Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Regularo pri aliĝoj
de florent  
16a marto 2005

En multaj grandaj asocioj regas anonimeco por la plej multaj membroj, nur kelkaj aktivaj membroj konas sin reciproke, dum oni scias apenaŭ pri la ekzisto de la plej multaj. Ankaŭ la malfacilo renkontiĝi persone dum aranĝoj, postulas apartajn rimedojn por ekkoni sin reciproke. Do, kiel elemento de travidebleco inter la membroj, ilia interkonatiĝo kaj proksimiĝo, forigo de anonimeco, necesas ke la membroj – eĉ tiuj kiuj malmulte partoprenas en la agado - estu por ĉiuj membroj identigeblaj.

Krome, la fakto, ke aliĝo kaj aneco estas senpagaj, faciligas ankaŭ la eblecon de fraŭda enŝteliĝo, ekzemple de varbistoj, per inventitaj nomoj, por ekscii retadresojn de la membroj.

Pro tio necesas por aliĝo detala proceduro : La kandidato devas sendi ĉiujn necesajn datenojn al la mastrumanto de la asembleo, kiu deponas ilin en dosierujon legeblan por ĉiuj membroj de MAS - kaj nur de ili - kaj kiu atestas pri la membreco. La punkto 14 (persona devontiĝo) estas ĉiujare refarenda kaj aldoniĝas al tiu de la antaŭa jaro.

Provizore ni petas vin kopii la sekvan parton de tiu ĉi paĝo, respondi al la punktoj kaj sendi ĝin al la diskutlisto de MAS :

diskuto@xmas-eo.org (forigante la x-on en la adreso !), kun la temo PREZ (por memprezento).

Necesaj datenoj estas :

1. kompleta nomo (nepre)

2. kompleta adreso de la loĝloko (nepre)

3. naskiĝdato (nepre)

4. naskiĝloko (se vi volas)

5. Esperantistiĝo (nepre)

per kurso (kiu precize, kie, ĉu rete, ĉu asocie)

kiu ekzameno (se iu ekzistas)

6. membreco en aliaj Esperantaj organizoj (libervole, sed dezirinde)

7. retpaĝo (se ĝi ekzistas, dezirinde)

8. publikaĵoj (paperaj, retaj - dezirinde se ili ekzistas)

9. profesio(j) (dezirinde se vi havas iu(j)n)

10. aktuala aktiveco (dezirinde)

11. apartaj kapabloj per kiuj mi povas servi al MAS (nepre)

12. foto (ege dezirinde, preskaŭ nepre)

13. aldono de la frazo „Mi legis kaj aprobas la statuton de Monda Asembleo Socia (MAS) kaj agos laŭ ĝiaj principoj kaj celoj“. (nepre)

14. persona devontiĝo – bonvolu zorge pripensi ĉion kaj pri ĉiu respondo fari kiom eble plej precizajn indikojn, sufiĉe detalajn, por ke vi mem povu ĉiujare bilanci vian agadon, aldonante al ĉiu litero „jes“ aŭ „ne“ (nepre)

a) varbado de amikoj / konatoj por MAS

b) varbado per artikolo, faldfolio, afiŝo por Esperanto kaj MAS

c) reprezenti MAS-on ĉe socia forumo, ĉe alia evento

ĉ) verkado (artikolo, beletro)

d) tradukado (parola/skriba) – dum aranĝoj, forumoj, aliokaze

e) monhelpo al MAS

f) aranĝo de personaj renkontiĝoj inter MAS-anoj

g) gastigado de MAS-ano (kiom, sub kiaj kondiĉoj ?

ĝ) ĉiĉeronado de MAS-ano (kie ?)

h) alia, laŭ la celoj de MAS

Akceptopaĝo