Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Konsciu 37
de Afrika Centro Esperantista  
21a julio 2008

"Li estas mia filo. Redonu lin al mi", postulis Zeka. La filo eĉ ne rigardis lin kaj pludeziris resti kun la adoptopatro Tasabo. Se vi, karaj geamikoj, estus la adoptopatro, ĉu vi redonus la filon al Zeka ? Se vi estus la filo, ĉu vi reirus al via patro ? Certe malfacilas nun respondi, ĉar la tutan historion vi ne konas, ĉu ne ? Nun vidu !

Kiam naskiĝis Mogno, tuj mortis la patrino. Kelkajn monatojn poste Mogno blindiĝis, kaj jen li fariĝis aparta ŝarĝo por la patro. Tiu ĉi eltenis la situacion ĝis li trovis alian edzinon. Tiam komenciĝis la sufero de Mogno.

Zeka tute ne plu zorgas pri la filo. Vidante, kiel la infano suferas, samvilaĝano Tasabo prenis lin. Zeka tiom ĝojis, ke Mogno forlasis lin. Li ĉie deklaras, ke li ne neniam plu rehavos tiun filon. Al Tasabo Zeka ordonis farigi naskiĝateston je sia nomo. Ĉar la familinomo de Tasabo estas TUGAN, jen la infano nomiĝis Mogno TUGAN.

Pasis jaroj, Mogno vivadis blinde. Intertempe Zeka havis aliajn gefilojn kaj bone prizorgadas lin, dum li eĉ ne vizitas la domon de Tasabo por vidi kiel fartas Mogno. Klaras, ke Mogno tiel fariĝas filo de Tasabo. "Dio estas granda" diras kredantoj.

Mogno neniam vizitis lernejon. Tamen, je sia 25-jariĝo, li reakiris vidpovon. Mirakle ! Li komencis zorgi pri kamplaboroj. Rapide kreskas liaj laboroj, ke pli kaj pli oni aŭdas pri liaj grandaj meritoj. Ankaŭ Zeka ĉion scias pri sia filo, kiun li forlasis. La vivo fariĝis malfacila tiam al Zeka, kiam jam mortis lia nova edzino kaj ĉiuj gefiloj en aŭtoakcidento. Li fariĝis kripla tiam. Lia sola savo estas reiri al Mogno por senkulpiĝi. Jen do li vizitis Tasabon, kiu tiam estis kun Mogno. Zeka postulas, ke Mogno revenu al li.

Nun ĉu vi scias kio okazis ? Kiel vi kondutus, se vi estus en la loko de Mogno aŭ Tasabo. Certe ne plaĉus al iu la vidpunkto de Afrika Centro Esperantista (ACE), kiu vidas ne nur la agon, sed ankaŭ la konsekvencojn. ACE tute aprobas la konduton de Tasabo, kiu akceptas, ke Mogno reiru al Zeka. Nun Tasabo, Mogno kaj Zeka vivas tre bone en la vilaĝo kaj estas ekzemploj por aliaj homoj.

Karaj gesamkontinentanoj, ni ĉiam pripensu pli la konsekvencojn de niaj agoj ol la agojn mem. Ĉiam ni celu la bonon de la komunumo, sed ne tiun de unu homo. Tasabo savis Mognon, ĉar laŭ li, la infano grandiĝos, kaj faros ion bonan al la homaro. Li neniel kontraŭstaras la postulon de Zeka rehavi la filon, kaj li scias, ke tio neniel atencos la laborojn de Mogno. Tiel ankaŭ ACE tute ne rifuzas la kunlaboron kun ĉiuj, kiuj siatempe subofosas ĝin kaj ankaŭ nun plufaras tion. La administranto de ACE, s-ro GBEGLO Koffi kun la helpo de DOUMEGNON Koffi kaj ATTAGLO Kokou Evieyneame spirigas bonfaran aeron al ACE, kiu loĝas en Instituto Zamenhof, la lernejo tre fama en Togolando pro siaj labormanieroj. La rezultoj de la ekzamenoj de la fino de la lerneja jaroj 2007-08 aludas ion. Vidu !

Instituto Zamenhof (IZo) ĉe la kapo kun aliaj lernejoj samsortaj

La lerneja jaro 2007-08 finiĝas en Togolando, kaj la 18-a de julio estos la lasta tago. La 14-an de julio jam kolektiĝas amaso da gelernantoj kaj gepatroj en IZo por peti lokon por la lerneja jaro 2008-09. Ne jam estas tempo por tio, sed la rezultoj de la ekzamenoj ŝtataj de la jarfino 2007-08 tiel venigis la homojn al IZo.

