Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ni ne hontu pro nescio de la angla !
de Henriko MASSON  
27a aŭgusto 2009

Tiun reagon mi sendis al "*20 minutes*" kiel komenton al artikolo titolita “Pourquoi parlons-nous si mal anglais ?“ (Kial ni tiel malbone parolas la anglan ? http://www.20minutes.fr/article/343... ).

Tiu artikolo pritraktas la fakton ke francoj estas inter la plej malbonaj en Eŭropo pri la scipovo de la angla.

Mi aperigis ĝin ankaŭ sur mia blogo http://www.ipernity.com/blog/32119/...

Sur la blogo aperas ligiloj, sed, ĉar ne eblis aldoni ilin ĉe “*20 minutes*“, mi elturniĝis per la mencio "Serĉi kaj vidi“ kun la titolo kaj nomo de la aŭtoro, kun espero ke la legantoj serĉos mem la koncernajn paĝojn ;-)

Traduko de la titolo : Ni ne hontu pri nescipovo de la angla !

(laŭvorte : "La francoj devus fieri esti inter la lastaj survoje al memvola servuto")

En la franca originalo : Les Français devraient être fiers d’être parmi les derniers sur le chemin de la servitude volontaire

ĵaŭdo 27a de Aŭgusto 2009 je 07:52


Ni ne hontu pro nescio de la angla !

Post la apero antaŭnelonga de "*Linguistic Imperialism Continued* “, verko redaktita de iama ano de la British Council, profesoro Robert Phillipson

http://www.cbs.dk/forskning/institu..., kaj aperinta ĉe Routledge, en Londono, venis la tempo por starigi la verajn demandojn pri la angla kaj malfermi la okulojn.

Iuj volas doni kompleksojn de malsupereco al la francoj koncerne ilian scipovon de la angla. La angla, tio estas la lingva viruso A-H1 N1 aparte kontaĝa kaj ekstreme profitiga por tiuj kiuj volas nepre disvastigi ĝin. Vidu „La « donaco » de Gordon Brown” al la mondo

http://www.lingvaj-rajtoj.org/dokum....

Ekzistas senfine pli grava nescio ol la malbona scipovo de lingvo kiu estas antaŭ ĉio nacia kaj certe ne „universala”.

La kvalifiko „universala” vere ne taŭgas por lingvo por kiu koreaj gepatroj entranĉigas la frenulon de la lango de siaj infanoj por ke ili povu pli facile elparoli ĝin.1 [1] Korea profesoro, Jun-Kyu Park, uzas eĉ la terminon „linguistic surgery” (lingva ĥirurgio) ! Kaj samtempe, la anglaj lernantoj estas la lastaj en Eŭropo kiuj scias legi. Kaj samtempe, la disleksio trafas multe pli Anglion (la landon kie ĝi estis unuafoje priskribita, en 1896, de D-ro Pingle Morgan, en la British Medical Journal) ol Francion kaj estas praktike nekonata en Italio.

Lernado kaj instruado de la angla bezonas nenian kroman klopodadon por la buĝeto de la anglalingvaj landoj. En la ĉiunivelaj instruejoj, homaj kaj financaj rimedoj kaj konsiderinda tempo estas do disponeblaj por aliaj fakoj. Por la du precipaj anglalingvaj potenclandoj, la angla donas ne nur tre aprezindan ŝparon en tempo de ekonomia krizo, sed fonton de eksterordinaraj profitoj kaj ĉefe efikan strategian instrumenton, gravegan atuton por mondskale tiri la ŝnurojn de la ekonomio kaj de la politiko, por trudi malĝustan socian modelon kaj kulturon de profito kiel ĉefan celon de la vivo, por dependig la aliajn landojn.

Por ĉiuj aliaj landoj de la mondo, do 95 elcentoj de la monda loĝantaro, ne anglalingva, estas rekte la malo. Je ĉiuj niveloj de la socio, dum denaskaj anglalingvanoj disponas pri sia libertempo por agadoj profitigaj, produktivaj, kreivaj aŭ interesaj, ĉie en la mondo, post la laboro, homoj de ĉiaj sociaj situacioj kaj profesioj, de la entreprenestro tra la scienculo, la deputito, la kadrulo, la metiisto, la artisto, ĝis la dungito, oferas tempon kaj monon kaj rezignas pri libertempaj aŭ aliaj agadoj por lerni la malregulaĵojn de lingvo kiu entenas multegajn malkoheraĵojn .

Kiam oni havos la kuraĝon pritaksi kaj publike malaprobi tiun fuŝegon ?

Ne estas tro malfrue por pripensi tion. Serio da elsendoj de la profesoro Albert Jacquard, elsenditaj sur la radistacio France Culture (en la franca) povas helpi en tio :

Henriko Masson.

Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS), el http://www.ipernity.com/home/32119

Retpoŝtadreso de la aŭtoro : espero.hm(ĉe)wanadoo.fr