Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KomACE 32
de Afrika Centro Esperantista  
5a majo 2008

 KomACE 32 04/05/2008

================================================== 

KOMUNIKOJ DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA KomACE 


 

Redaktas :Cophie PARPHES

Adreso de la redakcio : afrikacentro@hotmail.com 


La informojn en KomACE ĉiuj rajtas ĉiel ajn uzi  nur kun indiko de la fonto

===================================================

ENHAVO

- FARE

- CHIRKAU LA SEMINARIO EN MARTO 2008 EN RUMONGE (BURUNDIO)

- VIDPUNKTO

- SCIINDAJHOJ

- TR’AFRIK’

- PUBLIKA LETERO

===================================================

- Mi ne bone komprenas vian reagon. Vi kaj mi interkonsentis, ke por via laboro en la tuta semajno mi pagos 20 000 F al vi. Nun mi pagis tiom al vi, kaj vi grumblas, postulas plian pagon. Kial ?

- Ni interkonsentis pri 20 000 F por la laboro dum la tuta semajno. Mi komencis la laboron lunde, sed aliaj komencis la laboron poste : iuj marde, aliaj ĵaŭde, kaj ceteraj eĉ nur unu tagon laboris, sed ankaŭ ĉiu el ili ricevis 20 000 F. Ne, vi aldonu iom al mia mono ?

- Ĉu mi ŝuldas al vi ?

- Jes, ĉar mi laboris pli longe ol la aliaj, sed ili ricevis kiom mi.

- Ĉu tio estas ŝuldo ?

- Jes, ĉar mi devas ricevi pli ol ili.

- Pripensu iomete. Ni interkonsentis pri 20 000 F kaj ĉiom mi donis al vi. Kiom mi ŝuldas al vi.

- Vi pagis al mi tiom, pri kiom ni interkonsentis, sed la fakto, ke kiuj venis post mi, ankaŭ ili ricevis kiom mi, tiom embarasas min.

- Mi dungis vin por helpi al vi solvi viajn monproblemojn. Tiajn havas ankaŭ la aliaj homoj, kaj ĉiujn mi ŝatus helpi. Mi prenis neniom el via mono por pagi al ili. Mi klopodas helpi kaj vin kaj aliajn, kaj pro tio mi kulpas ?

Karaj gelegantoj,

Ĉu la dunginto vere kulpas ? Pripensu ni. La dunginto ĉiam respektas la interkonsenton. Eble Afrika Centro Esperantista (ACE) ne faru la malon. Ĝi taskas al si helpi, ke Afrika Agado progresu. Tial ĝi jam helpas esperantistojn kaj E-grupojn en Afriko. Ĝi tiucele kunlaboras kun E-organizaĵoj tra la mondo. "Kiam estas por unu, estas ankaŭ por du" diras togolanda proverbo. Se ACE provas helpi al unuj Esperantistoj, ion tian ĝi faru ankaŭ por aliaj. Se ĝi kunlaboras kun unuj E-grupoj, tiel ĝi kondutu ankaŭ al aliaj. ACE tute egale kaj sendistinge helpas esperantistojn, kunlaboros kun E-organizaĵoj, diskriminiciante neniun. La iomon da rimedoj, kiun ĝi havas, ĝi uzas por ĉiuj, ke la movado afrika ĉiam iru antaŭen. ACE pretervidis la virinan agadon, kaj jen FARE vekis ĝin. Tiu feminisma laboro fariĝas ankaŭ ĝia, kaj ACE taskas al si puŝi la iniciatinton de FARE, ke ŝi ne senkuraĝiĝu. Certe aliaj Esperantist(in)oj kunlaboros.

============

F A R E

============

Feminismo en Afrika Reto Esperantista

La 8-an de marto 2008 estas lanĉita FARE (Feminismo en Afrika Reto Esperantista). Ĝi celas agadi en la virina medio, ke estu pli da Esperantistinoj ankaŭ en Afriko. Por atingi tiun celon la iniciatinto de FARE, Blandine KOSSIVI, kontaktis E-organizaĵojn kaj unuopulojn. Respondoj de SAT, MAS, ARE kaj la Esperanto-Civito estis tujaj. Al ŝi iris ankaŭ kuraĝigoj de unuopuloj. Por tia agado oni bezonas rimedojn, kaj tuj ACE kontaktis ŝin por kunlabori.

ACE estas la sidejo de ARE (Afrika Reto Esperantista) kun ĉiuj ties branĉoj (KIEA, ARUE ktp). Kiel ĝi helpas ARE-n kaj ties branĉojn, tiel ĝi taskas al si servi ankaŭ al FARE. Nedubindas, ke FARE estas la feminisma branĉo de ARE. Tial ne nur la iniciatinto laboru, sed kune kun ARE, kaj precipe ACE devas multe puŝi la agadon. Nun estas pripensata programeto por la unuaj konkretaj laboroj de FARE. Kio jam komenciĝis, tio estas kolekto de adresoj de Esperantistinoj (ekster)afrikaj, kaj ankaŭ virinaj E-grupoj.

Bonan ŝancon al FARE !

==========================================================

CHIRKAŬ LA SEMINARIO EN MARTO 2008 EN RUMONGE (BURUNDIO)

==========================================================

1- Enkonduko

Griet Margaretha Symoens multon faris por gvidi seminarion en Burundio. Ŝi atingis Burundion, kaj subite, devis iri al Ruando, kie ŝi restis ĝis la fino de sia restado en Afriko. Ŝi ne povis partopreni la seminarion. Tra la dissendolisto LINGVOLANĈILO estis informoj, kvazaŭ ŝi estus en danĝero en Burundio, kaj jen Afriko estis akuzata pri ĉio ajn. Necesis havi certajn informojn pri la situacio, kaj ilin liveru Burundianoj mem. Bedaŭrinde la organizantoj, kaj precipe Jeremie SABIYUMVA ne respondis mesaĝojn por klarigi la situacion. Reveninte hejmen, Margaretha raportis, kaj montriĝis, ke ŝi estis en neniu danĝero en Burundio. Ŝi ne povis klarigi kial ŝi iris al Ruando. Jen do intervenis Koffi por havi klarigojn, ke oni komprenu, ke Afriko neniel kulpas en tio, ke Maragaretha ne gvidis la seminarion. Reagis Renato CORSETTI, kaj poste Jeremie. Iliaj vortoj montras, ke Koffi aldonu pliajn vortojn :

Karaj,

Mi legis la mesaĝojn pri Margaretha en Afriko. La unuaj mesaĝoj, laŭ mi, akuzas Afrikon. Tio okazis kvazaŭ homoj en Burundio malbonfarus al Margareta, kaj tial ŝi fuĝis al Ruando. Mi reagis, ke eĉ se Burundianoj malbonfarus, ne la tutan Afrikon oni akuzu. Mi tiam skribis al Jeremie, ke li rakontu precize kio okazis al Margareta. Mi ripetis plurfoje la mesaĝon, sed li neniam respondis. Finfine, Margaretha reiris hejmen, kaj raportis.

De ŝia raporto mi komprenis, ke neniu burundiano malbonfaris al ŝi, sed la ambasado de Belgio en Burundio malkonsilis al ŝi iri al Rumonge. Kial do ŝi iris al Ruando, anstataŭ resti en Burundio, kaj precize en Bujumbura, ĝis la fino de la periodo ? Tion mi tute ne komprenis, kaj tiun klarigon mi petis, ke oni bone komprenu tion.

Renato reagis, sed montriĝis, ke li tute nenion komprenas pri mia demando. Mi jam komprenas, ke la ambasado malkonsilis al Margareta iri al Rumonge. Ĉu la ambasado konsilis al ŝi iri al Ruando ? Tio ne aperis en la vortoj de Margaretha mem. Feliĉe tion sciigas nun Jeremie (Vidu lian mesaĝon sube), kaj mi aparte ĝojas pro tio.

Kion konkludi, tio estas :

1- La amabasado malkonsilis (eĉ malpermesis) al Margaretha iri al Rumonge pro malsekurecaĵoj sur la vojo. Tial ŝi ne povis iri al Rumonge. Ŝi devus resti en Bujumbura, sed ne okazis tiel.

2- Margareta iris al Ruando, anstataŭ resti en Burundio, ĉar laŭ Jeremie, ŝi havis la planon iri tien. Ĉar ŝi ne povis iri al Rumonge, ŝi profitis la okazon por viziti Ruandon.

3- Neniu afrikano malbonfaris al Margareta, kiu rehejmiĝis tute sana.

Jes, la vortoj en tiu ĉi listo montras, ke Margaretha faris multon por la seminario kaj tial meritas grandan dankon. Certe ŝi pluklopodos por Esperanto en Afriko en venontaj jaroj.

Ĉion bonan al ĉiuj !

gk

Mesaĝo de Jeremie


Date : Tue, 15 Apr 2008 22:58:42 

Subject : [Lingvolanĉilo] novajxo post reveno el Afriko

From : sxafido

To : Lingvolancxilo

Mi certe ne scias kion la mesaĝo de Koffi celas. Mi antaŭ longe konatiĝis kun Margaretha tra la organizado de la seminario. Ŝi ege helpis kaj kunlaboris por la sukceso de la seminario dum ĉirkaŭ sep monatoj. Ŝi klopodis por havigi al la Asocio 4 komputilojn, librojn, T-ĉemizojn kun seminaria emblemo, emblemon de la seminario, emblemon de nia Asocio, horloĝojn por partoprenantoj,skribilojn...

Dum sep monatoj de kunlaboro, ŝi montriĝis kuraĝa kaj laborema. Ŝi ĉion faris por sukcesigi la seminarion .

Kiam ŝi alvenis en Bujumbura, ŝi ĝojis pro sia vojaĝo kaj trankviligis min ke ĉio iros glate. Mi ne havis sufiĉan tempon por paroli kun ŝi ĉar jam estis nokto, do mi atendis la sekvan matenon por ekkunlabori. Lunde, dum la tuta tago, ni faris kopiojn. Ŝi ĉiam diras al mi ke ŝi soife atendas vendredon por veturi al Rumonge.

