Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
ONDO DA VERO Numero 65 bis
de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando  
11a majo 2010

*************************************************

Numero 65-bis aprilo 2010

O N D O D A V E R O

Trimonata informilo de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando

Eldonata ekde januaro 1994

Redakcio : Parfo AJTO,

p/a TIETo, B.P. 13169,

Lome-TOGOLANDO

E-poshto : esp.togo@cafe.tg

**************************************************

En 1985 aperis rezolucio de UNESKO pri Esperanto. Certe iuj ne scias, ke unu el la kialoj estas la fortigo de la Afrika Agado. Esperantistoj tiam asertis, ke UKo okazos en Afriko en 1990 kaj precize en Kotdivuaro. De tiam UEA-gvidantoj siatempaj klopodis, ke la UKo vere okazu kiel dirite. Ghis julio 1987 nenio certis, ke la Uko efektive okazos. En la Varsovia UKo de 1987 estraranoj de UEA kunsidis kun afrikaj esperantistoj tiam partoprenantaj la UKon en Varsovio.

La afrikaj landoj tiam reprezentitaj estas Ganao de s-ro SACKEY Cameron, Algherio de s-roj Mohamed BETTAHAR kaj DJILALI, Centrafrika Respubliko de s-ro Luc FEDANGAI, Kamerunio de Jean-Marie MBOGE MBELE kaj WANG Thomas, Benino de s-ro Privas TCHIKPE, Senegalio de s-ro Alphonse DIATTA, Kotdivauro de s-roj Ambroise YASSI kaj Antoine KOUASSI KOUABLAN, kaj Togolando de s-roj ATTIOGBE-AGBEMADON B. Mensah kaj GBEGLO Koffi. Memorindas, ke partoprenis ankau aliaj afrikaj esperantistoj : Justin MINANI el Gabono kaj Nduantoni NGANGU el DRKongolandao. Notindas, ke tiuj du ne partoprenis la kunsidon supre menciitan. La kialon oni povas nur supozi : la unua homo proprarimede partoprenis la kongreson, dum la dua per la helpo de belgaj esperantistoj. UEA-gvidantoj tiam interesighis nur pri la homoj, kiujn Hans BAKKER venigis en sia rolo de komisiito de UEA pri agado en Afriko. Tiam jam aperis ia divido fare de UEA-gvidantoj inter afrikaj esperantistoj. Chu Justin kaj Nduantoni kulpis alirimede atingi la kongreson ? Hans BAKKER siamaniere interesighis ankau pri tiuj du aliaj esperantistoj invitante ilin al kunvenoj de afrikaj esperantistoj. Tamen ili ne povis partopreni la kunsidon, post kiu UEA-gvidantoj decidis okazigi ne UKon sed E-renkontighon en Kotdivuaro.

Kion oni nun scias, tio estas, ke ankau tiu renkontigho ne povis okazi en Kotdivuaro, sed anstataue organizighis en Togolando UAK (Unua Afrika Kongreso). La decido okazigi tiun kongreson en Togolando aperis dum la UKo de Brajtono en Britio en julio 1989. Tiam la familio WALLEZ kaj GBEGLO Koffi partoprenis. La familio WALLEZ reprezentis Kotdivuaron kaj GBEGLO Koffi, Togolandon. Interparoloj okazis inter Hans BAKKER kaj tiuj reprezentantoj de Afriko, kaj la etoso montris, ke nur Togolando povos savi la vizaghon ne nur de UEA, sed Esperantujo. Jen do UAK okazis senprobleme en Togolando fine de 1990 komence de 1991. Kajeron de la kongreso kun la nomo AKTOJ de UAKo kompilis GBEGLO Koffi, kaj tiu chi kajero nun estas en la arkivo de Unuigho Togolanda por Esperanto. Certe ankau che Hans BAKKER kaj en CO de UEA oni povas trovi ghin. Nun kion novan oni povas trovi en Togolando ? Tute ne cerbumu la legantoj por listi multajn aferojn.

