Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko)
de Koffi GBEGLO  
11a majo 2010

FONDO DE UETA (UNUIGHO DE ESPERANTISTOJ EN LA TUTA AFRIKO)

Karaj geamikoj,

Tiu chi tago 14a de aprilo ion gravan memorigas al chiuj Esperantistoj. Temas pri la morto de Zamenhof. Memorindas, ke la 14an de aprilo 2006 lanchighis la Deklaracio pri la Esenco de Afrika Esperantismo (DEAE). Nun estas la vico de io alia sed plu en Afrika Agado. Jen ekfunkcias UETA (Unuigho de Esperantistoj en la Tuta Afriko). La preamblo de la statuto donas sufichajn informojn pri la organizajho. Ghi aperas sube, kaj poste sekvos la gvidorganoj de UETA kun okupantoj de postenoj. Fine montrighos unuaj farendajhoj de UETA.

PREAMBLO

En Afriko estas uzataj lingvoj afrikaj jam de la komenco de la tempoj. Kelkaj el tiuj lingvoj estas uzataj en Afriko kiel plurlanda komunikilo. La alveno de koloniistoj transformis lokajn lingvojn al dialektoj por tiel privilegii lingvojn Europajn. Afrikanoj estas devigataj lerni tiujn lingvojn. La franca, angla kaj portugala tiel farighas chefaj laborlingvoj en Afriko. La 26an de julio 1887 D-ro Ludoviko Lazaro Zamenhof lanchis la internacian lingvon Esperanto kun la ideo, ke tiu chi lingvo farighu unusola komuna lingvo por la tuta homaro. Tiucele Esperanto disvastighas en la mondo, unue en Europo kaj funkciuloj de koloniistoj portis ghin ankau al Afriko kun la intenco, ke ghi utilu al Afriko kiel ghi jam utilas ankau al Europanoj.

De 1980 ghis nun la internacia lingvo akiras tute alian pozicion en Afriko ankau pro la kontribuo de afrikanoj en ghia disvastigado, precipe pro la sindedicha laboro de Hans Bakker, kiu, konsciante pri la dependigho de Afriko pro altrudo al ghi de europaj lingvoj, kaj certighante, ke nur la uzado de Esperanto povos iam liberigi Afrikon de tiu chi dependigho lingva, ke ankau afrikaj lingvoj estu tiom valoraj kiom la eksterafrikaj lingvoj, ne nur elspezis sian monon ege grandan, sed ankau uzadis netakseblan energion por instrui Esperanton al afrikanoj. La laboro de Hans BAAKER montrighas tre fekunda, char multaj afrikanoj tre bone kaj ech pli bone ol eksterafrikanoj scipovas la lingvon Esperanto. Do, la afrikaj esperantistoj chiel praktiku la lingvon, kunlaborante kun chiuj Esperantistoj kaj E-organizajhoj tutmondaj.

Kun tiu chi ideo en la kapo afrikaj esperantistoj konsciaj pri la valoro de esperanto en la homaj rilatoj kaj precipe inter afrikaj esperantistoj,decidis la 14an de aprilo 2006 lanchi la Deklaracion pri la Esenco de Afrika Esperantismo(DEAE). Certante, ke "Unuigho estas forteco" afrikaj esperantistoj unuighas en unusola E-organizo por tute memstare disvastigi Esperanton en Afriko ke ghia movado estu profitodona ankau al la kontinento. Pro tio ili unuanime decidis unuigi siajn ideojn, opiniojn kaj fortojn ne nur por kune enirigi la internacian lingvon Esperanto en chiuj afrikaj tavoloj sed ankau plibonigi la homajn rilatojn inter chiuj afrikaj esperantistoj. Tiel ili sintezas siajn ideojn, spertojn kaj pensliberecojn kreante afrikan esperanto-organizon kiu rolas kiel la komuna afrika heredajho char ghi akceptas ene de si chiujn afrikajn esperantistojn. Ghi estas sendependa, senprofitcela kaj publikcela organizo, kies membroj estas kapablaj elekti kaj iri memstare sian vojon, kiun ili opinias tauga por la liberigo de Afriko kaj ties forkonduko al kiel eble plej alta shtupo de civilizo kaj kulturo.