Necesis iri sin anonci ĉe la ambasadejo, kaj mi kiel kutime akompanis ŝin. Neniu antaŭe pensis ke iu malbona decido povus okazi.

Kiam ni alvenis tien, ŝi normale sin anoncis, kaj la sekretario demandis al ŝi kion ŝi venas fari. Margaretha diris ke ŝi venas gvidi Seminarion pri Esperanto en Rumonge. Ĉiuj de la ambasado venis kaj diris ke la sekureco ne estas bona kaj pro tio ne povas lasi ŝin iri tien. Fakte, en Rumonge estas sekura (eĉ la ambasadoro tion akceptis) sed survoje, okazas (ne ofte) atakoj de banditoj. Tiuj atakoj okazas vespere, ĉar dumtage, la vojo estas protektita de naciaj soldatoj. Mi provis klarigi al ili ke se ni vojaĝus tage, neniu malbonaĵo okazus sed la Ambasado firme rifuzis. Margaretha ne povis malobei la ordonon de la Ambasadoro, ĉar li reprezentas ŝian landon, do respondecas pri ŝi. Ŝi provis konvinki la Ambasadestron sed vane.

Do ne estis alia decido, ni retroiris al la hotelo kolere kaj survoje neniu parolis kun alia. Ni havis alian ideon : ŝanĝi la vojon, kaj iri tra iu alia vojo, kie neniam okazas atakoj. Margareta devis informi denove la Ambasadestron sed respondo estis ĉiam negativa.

Vespere, Mi kaj Japhet iris al al hotelo, kaj kiam Margaretha vidis nin, ŝi emociiĝis kaj diris ke ŝi preparis la seminarion dum ĉirkaŭ ses monatoj kaj je lastmomento ŝi ne sukcesos ĝin partopreni. Ŝi petis al mi kaj Japhet transpreni ŝian taskon, donis al ni la materialojn kiujn ŝi preparis por la seminario. Ni faris fotaĵojn kun ŝi kaj diris ke ŝi memoros nin kaj la seminarion, kiun ŝi preparis kaj ne sukcesas partopreni. Ni promesis ke ni klopodos sukcesigi la seminarion, kaj dank’al Dio, ĉio iris glate. Ŝi havis planon veturi al Ruando post la seminario kaj pro tio ŝi iris al Ruando.

Ne temas pri aventuro en Bujumbura kaj en Ruando. Ŝi ne povus pagi sian monon por nur fari aventurojn. Eĉ se ŝi ne partoprenis, ni ege dankas pro kion ŝi faris rilate al la Seminario (kiam ŝi estis en Eŭropo kaj ankaŭ en Bujumbura). Ni esperas ke en la estonteco ŝi revenos en Burundion.

Jérémie

SABIYUMVA Jérémie

BP:170 RUMONGE

BURUNDI

Télephone (+257)77733052

2- Raporto

===========

De la 22-a ĝis la 29-a de marto 2008 okazis seminario en Rumonge,Burundio, en lerneja domo ( Lycée Rumonge) troviĝanta en Rukinga.

Devus partopreni ĝin 31 personoj : 23 el Burundio, 6 el Demokratia Kongolando, 1 el Belgujo kaj 1 el Britujo.

Pro kelkaj kialoj , kelkaj eksterlandanoj ne sukcesis atingi la seminariejon.

Ekzemple Margaretha el Belgujo atingis Bujumbura-n (Ĉefurbo ) sed pro malpermeso de la Ambasadejo (ŝia sekureco) ne sukcesis atingi la celitan lokon.

Finfine la seminarion partoprenis 23 personoj el Rumonge, Bujumbura kaj Kabezi. Krom la modifo de la programo pro la nepartopreno de kelkaj Eksterlandanoj, ĉio iris glate.

Sabaton, je la 22-a de marto, je la 10-a horo seminarianoj ekalvenis. Rumonganoj ilin bonvenigis kaj tuj montris al ili la dormĉambrojn, manĝejon, duŝejon kaj necesejon. Japhet kaj Jérémie ekdisdonis T-ĉemizojn kaj tuj ĉiuj direktiĝis al la malferma halo.

Kiel estis planite, je duono por la tria posttagmeze, ekis la malferma ceremonio. Ĉeestis la komunumestro, la Urbestro, Direktoro de la liceo kie okazis la seminario, Direktoroj de diversaj liceoj de la ĉefurbo kaj la Estro de la restoracio, kiu gastigis la seminarianojn.

En sia malferma vorto, SABIYUMVA Jérémie, Prezidanto de la loka organiza komisiono, bonvenigis la seminarianojn kaj invititojn. Li menciis al ili la kialon de okazigo de la seminario, celon kaj subvencianton. Li memorigis al ĉeestantoj pri la kondiĉoj por partopreni kaj invitis ĉiujn atenteme sekvi programerojn kaj respekti la programon (ĉefe tempon), ĉar laŭ li la seminario estas grava por Burundio pro la fakto ke ne nur gramatikaĵon (kiel kutime) oni lernos sed ankaŭ la organizon de la Movado, literaturon, historion de Esperanto. Li dankis al ĉiuj, kiuj helpis organizi la seminarion, kaj al UEA, kiu subvenciis ĝin.

Poste sekvis la vortoj de la Prezidanto de ANEB. Li dankis la seminarianojn, kiuj dediĉis la tutan semajnon por Esperanto ; la invititojn kiuj dediĉis sian tempon por esti kun Esperantistoj kaj fine la organizantojn de la seminario nacinivele aŭ loknivele kaj internacinivele.

La komunestro kaj urbestro siaflanke dankis pro la invito kaj pro laboroj de Esperantistoj en Rumonge.Ili diris ke Esperanto estas unu el pacigaj iloj kaj nun la ŝtato estas en la repaciga procezo, do Esperanto povus kontribui. Ili promesis kunlabori por progresigi la movadon, kaj pretas ankaŭ esperantistiĝi.

La lernejestroj, kiuj estis invititaj ne silentis, kaj senĉese dankadis al Esperantistoj, kiuj senpage akceptas enkonduki Esperanton en iliajn lernejojn. Ili promesis plifaciligi ilian taskon donante kretojn kaj aliajn necesaĵojn por efike plenumi la taskon.

Dimanĉon , Japhet enkondukis meson. La plej interesa afero estas ke ĉiuj sen distingo de Religioj volonte akceptis sekvi ĝin. La meso rilatas al la krucumigo de Jesuo Kristo pro pekuloj.

Poste, Japhet daŭre gvidis « Lingvajn ekzercojn kaj gramatikaĵojn el Gerda malaperis ». Tiun ĉi temon devus prezenti Margaretha, sed pro ŝia neeblo partopreni, ĝin transprenis Japhet. 

Post disdono de la ekzercoj el www.edukado.net (En la mallumo- kompletigaj ekzercoj), seminarianoj kompletigis atenteme la tekstojn kaj certigis al ni ke tiaj ekzercoj estas utilaj por ili, ĉar multaj el ili neniam faris tiajn ekzercojn kaj la enhavo estis ege bona.

Okazis interesa ekskurso posttagmeze, kiu utilis kiel kampanjo por informado. Seminarianoj surmetis verdajn T-ĉemizojn, kiujn Margaretha alportis por ili kaj survoje ili aspektis veraj verduloj. Homoj survoje sufiĉe estis informitaj pri la semajna agado pro la verda uniformo de la seminarianoj.

Post la ekskurso okazis prelego pri interesa temo « Afrikaj kulturoj kaj Burundiaj kulturoj ». La temo vekis multajn demandojn rilate al Eŭropaj kulturoj kaj Afrikaj. Vidiĝis du grupoj : unu subtenis la Prezentanton, dum alia ne samopinias. Du horoj ne sufiĉis por la temo kaj ĉeestantoj decidis ne vespermanĝi antaŭ ol konkludi la programeron. Oni aldonis du horojn sed konkludo mankis. La temo daŭris eĉ dum vespermanĝo ĝis la dormtempo. Oni konkludis (en dormejo) ke Kulturo estas fundamento de ĉiu popolo, ni devas gardi ĝin kaj transdoni ĝin de generacio al generacio. Ĉiuj kulturoj egalas kaj neniu kulturo superas la alian . Nur Esperanto povas protekti ĉiujn kulturojn kaj ebligos al ni koni alies kulturojn sen detrui aŭ forgesi niajn. .

Lundon, post matenmanĝo, Jérémie SABIYUMVA gvidis temon pri « Historio de Esperanto » : ekde la komencoj, Disvastiĝo, la periodo de Milito, Post la malvarma milito ĝis nun. La temo estis interesa kaj vidiĝis ke la gvidanto estas sufiĉe informita pri la temo.

Sekvis la dua programero je la 10-a « Lingvaj ekzercoj kaj gramatikaĵoj el Gerda Malaperis » de Japhet. Seminarianoj profunde lernis tipojn de akuzativo, la sintezan diagramon de akuzativo kaj poste faris ekzercojn (aldonu la finaĵon "n" kie necesas.) el www.edukado.net  .Seminarianoj ege dankis Margaretha-n, kiu alportis al ili tiujn gravegajn lernilojn kaj bedaŭris pro ŝia nepartopreno.

Posttagmezon, sur podio revenis Eric NSABIYUMVA por denove Prezenti la temon « Vivo de Zamenhof ». Ĉeestantoj estis ege ambiciaj kaj demandoj ĉiam ne mankas por profunde kompreni.

Jérémie SABIYUMVA revenis kun « Bona Informado ». La partoprenantoj studis strategiojn pri informado, kaj ili rimarkis ke ili antaŭe malbone informadas. Por efike prezenti la temon, Jérémie uzis "Gvidlinioj por informado pri Esperanto" kaj adaptigis la dokumenton al la burunda situacio.

Mardon, post matenmanĝo okazis « lingvaj ekzercoj kaj Gramatikaĵoj el Gerda malaperis » . Tie ĉi oni insistis pri la uzo de akuzativo.