Nun Afrika Centro Esperantista (ACE), kiu estas ene de Instituto Zamenhof en Lome-Togolando, provizore rolas kiel la sidejo de UETA. La 14a de aprilo 2010 estas memorinda tago en la historio de Esperanto en Afriko, char estas lanchita UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko). Pliafoje Togolando ludas gravan rolon en tio. Certe pliajn tiajn rolojn havos Togolando en Esperantujo.

Certe Togolandaj esperantistoj ne povas ne estis kontentaj pri sia kontribuo en la progresigo de Esperanto en Togolando. Ech la regula apero de tiu chi periodajho Ondo da Vero, kiu ekde 1992 per sia enhavo regalas esperantistojn ne nur en Togolando sed ankau en aliaj partoj de Esperantujo, estas plia kontribuo de Togolando en la progresigo de Esperanto. La sekvaj vortoj montros pliajn pashojn de Togolandanoj en sia natura tasko chiam servi al Esperanto. Unu plia tasko, kiu nun atendas ilin estas chion fari, ke baldau okazu la unua kongreso de UETA. Lau Kalle KNIIVILÄ de Libera Folio tiu kongreso estas malcerta, char certe lau li, afrikanoj ne havos monon por ghin organizi. Kiel nun, ech sen mono, afrikaj esperantistoj siamaniere utilas al Esperantujo, tiel ankau en tia stato ili okazigos la kongresojn de UETA. Chiam Togolando estas la ekzemplo, char pluokazas ghia kongreso, kvankam neniun eksteran helpon ghi ricevas. Tiel funkcios ankau UETA per la rimedoj propraj.

Pajto

==========

INFORMAS

==========

1- UETA

La 14an de aprilo 2010 estas lanchita UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko). Ghi havas alon kun la nomo ARE (Afrika Reto Esperantisto). Chiu esperantisto-afrikano au vivanta en Afriko estas automate retano. Kun chiuj retanoj rilatas UETA pere de ACE, kiu nun rolas kiel la sidejo de UETA.

2- Kursoj kaj ekzamenoj en junio kaj julio 2010

De la 12a ghis la 23-a de julio okazos diversgradaj kursoj en Instituto Zamenhof. De la 26a ghis la 30a de julio sekvos la ekzamenoj :

- A-ekzamenoj (ekzameno A de TIETo, kaj la niveloj A1-A2 lau la skalo de ALTE (Asocio de Lingvotestistoj en Europo)

- B-ekzamenoj (la elementa de UEA/ILEI kaj la niveloj B1 kaj B2 de ALTE.

- C-ekzamenoj : ili estas la meza ekzameno de UEA/ILEI kaj la niveloj C1/C2 de ALTE.

Nun nur la meza ekzameno de UEA/ILEI okazas en tiu chi kategorio.

3- Helpokaso plufunkcianta ===========================

La helpokaso en Togolando ebligis al esperantistoj finlerni, acheti medikamentojn au lernilojn. Ghi plufunkcias kaj atendas la petojn. Interesighantoj skribu al :

Helpokaso

BP 13169

Lome

Togo

Retadreso : esp.togo@cafe.tg

Chiu petanto priskribu kial li/shi bezonas la monon. Li/shi menciu siajn adresojn.

3- Juna Amiko por Togolandaj Esperantistoj

Instituto Zamenhof tenas por Togolandanoj, kiuj mendis tion, ekzemplerojn de Juna Amiko. Kiuj jam mendis la abonon, tiuj regule vizitu Instituton Zamenhof por havi siajn ekzemplerojn. Kiuj ne jam mendis tion, tiuj povas ekde nun ghis la fino de majo enskribighi che Instituto Zamenhof.

==============

MOVOJ NIAJ

==============

1- Fino de la dua trimestro en Instituto Zamenhof

"Kaj ne timigu nin la porka kapo", kantis lernanto vidante rostitan porkon sur tablo antau la geinstruistoj de Instituto ZAMENHOF (IZo). Certe oni povos diveni kio okazus tiam. Ni vidu !

