Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KONSCIU 43
de Afrika Centro Esperantista  
21a aŭgusto 2009

=================================

K O N S C I U

=================================

Numero 43 17/08/09


Informilo por enprofundiĝi en la E-movadon Afrikan


Redaktas : Liberesko

Certe la sekvan anekdoton iuj neniam aŭdis. Kiuj jam tion scias, ĉiuj kontrolu, ĉu fakte ĝi estas fidele rakontita tie ĉi. La afero okazis en Togolando kiam tie ĉi per unu franko oni povis aĉeti ion por manĝi.

Patro ŝatus testi la spritecon de siaj filoj. Tial li venigis ilin tri. Al ĉiuj el ili li donis unu frankon, kaj postulis, ke per tiu ĉi mono ĉiu el la filoj aĉetu oleon, salon, maizunon (maizfarunon), pimenton, cepon kaj paperon. Tuj unu el la filoj kriis :"Paĉjo, tio tute ne eblas, ĉar per unu franko ni povas aĉeti nur salon". Dum la dua filo rigardis fikse en la okulojn de la patro, pensante, ĉu tiu ĉi ne testas ion ĉe ili, la tria filo forkuris. Post kelkaj momentoj li revenis kun io en la poŝo, kaj atendis ke liaj fratoj diru ion. La dua filo proponis, ke ili tri kunigu la monon por aĉeti iujn el tio, kion la patro petas. Dum la unua filo akceptis la proponon, la tria diris, ke li jam elspezis sian monon kaj povis aĉeti tion, kion la patro petis. La patro kaj la du filoj ŝatus vidi kion la tria filo alportis. Tiu ĉi postulis, ke liaj fratoj redonu la monon al la patro, antaŭ ol li montros tion, kion li aĉetis. Redoninte la monon al la patro, la du fratoj postulis de la tria, ke li tuj montru la aferojn. Kiam li montris kukon, la du fratoj kriegis mokante lin :" Ho vi, stultulo". Dume la patro rigardadis siajn filojn, kaj petis klarigon de la tria filo. Tiu ĉi respondis :"Mi aĉetis kukon, ĉar ĝi enhavas oleon, salon, maizunon (maizfaruno), pimenton kaj cepon. Jen la kuko en papero ! Regis silento. Kaj poste ! Jes, poste la du fratoj mem gratulis la trian filon, dirante :"Ni komprenas, li tute pravas". La patro ridadis :"ha ha ha ! Jen li sukcesis. Pripensu, antaŭ ol agi".

Jes, ni pripensu, antaŭ ol agi. ĵus okazis la 94a Universala Kongreso en Bjalistoko (Pollando), kaj Hans BAKKER montris al kongresanoj, precipe al tiuj, kiuj partoprenis la afrikan kunsidon, ke li jarojn pripensas, antaŭ ol agi ĉiuterene, do ankaŭ en Esperantujo, kaj precize kiam temas pri Afrika Agado. La kongresa libro montras, ke sep afrikanoj aliĝintaj (TĉIKPE Privas, SABIYUMVA Jeremie, GBEGLO Koffi, Jean CODJO, Joseph (rifuĝinto el Kongo, kiu, tra Sudafriko nun vivas en Pollando),Justine RALALARISOA kaj ŝia filino Ando Fenoaina Randriarimanana), sed finfine partoprenis nur du (Jean CODJO kaj Joseph vivantaj ekster Afriko, la unua en Kanado, kaj la dua en Pollando). Tiel Afriko estas reprezentita en la UKo de eksterafrikaj afrikanoj, kaj vere oni vidis Afrikon tie. Kiel ? Vidu !

Almenaŭ tri aferoj montras Afrikon dum la lastaj UKoj : movada foiro, afrika kunveno kaj afrika budo. Aldonindas ankaŭ la inaŭguro, kiam kongresanoj salutas la kongresanojn, kaj la komitatkunsidoj. Ni sciu ion pri iuj el tiuj programeroj !

