidanton surbaze de la kontribuo de la persono al cia enlanda esperanto movado. Bedaurinde la nuna prezidanto altigas sin en la movado detruinte la enlandan movadon, ne konstruinte. Tiu kiu ne partoprenis en la enlanda esperanta movado kaj tiu kiu agis kontrau sialandaj esperantistoj nerajtas esti la estro de la monda movado.

Subskribo

D-ro Abdul Salam

Prezidanto, FEB

==========================

Reago de LEE Jung-kee

=========================

Date : Wed, 26 May 2010 15:13:52 +0900

Subject : [SPAM] Re : Malkonstruaj kaj negetivaj agoj faritaj de la elektitaj komitatanoj de UEA

From : LEE Jung-kee

Kara s-ro Abdul Salam,

Saluton.

Leginte vian komenton pri la afero de KAEM, mi surprizigxis.

KAEM neniom da mono subvenciis por iu, kiu partoprenos en la 6-a Azia kongreso en Mongolio el Azio.

La situacion sekr. de KAEM d-ro Ranga plene konscias kaj mi kaj li dauxre komunikigxis.

Mi petas vian klarigon pri via senradika skribajxo rilate al KAEM.

Jungkee (prez. de KAEM)

============================

Rifuto de Ranganayakulu PV

Sekretario de KAEM)

============================

From : Ranganayakulu PV ranganayakulu@gmail.com

Date : Wed, 26 May 2010 16:26:42 +0530 Subject : Disarmed (sk6 : landa kaj regiona agado)

Re : Malkonstruaj kaj negetivaj agoj faritaj de la elektitaj komitatanoj de UEA

estimata Lee

pardonu min, char la temo rilatas al mi, mi respondas. la opinioj de Salam pri mia situacio ene de KAEM estas ghustaj. lia skribajho pri mi ne estas senradika.

mi havas pruvojn (mi povas montri se vi vere volas) ke Enkhee promesis al iu komencanto, kiu ne estas ’amiko de prezidanto de uea’ sed ’amiko de amiko de prezidanto de uea’) ke lia vizito estas tute pagata. post la Azia Kongreso en Bengaluro, mi rekomendis almenau unu organizanton de AK (au Suresh au Purna) partoprenu la Mongolan AKon. tiu enketo ne estis repondite. ankau mia peto. vi eble memoras pri niaj intershanghoj pri la sama temo en decembro kaj januaro. kvankam mi verkis dekoj da leteroj al Enkhee, kiel sekretario de kaem, enketante pri preparlaboroj, nur unufoje li respondis unufraze. tio pruvas la diskriminacion. ech unuajn bultenojn mi ricevis de ’vi’ ne de li.

kvankam mi laboris horojn kaj tagojn korespondante kaj uzante mian reton kaj komputilon, finfine mi ricevis tian malvarman finon.

Ranga