La nuna organizo estas malferma al chiuj esperanto-organizoj kaj ankau al ne esperantistaj organizoj por reciproke intershanghi spertojn, ideojn kaj varbmaterialojn.

GVIDORGANOJ

1-Konsilio

Ghi estas la komitato de la organizo. Ghin estras tri homoj : unu estro kaj du protokolantoj. La estro estas Birindwa Mushosi

2- Ekzekutivo

Temas pri la estraro de UETA. Ghi havas nau postenojn. Jen unuaj respondeculoj : i- Prezidanto : Princo Henriko OGUINYE

ii- Vicprezidanto : Antoine KOUASSI KOUABLAN

ii- Ghenerala sekretario : DOUMEGNON Koffi

3- Arbitracia komisiono Ghia tasko estas solvi diversajn problemojn en la Unuigho. Ghin gvidas tri homoj : Respondeculo, Unua raportanto kaj Dua raportanto.

La nuna Respondeculo estas GBEGLO Koffi

UNUAJ FARENDAJHOJ

Che la eklaboro de UETA gravaj pashoj komencighos :

1- Strukturado de E-instruado en Afriko kun diversaj ekzamenoj

EdukARE prezentos proponojn pri la strukturado de la eduka instanco de UETA. Estos difinitaj la diversaj niveloj de la instruado kaj ekzamenoj.

2-Unua Kongreso de UETA

La kongreso de UETA nomighas AKE (Afrika Kongreso de Esperanto). La unua okazos en 2011 au 2012. Ghis la fino de 2010 estos preciza informo pri la dato kaj loko de la kongreso.

3-Sidejo de UETA -

UETA devas havi propran sidejon. Che la komenco de la laboroj de la Unuigho, Afrika Centro Esperantista (ACE) provizore rolos kiel la sidejo de UETA. Al ACE oni turnighu, kiam oni volas havi informojn pri UETA kaj pri ties laboroj.

4- Kunlaboro kun la aliaj E-oroganizajhoj

Esperantujo estas la tutmonda Esperantistaro. Elementoj de Esperantujo estas la izolitaj esperantistoj kaj la membroj de chiuj E-organizajhoj. Char kiel UEA, SAT, MAS kaj la Esperanta Civito estas elementoj de Esperantujo, tiel ankau UETA estas elemento de Espeprantujo. La laboroj de chiuj elementoj progresigas Esperantujon. Chiuj laboroj de chiu elemento de Esperantujo kompletigas tiujn de la aliaj. Tial necesas forta kunlaboro inter chiuj elementoj de Esperantujo. Naskighis UETA tute ne por konkurenci jam ekzistantajn E-organizajhojn, sed kunlaborante kun ili, ke Esperanto profitu el la laboroj de chiuj por atingi pli da homoj. Tiuj kunlaboraj laboroj jam komencighis en Afrika Centro Espeprantista, kiu en 2010 jam varbis du membrojn al UEA, kaj nun varbas pliajn membrojn al UEA kaj ankau al la aliaj Esperanto-organizajhoj. La unuan kongreson de UETA en 2011 au 2012 rajtas partopreni esperantistoj el la tuta mondo, kaj UETA adresos apartan inviton al gvidantoj de UEA, de MAS, de SAT kaj de la Esperanta Civito. Chiuj estas homfratoj kaj kun chiuj kunlaboras UETA.

Sukceson al chiuj deziras, nome de UETA,

La 14an de aprilo 2010

Birindwa Mushosi, Estro de la Konsilio

Princo Henriko OGUINYE, Prezidanto de UETA

GBEGLO Koffi, respondeculo de la arbitracia komisiono.