Poste, Gilbert NIYUKURI prezentis Historion de Esperanto en Burundio. Pro manko de dokumentoj pri tiu ĉi temo (Historio de Esperanto en Burundio), Gilbert informiĝis ĉe diversaj personoj kiel ili eklernis Esperanton.

Post tagmangxo okazis « Lingvaj ekzercoj kaj gramatikajoj el Gerda Malaperis » kaj ĉifoje Japhet enkondukis lecionon pri prepozicio kaj akuzativo.

Sekvis « Historio kaj organizo de UEA » de Gilbert NDIHOKUBWAYO.

Merkredon okazis kiel planite « Lingvaj ekzercoj kaj gramatikaĵoj el Gerda Malaperis » kaj poste sekvis « Historio de Esperanto en Afriko » de Justin NTAKIRUTIMANA . La temo « Afrika Komisiono kaj Afrika Oficejo » ne okazis ĉar la respondeca persono ne ĉeestis kaj neniu el la ĉeestantoj pretiĝis por ĝin enkonduki. Ĉeestantoj profitis de tiu tempo por plenigi « la DEMANDARON DE HEIDI GOES ».

Sekvis « Lingvaj ekzercoj kaj gramatikaĵoj el Gerda Malaperis ».

Japhet prezentis « Bona organizo de landaj asocioj kaj kluboj » . La temo estis ege grava por Klubestroj kaj por ĉiuj ĉeestantoj ĉar ili ĉiam bezonos organizi.

Ĵaŭdon, okazis interesaj temoj interalie “Esperanta Flago kaj ĝia signifo » de Gilbert NIYUKURI. Je la fino de la temo, ĉeestantoj kapablis fari la flagon.

MUGABARANOGA Léopold prezentis « Esperanto en malriĉaj landoj ». Laŭ li, la malriĉeco en unu flanko favoras al Esperanto kaj en alia flanko estas granda obstaklo al ĝia disvastigo. NIBIGIRA Eliezer prezentis la temon « Reguloj de Instruado de Esperanto al Komencantoj, progresantoj kaj instrukapabloj ». La temo estis tre interesa ĉar ĉiuj ĉeestantoj estis instruistoj.

Assani NTAHONSIGAYE prezentis « Movado kaj problemoj en Afriko ». Vidiĝis ke Assani bone preparis sian temon.

Vendredon, aldoniĝis Klarita Velikova (Prezidanto de Monda Esperanta Ligo por Sporto) kaj seminarianoj estis ege kontentaj pro ŝia partopreno. Post « Lingvaj ekzercoj kaj gramatikajxoj el Gerda Malaperis » sekvis « Esperanta Himno » de KLARITA Velikova. Ŝi kantigis la himnon al ĉeestantoj kaj pro ŝi, nun en Burundio oni kapablas ĝin kanti.

Poste, ŝi enkondukis « Per Sporto- Esperanton kaj per Esperanto -Sporton ». Vidiĝis ke Sporto estas grava ilo por popularigi Esperanton.

Posttagmezon okazis piedpilka ludo inter ESPERANTO FC kaj Seminarianoj. La ludo estis ege interesa kaj samideana.Ne estis vundoj kiel ni kutime spektas en televidiloj. La celo de la ludo ne estis venki sed montri al neesperantistoj ke Esperanto taŭgas en ĉiuj kampoj aŭ sferoj.Dum la matĉo ĉiuj parolis Esperante : Piedpilkantoj, matĉestroj kaj eĉ spektantoj.

Fine de la ludo, seminarianoj kaj anoj de Esperanto FC direktiĝis al la duŝejo, kaj post kelkaj minutoj, ili amasiĝis en la loko por sekvi la programon.

Klarita, Japhet, Jérémie kaj Direktoro de Islama lernejo ekdisdonis Atestilojn al la partoprenantoj trinkantaj. Okazis muziko kaj ferma vorto de S-ro SABIYUMVA Jérémie, la Prezidanto de la loka organiza komisiono. Nome de la organizantoj, li dankis al seminarianoj pro ilia konduto dum la semajno.

Sekvis trinkado kaj dancado ĝis nokte. Tiam organizantoj disdonis donacojn interalie horloĝojn, skribilojn...., kaj komputilojn (unu por Bujumburanoj kaj alia por Rumonganoj) por plifaciligi, instigi kaj kuraĝigi junajn esperantistojn verki. Partoprenintoj ĝojegis pro la donacoj kaj dankis al Margaretha kiu klopodis multe por havigi al Burundanoj la komputilojn.

Sabaton, post matenmanĝo okazis komuna foto kaj partoprenantoj ekdisiĝis.

Ĝenerale, la Seminario sukcesis kaj ni esperas ke ĝi estos utila por nia regiono.

Nome de loka organiza komisiono,

SABIYUMVA Jérémie

BP:170 RUMONGE

BURUNDI

Télephone (+257)77733052

3-IMPRESOJ pri la seminario


i- Vortoj de Jeremie


Karaj samideanoj,

Mi salutas vin esperante ke vi fartas bone.

Dum la seminario ni multon lernis kaj multon gajnis. Mi esperas ke la seminario esta(o)s utila al nia movado. Margaretha ne sukcesis ĝin partopreni sed Japhet plenumis ŝian taskon.

Mi informas vin ke nia Asocio gajnis kvar komputilojn, donacitajn de Margaretha. Tiuj komputiloj estos utilaj por la movado, ĉar laŭ mi, ili unue reduktos elspezojn rilate al la retkostoj kaj aliajn elspezojn.

Nun, problemoj pri komputiloj estas finitaj, do ni ekverku. Bonvolu ektraduki burundiajn rakontojn kaj aliaj literaturaĵojn kaj tion vi sendu al ni. Se vi scipovas uzi komputilon vi povas mem tajpi la verkaĵon.

Ni baldaŭ malfermos retliston pri burundiaj rakontoj kaj ni sendos unu rakonton semajne.

Bonvolu kontribui disponigante viajn tradukitajn rakontojn.

Kiam ni kolektos multajn rakontojn, ni klopodos por eldoni libr(et)on pri la rakontoj. Tio konigos Burundion en esperantujo.

Unu komputilo estas en Bujumbura kaj alia en Rumonge. Mi havas unu kaj Japhet unu.

Nome de ĉiuj burundiaj esperantistoj, mi dankas Margarethan pro ties grandega helpo kaj esperas ke la raporto pri la seminario kontentigos ŝin.

Esperante ke vi ektradukos kaj sendos la petitajn rakontojn, mi antaŭdankas .

Jérémie

SABIYUMVA Jérémie

P:170 RUMONGE

BURUNDI

Télephone (+257)77733052

ii- Vortoj de Birindwa


Karaj samideanoj,

Vere estas vunde kaj malĝojige ke Margaretha ne sukcesis organizi sian seminarion en Rumonge post sia tre longdaŭra preparo. Sekura situacio ne estas tute malbona en Rumonge. Personoj vojaĝas tien kaj revenas trankvile.

Sed Jérémie kaj Japhet eraras. Ili ne volas informi nin pri kio okazas. Ili agas kaŝe, ne volante teni nin informitaj pri tio, kio okazas. Se ni scius, kiam venos Margareta, pere de kelkaj bone agnoskitaj asocioj kaj personoj(VIP), ŝi povus atingi Rumonge.

Eŭropanoj loĝantaj en Afriko havas malbonan bildon pri Afriko rilate nuntempan sekurecan situacion. Lastafoje Sac. Duilio Magnani skribis al mi ke lia roma ambasadejo malkuraĝigis lin iri al Kinŝhaso, sed li vizitis Kinŝason kaj revenis al Italio, sekure. Plie li eĉ diris ke li timas viziti Buĵumburon pro la simila novaĵo kiun li ricevas el sia ambasadejo. Tio min mirigas, ĉar ĉiuj eŭropanoj kaj blankuloj loĝantaj en Burundio libere kaj sekure vojaĝas tra la lando. Ili estas la unuaj personoj kiuj vojaĝas kaj atingas ĉiujn flankojn en la lando.

Mi ne komprenas kial tia novaĵo al niaj vizitantoj(vizitontoj).

Al Jérémie, mi petas ne plu fari ĉion sola, por la bono de Esperanto en nia lando. ANEB ne havas sufiĉan oficialan rekonon de la registaro por inviti iun al Rumonge. Ankaŭ tio negative kontribuis. Ili kunlaboru kun ĉiuj kaj tiam ĉio iros glate. Ni havas influajn personojn lernantajn esperanton ; iuj inter ili deĵoras kiel la prezidenta kabinetestro. Kun tiaj personoj ni povas fari pli, ol kion ili (ANEB-anoj) faris kaj kompreneble per sia interveno ĉe la ambasadejo, kaj certe la ambasadoro ne povus liveri falsajn aŭ malkuraĝigajn informojn al Margaretha. Plie, ĉiujn ne registarajn organizaĵojn administras blankuloj, ĉie tra la lando kaj ili ne havas sekuran problemon.

Esperante ke niaj amikoj en Rumonge komprenas la emon kaj spiriton de mia mesaĝo, mi kore salutas ĉiujn

Birindwa Muŝosi

====================

V I D P U N K T O

====================

Eseo : Esperanto ĉu ŝanco por Afriko ?

Historie kaj geografie, ĉie kaj ĉiam oni alte kaj ironie (ofte) asertas ke Afriko estas la "patrino de la homaro".

Kaj ĉiu el ni fieras pri tiu ĉi atributo farata al nia karega kontinento.

Veras ke en Afriko ne nur ekzistas krudaj materialoj sed ankaŭ respektegindaj kaj kuraĝaj homoj kiuj ĉiutage impetege kaj ame laboradas por hisi altnivele Afrikon.

Sed bedaŭrinde nia kontinento suferegas de gravega malsano, kiu estas la ne interkompreniĝo de ĝiaj gefiloj.

Plie, de eosto(oriento)al Nordo kaj de okcidento al Sudo, ĉiam estas teruraj okazintaĵoj, kiuj estas : malsanoj, militoj intergentaj kaj malsategoj.

