Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KONSCIU 42
de Afrika Centro Esperantista  
9a junio 2009

Afrika Centro Esperantista

=================================

K O N S C I U

=================================

Numero 42 08/06/09


Informilo por enprofundiĝi en la E-movadon Afrikan


Redaktas : Liberesko

=================================

Apiĉ naskiĝis en vilaĝo kaj tie vizitis la elementan lernejon. Li poste aliloke daŭrigis siajn studojn kaj nun estas altrangulo en sia lando. Iam, li vizitis sian vilaĝon, kaj hazarde trovis du knabojn preskaŭ nude promenantajn, dum iliaj samjaruloj estis en lernejo. Apiĉ demandis la knabojn pri tio, kaj ili respondis, ke mankas al ili mono por lernokotizo. Apiĉ ne hezitis tuj porti la knabojn al la lernejo, demandis pri la kiomo de la lernokotizo, antaŭ ol viziti la gepatrojn de la geknaboj. "Ne, ni ne permesu, ke tiaj aferoj okazu en la vilaĝo. Kiuj kapablas helpi la aliajn, tiuj tion faru, precipe, kiam temas pri la sorto de kompatindaj infanoj".

Apiĉ zorgadas nun ke tiuj knaboj vizitas lernejon. Certe iam ili fariĝos gravaj homoj por sia lando. Ankaŭ la afrika Esperanto-movado bezonas siajn gravajn homojn, kaj nun necesas ĉion fari por streki la vojon. Multon jam faris Hans BAKKER, kion daŭrigas la Afrika Centro Esperantista (ACE) en Lome, Togolando.

ACE nun kapablas subvencieton doni al asocioj kaj kluboj afrikaj. Necesas, ke tiuj ĉi grupoj raportu al ACE pri sia agado en 2008. Ankaŭ Esperantaĵojn donacas ACE al afrikaj Esperantistoj, kiuj tiajn bezonas.

Plie, notindas, ke en ACE estas la adresaro de afrikaj esperantistoj, kiuj formas la Reton de Afrikaj Esperantistoj (ARE). La adresaro estas daŭre ĝisdatigata. Tial, afrikaj esperantistoj povas enskribiĝi. Kiel ? Priaj klarigoj estas donitaj en tiu ĉi KONSCIU 42.

ADRESARO DE AFRIKAJ ESPERANTISTOJ EN AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA

================================================================

ACE havas adresojn de multaj afrikaj Esperantistoj. Kiu bezonas adreson de afrika Esperantisto el kiu ajn lando afrika, tiu turniĝu al ACE .

ENSKRIBIĜO EN A.R.E

Por enskribiĝi en ARE oni plenigu suban formularon, kiun oni sendu al Afrika Centro Esperantista ĉe la retadreso afrikacentro@hotmail.com

Enskribiĝilo por unuopuloj

1)- NOMO : 2)- Antaŭnomo(j) : 3)- Adresoj (poŝtadreso, retadreso, telefonnumero,ktp) : 4)- Dato kaj loko naskiĝaj : 5)- ŝtataneco : 6)- Loĝloko : 7)- Familia situacio (ĉu patr(in)o kun kiom da gefiloj) : 8)- Profesio : 9)- Studonivelo : 10)-Instrudiplomo pri iu fako : 11)- Eklernis Esperanton en : 12)-Esperanto-diplomoj akiritaj : 13)-Lingvoj scipovataj : 14)-Membro de jenaj Esperanto-Organizaĵoj : 15) Rolo (funkcio) en la loka aŭ internacio movado :

Enskribiĝilo por kluboj/asocioj

1) Nomo : 2) Adresoj (poŝtadreso, retadreso, telefonnumero,ktp) : 3) Membronombro : 4) Listoj de la membroj de la estraro kun iliaj adresoj privataj 5) Esperantaj asocioj (aŭ tendencoj) kun kiuj la klubo/asocio kunlaboras : 6) ĉu la klubo/asocio estas rekonita de la enlandaj aŭtoritatuloj ? Se jes, aldonendas pruvoj.