La shtato dekretis kultura la lastan semajnon de la dua trimestro. Tiam estas prelegoj, teatrajhoj, kantado, dancado, diversaj ludoj, ktp. Ankau Instituto Zamenhof siamaniere pasigis tiun semajnon. Char ankau gravas la lernejaj laboroj, ne pli frue ol en merkredo komencighis la kulturajhoj.

La 24an de marto je 15a horo, estis videofilmo pri la ludo TCHOUKBAAL (chukbal). Gepatroj de gelernantoj estis invititaj por malkovri la la novan ludon, kiu jhus penetris Togolandon, kaj kiun IZo unua praktikis inter la togolandaj lernejoj. Menciidas, ke la brazila Esperantisto Julio CALIGARI disponigis materialon por la paca ludo. IZo organizis turniron inter la klasoj per tiu ludo.

Post la prezentado de la ludo al gepatroj kun ties gefiloj, okazis la unua ludo. Chiu el la tri unuaj klasoj de la meza nivelo ludis dufoje. Fine de tio aperis la unua kaj kvara klasoj por la finalo. Tiu ludo fermis la kulturan merkredon. Chiuj ghoje atendis la duan tagon.

Jhaude la 25an de marto, matene, okazis kurso kiel kutime. Tiam oni tamen sentis, ke io grava estis okazonta. Pasis rapide la horoj kaj jen chiuj en la posttagmezo. Je la 12a horo komencighis prelego kun la temo "Rilatoj inter gelernantoj". Instruistoj de IZo interparolis kun la gelernantoj pri tiaj rilatoj. Oni notis pri rilatoj laboraj, rilatoj amikaj, rilatoj seksaj, ktp. la gvidantoj de la prelego memorigis la gelernantojn pri seksaj malsanoj kaj precipe pri aidoso. Tre granda estis la interesigho de la gelernantoj, kiuj malfacile eltenis la finon de la programero. Tamen alia afero devis sekvi.

Vere, la gelernantoj estas bonaj artistoj. Multaj el ili interpretis kantojn diversajn. Estis tre gaja etoso, kiam audighis muzikoj diversaj. Dancoj ne mankis. Kvankam ghojego de la popolo IZ-a boligis la lernejon, chio tamen devis chesi je la 18a horo.

La posta tago komencighis per futbalmatcho inter la instruistoj kaj la gelernantoj de la kvara klaso de la kolegio. Sekvis poste la finalo de chukbalo. Venkis la gelernantoj de la unua klaso antau tiuj de la kvara, kaj ankau la instruistoj venkis la gelernantojn de la kvara klaso. Jes, tute ne estis la fino de la arangho. Kiu tiam vizitis IZon, nur tiu povas tre bone atesti.

Tondregis muzikiloj. Chiaj dancpashoj skizighis, kaj bruoj de kuleroj kaj forkoj frapantaj telerojn atestis pri movoj de lipoj, langoj kaj dentoj. Ghuste tiam dispecighis AGLUZA, la tre shatata mangho en la regiono, la porka moshto.Tiam manghis kaj geinstruistoj kaj gelernantoj. Rigardu tiom altan montegon da pasto maiza, kiu fandighanta estis antau instruistoj kaj nutrajh-vendistinoj de IZo. Jes, chiuj partumis en la festo. Loghantoj de la kvartalo impetis al IZo por partopreni la aranghon. Tiom shatata etoso dauris ghis la 16a horo kiam komencighis la proklamado de la rezultoj de la provekzamenoj de la fino de la dua trimestro.