Tamen en tiu latenta perspektivo ĉiu Afrikano esperegas kaj sopiregas al pli bonaj vivkondiĉoj.

Veregas ke lingvo estas komunikilo kaj identigilo diras la lingvistoj.

Sed mi aldiras ke lingvo estas vojo al progreso kaj prospero,do al paco.

Tiel necesas ke oni nepre uzu unu solan kaj neŭtralan lingvon en Afriko,sed pro la plimulteco de lingvoj en Afriko ,oni elektu neniun jam ekzistantan lingvon afrikan, sed oni elektu neŭtralan lingvon kiel Esperanton.

Ĉar se oni hazarde elektos iun afrikan lingvon, ĝi nepre kaŭzos ne nur intergentajn militojn sed ankaŭ certe fajrigos la tutan Afrikon (ĉar oni pretervole kaj arbitre elektos ĝin).

Do mi konsilas ke almenaŭ Afriko estu neŭtrala lingve.

Jen pli ol dek jaroj dum niaj registaroj ĉiam kunvenadas elspezante la monegon de la impostopagantoj, pro (laŭ ili) afrika unueco kaj ankaŭ pro la integriĝo de afrikaj ekonomioj. Vane, fi al ili !, ĉar dum la kunvenegoj potencaj landoj afrikaj ĉiam pretas tuj minacordoni siajn superregadojn kaj alie tiuj laŭdiraj evolulandoj ĉiam cedemaj oferadas ĉion pro obeemo al siaj mastroj.

Notindas ke dum tiuj kunvenegoj okazas ke la landoj kiuj havas saman oficialan lingvon (kolonian lingvon) ĵaluze kaj energie defendas siajn vidpunktojn kaj neniam akceptas fari kelkajn koncedojn.Pro tio ofte tiuj politikaj kunvenegoj nenion alportas al la evoluado de nia kontinento, kiu bedaŭrinde jam fariĝis rubejo de vanaj revoj kaj falsaj demagogiaj ideoj.

Do karuloj miaj, karaj samkontinentanoj, por ke nia kontinento rapidege progresu kaj prosperu ni agadu diversnivele por disvastigi Esperanton en Afriko atentigante niajn landajn registarojn pri la valoro de Esperanto ne nur en la lernejaj medioj sed ankaŭ en cihu homa sfero.

Altestime via Antoine

=========================

S C I I N D A Ĵ O J

=========================

1- CHU K.E.R aŭ K.E.F.R


En Esperantujo okazas E-ekzamenoj. Ĉiu lando havas siajn regulojn, kaj ankaŭ la internaciaj E-organizaĵoj. Tamen necesas havi komunan bazon de la ekzamenoj, eĉ kun aliaj lingvoj. Jen do ankaŭ Esperanto reprezentiĝas ĉe ALTE (Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo). La unuan paŝon faris la Esperanta Civito, kiun sekvis poste UEA. Nun, ĉu UEA aŭ la Esperanta Civito reprezentas Esperanton ĉe ALTE ?

La 8-an de aprilo 2008 okazis la internacia konferenco de lingvotestistoj en Kembriĝo.

La Esperanta Civito tuj aperigis raporton pri sia partopreno. Poste aperis ankaŭ raporto de UEA pri sia partopreno. Ĉu ambaŭ organizaĵoj reprezentas Esperanton ĉe ALTE ? Libera Folio ne prisilentis la aferon. Sube aperas la artikolo de Libera folio kaj ankaŭ la raportoj de la Esperanta Civito kaj de UEA.

Certe tiuj tekstoj helpos havi ideon pri la reprezentiĝo de Esperanto ĉe ALTE.

i- El Libera Folio


...... Lastatempe .....okazis ..... la internacia konferenco de lingvotestistoj en Kembriĝo, kie UEA estis reprezentata de Zsófia Kóródy, la vicprezidanto de ILEI. La Civito en sia retejo tamen raportis, ke ĉe la koncerna konferenco "Esperanton reprezentas ekskluzive" la du Civitanoj Annette Muhlemann kaj Giorgio Silfer (Valerio Ari). Eventuale la sukcesoj de la Civito estis pli grandaj ol tiuj de UEA, ĉar Zsófia Kóródy rifuzis diri al Libera Folio ion ajn pri siaj propraj atingoj :

- En la nuna stato de la aferoj rilate al la planataj novaj internaciaj ekzamenoj, reprezentiĝoj, ktp. mi opinias, ke ne aperu pli da informoj ol necese, nek pri miaj personaj faroj, opinio, prijuĝo ktp. mi ne ŝatus aldoni nun ion ajn.

ii- Raporto de la Esperanta Civito


KCE reprezentas Esperanton en ALTE

Publikaj institucioj, universitatoj, altlernejoj partoprenas per oficialaj delegacioj en la tria Internacia Konferenco de ALTE (Asocio de Lingvotestistoj en Eŭropo) hodiaŭ inaŭgurita en Kembriĝo : entute ili reprezentas tridek tri lingvojn. Kun la statuso de ALTE-membroj ĉeestas la delegitoj pri la angla, bulgara, dana, estona, eŭska, finna, franca, gaela, galega, germana, greka, hungara, itala, kastilia, kataluna, kimra, lecemburga, litova, latva, nederlanda, norvega, pola, portugala, rusa, slovena ; kun la statuso de ALTE-asociitoj ĉeestas la delegitoj pri la ĉeka, esperanta, makedona, rumana, serba, skota, turka. Neniu alia lingvo estas akceptita en ALTE, ĝis nun.

Esperanton reprezentas ekskluzive, pere de gec-anoj Annette Muhlemann kaj Giorgio Silfer, Kultura Centro Esperantista. La kongresa libro donas apartan reliefon kaj al KCE kaj al nia lingvo, ĉar en la landolisto, kie situas nur unu institucio lokita en Svislando, oni grandlitere emfazas "esperanto" (kio okazas por neniu alia lingvo). KCE estas observanto ĉe ALTE ekde 2005, kaj en novembro 2007 ĝi atingis la rangon de "institutional affiliate". KCE organizas lingvotestojn pri esperanto, komisie de la Esperanta Civito, laŭ la Komuna Eŭropa Framo de Referenco.

La konferencon partoprenas kvincento da fakuloj el ĉiuj kontinentoj. Ĉe la inaŭguro salutis Hannu Takkula, vicprezidanto de la kultura komisiono ĉe la EU-parlamento : li emfazis, interalie menciante la samean, parolatan en Laponio, la regiono kiu lin elektis, la strebon de Eŭropa Unio por gardi la lingvan diversecon. Laŭ la sponsoraj markoj kaj la listo de prelegantoj, oni rimarkas malĉeeston de la Konsilio de Eŭropo, el kiu tamen originas KEFR.

La konferenco daŭras tri tagojn, kun pli ol 150 prelegoj, plej ofte en la angla, sed ankaŭ en la franca kaj aliaj eŭropaj lingvoj. En la fokuso estas la enmigrintoj, pro la ĉeftemo "La socia kaj eduka influo de la lingvotaksado".

[HeKo 349 9-B, 10 apr 08]

iii- Raporto de UEA


UEA kaj ILEI reprezentas en renoma internacia konferenco en Kembriĝo, Britio, Esperanton kaj la ellaboratan novan internacian lingvoekzamenon de Esperanto, kiu konformas al la postuloj de la Konsilio de Eŭropo kaj difinas lingvokonajn normojn.

Temas pri konferenco de Asocio de Lingvo-Testistoj en Eŭropo (ALTE), sed inter ĝiaj partoprenantoj estas ekzamenfakuloj el la tuta mondo. La konferenco daŭras de la 10-a ĝis la 12-a de aprilo. Krom fakprelegoj, grupkunsidoj, pritraktado de diversaj aspektoj kaj socia rolo de la testado de fremdlingva kono, prezentiĝas ankaŭ la ebleco konatiĝi kun gekolegoj el prestiĝaj edukinstitucioj kaj internaciaj fakorganizaĵoj.

La novaj ekzamenoj de UEA kaj ILEI laŭ la Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) estas ellaborataj en niveloj B1, B2 kaj C2 kunlabore kun la Ŝtata Lingvoekzamencentro (ITK) en Budapeŝto, kie Esperanto troviĝas inter la ŝtate rekonataj fremdaj lingvoj kaj kadre de ties ekzamensistemo havas la samajn rajtojn kiel la aliaj fremdaj lingvoj. Plurmil kandidatoj estas testataj ĉiujare en la menciitaj niveloj en la t.n. dulingva (hungara-Esperanta) versio de la lingvaj ekzamenoj.

En la konferenco de ALTE partoprenas Zsófia Kóródy, la vicprezidanto de ILEI. Ŝia partopreno provizas al UEA kaj ILEI bonan okazon por spertiĝi en ne-esperantista faka medio, ekhavi informojn pri novaj esploroj kaj lerni pri la daŭra evoluo de internacia lingvotestado.

Komence de la pasinta jaro aperis ĉe UEA la broŝuro "La Komuna Eŭropa Referenckadro" (3,00 EUR), kiu enkondukas al la bazaj nocioj de la nova unueca lingvotestado. Intertempe aperis ankaŭ la ampleksa, 262-paĝa verko "Komuna Eŭropa Referenckadro por lingvoj : lernado, instruado, pritaksado".

Krom aĉetebla libroforme (27,00 EUR), ĝi estas elŝutebla ĉe la TTT-ejo http://www.edukado.net/ .

laŭ gazetara komuniko de UEA, 2008.04.10.

iv- Konkludo


Estas honto por la Esperanto-movado, ke ĉe ALTE estas du delegacioj pri unu lingvo, kaj tiu ĉi estas Esperanto. Ĉu ambaŭ organizaĵoj ne povos unuiĝi ? Jam antaŭ 2004 la Esperanta Civito proponis kunlaboron kun IEK (Internacia Ekzamena Komisiono) de ILEI/UEA sed ne ricevis respondon. Laŭ la vortoj en Libera Folio, la Esperanta Civito estas en la plej bona pozicio ĉe ALTE, kaj tion pruvas ankaŭ la raporto en HeKo. Male, oni havas la impreson, ke la gazetara komuniko de Osmo Buller celas preskaŭ nur vendi priajn librojn, kvankam li tre bone scias, kiel silentas Zsofia, ke ILEI tute ne povas nun okazigi tiujn ekzamenojn.

