Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Intervjuo kun André Shepherd : „Dizerto ‒ milito kaj dizertado”
19a novembro 2009

La 21-an de novembro, la usona milit-dizertanto André Shepherd parolos en Berlino en la kadro de la internacia ethecon-konferenco[1] kun transdono de la du internaciaj ethecon-premioj al la israela aktivulo por pac- kaj hom-rajtoj Uri Avnery kaj al la respondeculoj de la ĥemi-produktisto FORMOSA PLASTICS GROUP el Tajvano.

André Shepherd el Klivlando, Usono, estis kiel soldato metita en Irakon kaj dizertis en la jaro 2007. Post iom longa tempo en eksterleĝeco li petis politikan azilon en Germanio.

Jen intervjuo kun André Shepherd, kiun la revuo Terz (http//www.terz.org/) publikigis en sia ĵus aperinta novembra eldono :

Demando : Ni komencu per mallonga resumo de la eventoj kiuj kondukis al tio ke vi troviĝas en tiu ĉi situacio.

Shepherd : OK. Por plene kompreni la situacion, ni devas reiri al proksimume naŭ jaroj en la pasintecon. En la jaro 2000, la interret-veziko en Usono estis ĵus krevinta. Mi ĵus ĉesigis mian universitatan studadon pro manko de mono, kaj en la labormerkato estis stagnado. La rezulto estis, ke mi devis akcepti malbone pagatajn laborojn, simple por transvivi. Mi ne havis sufiĉe da mono por lui loĝejon, kaj mi loĝis tutan jaron en mia aŭto. Dum tiu tempo alparolis min reprezentantoj de la armeo.

Demando : Kion la armeo proponis al vi interŝanĝe kun via servo ?

Shepherd : Ili proponis al mi monon, loĝejon, kompletan medicinan antaŭzorgon, monon por fini miajn studojn kaj fakkonojn kiujn mi povus utiligi post la fino de mia servotempo, por trovi bonan laboron. Por homo en mia situacio tio estis propono tro bona por esti rifuzita.

Demando : Vi diras do, ke vi ne fariĝis soldato pro la emo servi al via lando ?

Shepherd : Ne, mi faris tion el pure ekonomiaj kialoj. La fakto estas, ke la plej multaj anoj de la militfortoj fariĝis soldatoj pro similaj kialoj.

Demando : Tio estas fascina, ĉar la plej multaj homoj emas kredi ke la usona armeo konsistas ekskluzive el libervoluloj. Vi klarigas ke la plej multaj ne havis alternativon.

Shepherd : Estas tiel.

Demando : OK, vi fariĝis soldato. Kiam vi iris al Irako ?

Shepherd : Mi alvenis en septembro 2004 en „Camp Speicher” (militbazo proksime de Tikrito). Mia unuo estis jam tie, kiam mi finis mian militinstruon, kaj mi iris rekte al ĝi.

Demando : Ĉu vi havis dubojn pri via agado, kiam vi alvenis ?

Shepherd : Ne, ĉar mi ankoraŭ kredis ke nia registaro ne mensogas al siaj soldatoj pri la veraj kaŭzoj de la milito.

Demando : Kion pri la informado en la informiloj en Usono ? Ĉu ne ekzistas fontoj el kiuj oni povus trovi tion kio reale okazas ?

Shepherd : Kiam oni estas malriĉa kaj luktas por sia transvivado, estas tre malverŝajne ke oni disponas pri rimedoj eltrovi la veron. Ne estas tiel kvazaŭ mi havintus interretaliron en mia aŭto. La grandaj komunikil-konzernoj (corporate media) en Usono redonis nur la opinion de la registaro pri la eventoj. Deviantaj voĉoj estis primokataj aŭ ignorataj.

Demando : Vi opinias do ke la grandaj inform-konzernoj kulpas pri tio ?

Shepherd : Jes.

Demando : Kiam vi eltrovis ke oni mensogis al vi ?

Shepherd : Mi komencis dubi, kiam mi estis en Irako post la batalo pri Fallujah (novembro 2004). Ni detruis tutan urbon de proksimume 200.000 homoj, nur por monaton poste malkovri ke amasdetruaj armiloj ne troveblas. Ni volis precize scii kiam ni forlasos Irakon, kaj oni diris al ni ke ni ne forlasos Irakon. Kiam mi revenis 2005 al Germanio, mi esploris pri la militoj en Irako kaj Afganio kaj eltrovis, ke ili estis agresmilitoj, ke la homoj en tiuj landoj ne prezentas minacon por ni, ke estas al ili egale kion ni faras, sed ni murdis centmilojn da ili. En tiu momento mi sciis ke mi jam ne povos servi en tiu konflikto, ĉar mi ne estas murdisto.