Rezultoj de la provekzamenoj

-  Elementa nivelo

En la unua klaso estas 42 gelernantoj. El ili 39 sukcesis. la procento de sukceso estas 92,85 %. En la dua klaso kun 43 gelernantoj, sukcesis 38, do 88,37%. La tria klaso montras 85,10 % da sukceso, kun 40 sukcesintoj el 47. En la kvara klaso sukcesis 35 gelernantoj el 42 kun 83,33 % da sukceso. En la kvina klaso estas 46 gelernantoj, el kiuj 14 sukcesis kun 53,84. Chiuj 33 gelernantoj de la sesa klaso sukcesis.

-  Meza nivelo (CEG)

El 61 gelernantoj ekzamenighis 58 kaj sukcesis 29 kun 50%. En la dua klaso estas 44,84 % kun 26 sukcesintoj el 58. La procento de sukceso en la tria klaso estas 26,53% kun 13 el 49. Estas 41 ekzamenitoj en la kvara klaso ; sukcesis 5 kun la procento de 12,19%.

Multo estas farenda en la mezgrada nivelo, ke fine de la lerneja jaro la rezulto estu almenau tiom bona kiom en la pasintaj jaroj. Estas certeco, ke chio iros bone, char tiucelaj klopodoj jam ekis.

NB : fotoj pri la arangho estas je chies dispono. Bonvolu peti tion de GBEGLO Koffi

2- El la unua komitatkunsido de UEA fine de marto 2010

La 27an de marto 2010 okazis la unua plena komitatkunsido de UTE. Kio notindas, tio estas : - La starigo de la elekta komisiono :

Ghi konsistas el s-roj SAGBADJELOU Kokou kaj DOUMEGNON Koffi.

- Registrigho de UTE :

ADJE Adjevi kaj KOUEVIGAN Jerome zorgos pri tio

- Hejmpagho

ADJE Adjevi rilatos kun membroj de Afrika Komisiono de UEA, kiuj provis ion fari por UTE. Adjevi informighos pri la senpageco de la ejo WEBS.COM kaj ankau pri la sekureco de la pagho, chu UTE estos tute libera uzi ghin, sen altrudo de aliaj homoj. Dume estas taskita al Didier AGBOLO starigi blogojn kaj provi ion che senpagaj ejoj, kiel NOLOG kaj aliaj.

- Financoj de UTE

La saldo fine de marto estas 232 015 F. Oni notas la subvencion 450 euroj ( 295 180 F CFA) de UEA kaj la helpon (49 250 F) de TIETo/ACE.

- 18a TEK kaj Zamenhoffesto 2010

La kongreso okazos de la 25-a ghis la 27a de decembro 2010. Estos antaukongreso la 24-an de decembro, kiam okazos speciala kvizo sub la gvido de TIETo. La urbo VOGAN pliafoje gastigos la kongreson.

3- El kunveno de TIETo la 5-an de aprilo 2010

La 5-an de aprilo 2010 kunvenis la stabo de TIETo. Precipis en la tagordo la laboroj de Instituto Zamenhof kaj ankau la agado de TIETo kiel edukfako de UTE (Unuigho Togolanda por Esperanto). Decidighis periodoj de la diversaj ekzamenoj en la jaro kaj kursoj en julio-septembro :

EKZAMENOJ

a) A-ekzamenoj en Marto

La A-ekzamenoj de TIETo konsistas el la ekzameno A loka kaj la ekzamenoj A1 kaj A2 lau la niveloj de ALTE (Asocio de Lingvotestistoj en Europo). La ekzameno A de TIETo okazas en marto chiujara. Specialaj A-ekzamenoj okazas en junio por la gelernantoj de Instituto ZAMENHOF, kiuj dum la lerneja jaro lernis esperanton aldone al la aliaj lernobjektoj.

b) Chiuj ekzamenoj en ferioj someraj

Dum la ferioj de la lerneja jaro en julio-augusto okazos chiuj ekzamenoj de TIETo .Temas pri :

- A-ekzamenoj

- B-ekzamenoj (la elementa de UEA/ILEI kaj la niveloj B1 kaj B2 de ALTE.