2- Esperanto - Bourg en Bresse (Francio)


Ekde 1992 mi dediĉis mian vivon al Esperanto, eklernante la internacian lingvon. En 1999 mi fondis asocion "Esperanto - Bourg en Bresse" registritan en prefektejo, kies celo estas la disvastigo kaj la studado de la lingvo. La urbo Bourg en Bresse estas ĉe vojkruciĝo,

Ni estas kvardeko da samideanoj kaj 4 gvidantoj por instrui laŭ la niveloj. Mi partoprenis en pluraj universalaj kongresoj ekde 1998. Mi vojagis en 2002, dum 10 tagoj,en Japanio invitita de mia japana korespondantino en Fukuŝima. Tri aliaj kluboj gastigis min ankaŭ : Tokio, Jokohama kaj Sendai.

Nia esperanta asocio plufunkcias ekde 1999. Unue grupo estis fondita en 1905 de vicliceestro : ĝi funkciis ĝis la 60a jardeko. La 28an de Aprilo, oni memorfestis la 100-jaran jubileon de la fondiĝo de UEA en Ĝenevo, ĉe Unuiĝintaj Nacioj (UN) kaj ankaŭ en Roterdamo dum la 93a UK.

Reale, la fondiĝo de UEA okazis en Bourg en Bresse, la 28an de aprilo : la Sviso Hector Hodler kaj la Franco Théophile Rousseaŭ starigis la ĉefajn punktojn de la Asocio en "la hotelo Terminus et la Paix", kie kunvenis la geesperantistoj. Jam en 1905 Rousseaŭ klopodis por la apliko de Esperanto en turismo. Li propragandis ĉe hotelestroj kaj instigis ilin eldoni gvidfoliojn.

Chantal Becheret

===========

TRAFRIK

==========

E-agado okazas dise tra Afriko. Sube aperas raportoj pri kies enhavo respondecas la verkintoj.

ANGOLO

=======

AngeA respondis inviton de Probal DASGUPTA pri la centjariĝo de UEA.

Kara Prezidanto Probal,

Saluton el Angola Respubliko,

Ni ricevis vian inviton al unutaga simpozio pri lingvaj rajtoj pri kiu ni dankas. Normale, estante mondaj civitanoj, ni jam pensis pri tio. La 22an de februaro 2008, ni sendis leterojn, per kiuj ni petis helpon de niaj ministerioj de Eduko kaj kulturo kun kopio al nia nacia Asembleo de UNESKO-Komisiono, Nederlanda Ambasadoro kaj de Dro Miguel Faria de Bastos (Prezidanto de asembleo de AngEA), sed nur la du ministerioj respondis,do ni skanas nian leteron kaj iliajn respondojn.

Laŭ nia ideo, ni deziras partopreni la 93an U.K (Centjaran jubileon de UEA) kaj 41an konferencon de ILEI en Benino, ĉar ni havas projekton prezentotan al la 2 gravaj eventoj de la jaro 2008.

Temas : Pri la multobligo de libro de poemaro de nia unua prezidento de Angolo Dro Antonio Agostinho NETO(1922-1979) jam tradukita en Universala lingvo Esperanto.

Ni alportos librojn , aktorojn kiuj deklamos kaj muzikgrupo akompanos la poemardeklamistojn laŭ la Angola kulturo.

La projekto jam estis akceptita de S-ro Wang Tiany ĉielismo ( Ĉina peranto de IKEF), kiu proponas : de Esperanto traduki al diversaj lingvoj inkluzive la ĉinan lingvon. La teamo estos gvidata de la Prezidanto de AngEA kaj Pastoro Bruno Mateŭs Nkosi kiu predikos en Espoeranto kun la temo <>.

Ni vin antaŭdankas pri la invito kaj deziras al vi bonan vojaĝon al Parizo kaj petas vin, se eble ankaŭ profiti viziti la sidejon de UNESKO.

Resalutas vin

Kinkani Ferdinand

Prezidanto de Angea

P.K. 5859 Luanda/ Angolo S/C S-ro Mbaki 

P.S. Angolanaj Esperantistoj deziras ricevi la informojn de la jaro 2008. AngEA ankoraŭ ricevis nek revuon nek ĵurnalon de 2008. Ni atendadas 

BENINO

======

Raporto pri Ago-tago en Benino 

de : Landa ABeE

AYAHOHOUE : Benina ĉefurbo de Esperanto

Sabate la 23-an de februaro 2008, Ayahohoue (legu Ajahohue) iĝis la ĉefurbo de Esperanto en Benino. Sine de la tiea ŝtata duagrada mezlernejo okazis la festo de la Internacia Semajno de Amikeco, kiun la landa asocio (ABeE) organizis por la unua fojo en sia historio. Situante en la komunumo de Klouékanme (legu kluekanme) en la departemento de Couffo (legu Kufo) sudokcidente de Benino, Ayahohoué estas ĉirkaŭ 60 kilometrojn for de Lokossa, la ĉefurbo de la departementoj de Mono-Couffo, sidejo de Afrika Oficejo.

La manifestacio arigis beninajn verdstelanojn diversparte. Plej grava estis la ĉeesto de S-ro Eteka Pierre, la fondinto de la privata mezlernejo "Le Remède " de Glazoué (Glazue). Li venigis sian filon Eteka Innocent, kiu estas ano de la klubo Arigbo de la mezelernejo "Le Remède"". Ĉeestis ankaŭ S-ro Ezin Méĉak, prezidanto de klubo Arigbo kaj Zinkpè Benoit, iama dungito ĉe la Afrika Oficejo. Aldoniĝis ne-esperantista publiko, kiu konsistis el la invititoj, vilaĝanoj, gelernantoj el apudaj lernejoj kaj homoj el najbaraj vilaĝetoj.

Post la akcepto kaj instalado de invititoj, la anoj de klubo "Sankta Harmonio" de Ayahohoué bonvenigis ĉiujn per bonvenkanto. Sekvis la kantado de la himno de Esperanto "La Espero". La urbestro de Klouékanme kaj la Direktoro de la nacia Unesko-komisiono, pro diversaj kialoj, forestis. Tial, S-ro GBADAMASSI Latifou, prezidanto de la landa asocio , malfermis la ceremonion per siaj bonvenigaj vortoj. Post la alparoladoj, s-ro Gbadamassi Latifou kaptis la okazon por premii siajn plej lertajn gelernantojn. Entute, estis dek sep (17) premiitaj el kiuj ses (06) knabinoj : 

- Sankta Harmonio (Ayahohoué) : 06 el kiuj tri knabinoj,

- Monda Familio (Azovè) : 07 el kiuj tri knabinoj,

- Rondo Familia de orfejo "NABOUBA"(Lokossa) : 02 knaboj.

La premioj konsistis el kajeroj,skribiloj, krajonoj, skrapgumoj, lernolibroj , paperoj, poŝamikoj, ktp.

Kafpaŭzo kaj vizito je ekspoziciaĵoj esperantistaj sekvis. Sendube estis unu el la ĉefaj partoj de la manifestacio. Fakte, ĉe la ekspoziciejo troviĝis aroj da esperantaĵoj taŭge aranĝitaj laŭkategorie. Sur la kampo de literaturo videblis legolibroj, romanoj diversaj, poemaroj, vortaroj Franca-esperanta kaj plenaj ilustritaj vortaroj eldonitaj de SAT-Amikaro, bildvortaroj , poŝamikoj kaj Angla-Esperantaj vortaroj. Gazetarkampe, estis multego da revuoj, tio estas Esperanto, Monato, Juna Amiko, Tejo tutmonde, Litova Stelo, Komencanto, la Sago (Sat-Amikaro-gazeto), Kontakto, Le monde de L’espéranto, Jarlibro ktp . Ne mankis religiaj aĵoj : Sankta Biblio, Sankta Johano, psalmaro, Novaj testamentoj. Krome, aro da lerniloj kiaj COURS rationnel complet d’Espéranto, Junulkurso, Ĉu vi aŭdis ke....(de Katalin Smidéliusz), L’espéranto par la méthode directe (de Stano Marĉek), Jen Nia Mondo 1 kaj 2, ABC en Esperanto (bildo alfabeta), Flugu kun Petro kun r espektivaj kasedoj aŭ kompaktdiskoj. Aldoniĝis libretoj : Bela planedo, Ni esploru la mondon, kolorilustrita poŝatlaso, esperanta-arabaj kursmaterialoj ktp. Ne mankis esperanta muziko. Fakte, diversaj sonkasedoj : kantu esperante kun Janico kaj Johano (12 konversaciaj infankantoj verkita de Ĉarlotte Kohrs), Antaŭ du jaroj (originala kantoj en esperanto de Tokia esperanto-kooperativo), DVD pri esperanto elektronike, elektrofondiskon de Max Roy Carrouges ekzemple oni ekspoziciis kaj ludis. Samtempe, la flago de Esperanto kaj la emblemflagrubando de UEA disponigitaj al la landa asocio de Afrika Oficejo kadre de la manifestacio kaj aliaj pretigitaj flagrubandoj kun esperantaj surskriboj plibeligis la ejon tiel plialtigante la eventon. Resume, la tuta afero ĉarmegis la publikon, kiu malkovris, kiom la internacia lingvo egalvaloras la aliajn vivantajn lingvojn, tio estas la Franca, la Angla k.t.p .

