Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
MSF-Bulteno 2008-12-12
de Monda Socia Forumo, sidejo San-Paŭlo  
13a decembro 2008

Bulteno de la Monda Socia Forumo

La 12-an de decembro 2008

Enhavo

1. La enskriboj por la tago de la aliancoj malfermiĝis (6-a tago de la MSF)

2. La partoprenantoj de la MSF 2009 ne pagos por vizo

3. La enskriboj por la Internacia Junular-Tendaro 2009 malfermiĝis

4. Indiĝena meminvito al la Monda Socia Forumo 2009

5. Alvoko por la procezo de kuniĝo

6. Etendita Belemo : preparata

1. La enskriboj por la tago de la aliancoj malfermiĝis (6-a tago de la MSF)

Dum la Monda Socia Forumo 2009, unu tago estos speciale dediĉota al la konverĝoj kaj al la aliancoj inter la entoj, organizaĵoj kaj iliaj bataloj.

La enskriboj por la organizaĵoj kaj la retoj kiuj volas proponi asembleojn por la Tago de la Aliancoj (6-a tago) estas malfermitaj.

La 1-an de februaro 2009, sesa kaj lasta tago de la MSF Amazonio, okazos la Tago de la Aliancoj. Ĝi estos dividita en du grandaj momentoj :

Matene, la asembleoj estos organizataj inter la retoj kaj la entoj kiuj havas similajn temojn kaj batalojn kaj kiuj evos starigi konkretajn proponojn pri la kampanjoj, manifestacioj aŭ ia alia aktiveco, agado aŭ pripensado kiuj daŭros post la MSF 2009.

Posttagmeze okazos la asembleo de la asembleoj, dum kiu estos prezentataj la rezultoj, la proponoj, la agoj kaj la irotaj vojoj de ĉiuj asembleoj kiuj okazis matene. La evento estos publika kaj komenciĝos je la 15-a horo kaj vidigos la konkretajn proponojn de la movadoj kiuj partoprenas en la MSF.

Artaj kaj kulturaj agadoj estos intermetitaj dum la prezentado de la rezultoj, dum la asembleo de la asembleoj. Tiuj agadoj konsistigas la fermon de la MSF Amazonio 2009.

Kiel enskribi sin

La retoj, movadoj kaj organizaĵoj, kiuj jam pretas, povas jam nun enskribi asembleojn. Sufiĉas sendi retmesaĝon al la adreso - aliancas.fsm2009(ĉe)forumsocialmundial.org.br - kun jenaj donitaĵoj :

1. Titolo de la asembleo

2. Organiza ento, kun la lando kaj la retpoŝt-kontaktoj kaj telefono

3. Entoj grupitaj ĉirkaŭ la sama propono, kun la landoj kaj la retpoŝtkontaktoj kaj telefono

4. Mallonga priskribo de la asembleo

Limdato por enskribo

Por ke la asembleoj enhavu la oficialajn programerojn de la MSF, la propono estas sendenda antaŭ la 18-a de decembro.

Kromaj asembleoj proponeblas post tiu dato, sed ne eniros la presitan programon. Tamen ili estos diskonigataj en la retejo kaj eniros en la bilancon de la MSF 2009.

Pli da informoj : +55 (91) 3230-2285 (Benoît Guichard / Belemo), +55 (11) 3258-8914 (Hélio Menezes / San-Paŭlo)

2. La partoprenantoj de la MSF 2009 ne pagos por vizo

La partoprenontoj de la Monda Socia Forumo 2009, kiuj venos el ekster Brazilo kaj bezonos vizon, estas sendevigataj pagi vizokotizon. Ili ricevos esceptokazan vizon, nomatan la Visto de Cortesia -Vicor (Senpaga Vizo). Tiu dokumento validos 30 tagojn.

La garantio de senpageco de vizo estis diskonigita al ĉiuj ambasadojn kaj ĉiuj konsulejoj, tra la Telegrafia Cirkulero n-ro 70.635, sendita de la Ministrejo pri Eksterlandaj Aferoj de Brazilo (Ministério das Relações Exteriores - Itamaraty).