- C-ekzamenoj : ili estas la meza ekzameno de UEA/ILEI kaj la niveloj C1/C2 de ALTE.

Nun nur la meza ekzameno de UEA/ILEI okazas en tiu chi kategorio. La aliaj okazos iam poste.

- IKE (Instrukapableca Ekzameno)

Ghi temas pri la instruado al komencantoj.

b) Ekzamenoj en decembro

Kelkajn tagojn antau au/kaj dum la Togolanda Esperanto-Kongreso okazos la ABC-ekzamenoj.

KURSOJ DIVERSGRADAJ

- Diversgradaj kursoj kaj ekzamenoj en julio 2010 okazos tiel :

12-23 : kurso

26-30 : ekzamenoj

4- UETA kaj Togolandaj Esperantistoj 5-

Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko (UETA) ekfunkciis la 14an de aprilo 2010. Ghiaj gvidorganoj estas la Konsilio, la Ekzekutivo, kaj la Arbitracia Komisiono. Nun Afrika Centro Esperantista ene de Instituto Zamenhof provizore rolas kiel la sidejo de la organizo. Tri Togolandanoj nun interesighis kaj membras en du gvidorganoj :

- DOUMEGNON Koffi estas la ghenerala Sekretario de UETA, dum GBEGLO Dzifa, ekzekutivano pri Junularo.

- La Arbitracian Komisionon gvidas GBEGLO Koffi

- AGBOLO Apelete Didier aktive laboregas en la sidejo de UETA kune kun ATTAGLO Kokou Evienyeame.

La postenoj en la gvidorganoj pluestas okupeblaj. Interesighantoj rilatu kun la Ghenerala Sekretario de UETA. Pliaj informoj haveblas che la retejo de UETA : www.ueta.wifeo.com

===================

PODIO DE KREDOJ

===================

La dekdu pruvoj pri la neekzisto de Dio

Tiel titolighas libro, kiun amikino el Kroatio donacis al mi. Pri la unuaj vortoj en la libro mi konatighis. Kion mi notas nun, tio estas :

1- La autoro de la libro

"La dek du pruvoj pri la neekzisto de Dio" verkis la franco Sebastien FAURE. Ghin el la franca en Esperanton tradukis Christian RIVIERE. Tiel mi legis che la komenca parto de la kovrilo kaj la unua pagho de la libro. Kutime, che la dua flanko de la dua parto de la kovrilo de libro estas pliaj vortoj. Chu tiel estas ankau che tiu chi libro ? Ni vidu !

2- Prezento de la libro

La subaj vortoj trovighas che la dua flanko de la dua parto de la kovrilo de la libro. "La dek du pruvoj pri neekzisto de Dio" estis unuafoje eldonita en 1914, de la liberecana lernejo "La Abelujo".

Sebastien FAURE (1858-1942) kelkcent-foje prelegis antau ghis tri mil personoj, ech ghis la kvara matene. Cheestis pastroj kaj pastoroj kiuj libere debatis. Ateistoj havis neniun kialon timi porreligian esprimon. La rezulto estis chiam nete favora al iliaj tezoj. Sojle de nia dek-unua jarcento, dum pluvas atakoj kontrau la laikaj principoj, dum floras kreismaj doktrinoj kaj integrismaj dogmoj, daure legindas chi teksto de Sebastien FAURE.

3- Biografio

Chu ne estus bone ion scii pri la homo, kiu havas pruvon pri la neekzisto de Dio ? La libro enhavas ion tian, kaj tion oni sciu antau ol impeti la enhavon de la libro.

Sebastien FAURE naskighis la 6-an de januaro 1858 en Saint-Etienne (Francio). Li estis la kvara infano el ses, de familo bonhava kaj katolika. Li estis enskribita en la plej bonaj religiaj lernejoj.