Kompreneble la publiko estis sciavida kaj faris trafajn demandojn, kiujn oni respondis. Post la vidado de la ekspoziciaĵoj, estis tempo por enkonduki la antaŭviditajn temojn. Nur la unua temo "2008 : Jubilea jaro por UEA" estis prizorgita. Normale, Françis Agbenou, dungito ĉe la Afrika Oficejo kaj Pierre Houénavo, kasisto de la landa asocio respondecis pri tiu temo. Bedaŭrinde, ili ne plu povis ĉeesti la manifestacion pro tio ke la antaŭan tagon, la 22-an de februaro 2008 ambaŭ gravuloj sur la sama motorciklo spertis gravan vojakcidento survoje de Lokossa al Ayahohoué. Tial s-ro Gbadamassi Latifou, kun la helpo de s-ro Ezin Méĉak, prizorgis la ĉi supre menciitan temon. 

Alia ĉefa parto estis la Kvizo kiu okazis sub la gvido de s-ro Ezin Méĉak. Resume temis pri demandoj oraj rilate al kalkulo ĉefe adicio, nomo de bestoj, nombroj, adjektivoj, verboj, koloroj, la homa korpo, Esperanta alfabeto, ktp lernitaj el la libretoj "Flugu kun Petro", "Bonvenon amiko", kaj el la kanto de la koloroj. La kvizo inkluzivis ankaŭ kantadon de la kanto de la koloroj kaj de la himno de Esperanto "La Espero". Ĝi okazis Esperante kaj la plej bonaj respondintoj gajnis diversajn esperantaĵojn. Notindas ke antaŭ la komenco de la kvizo oni tagmanĝis. De tempo al tempo, la infanoj kantas esperantajn kantetojn por amuzigi la publikon. Fine de la kvizo okazis fermo-ceremonio kaj grupa fotiĝo.

Poste, mi kun la fondinto de "Le Remède " kaj la prezidanto de klubo Arigbo priparolis kiel disvastigi la lingvon en la norda parto de Benino. Ankaŭ s-ro Eteka ŝatus, ke la landa asocio subtenu la instruadon de Esperanto en lia lernejo kaj deziras, ke oni okazigu tiajn manifestaciojn en Glazoué. Laŭ lia peto, mi donacis al li lernolibrojn (mil unuaj vortoj, du poŝvortaretoj, Cours rationnel complet d’esperanto kun kasedo kaj du poŝamikoj), kiuj plaĉis al li dum la vidado de la ekspoziciaĵoj por liaj lernejanoj. Ankaŭ lia filo partoprenis la kvizon kaj gajnis esperantaĵon.

Por fini, mi ŝatus kore danki Ronald Glossop, la Direktoron de Infanoj Ĉirkaŭ la Mondo, kiu disponigis al mi diversajn infanlernolibrojn, poŝamikojn, kasedojn ktp kiujn mi uzis por premii miajn lernantojn kaj kaj ankaŭ la partoprenintojn en la kvizo.

Koran dankon ankaŭ al Katalin Kovats pro lernmaterialoj senditaj al mi. Miaj dankvortoj ankaŭ iras al s-ino Joelle Huerel (Francio) kiu sendis al mi Junulkurson kun kasedo. Mi ne forgesis la Afrikan Oficejon, kiu disponigis al la landa asocio etajn esperantaĵojn kaj la lokan radiostacion Couffo FM, kiu sendis jurnalistojn-raportistojn kiuj intervujis kelkajn gravulojn kaj gelernantojn.

Amike,

Latifou GBADAMASSI,

Prezidanto de Asocio de Beninaj Esperantistoj(ABeE) 

BURUNDIO

=========

1- Agado de NTAMAVUKIRO Leonard


Mia klubo konsistas al trideko de lernantoj.Ĉiuj estas junaj. Iliaj aĝoj estas inter dudek kaj dudek ses. Sed nun la klubo ne bone funkcias pro la manko de dokumentoj kaj kelkaj rimedoj

Pri mia Esperanto-studado neniu gvidas min. Mi min instruas, mi havas kelkajn librojn, mi legas ilin plie mi kontaktas aliajn esperantistojn, i.e ERIKO, FABIEN ktp.

Mi estas certa, ke Esperantistoj tra la mondo helpos, ke ankaŭ nia klubo kresku.

NTAMAVUKIRO Leonard   2- Sporta Seminario


Post la unua seminario pri E-lernado, ĵus okazis la dua, la sporta.

Ĝi komenciĝis la 30-an de marto kaj finiĝis la 11-an de Aprilo.La seminario havis kiel temon :

Per Esperanto—Sporton kaj per Sporto—Esperanton.

Dank’al S-ino Klarita Velikova, kiu venis al Burundio por gvidi mem la seminarion. Ŝi instruis al ni la unuan sportan kulturon el Koreio.La sporto nomiĝas Tekkjono.

La idea estas ke, oni uzu sporton por disvastigi Esperanton.

Per Esperanto,ni povas alporti kaj elporti sportan kulturaĵon.

Vidu : - Tekkjono estas korea kulturo.

- Klarita estas virino el Bulgario.

- Burundio estas Afrika lando.

Pere de Esperanto, Klarita (Bulgario-Eŭropo) alportas sporton Tekkjono (Koreio—Azio) al Rumonge (Burndio—Afriko).

Mi dankas al Esperanto, la internacia kaj paca lingvo. Ĝi fartu bone kaj feliĉe !

Hassano Ntahonsigaye

BP 22

BI-Rumonge

BURUNDIO.

DEMOKRATIA RESPUBLIKO DE KONGOLANDO

====================================

Vizito de Pastro Dulio al Demokratia Respubliko de Kongolando (07-12 marto 2008)

Antaŭ kelkaj jaroj neniu estis certa ke Pastro Duilio Magnani atingus DRKonglandon. Tiu revo realiĝis la 7an de marto 2008. Je preskaŭ 19a horo kaj 15, Bruxel Airlines atingis la Internacian fluĝavenon de Ndjili (tiel estas nomata la fluĝaveno de Kinŝaso). Kelkaj esperantistoj atendis senpacience la ekaperon de pastro Duilio kiun ili konis nur per la foto. Jen ekaperis Pastro Duilio kaj neesperantista D-ro Renato Berti. Mi direktiĝis al ili kaj ni frate kaj entuziasme brakumis unu la alian kvazaŭ ni jam kunvidiĝus. Je kelkaj metroj starigis kelkaj esperantistoj kiuj tenis banderolojn kun bonvena mesaĝo al niaj vizitantoj.

Elirinte la fluĝavenon, ni direktiĝis al "Centre Lasalien" (katolika gastejo) kie niaj du fratoj kaj patroj restadis ĝis merkrede la 12a de marto.

Dimanĉon la 9-an de marto okazis en la preĝejeto de "Centre Lasalien" la unua meso en Esperanto en DRKongolando celebrita de Pastro Duilio. Trideko da E-gefratoj partoprenis la meson kun granda entuziasmo kantante en Esperanto "Ave Marie laŭtvoĉe je la fino de la meso. Granda estis la ĝojo por ni ĉiuj. Nova E-aero naskiĝis en DRKongolando.

Ni notu ke antaŭtagmeze, nia karega pastro kuncelebris lokan meson en la paroko Sankta Petro kun la ĉefepiskopo de Kinŝaso, Mons. Laŭrent Mosengwo. La okazo estis taŭga post la meso prezenti Esperanton kaj Kongolandan Unuiĝon Katolikan Esperantistan (KUKE) ĉe la Episkopo. Ni estis invititaj de la sekretario de la Episkopo prepari la dokumentojn (statuton, ...) pri KUKE.

Ĝis ilia foriro merkrede, malgraŭ la "sufoka varmego", nia karega pastro Duilio kaj nia amiko D-ro Renato Berti ĝuis agrablajn momentojn en Kinŝaso.

Ilia vizito estas memorinda kaj neforgesebla por ni DRkongolandanoj.

Dankon al Pastro Duilio kaj al D-ro Renato. Ili estis tre afablaj.

Jean Bosco MALANDA, Prezidanto de KUKE

GVINEO

=======

Planoj

Ni informas ke venontan monaton ni organizos landan kongreseton tre bone. Bonvolu komenci serci financan subtenon el la ekstero.

Certas ke mia nuna laboro ne estas facila ĉar mi devos registri la statutojn, kaj internajn regulojn. Do finfine ni tion sukcesis. Mi havas la proponon pri kunveno, kiam mi havos kopion de la oficialigo de la landa movado fare de la interna ministerio.

UEA devos helpi nin por pagi 100 Eŭrojn por ke ni subskribu kaj prenu la statutojn.

Do pri tio mi ege certas ke niaj samideanoj el Gvineo faros ĉion eblan por ke la movado estu oficiale agnoskita de la landa interna ministerio ĉar ni verkis la statutojn kaj internajn regulojn de la movado kaj tre probable baldaŭ ili sendos ilin al la sekretario de la interna ministerio. Do mi deziras grandan kuraĝon al tiuj geamikoj kaj ili povas ĉiam kalkuli je la afrika komisiono kaj ankaŭ al UEA. 

Kiel anoncite ni finfine renkontis la edukan ministron, la profesoron El Hadji Ousmane Souare.La renkontiĝo estis tre bona. Mi prezentis kelkajn pedagogiajn kaj sciencajn valorojn kaj avantaĝojn de esperanto al la ministro kaj senhezite li demandis al mi ĉu ankaŭ li povas ĝin lerni kaj mia respondo al li estis tre spontana kaj mi donis al la ministro la Unesko-rezoluciojn kaj ankaŭ kurson de Esperanto.

Aliie la profesoro asertis al ni ke li ege estas kontenta pro la fakto ke ni venis al li kun tia belega lingva internacia projekto kaj li kuraĝigas nin agadi en Gvineo por ke Esperanto intelekte kaj kulture helpu al la gvineanoj altigante iliajn konojn kaj sciojn.

Ankaŭ li asertis al ni ke li persone pretos helpi al la disvastigo de Esperanto.

KOMOROJ

=======

17.04.2008

La pakaĵeton kiu estas sendita al ni pere de ABDEREMANE CHEIHK AHMED la 17/11/2006, hieraŭ alvenis. Pri nia movado, okazis ne ordinara kunsido de la estraro de la Komora Esperanta Asocio lastan dimanĉon pri la kresko kaj disvastigo de tiu lingvo. Oni invitis nian urbestron kaj kelkaj bonkorulojn. 