Demando : Kion vi faris tiam ?

Shepherd : Kiam mi en la jaro 2007 eksciis ke ni devas reiri en Irakon, mi faris la decidon kiu ŝanĝis mian vivon por ĉiam ; mi decidis forlasi la armeon kaj eble ankaŭ mian landon por ĉiam.

Demando : Kial vi atendis tiom longe ĝis kiam vi faris la peton pri azilo ?

Shepherd : La vero estas, unue mi volis provi tute normale enmigri en Germanion. Oni proponis al mi la opcion de azilo en julio 2007, sed mi sciis kian politikan fajregon mia ago kaŭzus. Mi sciis ke tiu opcio metus la germanan registaron en malbonan pozicion, pro siaj historiaj rilatoj kun Usono. Mi kredis ankaŭ ke ĝi ne konsiderus mian azilpeton serioze, ĉar Usono havas la imagon de „lando de la liberuloj”. Pro tio mi provis ordigi ĉion tra la oficejo pri eksterlandanoj kaj integri min en normala maniero. La fiasko de tiu provo kaj la agoj de la usona registaro 2007-2008 instigis min tamen fari tiun ĉi decidon. Mi pensas ke ĝi estas forta politika deklaro por montri al la mondo ke la mezuma soldato ne subtenas la egoismajn interesojn de la usona reĝimo.

Demando : Ĉu bi batalas kontraŭ la armeo ?

Shepherd : Absolute ne ! Mi havas multan respekton por la viroj kaj virinoj en uniformo, kun kiuj mi servis. La batalo estas kontraŭ la usona registaro kaj la banka potencularo kaj krome nenio. Kompreneble miaj agoj rekte konfliktigas min kun la armeaj preskriboj,sed la pli granda tasko estas la malhelpo de tiuj militoj pro profito. De multe tro longa tempo tiu bando de sbiroj en Vaŝingtono DC piedpremis niajn liberecojn kaj konsekvence trompis nin, por ke ni faru agresmilitojn sub preteksto de „libereco”. Mi kredas ke venis la tempo ĉesigi tion.

Demando : Kion pensas via familio pri tio ke vi batalas kontraŭ la registaro kiu instruis vin ?

Shepherd : Mia familio donas al mi multan subtenon kaj deziras al mi la plejbonon. Kompreneble malfacilas por ĝi, ĉar la ebleco ekzistas ke mi por nedifinita tempo ne povos reveni al Usono. Sed ĝi scias ke mi faras aferojn el profunda konvinko. Ankaŭ ĝi travidis la mensogojn kaj la trompon de la usona potencularo, do ĝi subtenas min centelcente.

Demando : Kio okazus al vi, se vi revenus en la regionon de suvereneco de Usono ?

Shepherd : Dizertado estas punata per malliberejo de ses monatoj ĝis pluraj jaroj. Kun granda verŝajneco oni povas en Usono ankaŭ esti akuzita kiel „convicted felon” (kondamnita krimegulo). Tiu estas la kiom eble plej granda punjura akuzo. Envere estas krimo kontraŭ la ŝtato. La sekvoj de tia kondamno estus gravaj limigoj en mia vivo ‒ ĉe serĉado de laboro, ĉe preno de kredito, ĉe voĉdonado kaj ankaŭ ĉe akcepto de ofico. Ĉio ĉi atendus min, pro krimo kiu konsistas en tio ke mi faris la ĝuston, tio kion la generaloj kaj la registaroj ne faris. Kial mi suferu, se homoj kiel Bush & Kompanio iras libere, faras paroladojn kaj subskribas kontraktojn ? La moralo estis metita sur la kapon, militrifuzantoj estas punjure persekutataj kaj arestataj, dum la militkrimuloj ĝuas la vivon. Tio devas ĉesi.

Demando : Kion tio havas por fari kun Germanio ? Tio ŝajnas esti usona problemo.