Li evoluis de la kristianismo al socialismo, poste al l’anarkiismo, por kiu li vigle propagandis. Li agadis ankau sine de sindikatoj. Li estis rimarkita pro sia elokvento okaze de la proceso de la Tridekopo (*) kiu komencighis la 6an de augusto 1894 kaj finighis per senkulpigo de la plejmulto de la akuzitoj.

En novembro 1895, Faure publikigis la unuan numeron de la "Liberecano" kiu chesis en junio 1914. Ghin anstatauis dum kelkaj monatoj la chiutaga"Jhurnalo de l’popolo", okaze de la afero Dreyfus. La anarkiistoj proprigis al si tiun maljustajhon, kun Faure kapvice. En januaro 1904 komencighis la granda aventuro de lia vivo kun la Abelujo, libera lernejo, kiu ekzistis ghis 1914.

Dum la unua mondmilito, li redaktis flugfolion, "al la paco,kaj publikigis en aprilo 1916 kun Mauricius "CQFD" (**) kiu chesis aperi en decembro 1917. Fine la "Enciklopedio anarkiista", en kvar volumoj kaj preskau 3000 paghoj, plentempe okupis lin kaj aperis en decembro 1934.

Kun la hispana revolucio, la espero videblis che la horizonto. La maljuna batalanto retrovighis denove en aktivado, sed li rapide seniluziighis. Li forpasis la 14an de julio 1942

*La proceso de la Tridekopo okazis en Paris la 6an de augusto 1894 che la Asiza Korto de la departemento Seine. Tridek anarkiistoj estis akuzitaj pro asociigho de malbonfarantoj. El ili kvin sukcesis fughi ghustatempe do ne cheestis sian proceson.

**Konata mallongigo en la franca lingvo, kiu signifas :"Tio kion necesas pruvi"

4- Enkonduko

En la libro mem, oni ne menciis la vorton ENKONDUKO, sed la redakcio de OVo tiel faris por nomi tiun chi parton de la libro.

Ekzistas du manieroj studi kaj provi solvon de la problemo pri neezkzisto de Dio. La unua konsistas en la eliminado de la hipotezo Dio el la eblaj au necesaj konjektoj per klara kaj preciza ekspliko, per prezento de pozitiva sistemo pri la universo, pri ghia origino, pri ghiaj sinsekvaj disvolvighoj, pri ghia estonteco. Tia prezento estigus neutila la koncepton Dio kaj antaudetruus la tutan metafizikan konstruon, sur kiu spiritualistaj filizofoj kaj teologoj apogas sin.

Nu, che la nuna stato de la homaj konoj, se oni sin limigas, kiel konvenas, al tio pruvita au pruvebla, konstatita au konstatebla, plumankas tiu klarigo, forestas tiu pozitiva sistemo pri la universo. Jam ekzistas ingheniaj hipotezoj kiuj neniel shokas la raciecon ; ekzistas sistemoj pli malpli vershajnaj kiuj sin apogas sur abundo da konstatoj kaj cherpas el la multeco de observoj, el de kiuj ili flegis impresan nivelon de probableco ; tiel ni povas sentime aserti ke tiuj sistemoj kaj supozoj favore eltenos konfrontadon antau la asertoj de la diistoj ; sed verdire, pri tiu punkto ekzistas nur tezoj, kiuj ankorau ne havas valoron de sciencaj certecoj kaj, char chiu restas libera, fine, preferi iun sistemon au alian kontrauan, la solvo de la problemo, tiel rigardata, shajne estu prisilentata, almenau momente.

La adeptoj de chiuj religioj tiel memfide profitas de la avantagho kiun provizas la maniero tiel studi la problemon, ke ili chiuj senchese provas revenigi tiun chi al la chi-supra analizo ;kaj ech se, sur tiu sola tereno je kiu ili ankorau povas montri memfidon, ili ne venke - ech mankas multo - eliras el alfrontado, ili tamen kapablas pluigi dubon en la menso de siaj samreligianoj, kio por ili estas io necesa.

