Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Ondo da Vero n-roj 59 — 62
de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando  
26a aŭgusto 2009

**************************************************

Numeroj 59-62 Junio-augusto 2009

O N D O D A V E R O

Trimonata informilo de TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando

Eldonata ekde januaro 1994

Redakcio : Parfo AJTO, p/a TIETo, B.P. 13169,

Lome-TOGOLANDO E-poshto : esp.togo@cafe.tg

**************************************************

La programero "Podio de Kredoj" de TEK (Togolanda Esperanto-Kongreso) laste okazis en la kongreso de Togoville en 2001. Dum tiu chi programero chiu prezentas sian kredon au vivokoncepton. Estas tauga momento por varbi homojn por sia religio. Tie chi OVo nun tute ne volas havi rubrikon kun la titolo PODIO DE KREDOJ, tamen ghi shatus montri aferojn kvazau religiajn.

La demandon " kial mi vivas ?" multaj faras al si kaj chiam klopodas trovi la respondon kaj tial pluserchas ghis sia morto, ne havante la respondon. Sed aliaj multaj fiere diras, ke ili scias kial ili vivas. La temo estas tre profunda. Kiu pravas ? Chu tiuj, kiuj ne havas la respondon al la demando, au tiuj, kiuj diras, ke ili havas la respondon. Kiuj diras, ke la respondon ili havas, tiuj facile ghin klarigas al aliaj homoj. Jen aperas respondoj diversaj, kiuj preskau centprocente rilatas religioj.

Parolante pri religioj, oni mencias Kristanismon, Islamon, Budhismon, Bahaismon ktp. La malplej agha el tiuj religioj estas RAELISMO, char ghi aperas post 1940. Eble, post ghi, aliaj religioj jam aperis sed pri tiu(j) la redakcio de OVo ne jam scias. La 59-62a kombinitaj numeroj de OVo enhavas vortojn pri religioj au vivkonceptoj.

Pajto

================

PRIPENSU

================

LA POPOLO DE LA CHIELO.

Ie, apud tiuj steloj, estuloj amas nin kaj observas nin konstante. Estas Elohim.

Tiu vorto " Elohim ", malfeliche tradukita per la singularo "Dio", signifas hebree, en la originala Biblio " tiuj, kiuj venis el la chielo ". Estas homaj estuloj, kiuj, kiel ni, havas sciencan kaj teknikan antauecon jam pli ol dudek kvin mil jarojn.Ili kreis chiujn vivformojn sur la tero, kiel unuajn homojn, en siaj labotorioj, dank’al sia perfekta mastrumo de la D.N.A ( la dezoksiribonuklea acido ) kaj la genetika ingenierio.

Poste, ili sendis diversajn profetojn chiuepoke al diversaj popoloj por plialtigi la nivelon de la konscio kaj de la amo che la homaro : Budao, Moseo, Jesuo, Mahometo, Joseph Smith, Simon Kimbangu, ktp.

Nun, char la agho de la apokalipso estas atingita - apokalipso, kiu signifas revelacion, ne detruon nek mondfinon - Elohim diris al la lasta profeto Rael : " Diru nun al la homoj chesi kredi sed ekkompreni ".

Ili pretas reveni teren se la la homoj, kiujn ili kreis, bonvolas konstrui ambasadon, apud Jerusalemo, laueble, por ilin akcepti.Tiam ili oferos progresive al ni sian sciencan kaj teknikan heredon, char ili amas nin multe.

Jen estas la revelacio fare de ili al la lasta profeto Rael, kiu renkontis plurfoje Jahve en la kratero de volkano, apud la franca urbo Clermond-Ferrand, Francio,la 13-an decembro 1973, dum ses tagoj.Elohim estas do la popolo de la chielo konsistanta el homoj - viroj kaj virinoj - kiel ni.

Tamen, ili superas nin rilate al la sagho, la scienco, kaj la amo je 25.000 jaroj ! Chiufoje,ke vi legas la pronomon pluralan "ni" en la religioj libroj , kiel la Biblio au la Korano, sciu, ke temas pri ili. Oni nomis ilin la angeloj au la chielaj loghantoj. Hodiau, oni parolas pri eksterteranoj, char ili vivas bone ekster la planedo Tero. " Ili venas el malproksima lando je la ekstremoj de la chieloj ". ( Jesajo, cxapitro 13, paragrafeto 5 ).

La eksterteranoj, niaj gepatroj de la spaco, estas tutpotencaj. Kion ili povas fari, dirus vi ? Dank’al la scienco, ili povas vivi tre longe, ghis mil ducent jaroj ( inter 750 kaj 1200 jaroj ). Fakte, ili kapablas , tre facile, dank’al eta kirurga interveno, malakceli la movon, ni diru la radaron de la biologia horlogho kaj resti chiam junaj. Ili kapablas ankau, dank’al la teknoscienco, rekrei mortintan personon.

Antau tre longe ili malkovris la sciencan sekreton de la eterna vivo, la klonado.

