Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Instituto Zamenhof baldaŭ en ekzamenoj
de Koffi GBEGLO  
13a junio 2008

Instituto Zamenhof jam preta por alfronti la jarfinajn ekzamenojn ŝtatajn kaj ankaŭ Esperantajn

2008-06-12 18:57

Ripetado enuigas, ĉu ne ? Tial ĉi nun ne estus bone diri, ke Instituto Zamenhof ĉiam estas en la unua loko dum la kvin provekzamenoj, per kiuj ĝi pretigas siajn gelernantojn al la ekzamenoj de finstudo en elementa kaj mezgrada niveloj en la eduka sistemo Togolanda. Ĉu estus bone diri, ke gelernantoj de IZo estas en unua loko ankaŭ sur la kampo de la Esperanto-ekzamenoj. Ni vidu !

Instituto Zamenhof malfermis siajn pordojn la 13-an de septembro 2004. En junio 2006 ĝi, unuafoje en la historio, prezentis kandidatojn al la ŝtata ekzameno BEPC pri fino de la studo en mezgrada nivelo. Tiam ĉiuj dudeko da kandidatoj sukcesis : ĉu tio ne estas sukceso je 100 % ? Ni kalkulu kune ! La sekvan jaron, ĝi prezentis tiajn kandidatojn, kaj estis sukceso de pli ol 80 %. En tiu ĉi lerneja jaro 2007-08 IZo prezentos kandidatojn al du ekzamenoj : elementa kaj meza niveloj. Ĝi ja devas ĉion fari por gardi sian rangon. Tial okazis kvin provekzamenoj. Kion IZo povis atingi ?

IZo havas 14 gelernantojn en la lasta klaso de la elementa nivelo. Ĉiuj baldaŭ pasos la ŝtatan ekzamenon pri finstudo en la nivelo. Ili ĵus pasis du provekzamenojn. En ĉiu el ili estas sukceso de 50 %. La ekzamenojn partoprenis 14 lernejoj. En la unua ekzameno, kiu okazis de la 20a ĝis la 22a de aprilo 2008, IZo kaj la lernejo LA PROVIDENCE havis saman poentaron 50% kaj unu el la gelernantoj de IZo okupis la duan rangon. En la dua ekzameno de la 7a ĝis la 9-a de majo 2008 la lernanto de IZo, kiu okupis la unuan rangon, nun rabis la unuan lokon. Nur IZo havis sukceson de 50%, dum la aliaj lernejoj staris inter 0 kaj 33 %. Ĉu same estis ankaŭ por la gelernantoj de la meza nivelo ? Ni vidu !

Estas 28 gelernantoj en la lasta klaso de la mezgrada nivelo. Ĉiuj trapasis la tri provekzamenojn kun siaj kolegoj de aliaj sep lernejoj.

La unuan ekzamenon de ka 16a ĝis la 18a de aprilo 2008 en la lernejo ADODO partoprenis entute 271 kandidatoj. 23 sukcesis, kaj inter ili estis 11 IZo-anoj. La dua ekzameno okazis en la lernejo LA BERGERE de la 20a ĝis la 23a de majo 2008. Ĝin partoprenis 265 gelernantoj el sep gelernantoj. Sukcesis 23 kandidatoj kaj IZo rabis 16 lokojn. La tria ekzameno okazis en Instituto Zamenhof de la 2a ĝis la 4a de junio 2008. Estis entute 397 kandidatoj el 9 lernejoj. Inter la 29 kandidatoj sukcesintaj IZo prenis 10. Decas mencii, ke krom IZo, kiu partoprenis ĉiujn tri ekzamenojn, aliaj lernejoj partoprenis nur unu, dum kvin aliaj, du.

Gepatroj de la gelernantoj de IZo grumbladis, ke la administracio de IZo tro okupas la gelernantojn. Sed, kiam falas la rezultoj de la ekzamenoj, ili ĝojegas. Ĉiuj scias en la kvartalo, ke en IZo oni ege lalborigas la gelernantojn. Espereble tio helpos, ke dum la veraj ekzamenoj IZo ĉiam konservos sian lokon. La ekzameno de la mezgrada nivelo komenciĝos la 17-an de junio, kaj tiu de la elementa nivelo, la 24-an. Ĝis la 15-a de julio 2008 aperos la rezultoj de la ekzamenoj. Espereble IZo ne havos surprizon malagrablan. Kiom ajn malfacilaj estos la testoj de la ekzamenoj IZo havas la certecon, ke ĝi estos inter la unuaj, kio okazas ankaŭ sur la Esperaranto-ekzamenoj.

Ĉe la malfermo de IZo en 2004 ekokazis Esperanto-kurso al la gelernantoj de la unua klaso de la mezgrada nivelo. Tiuj ĉi gelernantoj trapasos sian ŝtatan ekzamenon pri finstudo la 17a de junio 2008. Jam multaj el ili sukcesis en la ekzameno A de TIETo (TIETTI-Instituto de Esperanto en Togolando). En julio 2006 iuj el ili diplomiĝis en la A-nivelo de la ekzamen-skalo en Togolando. Unu jaron poste, dum iliaj posteuloj trapasis A-ekzamenon, iuj el ili trapasis la elementan ekzamenon de UEA/ILEI, dum la aliaj la ekzamenon A2 laŭ KEFR (Komuna Eŭropa Framo de Referenco). Ankaŭ en tiu ĉi jaro okazos diversaj ekzamenoj. Finiĝos la lerneja jaro 2007-08 en la 18-a de julio. Tuj poste gelernantoj de IZo traposos ankaŭ Esperantajn ekzamenojn : elementan kaj mezan de UEA/ILEI kaj A1 ĝis B1 laŭ KEFR.

Kiel oni povas tion vidi, Instituto Zamenhof vere provizas la Togolandan Esperantujon je novaj elementoj, kio aŭguras promesplenan estontecon de la E-movado en tiu lando.

*********************************************

<> en kor’ al ni sonas.

<

Se vi pacience eltenos>>

Zamenhof

*********************************************

La vero ĉiam verdiktas.

*********************************************

Koffi GBEGLO.