En tiu batalo che kiu du kontrauaj tezoj kverelas kaj strebas al venko, la diistoj shancelighas ; sed ili ankau vigle rebatas ; bone au malbone, ili sin defendas, kaj konklude de tiu duelo, ech en venkiteca stato, antau amaso da necertaj kredantoj, ili povas aserti sin venkitaj. Ili ne ghenas sin tion fari, kuntipa arogo kiu karakterizas la jhurnalojn favorajn al ili ; kaj tiu komedio sukcesas konservi, sub la egido de la pashtisto, la esencon de la shafaro. Jen ghuste kion celas tiuj "malbonaj pashtistoj"

LA PROBLEMO PRECIZE ESPRIMITA Tamen, kamaradoj, ekzistas dua maniero studi kaj provi solvon de la problemo pri neekzisto de Dio......(Daurigota en la venonta numero)

===================

F E L I E T O N E

===================

SPIRITA VIVO EN LA SOCIO

de Omraam Mikhaël Aïvanhov(1900-1986).

KVARA CHAPITRO : PRENI SUR SIN LA CHIUTAGAJN TASKOJN

La chiutaga vivo estas nur longa sinsekvo de plenumendaj taskoj ; chiutage necesas iri labori, chiutage zorgi pri sia familio, pri la edzo, pri la edzino, pri la gefiloj kaj gepatroj, ktp. Chie aperas novaj solvendaj problemoj, novaj situacioj, kiujn necesas alfronti, kaj ofte malfacilas. Sed de tiuj fortostrechoj oni ne kuru for. Kiaj ajn la taskoj, kiujn la sorto komisias al vi, vi devas plenumi ilin kiel eble plej bone. Se vi neglektos ilin, pretekste, ke ili estas tedaj au ne indas vian prizorgon, vi chesos evolui, kaj, kiom ajn vi malvolos, vi tamen ne povos eviti poste reveni por likvidi ilin ghisfunde. Tiumomente vi konstatos, kiom malfacilas devi rekomenci taskon, kiun oni imagis plenumita.

Kiu kredas, ke eblas eskapi el le devoj por povi ghui pli facilan, pli agrablan vivon, tiu ne konas la severajn leghojn, kiuj regas nian destinon. Ke ni trovighas chi-tere devantaj suferi kaj barakti meze de tiom da malfacilajhoj, tion kauzas ghuste la devo rekomenci nian taskon. Ni estas resenditaj chi-planeden por ripari, por konstati, ke ni ne kapablas labori, kaj ni devas lerni. Se ni ne akceptos, ni estos denove resenditaj, kaj niaj fushoj ighos pli kaj pli malfacile korekteblaj.

Vi diros : "Sed aperas tempoj, kiam estas neelteneble, ni ne plu povas elporti, ni estas dispremitaj". Jes, mi komprenas. Se tio prezentighas, iru ien momente spiri, kaj revenu por fronti al la situacio.

CHAPITRO KVINA :LA ELEKTO FONDI FAMILION

Ekzistas personoj, kiuj pro egoismo au mallaboremo decidas vivi solaj kaj sen infanoj. Ili volas liberi por profiti de la vivo lauplache. Ili malvolas fondi familion, char familio postulas tro da zorgoj, tro da laboro, tro da oferoj. Ili ne scias, ke oni ne rajtas rifuzi geedzon kaj gefilojn pro tia kialo. Veras, ke ili tiel evitos la zorgojn de patroj kaj patrinoj, sed ilia egoismo naskos por ili chiaspecajn turmentojn. Atentu ! Tio ne signifas, ke oni nepre devas geedzighi kaj naski infanojn. Kiu volas resti sola por esti libera dedichi sin al taskoj pli vastaj, pli kolektivaj, tiu elektas prave. Sed koncerne la aliajn, estas preferinde, ke ili geedzighu, ke ili havu gefilojn, ke ili prenu sur sin la rilatajn respondecojn, ke ili faru almenau ion por iu alia, char nur tiel ili larghigos sian konsideron. (Daurigota en la venonta numero)