Kiel akiri la Senpagan Vizon (Vicor)

Necesas prezenti sin en abasadejo aŭ konsulejo de Brazilo, en la devenlando de la partoprenonto, ekde la 10-a de decembro 2008. Necesos prezenti la pagokvitancon de la enskribo al la MSF 2009 aŭ la invitleteron de la MSF 2009 kiu mendeblas per mesaĝo al jena retpoŝtadreso : wsfletter(ĉe)gmail.com

Por eviti ĉian ajn problemon, estus prudente kunporti la numeron de la Telegrafia Cirkulero n-ro 70.635 kiu disponas la sendevigon de la pago.

GRAVE : La brazila vizosistemo dependas de la interkonsentoj subskribitaj kun ĉiu lando. Konsultu la tabelon kiu troviĝas en la suba ligilo por scii kiuj ŝtatanecoj bezonas vizon por eniri Brazilon : http://www.abe.mre.gov.br/antes/tab...

3. La enskriboj por la Internacia Junular-Tendaro 2009 malfermiĝis

La enskriboj por ĉiuj personoj kiuj volas partopreni en la Junular-Tendaro komencis, kaj ankaŭ tiuj por la grupoj, kolektivoj kaj la ceteraj organizaĵoj kiuj volas proponi memmastrumatan agadon en la tendaro. Ili fareblas per jenaj du ligiloj :

- Partoprenantoj : http://sistemas.pa.gov.br/acampamen...

- Agadoj : http://sistemas.pa.gov.br/acampamen...

Grave : Atentu la kalendaro por respekti la limdatojn por enskriboj.

Agadoj : ĝis la 20-a de decembro 2008

Individuaj : ĝis la 20-a de januaro 2009

La personoj kiuj estas parto de unu sama karavano aŭ de sama grupo, devos ankaŭ plenigi la tiurilatan kampon en la slipo, kun la sama nomo, indikante la kompletan nomon de la grupo. Ekzemple : Karavano de la Fakultato pri Filozofio de la Universitato de San-Paŭlo (kaj ne FFLSH-USP)

  Les personnes qui font partie d’une même caravane ou d’un même groupe, devront toujours remplir le champ correspondant dans la fiche, avec le même nom, en indiquant le nom complet du groupe. Par exemple : Caravane de la Facultés de Philosophie, Lettres et Sciences Humaines de l’Université de São Paulo (et non FFLSH-USP).

Enskribo-prezoj

La pago de la enskriboj estas politika alvoko al memfinancado de la tendaro. Konscia pri la malsamaj pagkondiĉoj de ĝiaj partoprenontoj, la Organizkomitato de la Junulartendaro starigis malsamajn prezojn por la enskribo :   Partoprenontoj el la geopolitika Nordo (konsiderataj la plej riĉaj landoj*) : 10 eŭroj

Partoprenontoj el la Sudo (Brazilo kaj ceteraj landoj) : 15 realoj (reais) (= 5 eŭroj)

* (Aŭstralio, Aŭstrio, Belgio, Britio, Danlando, Hispanio, Finnlando, Francio, Germanio, Grekio, Kanado, Irlando, Islando, Italio, Japanio, Luksemburgio, Nederlando, Norvegio, Nov-Zelando, Portugalio, Svedio, Svisio, Usono.)

Agadoj (organizitaj de la organizaĵoj same el la Nordo kiel el la Sudo) : 50 realoj (reais) / 16 eŭroj

La enskribo en la tendaro donas la rajton al spaco por tenduma materialo, ĝi ne inkludas nutraĵon nek la tendon, kiuj alportendas de la partoprenanto. La insignobutono de la tendaro donas ankaŭ aliron al ĉiuj memmastrumataj agadoj de la MSF.

Infrastrukturo

La Junulartendaro okazos en la Federacia Kampara Universitato de Amazonio (UFRA)

La teritorio disponas pri necesejoj, duŝejoj kaj spaco por la memmastrumataj agadoj, spacoj por sano, informadoj kaj sekureco. La UFRA estos ankaŭ la loko por ĉefaj eventoj lige kun la Tutamazonia Tago (la 28-a de januaro).

Por pli da informoj kaj detaloj pri la preparado de la Junulartendaro vidu la blogon : http://acampamentodajuventude.wordp...