Shepherd : Tiu ĉi „milito kontraŭ teroro” (nun „Overseas Contingency Operations” ‒ eksterlandaj operacioj en eventualaj okazoj) koncernas ĉiuj el ni. Ĝi havas apartan efikon sur la gecivitanoj de Usono kiel ankaŭ sur Germanio. Tiam, en la jaro 1946, okazis ĉi tie la Nurenbergaj Procesoj, kaj oni decidis la principon ke neniu rajtas uzi la elturniĝon : „Mi plenumis nur ordonojn”. En tio Usono kunlaboris. Nun la usonanoj agas kvazaŭ la leĝoj validus por ĉiuj escepte por ili. Al la multnombraj ekzemploj apartenas la malrespekto de la Ĉarto de la Unuiĝintaj Nacioj pri agresmilitoj, la decido de leĝo kiu donas al ĝi la rajton ĉirkaŭiri Hagon, se iu usonano estus metita antaŭ la Internacia Pun-Tribunalo, la ĉikanado de aliancanoj kiuj ne sekvas la linion de la partio, la uzado de germanaj militbazoj por fari siajn kontraŭleĝajn agresmilitojn kun evidenta rompo de la germana konstitucio, ktp. Estas bone konate ke germanaj soldatoj estas uzataj por militi kontraŭ la afgana loĝantaro komisie de Usono. Tiuj bravaj individuoj estas uzataj kiel kanonnutraĵo por milito kontraŭ civila loĝantaro, kiu havas nenion por fari kun la 11-a de septembro. Ankaŭ la viro kiun ni laŭdire serĉas, eĉ ne staras sur la serĉlisto de la FBI en kunteksto kun tiuj agresoj. Do, kial ili estas tie ? Tio estas internacia krimo, kiu kaŭzas ĥaoson en la tuta mondo, kaj ni ĉiuj devas kunveni por ĉesigi tiun malĝojigan ĉapitron de la historio. La signo de solidareco en tiu batalo estas la unua paŝo por realigi tion.

Demando : Ĉu vi pensas ke la nova prezidanto alportos la ŝanĝon kiun li promesis ?

Shepherd : Bedaŭrinde mi devas diri : ne ; kaj tion mi diris ankaŭ ekde la lasta jaro. La nova registaro ne forlasis la kurson de la antaŭa. Ĝi eĉ ne konsideras punjure persekuti la membrojn de la malnova registaro pro la krimoj kontraŭ la homaro faritaj de la Bush & Co. La armeo estas daŭre en Irako ‒ malgraŭ la promesoj, la milito en Afganio estas reciproke pliakrigita, por inkludi ankaŭ Pakistanon, la irana registaro estas malstabiligata, kaj la prezidanto diris ke li retenos arestitojn por nedifinita daŭro. Li eĉ ne menciis la sorton de la membroj de la militfortoj kiuj rifuzas batali por li aŭ por Bush. La agoj de la registaro pruvas ke ni devas atendi pli da tia politiko, aŭ eĉ ŝanĝojn kiuj estas multe pli malbonaj ol ni povas imagi.

Demando : Ĉu vi havas finan vorton por la gelegantoj ?

Shepherd : Mi ŝatus peti la homojn disvastigi la veron pri la eventoj inter kiom eble plej multaj homoj. Nur kiam la homoj konas la veron pri la situacio, ni povas esperi ĉesigi tiun militon.

Vi povas persone renkonti André Shepherd la 21-an de novembro en Berlino kadre de la Internacia ethecon-konferenco „Dizerto” kun transdono de la du ethecon-premioj en la Pfefferwerk, Berlino. Atentu : Ankaŭ ĉi-foje fariĝas streĉe por la partopreno en la ethecon-konferenco. Ekzistas nur ca. 150 sidlokoj. La konferenco estas senpaga, sed anonciĝenda. Certigu al vi vian lokon kaj anoncu vin rekte ĉi tie.

Jen kelkaj ligiloj kiuj subtenas la eldirojn de André Shepherd :

Osama bin Laden, among the FBI’s "Ten Most Wanted Fugitives" : Why was he never indicted for his alleged role in 9/11 ? www.globalresearch.ca/index.php?con...

"Hague Invasion Act" : Bush Signs a New Law Designed to Intimidate Countries That Ratify the Treaty for the International Criminal Court www.democracynow.org/2002/8/6/hague...

U.S. could keep troops in Iraq for 10 years www.washingtontimes.com/news/2009/m...

Rachel Maddow : Indefinite detention ? Shame on you... President Obama www.youtube.com/watch?v=1uuWVHT1WUY

— -

Noto

„Ethecon” estas la kunmetaĵo de la anglaj terminoj „ethics” (etiko) kaj „economy” (ekonomio). Ethecon estas internacia fondaĵo „desuba”. Iom pli pri la fondaĵo ĉe la fino kaj sur ĝia retejo.

Elgermanigita de Vilhelmo Lutermano