ALI MZE MIHIDJAHI : amih-m

MALIO

=====

Malia Esperantisto korespondis kun Renato pri Esperanto

Drissa :

Mi jam ricevis emajlon (retmesaĝon) pri tiu ĉi konferenco, sed oni klarigas al mi ke mi devas lerni "Gerda malaperis", mi petis ke la organizantoj, ke ili sendu al mi tiuj ĉi lecionojn. Ĉu la lernantoj ricevos Atestilon ?

Renato :

La neceso sekvi la kurson "Gerda malaperis" estis priparolita antaŭ du jaroj. Nun estas vere malfrue por komenci ĝin.

Drissa :

>Cxu la tutaj kostoj financiĝos de ILEI ?

Renato :

Nur por kelkaj, kiuj aparte bone lernis laŭ tiu kurso kaj estas pretaj por la ekzamenoj. Sed ĉiuj rajtas partopreni je propraj kostoj, eĉ ili estas tre bonvenaj.

Niĝerio

========= Pastoro Bayo estas tre konata sur la religia kampo de la E-movado. Pri la unua de aprilo li donis sian opinion.

ĈU VI FARAS TIAJN AFEROJN ?

"Kiel frenezulo, kiu ĵetas fajron, sagojn, kaj morton, tiel estas homo, kiu trompas sian proksimulon, kaj diras : Mi ja ŝercas" (Sentencoj 26:18-19).

"Aprila Ŝerco" – ago de intenca trompo de homo je la unua de aprilo – jam ekzistis dum pasintaj jarcentoj. Ĝi estas tutmonda okazaĵo. Estas multaj tradicioj malantaŭ ĉi tiu ago. Dum mi estis juna, precipe antaŭ ol mi fariĝis renaskita, mi kutime atendis la tagon por trompi miajn kunulojn kaj eĉ maljunulojn. Kutime plaĉis al mi vidi homojn kaj eĉ min mem trompitaj kaj poste eltrovi ke ĉio estis omaĝe al aprila ŝerco. Tamen, ekde mia renaskiteco, mi jam ĉesis tian agon, kaj mi ne povas memori kiam mi estis viktimo de tia ago ĝis ĉi tiu jaro dum alia kristano trompis min je la tago. Post tiu tago mi ricevis novaĵon per retmasaĝo kiu montriĝis mensoge. La kreinto de la novaĵo rimarkis je la fino de la retmesaĝo ke ĝi estis omaĝe al aprila ŝerco.

La du okazaĵoj reale iritis min, kaj ili igis min iri al arkivoj por eltrovi la originon de la ago. Malgraŭ la multenombraj tradicioj malantaŭ la origino kaj la tutmonda disvastiĝo de la ago, estas fakte ke oni malkuraĝigas tian agon precipe inter kristanoj. Mensogo estas peko antaŭ Dio. Unu el la aferoj kiujn Dio malamas estas "mensogema lango" (vidu : Sentencoj 6:16-17 ; 12:22). La skribinto de Sentencoj 30:8 preĝis, "Falsaĵon kaj mensogaĵon forigu de mi...." Paŭlo diris al la Efesanoj, "Pro tio, formetante malveron, ĉiu parolu veron kun sia proksimulo, ĉar ni estas membroj unu de alia" (4:25) ; kaj la Koloseanoj, "ne mensogu unu al alia, ĉar vi jam formetis la malnovan homon kun liaj agoj" (3:9). Tial, estas malprave por ia kristano partopreni en la ago de aprila ŝerco. Tia kristano devus scii ke li/ŝi pekas kontraŭ Dio, kaj Dio rekompencos tian personon laŭ (vidu : Psalmaro 5:6 ; 19:5 ; Apokalipso 21:8, 27 ; 22:15).

Ĉu vi faras tiajn aferojn ? Ĉu vi faras tian "sendanĝeran" aŭ/kaj eĉ realan mensogon ? Ĉu tiaj agoj gloras Dion je via vivo ? "...faru ĉion por la gloro de Dio" (1 Korintanoj 10:31).

Je la servo de Dio,

Bayo Afolaranmi (Pastoro).

TANZANIO

=========

Esperanto-kurso en tanzania lernejo

(de Snorre Benum, la 23-an de marto 2008)

La Esperanto-kurso en Salama Secondary Sĉool (Mezgrada Lernejo), Tanzanio, finiĝos en la venonta semajno.

Komence, kaj preskaŭ ĝis la fino, mi uzis la instruajn bildojn por rektmetoda instruado kiuj fariĝis kiel helpilo por la lernolibro de Stano Marcek. (Mi ne povis kunporti cent lernolibrojn de Norvegio.)

Sed mi uzis la kartojn kombine kun la nigra tabulo kaj la angla lingvo.

Tio funkciis relative bone en la kvara klaso, kies grandeco estas normala laŭ nia mezuro. Kompreneble la kartoj ne funkciis tiel bone en la dua klaso, kiu efektive (pro manko de klasĉambroj kaj instruistoj) estas kombino de du klasoj.

Krome, la lernantoj kiuj deziris (preskaŭ ĉiuj), ricevis kopiojn de la suahila lernolibro de Nino Vesella, "Jifunze luĝa ya de Kiesperanto", 2001. Sed mi mem ne povis uzi tiun libron, ĉar mi ne scias la suahilan lingvon.

En la dua duono de la kurso mi uzis ankaŭ la anglan dek-lecionan (poŝtan) kurson faritan en la 80-aj jaroj de Les Hartridge.

Konkludo :

Se alia(j) eŭropano(j) venos ĉi tien por instrui Esperanton, mi konsilas ke la instruado koncentriĝos en la tria kaj kvara klasoj, kie la kono de la angla lingvo estas pli bona ol en la unua kaj dua klasoj.

Sed la vera kaj daŭra solvo de la instruproblemo en Tanzanio estos la Esperanto Secondary Sĉool (Mezlernejo), Marambeka, kiun oni komencis konstrui (la fundamenton kaj parton de la muroj de la tri unuaj klasĉambroj). Laŭ la plano la finkonstruota lernejo entenos 16 klasĉambrojn. Mramba Simba, kiu iniciatis la grandegan evoluprojekton Mazingira (www.kono.be/mazingira ), jam estas ricevinta permeson de la edukaj aŭtoritatoj de la distrikto inkluzivi Esperanton en la instruplano de la lernejo, sammaniere kiel la suahila kaj la angla.

Post kelkaj jaroj Tanzanio povas esti sendependa de eksterlandanoj en la instruado de Esperanto. La civitanoj de la lando scias la nacian lingvon, kio estas ege grava en la instruado de Esperanto kaj ĉiuj aliaj lingvoj.

Kiom da tempo necesas por atingi tiun situacion, dependas ĉefe de la volo kaj povo de eŭropaj Esperantistoj kaj iliaj familianoj kontribui al la evoluprojekto Mazingira.

TOGOLANDO

==========

1- Unua plena komitatkunsido de UTE en 2008 


 

La 29-an de marto 2007, en Instituto Zamenhof, okazis la unua plena komitatkunsido de UTE en 2008. Jam la 2-an de februaro la gvidorganoj de UTE kunsidis por finpretigi diversajn raportojn de 2008 kaj ankaŭ prepari la plenan komitatkunsidon.

De duono post la 9a horo ĝis iom pli ol la 15a horo dek unu komitatanoj diskutis pri la jarfinaj raportoj, la programo/buĝeto 2008, la 16a TEK (Togolanda E-Kongreso, ktp.

La kunveno decidis pri :

- la 16a TEK, kiu okazos de la 26-a ĝis la 28-a de decembro 2008 en la urbo Vogan

- la elekta komisiono, kiu konsistas el tri membroj 

- akcepto de pliaj komitatanoj

- Revizio de la kompensmono de veturado pro plenumado de taskoj de UTE, kaj precipe pri la partoprenado en kunvenoj komitataj.

Krome, estis raportoj pri la agado de UTE kaj de ties sekcioj en la jaro : ofta kunvenado de la klubo Zamenhof, agado de la klubo KEK, prelego de JOTE kaj ties kandidatiĝo por IJK 2009.

Notindas, ke la laboroj de la estraroj de UTE kaj de JOTE ne tute bone iras : malfruo en la starigo de la raportoj pri 2007, nepretigo de la programo/buĝeto 2008, manko de raporto financa pri la unua trimestro de 2008, ktp. La kunsido petis de la estraroj de UTE kaj JOTE, ke ili rapide faru tiujn laborojn.

Ĉar la financoj estas la pulmoj en ĉiu asocio, monafero, ĉe CETERAJHOJ de la tagordo, voris pli da tempo ol la precipaj punktoj de la kunsido. Trovi monon kaj bone ĝin gardi kaj uzi por la laboroj honestaj de UTE zorgigis la komitatanojn. Oni devas kontroli ĉion pri la uzo eĉ de unu groŝo de la asocio, ĉar spertoj en antaŭaj jaroj, kaj precipe en 2007, montras neglekton de kontrolado, kiu malŝparigis monon al la asocio jam en financaj malfacilaĵoj.

2- Mirinda ZAMENHOF kiel lernejo, kiel Esperanto estas instruata


"La gelernantoj de ZAMENHOF estas tre eksterordinaraj", miris instruisto kelkajn minutojn antaŭ la proklamado de la rezultoj de provekzameno organizita de UFEPLAT por la lernejoj-membroj. La instruisto partoprenis la lastajn laborojn pri la rezultoj kaj trovis, ke Instituto Zamenhof pliafoje estas ĉe la pinto.

UFEPLAT estas la federacio de privataj lernejoj en Togolando. Ankaŭ Instituto Zamenhof aliĝis al ĝi. Por prepari la gelernantojn por la jarfina ekzameno ŝtata, UFEPLAT organizis provekzamenon tra la lando. Estis pluraj grupoj, kaj Instituto Zamenhof estis en la grupo de ok lernejoj en la ĉefurbo Lome de Togolando.

