Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
KONSCIU 28
de Afrika Centro Esperantista  
28a februaro 2008

K O N S C I U

Numero 28 22/02/2008

Informilo por enprofundiĝi en la E-movadon Afrikan

Redaktas : Liberesko

  "Kial mi forlasis mian Afrikon por restadi ekster ĝi ? Ĉio vivtena estas en mia lando afrika", rakontis togolandano vivanta nun en Eŭropo. Li aldonis : "Miaj gefratoj, kie vi estas, tie ĉiam diligente laboru, kaj certe ankaŭ vi trovos vivtenon. Mi blinde sekvis homojn kaj nun estas en Eŭropo, kaj jen mi troviĝas en situacio ne ĉiapunkte pli bona ol tiu en kiu mi estis en Togolando. Io grava ĉiam mankas, kaj mi vere preferas reiri, kaj certe tio baldaŭ okazos. Pravas niaj prapatroj, kiuj proverbis : "kiam oni iras al montosupro por pluki herbon kaj tiun ĉi trovas ĉe la malsupro de la monto, oni prenu ĝin tie, kaj ne plu necesas iri ĝis la supro de la monto". Tion ĉi mi neniam forgesas. Kion ni iras serĉi ekster Afriko, ĉio troviĝas nun en Afriko, kaj ni restu en Afriko por diligente labori".   Karaj samkontinentanoj,

Certe vi tute konsentas kun la togolandano, kiu supre parolis. Ĉion ni nun havas en Afriko. Ni prizorgu nian Afrikon, kunlaborante kun la cetera mondo. Tion faras Afrika Centro Esperantisto jam du jarojn. Ĝi daŭrigas Afrikan Agadon de Hans BAKKER, kiun transprenis togolandaj Esperantistoj.   Kiel ACE povas helpi vin en via E-agado, tion vi jam scias, ĉu ne ? Se ne, tuj skribu al Afrika Centro Esperantista por havi la informojn. Tamen ĉiuj scias, ke ACE donas subvencietojn al asocioj/kluboj E-aj en Afriko, instruas perkoresponde, disponigas E-aĵojn al afrikaj Esperantistoj ktp. Ni ne forgesu, ke ĝi ankaŭ gastigas Esperantistojn en Instituto Zamenhof ktp. Kion ni sciu pli tie ĉi, tio estas :  

1- SVB

Ĝi estas unu el la memoraĵoj pri la celebrado de la 70-jariĝo de Hans BAKKER. La dua versio de la libro Sub la Verda Bluzo de GBEGLO Koffi ĵus aperis. Tiu ĉi versio estas la reviziita formo de la unua korektita kaj kompletigita. Afrikaj Esperantistoj, kiuj ŝatus ricevi ĝin (sen)page, tuj rilatu kun Afrika Centro Esperantista.  

2- Portreto de Hans BAKKER Tel-Aviv

Laŭ la ideo kaj propono de senatano Nelly Holevitch kaj la subteno de Gbeglo Koffi kaj de ACE (Afrika Centro Esperantista), la portreto de s-ro Hans Bakker nun troviĝas en la Muzeo de la Juda Diasporo en Tel Aviv. Hans estas akceptita kiel fama persono pro la laboro kiun li faris por Afriko. Li tie troviĝas kun Zamenhof, la aŭtoro de Esperanto, la internacia lingvo, per/por/pro kiu Hans helpas al Afriko.

Kiu hazarde atingos tiun urbon, tiu povos viziti la muzeon kaj vidi mem.  

3- Vizito de DRKongolandano en Togolando

De la 8-a ĝis la 12-a de februaro 2008, s-ro Richard NLANDU estis en Togolando. Li gastis en Instituto Zamenhof, kie li povis propraokule vidi la agadon de togolandaj Esperantistoj. Kion li rakontis tiam al la gastigantoj pri sia sperto, tion li mem iam disponigos al la aliaj esperantistoj. Resume, li mire trovis, ke la laboroj en Instituto Zamenhof estas tre bone organizitaj, kaj ke togolandaj esperantistoj bone regas la lingvon. Li povis legi verkojn kaj periodaĵojn surloke, kaj ankaŭ kunportis kelkajn por daŭrigi la legadon hejme.  

4- Eldona agado de ACE

Pretigado de periodaĵoj kaj libroj pluiras en Afrika Centro Esperantista. Nun estas haveblaj jenaj libroj :   La 14a de Aprilo 2006, Cophie PARPHES

Miaj unuaj pensoj, Ghif de Rituel

Gasuku, Mihel NKWIRIKIYE

Festo de Beno, Princo Henriko OGUINYE

Sub la Verda Bluzo, GBEGLO Koffi   Kiu bezonas tiujn librojn, tiu rilatu kun ACE. Bonvola monkontribuo estas petata de tiu, kiu kapablas doni iom por helpi al la kaso de ACE. Ankaŭ la papera versio de la periodaĵo HACE estas je ĉies dispono.