Kion ili povas fari ankorau ? Ekzemple, sur sia planedo situanta je proksimume unu lumjaro de la Tero, ghuste je nau mil miliardoj da kilometroj, ili pluvigas kie kaj kiam ili volas, science. Per radioj konataj nur de ili, ili kapablas aliloki planedojn, stelojn (ankau nian sunon) kaj kompletan sunan sistemon.

Ili pilotas flugantajn aparatojn treege rapidajn kiuj atingas eksterordinarajn rapidecojn ( super 7 x la lumrapideco ). Tiel, ili povas fari interplanedajn vojaghojn, kaj ech intergalaksiajn .

La Prezidento de la Konsilantaro de la Eternuloj, alidire la Chefo superega de tiuj " dioj", nomighas Javhe. La islamanoj nomas lin Alaho. La eksterteranoj au Elohim observas chion, kio okazas sur la Tero.

Komputiloj registras la pensojn, la parolojn kaj la agojn de chiuj homoj, de tiuj teranoj.Ili posedas ankau la kompletajn genetikajn kartoj de ciuj homoj vivantajn chi tie sur la blua planedo, tio chi ekde la unuaj homoj .

Sur ilia planedo situanta che la " chirkauurbo " de nia galaksio, la Lakta Vojo , kion Jesuo nomis metafore la "regolando de la chieloj ", ekzistas sep provincoj, sep malsamaj kulturoj, do sep rasoj : nigruloj, blankuloj, flavuloj, verduloj, ktp. Ili parolas planedan lingvon similan al la malnova hebrea kaj chiujn lingvojn de la mondo.Ili rekomendis al la homoj starigi unu mondregistraron, utiligi unu mondlingvon : Esperanton.

N.B. La antikvaj mitologioj kaj malnovaj tradicioj de chiuj popoloj de chiuj kontinentoj parolas pri la "dioj" venintaj de la chielo.

MADZELLA Kisafi Autoro.

===========

INFORMAS

===========

1- Kursaro kaj ekzamenoj en decembro 2009


En decembro okazos kursoj kaj ekzamenoj de TIETo. Estos kursoj por komencantoj kaj ankau kursoj prepare al la ekzamenoj de UEA/ILEI kaj al tiuj lau la normoj de ALTE (Asocio de Lingvotestitoj en Europo).

La precizaj datoj de la kursoj aperos tiam. Tamen jam nun oni sciu, ke tiuj aferoj okazos inter la 15-a kaj 31a de decembro. La diversaj ekzamenoj estos :
- La elementa kaj meza de UEA/ILEI

- ekzamenoj lau la normoj de ALTE (Asocio de Lingvo-Testisoj en Europo)

2-Seminario en Decembro 2009


KIEA (Konsilantaro por la Instruado de Esperanto en Afriko), la instrufako de ARE (Afrika Reto Esperantista) anoncis pri okazigo de trejnkurso por E-instruistoj en decembro 2009. La loko proponata de KIEA-anoj estas Instituto Zamenhof en Lome-Togolando. La interesighantoj petu de ACE (Afrika Centro Esperantista) la plenigotan formularon :

Afrika Centro Esperantista , esp.togo@cafe.tg

3- Helpokaso plufunkcianta

===========================

La helpokaso en Togolando ebligis al esperantistoj finlerni, acheti medikamentojn au lernilojn. Ghi plufunkcias kaj atendas la petojn. Interesighantoj skribu al : Helpokaso

BP 13169

Lome

Togo

Retadreso : esp.togo@cafe.tg

Chiu petanto priskribu kial li/shi bezonas la monon. Li/shi menciu siajn adresojn.

============== MOVOJ NIAJ ==============

1- Anglo en Instituto Zamenhof (IZo)


La 7-an de julio 2009 anglo kun la nomo Brian HADDON alvenis al Instituto Zamenhof. Tie chi li pasigis unu monaton kaj kelkajn tagojn. Dum sia restado li vizitis aliajn lokojn de la lando. Brian instruis Esperanton al homoj, kiuj neniam lernis Esperanton. Lia preskau chiutage dirata frazo "Che mia alveno, mia esperanto estas malbona, sed nun mia esperanto estas ne malbona. Mi dankas vin (IZo-anojn).

Eble oni povus demandis pri li. Kvankam la demandoj ne jam venis, estus bone mencii aliajn aferojn pri li. En novembro 2009 li ighos 69-jara, kaj komencos sian 70-jarighon en decembro 2009. Li diris, ke li estas duone juna, kio vidighas che liaj movoj. Li estas tre forta, kaj chiam deklaris al gvidantoj de IZo :"Mi estas tei chin por labori ; donu al mi chiajn laborojn, kaj mi faros ilin por vi". Tiel li riparis seghojn kaj tablojn, faris elektrajn laborojn, kaj postulis, ke IZo havigu al li farbojn, ke li farbu la tutan lernejo. Tiu chi laboro ne povis okazi. La 19-an de augusto li reiris al sia lando.