Por aliaj informoj pri la MSF 2009 vizitu la retejon : www.fsm2009amazonia.org.br

Retpoŝto : acampamento(ĉe)fsm2009amazonia.org.br

4. Indiĝena meminvito al la Monda Socia Forumo 2009

Indiĝenaj Popoloj, ni iru ĉiuj al la MSF Belemo, Por :

- Teritorioj, Memdeterminado, Bonfarto kaj Multnacia Ŝtato

- Ĝenerala Mobiliziĝo por Defendi la Patrinon Tero, la Popolojn kaj la Homaron kontraŭ la Varigo de la Vivo, la Poluado, la Konsumado de Venenoj kaj la Socia Krimigo

Karaj Geamikoj,

La Patrino Tero ricevas la ŝarĝon de la senprecedenca perforto de la transnaciaj korporacioj, avido je akvo, je petrolo, je mineraloj, je ligno, je genetikaj resursoj kaj je aliaj naturaj havaĵoj por transformi ilin en varojn kaj profitojn, rezulte al trohejtado de la planedo kaj kun la minaco ekstermi nin, la gefilojn de la tero, kaj ankaŭ endanĝerigi la tutan homaron. La ŝtatoj permesas ĉion ĉi kaj fariĝis iliaj submastroj.

Realiĝas la averto de 1855 de la tribestro Seattle, de la tribo Devamiŝ, en letero adresita al la prezidanto de Usono : Kiel eblas aĉeti aŭ vendi la ĉielon aŭ la varmon de la tero ? ... Se ni ne estas mastroj de la aerfreŝeco nek de la reflekto de la akvo, kiel ni povas ilin aĉeti ? ... Ĉiu brila pinonadlo, ĉiu sablero en la plaĝoj, la zumado de ĉiu insekto... estas sanktaj en la memoro kaj sperto de mia popolo. Ni estas parto de la tero kaj tiu estas parto de ni. La rokpintoj, la malsekaj herbejoj, la korpovarmo de la ĉevalidoj kaj de la homoj, ni estas ĉiuj de la sama familio. Ni scias ke la blankulo ne komprenas nin... La tero ne estas lia fratino sed lia malamiko, kaj kiam li dominas ĝin li daŭrigas plu... Li traktas sian patrinon, la teron, kaj sian fratinon, la aeron, kiel aĵojn por aĉeti kaj ruinigi, por vendi ilin kvazaŭ ŝafojn aŭ brilantajn perlojn. Lia voremo fine forvoros la teron kaj postlasos nenion ol dezerton. Kio damaĝas la teron, damaĝos ankaŭ la teridojn. Se la homoj kraĉas sur la teron ili prikraĉas sin mem... La tero ne apartenas al la homo, sed la homo al la tero. Ĉio interrilatas kiel la sango kiu unuigas familion. La homo ne kreis la teksaĵon de la vivo, sed li estas nur fibro de ĝi. Kion vi faras al tiu teksaĵo, tion vi faras al vi mem.

[Vidu la kompletan paroladon de Ĉefo SEATLO jene : http://mas-eo.org/article332.html.]

Necesas lukti kontraŭ la kapitalismo kaj ĝia „tutmondigo” de detruado de la vivo sur la planedo, kaj grava scenejo por organizi tian respondon estas la Monda Socia Forumo, kiu okazos en Belemo de Parao (Brazilo), de la 27-a de januaro ĝis la 1-a de februaro 2009. Ni invitas nin mem, por partopreni aktive en la MSF 2009, por ke en la konstruado de aliaj mondoj enestu niaj alternativoj de memdeterminado, de Origina Juro, de Malkoloniigo de la Povo kaj de la Scioj, de Komunumaj Memregadoj, Multnaciaj ŝtatoj, de Reciprokeco kaj de Bonfarto ; kaj ke la deka celo de la MSF 2009 („Por la defendo de la medio - Amazonio kaj ceteraj ekologiaj sistemoj - kiel fonto de la vivo de la planedo Tero kaj por la unuaj loĝantoj de la mondo (indiĝenoj, afrikdevenuloj, tribanoj kaj riverbordanoj), kiuj postulas siajn proprajn teritoriojn, lingvojn, kulturojn kaj identecojn, ekologian justecon, kredon kaj rajton je vivo”) estu realigota, per organizado en tiu forumo la mondan mobilizadon por Defendo de la Patrino Tero, de la Popoloj kaj de la Homaro kontraŭ la Varigo de la Vivo (akvo, nutraĵo, naturaj produktoj), la Poluado, la Konsumado de Venenoj kaj la Socia Krimado, interkonsentita de la indiĝenaj organizaĵoj kiuj partoprenis en la 3-a Socia Forumo de Ameriko, en Gvatemalo (oktobro 2008).

