Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
SEPDEK KANDELOJ
de Koffi GBEGLO  
16a novembro 2007

La 8-an de novembro 2007, Hans BAKKER, la patro de Esperanto en Afriko, iĝis 70-jara.

Afrikaj Esperantistoj siamaniere memoris la tagon. Gravan rolon ludis la Senatano Nelly HOLEVITCH kaj s-ro GBEGLO Koffi, en la internaciigo de la evento.

1- Portreto de Hans BAKKER Tel-Aviv

Lau la ideo kaj propono de senatano Nelly Holevitch kaj la subteno de Gbeglo Koffi kaj de ACE (Afrika Centro Esperantista), la portreto de s-ro Bakker estas akceptita kiel fama persono en la Muzeo de la Juda Diasporo en Tel Aviv - pro la laboro kiun li faris por Afriko kaj pro lia 70-jariĝo.

2- Sub La Verda Bluzo

Afrika Centro Esperantista, kiu nun faras la laborojn de Hans por la afrika movado, eldonis libron, kiu klarigas pri eventoj en la afrika movado en tiuj ĉi lastaj jaroj.

La libro estas tre bone bindita kun aparte brilaj paperoj. Indas legi ĝin por scii la veron pri multo en la afrika movado. Ĝi kostas nur 16 eŭrojn plus sendokostoj (9 eŭroj ekster Eŭropo, 3 eŭroj en Eŭropo per ordinara poŝto kaj 7 eŭroj registrite). Bonvolu mendi ĉe Afrika Centro Esperantista . Kiel pagi, oni uzu la konton de ACE :

KONTO DE AFRIKA CENTRO ESPERANTISTA

Ĝi troviĝas ĉe la banko (Postbank) en Nederlando.

Por internaciaj pagoj oni uzas t.n. IBAN-numeron : NL02PSTB0004401853

Por pagoj en Nederlando sufiĉas la numero 4401853.

NL = Nederlando

02 = nulo du

PSTB = mallongigo de Postbank

000 = nulo nulo nulo

4401853 = la kerna numero

La nomo de la konto-posedanto estas : Stichting Fonds ACE.

La loko estas : Amsterdam.

La adreson oni ne bezonas mencii.

Paganto devas mencii t.n. BIC-kodon de la banko : PSTBNL21

Pagoj en Eŭropo, kiuj uzas IBANkodon kaj BIC-kodon estas senpagaj.

Ne necesas mencii adreson de la banko.

Kiu preferas uzi sian UEA-konton, tiu povas instrukcii al UEA per la retadresoj :

uea@uea.co.org kaj financoj@co.uea.org (kun kopioj al Gbeglo Koffi kaj Hans BAKKER ) ke UEA elpagu el lia/ŝia konto la sumon al : Postbank-konto 4401853 je la nomo de Stichting Fonds ACE, Amsterdam kun priskribo "Pago de ...... eŭroj por aĉeto de ....... ekzemplero(j) de SUB LA VERDA BLUZO , fare de .....................(metu viajn nomojn kaj adreson, per kiuj la libro(j) atingu vin)".

Tiaj elpagoj per postbank estas sen bankokostoj.

Eventualajn demandojn respondos Hans BAKKER au GBEGLO Koffi.