Menciidas, ke en la lerneja jaro 2008-09, aliaj Esperantistoj vizitis IZon. Temas pri Roberto KUENY, Evelyne, Jean-Pierre kaj Barbara el Francio kaj Dieter ROOKE en Svislando. Dankenka estas AGBOLO Apelete Didier, kiuj vere facilis la restadon en Togolando al Dieter ROOKE kaj Brian HADDON, kiujn li chicheronis dum ilia restado en Afriko.

2- Rezultoj de Instituto Zamenhof che la shtataj ekzamenoj 2008-09


En la sesa (lasta) klaso de la elementa nivelo estis 25 gelernantoj, dum 48 trovighis en la kvara (lasta) klaso de la duagrada nivelo. Okazis la ekzamenoj, kaj chiuj gelernantoj de la elementa nivelo sukcesis, dum 46 el 48 en la duagrada nivelo.

3- Sub la Verda Bluzo je chies dispono


"Sub la verda bluzo" estas tute aparta libro en la historio de Esperanto. Ghin autoris GBEGLO Koffi. Nun deko trovighas en ACE, kiu estas disdonanta ilin. Kiu shatus havi unu ekzempleron, tiu tuj rilatu kun Afrika Centro Esperantisto ene de IZo.

============= RAKONTO ===========

La chirkaumuro kaj la portalo de la domo

La chirkaumuro kaj la portalo estas du kompanoj kiuj estas chiam kune. Antau ol iri en la domon oni malfermas la portalon kaj poste refermas ghin.

Chiumomente nur la portalo estas ghenata pro la malfermo kaj refermo.

Unutage, la portalo diris al la chirkaumuro "ni estas du kompanoj sed nur mi estas la sola kiu laboras chiutage vi neniam laboras. Chiutage vi neniam laboras kial kaj kiu estas via rolo en la domo ? ". Chiutage la portalo ripetas la saman demandon.

Unutage la chirkaumuro kolerighis kaj delokighis de la portalo. Subite la portalo retrovighis surtere.

La personoj demandas al la portalo kio estas ? ghi diras ke estas la chirkaumuro kiu delokighis. De tiu tago la portalo scias ke la ankau chirkaumuro havas rolon, valoron.

La leciono kiun ni povas lerni en tiu chi rakonto estas : chiu persono havas valoron. La richaj bezonas la malrichajn kaj reciproke.

KOSSIVI Affi Djatougbe Blandine

=================== F E L I E T O N E ===================

SPIRITA VIVO EN LA SOCIO estas unu el la abundaj libroj de Omraam Mikhaël Aïvanhov(1900-1986). Franca, bulgardevena filozofo kaj pedagogo, Mikhaël alvenis en Francion en 1937. Kio dekomence okulfrapas en liaj verkoj estas la multaj aspektoj, sub kiuj konstante prezentighas la sama demando : kio estas homo, kiel li au shi perfektighas ? Kiu ajn la temo, ghi chiufoje traktighas konsidere al la uzo, kiun homo povas fari el ghi por pli bone kompreni sin kaj pli bone disvolvi sian vivon.

La chapitrojn de SPIRITA VIVO EN LA SOCIO aperas unu post la alia en ONDO da Vero (OVo). Tiuj chapitroj estas :

- Trovi ekvilibron inter spirita kaj materia vivo

- Klare distingi celon kaj rimedon

- Fizika laboro kaj spirita laboro

- Preni sur sin la chiutagajn taskojn

- La elekto fondi familion

- Akcepti ne trudi siajn konvinkojn

- Para vivo : ne fughi de la problemoj

- Akcepti la sorton, ne suferi ghin

- La kampo de niaj respondecoj

- La bona sinteno

- Nur ekzemplo influas

- Ricevi kaj doni

- Supera justeco

- Kiel helpi al sia lando ?

- Ne eblas savi sin sola

La unua chapitro aperos en la 63 numero de OVo.

=======================================================

KIEL RICEVI OVo-n paperan kaj sesmonatan ?

1- Per abono : 15 euroj estas la abonprezo

2- Subtenante TIETon : disponigante monon al la instituto, ekz. 15 eurojn au pli. Informojn pri sendo de la mono al TIETo oni ricevu de GBEGLO Koffi .

KIEL RICEVI LA RETAN VERSION DE OVo ?

Necesas alighi al la tiucela dissendolisto.

Tio ebligas ankau ricevon regulan de informoj pri la movado en Togolando.

Oni do sendu malplenan mesaghon al : Por memvola mondonaco oni rilatu kun GBEGLO Koffi

KUNLABORANTOJ

OVo estas chies proprajho. Do, ghi konsideras chiujn Esperantistojn kunlaborantoj. La kontribuajhojn oni sendu al la redaktanto.

LA VENONTA NUMERO

aperos fine de sepembro 2009 Artikoloj por tiu numero atingu la redakcion plej malfrue la 15-an de septembro 2009