Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KomACE 42
de Koffi GBEGLO  
5a junio 2010

23/05/2010

=================================================

KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA

KomACE 42


Redaktas : Cophie PARPHES

Adreso de la redakcio : afrikacentro@hotmail.com


La informojn en KomACE chiuj rajtas chiel ajn uzi nur kun indiko de la fonto

=================================================

Nenio dubigas, ke la centro de Esperantujo iam estos en Afriko. Tion certigas la movoj de afrikaj esperantistoj, kaj ankau la bona funkciado de la esperanta uzino de Togolando. Dum Instituto Zamenhof produktas esperantistojn, la elekta komisiono de UEA jhus fabrikis la novan estraron de UEA. Dume esperantistoj el Kenjo nun relegas lecionojn esperantajn, kiujn Jeremie SABIYUMVA disponigis al ili. Vidu !

1- Esperanto-lernejo pli kaj plu mirigas

La edukaj instancoj en Togolando jhus okazigis provekzamenon al la gelernantoj de la lasta klaso de la elementa nivelo. Partoprenis Instituto Zamenhof (IZo) kaj ankau la lernejoj de la fondajho MERE, kies ghenerala sekretario estas GBEGLO Koffi, la administranto de IZo. Dum neniu malsukcesis el la 33 gelernantoj de IZO, nur unu el 27 malsukcesis en la lernejo LE BAOBAB de MERE.

Togolandanoj demandas sin, kiel oni tiel laborigas kaj la instruistojn kaj la gelernantojn por havi tiom bonajn rezultojn. Certe la sekreto trovighas en Esperanto ; ghuste tial chiaj movoj por disvastigi Esperanton en Afriko okazas konstante sur la kontinento.

2- Gastoj en Instituto Zamenhof

La 21a de majo 2010 s-ro Benoît ZINKPE vizitis Instituton Zamenhof. Li tie pasigis la nokton kaj la 22-an de majo foriris en la mateno. Kelkajn horojn poste lia foriro alvenis lia samlandano François HOUNSOUNOU. Tiu chi pasigis longajn horojn en Togolando antau ol foiri en la tagmezo.

La beninanoj Benoît kaj François parolis kun GBEGLO Koffi pri la movado en Afriko ghenerale kaj pri tiu en Benino. Ne mankis traktado de aferoj privataj, kaj ankau la organizato de Espepranto-ekzamenoj en Benino. La beninanoj povis ne dementi la informon pri la nefunkciado de Afrika Oficejo en Benino. Lau ili ne nur ne funkcias Afrika Oficejo en Benino, sed ghi tute ne ekzistas, char la chambro de iama AO en Lokossa estas nun dormejo de lernantoj. Unu el tiuj chi estas GOKAN Andre, kiun Osmo BULLER konsideras volontulo en AO.

La renkontigho de GBEGLO Koffi kaj François HOUNSOUNOU estas tre grava okazajho, char ambau estas membroj de la arbitracia komisiono de UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko), kaj tiel profitis la okazon por interkonsilighi. Ili ghoje legis la raporton de Jeremie pri organizado de kursoj en Kenjo.

3- Esperanta Kurso en Kenjo

Dum la du unuaj semajnoj de majo 2010 s-ro Jeremie SABIYUMVA, la prezidanto de ANEB (landa asocio en Burundio) gvidis kursojn en Kenjo. Entute partoprenis 9 personoj (32-49jaraj) : 2 de Eldoret, 2 de Sinendet kaj 3 de Kipsigak. Tiuj chi estas progrsantoj, kiuj poste instruos la lingvon al aliaj homoj.

4- La estraro 2010-2013 de UEA jhus fabrikita

Kiu legis la artikolon LA VOCHO DE LA POPOLO de GBEGLO Koffi, tiuj povas memori la esprimon "Fabrikado de UEA-estraro".

Renato CORSETTI (prezidanto de la Elekta Komisiono) kun la aliaj membroj Lusi HAMRON kaj Ileana Schroeder jhus fabrikis la estraron 2010-2013 de UEA. Longan artikolon prian oni legas en http://www.liberafolio.org/2010/la-... http://www.esperantio.net/index.php...

Jen la konsisto de la estraro :

Probal Dasgupta : [prezidanto]

Claude Nourmont :[vicprezidanto, kongresoj, kulturo, edukado]

Barbara Pietrzak : [ ghenerala sekretario, informado]

Loes Demmendaal : [financoj, administrado]

Maritza Gutierrez : [landa agado]

Amri Wandel : [faka kaj scienca agado]

Stefano Keller : [eksteraj rilatoj

Oni rimarkas ne aperis nomo de afrikano inter la estraranoj. Pli mankas ankau tre grava figuro : La chiliano Jose Antonio VERGARA.

Cirkulighis la informo pri estraranigho de de la beninano Jean CODJO. Li nun mankas sur la listo, eble pro la fakto, ke UEA-gvidantoj finfine komprenas lian mensogon pri Afrika Oficejo en Benino. Ne tia estas la kialo por la eliminado de la chiliano.

Oni diris, ke pro monproblemo Jose estas eliminita. La kaso de UEA ne povas elteni la voajghkostojn de estraranoj el landoj tre for de Nederlando kie sidejas UEA en CO. Eble oni povus ion audi el busho de GBEGLO Koffi. Vidu !

"Mi jam diris al Jose, ke li ne aperos en la sekva estraro, se ne estus shanghoj en la praktikoj en UEA. Osmo BULLER havas la gravan rolon en la fabrikado de la estraroj, kaj li scias kiujn preni kaj kiujn ne".

Komitatano de UEA jhus asertis, ke la supra listo estas simpla propono, kiun la komitato en Kubo povas profunde modifi. Oni vidos kiel funkcios tiam la vera rolo de demokratio en UEA.