==========

ANONCOJ

==========

1- Retejoj de UTE kaj de UETA

Jen la retejoj de :

a) Unuigho Togolanda por Esperanto (UTE)

http://unuighotogolandaporesperanto.jimdo.com

b) Unuigho de Espeprantistoj en la Tuta Afriko (UETA)

http://ueta.wifeo.com/

2- Pliaj retejoj jam ekzistantaj

http://www.flickr.com/people/13sept2004izo/

http://www.flickr.com/photos/13sept2004izo/

http://homepage2.nifty.com/EsperantO/ESPTogo/Togobazo.html

http://www.eenschoolintogo.nl/ace/index.php

http://www.internacia-gazeto.com/lernejo-zamenhof/tabelo.htm

http://Esperanto.Org/TIETO/

http://www.eenschoolintogo.nl

http://www.flickr.com/photos/esptogo/

http://www.flickr.com/photos/afrikaagado/

http://www.flickr.com/photos/amegnonaso/

http://www.flickr.com/photos/agoo_ne_dua/

=================

DEKLAREO DE UETA

=================

Estimataj esperantistoj tutmondaj,

La 14an de aprilo 2010 estas lanchita Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko (UETA). Tiu chi organizo estas tute sendependa de chiuj aliaj (La Esperanta Civito, UEA, SAT, MAS kaj aliaj ekzistantaj au ekzistontaj). UETA rajtas peti kunlaboron kun la aliaj E-organizajhoj, sed neniu el ili havas la rajton ion entrepreni au decidi nome de ghi sen antaua skriba kontrakto. Jhus kreighis UETA, kaj ghi ne jam adresis kunlaborpeton al iu organizajho. Grupoj en Afriko rajtas alighi al ajna E-organizajho en la mondo, sed tio ne signifas, ke UETA alighas al tiuj organizajhoj. UETA neniam alighos al E-organizajhoj, kaj neniam farighos establo de la Esperanta Civito, sed povos havi kunlaboran kontrakton kun ili au kune kun ili starigi reton kiu tutmonde reprezentos Esperantujon antau aliaj internaciaj organizajhoj.

Chiu ajn Esperanto-organizajho, kiu klopodas uzi la novan organizon por atingi propran celon egoisman, respondos mem iam pri tio. UETA daurigas sian laboron en tuta memstareco, subtenante neniun ekzistantan Esperanto-organizajhon malfavore al aliaj. Tio estu klara al chiuj, ke tuj chesu la manovroj por semi la konfuzon en la kapoj de homoj, kvazau UETA estus filio de Esperanto-organizajho. Ne, UETA estas tute sendependa kaj en tiu chi tuta sendependeco ghi agadas.

Por UETA,

La Ekzekutivo

=======================================================

KIEL RICEVI OVo-n paperan kaj sesmonatan ?

1- Per abono : 15 euroj estas la abonprezo

2- Subtenante TIETon : disponigante monon al la instituto, ekz. 15 eurojn au pli.

La monon oni sendu al la konto "tiet-u" che UEA

KIEL RICEVI LA RETAN VERSION DE OVo ?

Necesas alighi al la tiucela dissendolisto.

Tio ebligas ankau ricevon regulan de informoj pri la movado en Togolando.

Oni do sendu malplenan mesaghon al :

Por memvola mondonaco la UEA-konto "tiet-u" estas je chies dispono

KUNLABORANTOJ

OVo estas chies proprajho. Do, ghi konsideras chiujn Esperantistojn kunlaborantoj.

La kontribuajhojn oni sendu al la redaktanto.

LA VENONTA NUMERO

aperos fine de junio 2010.

Artikoloj por tiu numero atingu la redakcion plej malfrue la 15-an de junio 2010

REPRESO

Chiu homo rajtas chiel ajn uzi la artikolojn de OVo.

Sola kondicho estas, ke oni indiku la fonton.