La lernejoj LE PARI, ADODO, Institution Montesquieŭ, Institut Zamenhof, Belle Lagune, Middas, Mon Devoir kaj Saint Ciriaque prezentis respektive 46, 66, 34, 28, 13, 26, 32 kaj 35 kandidatojn. La rezultoj montris entute 23 sukcesintojn el 278, ĉar du gelernantoj de LE PARI ne povis ekzameniĝi.

El tiuj 23 sukcesintoj, Instituto Zamenhof rabis 11, ADODO kaptis 4, Mon Devoir kaj Saint Ciriaque po 2, Middas 3 kaj Institution Montesquieŭ 1. Neniu sukcesis en la aliaj lernejoj. La unuan rangon okupis la sola sukcesinto de Institution Montesquieŭ dum la dua, tria kaj kvara estas de Instituto Zamenhof.

Nun estas ne granda la miro, ĉar ĉiuj jam konscias pri la laboro farata en Instituto Zamenhof. Tamen oni ĉiam scivolas pri la kialo de labormetodo. "Mi ie legis, ke Esperanto plilongigas la vivon de Esperantistoj, ĉar multaj estas pli ol 80-jaraj. Certe homoj nun pensas, ke Esperanto ankaŭ pli diligentigas gelernantojn, ĉar iu klarigis la sukceson de IZo-gelernantoj, dirante : "ĉu ne en tiu lernejo oni instruas ankaŭ Esperanton ? La gelernantoj multon lernas, kaj tial ilia cerbo havas multe pli da forto por kapti multon. Jen do la gelernantoj estas inteligentaj kaj diligentaj"".

Vere, la gelernantoj mem de IZo estas tute ne kontentaj pri la rezultoj kaj diras, ke oni ne bone korektis iliajn taskojn. Tio ja estas kutima diro ĉe malsukcesintaj gelernantoj, sed oni povas kredi kion diras IZo-gelernantoj ĉar eĉ instruistoj konfirmas tion. Certe la ŝtata ekzameno de junio pravigos ilin, kaj ZAMENHOF kun Esperanto ĉiam lernata en la lernejo plupruvos, ke inter esperantistoj plejparto estas ege inteligentaj kaj diligentaj.

3- ASELT kaj FEEM


ASELT (Asocio Sennacieca de Esperantistoj-Laboristoj en Togolando) kaj FEIM (Fonduso Esperantista por Interhelpo kaj Mikrokredito) asociiĝis por festi la unuan de majo 2008. "Esperantujo estas UNU sed en ĝi esprimiĝas diversaj tendencoj kies agadoj kompletigas unu la alian". La ekzemplon ĵus donis la du organizaĵoj togolandaj, kiuj, kvankam de malsamaj agadkampoj, kuniĝas por antaŭenigi la Togolandan movadon.

ADJE Adjevi kaj DOUMEGNON Koffi raportis pri la evento. Sube aperas la vortoj de DOUMEGNON Koffi, ĉar lia artikolo estis la unua, kaj plie, ĝi ne atingis tiom da dissendolistoj, kiom tiu de Adjevi. 

Por la dua fojo sinsekve, ASELT (Asocio Sennacieca de Esperantistoj-Laboristoj en Togolando) ĵus organizis la feston de la 1-a de majo ; sed ĉifoje ĝi tion kunorganizis kun FEIM ( Fonduso Esperantista de interhelpado kaj mikrokredito). La seriozaj aferoj komenciĝis ĉirkaŭ la 11-a kaj duono, kiam s-ro KOUEVIGAN Koffi Jerome (sekretario de ASELT) bonvenigis ĉiujn kaj prezentis la programon de la tago. Poste, sekvis sinprezentado de ĉiuj partoprenantoj, el kiuj troviĝis multaj invititoj, kiuj nenion sciis pri Esperanto. La debaton gvidis s-ro ABA Abatévi, prezidanto de FEIM.

La temo de la debato estis : Solidareco kaj interhelpado. Unue la gvidanto de la debato prezentis la temon, donis multajn klarigojn antaŭ ol permesi al aliaj alporti siajn kontribuaĵojn. Resume, estas konkludite, ke solidareco ne signifas malrespekton de regularoj. Ni devus esti solidarecaj unu al aliaj en vereco, justeco kaj honesteco. Se tion ni sincere aplikas, la interhalpado ne suferos, kaj plifortigos nian landan Asocion UTE. Estas rekomendite, ke ĉiuj E-organizaĵoj de UTE sincere kunlaboru por subteni en ĉiuj kampoj la landan Asocion kaj ofte pensu pri tiaj renkontiĝoj inter la E-organizaĵoj togolandaj. Al tiu ĉi temo, ankaŭ kontribuis kvar gastinoj el Nederlando, kiuj bedaŭrinde ne parolas Esperanton kaj multaj kontribuoj venis el la membroj de ASELT kaj FEIM. Ĉirkaŭ la 1-a horo, kvankam malsataj, multaj preferis, ke oni daŭrigu la interesan debaton, sed pro la invititoj kaj niaj gastinoj el Nederlando, la prezidanto de FEIM bedaŭrinde ĉesigis la debaton kaj malfermis la kunmanĝon, dum kiu la babilado pri kio estas Esperanto daŭrigis inter la invititoj kaj la esperantistoj. Post la kunmanĝo, okazis kelkaj individuaj fotoj, grupaj fotoj kaj pormenado sur la plaĝo, marbordo, kie miloj da laboristoj celebras la feston de la 1-a de majo 2008. La disiĝo okazis post la marborda promenado kaj ĉiuj hejmiĝis. La festo de la 1-a de majo 2008 fariĝis historio por ASELT kaj FEIM. Ĝis la festo de la 1-a de majo 2009 por vidi aliajn E-organizaĵojn togolandajn aldoniĝi al ASELT kaj FEIM.

La 1-an de majo 2008

DOUMEGNON Koffi.

==============

PUBLIKA LETERO

==============

Karaj gesamideanoj en la tuta mondo,

Kiel malnova esperantisto kaj estinta membro de la asocio de homaj rajtoj mi permesas al mi je mia nomo kaj je tiu de ĉiuj miaj samlandanoj skribi ĉi tiun leteron. Ĝi alportas kelkajn sciigojn pri la ofendoj kaj malsaĝaj skribaĵoj aperintaj lastatempe en Danujo kaj eĉ en Nederlando koncerne nian profeton Mohamed (ke Dio benu lin) kaj la sanktan kaj noblan Koranon.

Eŭropanoj laŭ la esprima kaj skriba libereco permesas al ĉion skribi sen scioj kaj konatiĝoj precipe pri la afero de religioj. Tiuj personoj ne scias la religion Islamo kaj la noblan Koranon perfekte kaj ili mensogis pri multaj faktoj kaj malĝentile karikaturis la homon plej amatan kaj benitan de Dio.

Tio malkaŝe vere incitas kaj provokas nin al malamo kaj rasismo, ĉu ne ? Ankaŭ estas honte publikigi aŭ karikaturi profeton mian aŭ aliajn profetojn, ĉar ili estas sanktaj kaj elektitaj homoj, elektitaj de Dio.

Ĉu vi scias ke nia profeto estas la lasta sur ĉi tiu tero sendita al ni islamanoj kaj al la homaro entute (kiel la aliaj profetoj) kun bonaj ordonoj kaj instrukcioj de Dio. Dio la granda kreis homojn. inter ili elektis profetojn kun libroj sanktaj por ke ni nepre sekvu la instrukciojn kaj la ordonojn de li (Dio) pere de tiuj mesaĝuloj (profetoj) sciante ke ĉiu epoko havis sian propran profeton ekde sinjoro Adamo (ke Dio benu lin) ĝis nia profeto Mohamed (ke Dio benu lin).

Ekzemple en la epoko de la profeto Moise (ke Dio benu lin, ĉar ni kredas je ĉiuj profetoj) la judoj tiutempe persekutis lin, kaj mortigis plurajn aliajn profetojn antaŭ li, konatajn aŭ nekonatajn. Nur kelkaj judoj kredis lin kiel profeton kaj bone obeis lin, t.e. la instrukciojn de Dio. Legu viajn sanktajn malnovajn librojn kaj certe vi komprenos la veron.

Simile ankaŭ al la profeto Jesuo Kristo (ke Dio benu lin) kristanoj kaj judoj tiutempe ne obeis kiel al profeto. Ili ankaŭ persekutis lin. Ili mortigis plurajn sanktajn homojn dum sia regno. Dum sia vivo Jesuo bone sciis la alvenon de la profeto Mohamed sur la tero kun la sankta kaj nobla Korano, ne sole por ni sed por la homaro entute.

En la Korano estis/estas dirite ke tiu kiu ne sekvas la islaman religion, tiu estas perdita kaj iros al la infero.

Aliteme, kiu el ni homoj ne volas aŭ ne ŝatas pace vivi ? Ni esperantistoj havas ĉi tiun ideon interkompreniĝi unu kun la alia en reciproka respekto kaj bona intenco por la paco. Ĉu estas saĝe kaj logike ofendi profetojn kaj bone elektitajn homojn, elektitajn de Dio, ne de Unuiĝintaj Nacioj aŭ de aliaj instancoj ?

La Korano konklude postulas de ni Islamanoj obei la ordonojn de Dio kaj rekoni la aliajn profetojn Adamo, Jesuo, Moise, Noa k.t.p. (ke Dio benu ilin).

Samideanece kaj kun granda respekto bonvolu publikigi ĉi tiun leteron kaj disvastigi ĝin tra la monda esperantistaro por ke ili pace ne plu rekomencu malbonagi aŭ skribi pri sanktuloj aŭ profetoj ĉar tio tuŝas nin ĉiujn.

Kiel samideano mi petas ĉiujn ne plu ofendi la Koranon kaj nian profeton.

Grandan saluton

Ĝriss, la 7an de marto 2008

Trari Boualem

B.P.29 

29500 Ghriss

w/Mascara

Alĝerio