"Jen vidu, la instruisto de Zamenhof pluskribas nomojn de sukcesintoj. Kiel ili laboras tie por ĉiam havi tre altan procentaĵon ?" Miris patrino de lernanto de alia lernejo. Apude grumblas gelernantoj alilernejaj : "Zamenhof estas tre forta. Vidu ! Kiam plejparto de lernejoj ne atingis 50 %, Zamenhof jam havas pli ol 70. Mi ne plu kalkulu". Tamen la instruisto de IZo kalkulis ĝis la fino. Kion oni povis noti ?

IZo prezentis 14 gelernantojn de la sesa klaso al la ekzameno de la finstudo en la elementa nivelo, dum ĝi havis 28 kandidatojn de la kvara klaso ĉe la meza nivelo. La 12-an de julio 2008 oni proklamis la rezultojn, sed ne pli frue ol la 14-an de julio 2008 IZo havis ĉiujn ciferojn.

El 14 kandidatoj de la elementa nivelo sukcesis 12 la ekzamenon CEPD, dum 25 sukcesis la ekzamenon BEPC ĉe la kolegia nivelo. Do estas 85,71 % da sukceso en la elementa nivelo kun 89,28% ĉe la meza nivelo. Plie, en la ekzamena centro de CEPD la unuan kaj kvaran rangojn okupis lernantoj de IZO, dum ĉe BEPC ankaŭ unu lernanto kaj unu lernantino estis inter la plej bonaj sukcesintoj de la ekzamencentro. Ankaŭ la aliaj gelernantoj ekzameniĝis en IZo.

Ĉe la elementa nivelo estas 24 sukcesintoj el 32 (75%) en la unua klaso. Ĉe la dua klaso estas 82,14 % da sukceso kun 23 sukcesintoj el 28. La tria klaso trovis 32 sukcesintojn el 39 kun 82,05%. Dum en la kvara klaso estas 26 sukcesintoj el 28 kun 92,85 %, oni notas 22 sukcesintojn el 35 ( 62,85 %) en la kvina.

Ĉe la meza nivelo la unua klaso havas 72,41 % da sukceso kun 42 sukcesintoj el 58. En la dua klaso estas 40 sukcesintoj el 47 kun 85,10 %, dum en la tria klaso estas 35 sukcesintoj el 47 (74,46 %).

Ĵus kunvenis la estraro de la asocio de la gepatroj de la gelernantoj de IZo, kaj ĉiuj demandas sin, ĉu homoj ne svarmos en IZo komence de la lerneja jaro 2008-09 por trovi lokon por siaj gefiloj. Kio estas tre helpa, tio estas, ke IZo nun havas ĉiujn klasĉambrojn de la unua klaso elementnivela ĝis la kvara duagrada. Tiel multaj infanoj trovos lokon por sekvi la mildan kurson de IZo. Kaj ne nur en IZo.

Jes, ne nur en IZo la rezultoj estas tiom bonegaj. La administranto de IZo, s-ro GBEGLO Koffi, sekvas la laborojn en aliaj lernejoj vilaĝaj starigitaj per la helpo de la nederlanda Fondaĵo ONVOKI, kiu agadas en Togolando por helpi al infanoj lerni skribi, legi kaj kalkuli. Jam kvar lernejojn havas ONVOKI en Togolando, kie la kunlabora fondaĵo loka estas MERE. Koffi estas la ĝenerala sekretario de MERE kaj tiel importas en MERE-n tion, kion li faras en IZo. Jen do la lernejoj de MERE estas apud IZo ĉe la kapo.

Jarfinaj rezultoj de ĉiuj klasoj sen ŝtataj ekzamenoj en la kvar lernejoj de MERE montras procentaĵojn de 60 ĝis pli ol 80 %. Tiuj lernejoj prezentis kandidatojn al la ŝtata ekzameno CEPD pri la fino de la studo en la elementa nivelo. En tri lernejoj la rezultoj estas 100 % dum 50% troviĝas en la kvara lernejo. Baldaŭ plia lernejo aldoniĝos ĉe ONVOKI/MERE, ĉar togolandaj vilaĝoj, kiuj ne havas lernejojn kaj vidas la efikajn laborojn faratajn de tiuj organizaĵoj ĉiam petas helpon de ili.

Instituto Zamenhof neniam estos for de siaj celoj : klopodegi ke infanoj lernu legi, skribi kaj kalkuli kaj tiel prepari sian estontan vivon. Tial gvidantoj de Instituto Zamenhof ĉiam akceptas kunlaborojn kun aliaj organizaĵoj samcelaj, ke kune ili helpu, ke nunaj infanoj iam estas bone edukitaj civitanoj, kiuj bone zorgos pri sia patrujo Togolando.