Aliaj Mondoj Eblas kaj Urĝas... kaj ni konstruas ilin !

- Anda Kunordigo de Indiĝenaj Organizaĵoj - CAOI

- Kunordigo de Indiĝenaj Organizaĵoj de la Brazila Amazonio - COIAB

- Maja Nacia Konverĝo Wakib Kej (Gvatemalo)

- Nacia Kunordigo de Vidvinoj de Gvatemalo - CONAVIGUA

- Indiĝena Nacia Organizaĵo de Kolombio - ONIC

- Konfederacio de Popoloj de la Etnoj Kiwcha de Ekvadoro - ECUARUNARI

- Nacia Konfederacio de Komunumoj de Peruo Tuŝitaj de la Minejoj - CONACAMI

- Konsilantaro de Ayllus kaj Markas de la Qollasuyu - CONAMAQ

- Nacia Organizaĵo de la Indiĝenaj Popoloj de Argentino - ONPIA

- Kampkultura Nacia Konfederadio de Peruo - CNA

- Unio de Ajmaraj Komunumoj, UNCA, Peruo

- Kamparana Konfederacio de Peruo - CCP

- Nacia Asocio de Instruistoj en Dulingva Edukado - ANAMEBI, Peruo

[Jen la nomoj en la hispana lingvo :

¡Otros Mundos son Posibles y Urgentes…y los estamos ya construyendo ! 

· Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI

· Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasilera, COIAB

· Convergencia Nacional Maya Wakib Kej (Guatemala)

· Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala-CONAVIGUA

· Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC

· Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kiwcha del Ecuador – ECUARUNARI

· Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería – CONACAMI

· Consejo de Ayllus y Markas del Qollasuyu – CONAMAQ

· Organización Nacional de Pueblos Indígenas de Argentina – ONPIA

· Confederación Nacional Agraria del Perú, CNA

· Unión de Comunidades Aymaras, UNCA, Perú

· Confederación campesina del Perú-CCP

· Asociación Nacional de Maestros en Educación Bilingüe-ANAMEBI Perú ]

5. Alvoko por la procezo de kuniĝo

Mesaĝo al ĉiuj organizaĵoj kiuj enskribis agadojn por la Monda Socia Forumo de Belemo.

La periodo de enskriboj finiĝis la 21-an de novembro 2008.

Nun estas la tempo por la procezo de libervolaj kuniĝoj.

Ni laboros kune por estigi la konverĝojn por la debatoj, por fortigi la sociajn aliancojn kaj agi por la mobilizitoj.

Karaj geamikoj,

La unua periodo, tiu de la enskriboj, finiĝis la 21-an de novembro 2008, kaj vi ĉiuj enskribis agadojn kiuj estos organizataj por la MSF 2009 en Belemo.

Vi havas nun tempon ĝis la 18-a de decembro por redakti viajn agadojn, enskribi ilin kaj pagi la enskribon por via organizaĵo.

Antaŭ ol konfirmi vian agadon, ni konsilas al vi kontroli la liston de ĉiuj registritaj agadoj kiuj havas la saman adjektivon kiel via.

Por tion fari, estas tre simple, sufiĉas aliri la paĝon de la enskriboj de la MSF 2009, ĉe jena adreso : http://inscricoes.fsm2009amazonia.o...http://openfsm.net/projects/fsm2009...

Vi trovas ĉe tiu adreso la liston de la enskribitaj agadoj, dividitan en agoceloj.

Vi malkovros verŝajne ke agadoj similaj al la via estas proponita de aliaj organizaĵoj. Vi havas la eblecon kontakti ilin uzante la retpoŝtadreson kaj la telefonnumerojn troveblajn en la informoj pri ĉiu agado.

Vi povas decidi unuigi la registritajn agadojn. Por tio vi devas redakti la unuigotajn agadojn, enmetante la ŝanĝojn deciditajn kun la aliaj organizaĵoj, ekzemple : modifi la titolon kaj la priskribon, kaj pli aparte la informojn kiuj koncernas la partnerojn de la agado, forigante la troajn informojn aŭ agadojn.