Komitatkunsido

La unuan tagon de la kongreso okazis la unua komitatkunsido sen afrikanoj. Kio notindas tie pri Afriko, tio estas la elekto de Jean CODJO (beninano vivanta en Kanado) kiel komitatano C. Se oni sekvas la iradon de la aferoj afrikaj nun ĉe UEA, oni povas tion diveni. Certe pliaj paŝoj okazos. Verŝajne Renato CORSETTI, kiu prezidas la elektokomisionon de UEA tiel paŝis kaj havas jam la kandidatiĝon de Jean CODJO por la venonta estraro, kiun oni elektos en Kubo en julio 2010. Jean CODJO ja estos estrarano, kaj ne estas dubo, ke Renato CORSETTI proponos lin almenaŭ kiel vicprezidanton de UEA.

Afrikanoj tiam ĝojos, ke jen pliafoje afrikano en la estraro de UEA, do tio profitigos Afrikon. Angloj konsilas :"wait and see". Kion ĉiuj (sen)konscie scias, tio estas, ke ofte regas ne la registaro, sed aliaj homoj kaŝe. Tio ne estas escepto en UEA, kie la povo estas ne en la manoj de la estraro. ĉu almenaŭ la afrikaj aferoj estas en la mano de afrikanoj ? Ni vidu kio okazis en Afrika kunsido !

Afrika kunveno

Trideko da homoj partoprenis ĝin. El tiuj ĉi estis nur Joseph, kiu studas en Pollando.

Do, preskaŭ nur eksterafrikanoj parolis pri Afriko. Jes estis tie Renato CORSETTI, kiu eĉ prezidis la kunvenon. Tute ne temis pri kunveno de Afrika Komisiono, kiel oni povas tion legi en la kongresa kuriero, ĉar neniu komisionano ĉeestis tiun kunsidon. La plej grava homo tie tiam estis, la homo, kiu aplaŭdigis la kunvenon per siaj malmultaj vortoj. La naskinto de Afrika Agado, s-ro Hans BAKKER, mallonge parolis, montrante sian deziron, ke, antaŭ ol li mortos, li vidos unuiĝi la agadon en Afriko de UEA (okazanta en Afrika Oficejo (AO) en Benino) kaj Afrika Agado (nun okazanta en Afrika Centro Esperantista (ACE) en Togolando).Certe novaj Esperantistoj scias preskaŭ nenion pri Hans. Li konstruis la movadon en Afriko, korespondante kun miloj da afrikanoj, kaj metis pli ol 80 000 eŭrojn je dispono de la verda Afriko ĉe UEA, ke la rentojn oni uzu por la movado en Afriko. Kiel do la tuta salono bolis ĉe la vortoj de Hans ? Pri la respondo ĉiu cerbumu, sed ne pri tio oni parolis ĉe la oratora konkurso.

Oratora konkurso

Temas pri programero, dum kiu kongresanoj parolas pri temoj, kaj tiam oni elektas la plej elokventan parolanton. Estis pluraj kandidatoj eksterafrikaj kaj unu afrika. Temas pri Joseph, kiu gajnis la duan premion. Li meritas la premion, ĉar la kongresanoj ege miris pri lia tre bona parolmaniero. Lin oni vidis ankaŭ ĉe la afrika budo.

Afrika Budo

Temas pri stando en la kongresa halo, kie oni informiĝas pri la movado en Afriko. Diversajn dokumentojn de UEA pri la movado en Afriko oni trovas tie. Joseph deĵoris tie ; jes, ankaŭ Jean CODJO, kiu ne povis ĉeesti la unuajn tagojn de la kongreso.

Ĝenerale ĉio iris glate pri Afriko en la 94a UKo. Nun afrikanoj pripensu bone, antaŭ ol agi. Tiel ili povos fari tion, kion Hans BAKKER deziras vidi antaŭ sia morto. Afrika Centro Esperantista (ACE), tute sendependa, pluiras sian vojon, kunlaborante kun ĉiuj kiuj akceptas ĝian kunlaboron por la bono de Afriko.