Vi povas ankaŭ decidi formi „blokon” kun aliaj agadoj por realigi ilin proksimigante ilin loke al tiuj de viaj partneroj aŭ okazigante iujn post la aliaj. Tio devas ebligi al ĉiuj fortigi la partoprenon en la agadoj proponitaj de la partneroj kaj profundigi la analizon, la proponojn kaj la eltrovadon de eblaj konverĝoj por krei novajn aliancojn.

Tiu procezo de kuniĝo okazas sur libervola bazo. Se vi ne interesiĝas pri kunigo aŭ kombinado de viaj agadoj kun aliaj, vi povas lasi ilin disaj, en la formo de la komenca propono.

Tamen, unuigi la agadojn estas bonega maniero riĉigi la debaton, fortigi la sociajn aliancojn, krei novajn kondiĉojn por agi kaj mobiliziĝi.

En la venontaj tagoj vi estos verŝajne kontaktitaj de unu el la libervolaj faciligantoj kiuj helpas fortigi tiun procezon.

Ili povos helpi vin en la serĉado de partneroj por viaj agadoj. Sed ne atendu ilin ; Serĉu partnerojn jam nun !

En la venontaj tagoj vi ricevos la informojn por klarigi la proceduron kaj la detalojn por la organizado de la lasta tago de la MSF (nomata „la sesa tago”).

Maldetale : la mateno de la 1-a de februaro estos dediĉita al konkretigo de la proponoj de ĝeneralaj kampanjoj, de mobilizadoj kaj de alispecaj praktikoj aŭ agoj. Tiu procezo okazos per la asembleoj.

Tiu speco de asembleo montras la gravecon starigi jam antaŭe la konverĝojn inter la agadoj, la organizaĵoj kaj la movadoj.

Posttagmeze okazos „asembleo de la asembleoj” antaŭ la fermo-ceremonio, kun la celo prezenti la rezultojn de la matenaj asembleoj.

Ni komencu kune tiun konverĝo-procezon !

Solidarece,

La Ligo-Grupo de la Internacia Konsilantaro de la Monda Socia Forumo

6. Etendita Belemo : preparata

Multaj agadoj, organizaĵoj kaj agadoj enskribitaj en la MSF Belemo 2009 montris sian intencon organizi malcentrajn agadojn ekster Belemo aŭ por iaj momentoj kunligi sin kun malcentraj agadoj aŭ kun grupoj de sia devenurbo. Tiuj momentoj de kunligo povas okazi dum la agado aŭ en ia momento dum la forumo, konsiderante la disponeblecon de la personoj en Belemo kaj en la alia loko konektita kun Belemo kaj la diversajn horzonojn.

La animado-skipo Etendita Belemo preparas sin por subteni iujn tiajn momentojn de konekto kun Belemo.

Ĝi proponos subtenon por aŭda babilado (chat) kaj rekttempaj kolektivaj vidaj aranĝoj uzante „Skype”, kaj se vi havas aliajn ideojn, vi povas esprimi ilin.

Vi trovas pli ampleksajn informojn pri Etendita Belemo en jena paĝo, en kiu vi povas ankaŭ ekscii kiel sendi anoncon por konfirmi kaj organizi vian konekton : http://openfsm.net/projects/club-be... [- en la franca : por aliaj lingvoj anstataŭigu la lastan vorton per la dezirata lingvonomo]

Oficejo de la Monda Socia Forumo (Brazilo)

Adreso : Rua General Jardim, 660, 7-a etaĝo, San-Paŭlo - SP- Brazilo, Poŝtkodo : 01223-010

Retpoŝtadreso : escritorio@forumsocialmundial.org.br

Retejo : ->[www.forumsocialmundial.org.br]

Oficejo de la Monda Socia Forumo 2009 (Belemo, Brazilo)

Adreso : Rua Presidente Pernambuco S/N - Belemo (Parao), Poŝtkodo : 66823-010

Retpoŝtadreso : escritorio@fsm2009amazonia.org.br

Telefono : +55-91-3222-8530

Retejo : www.fsm2009amazonia.org.br

Elfrancigita de Vilhelmo Lutermano, Monda Asembleo Socia (MAS)