Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
UN-Protokolo pri mortpuno
de Unuiĝintaj Nacioj / Unuiĝinta Naciaro  
29a septembro 2007

Unuiĝinta Naciaro

Alta Komisariejo pri Homrajtoj AKUNHR

Dua nedeviga protokolo rilate al la Internacia Pakto pri la Civilaj kaj Politikaj Rajtoj, celanta aboli la mortpunon

Adoptita kaj proklamita de la Ĝenerala Asembleo en sia rezolucio 44/128 de la 15-a de decembro 1989

La ŝtatoj partoj de tiu ĉi Protokolo,

Konvinkitaj ke la abolo de la mortpuno kontribuas subteni la homan dignon kaj la iom-post-ioman disvolviĝon de la homrajtoj,

Memorigante la artikolon 3 de la Universala Deklaro de la Homrajtoj adoptita la 10-an de decembro 1948, kaj la artikolon 6 de la Internacia Pakto pri la Civilaj kaj Politikaj Rajtoj adoptita la 16-an de decembro 1966,

Notante ke la artikolo 6 de la Internacia Pakto pri la Civilaj kaj Politikaj Rajtoj referencas al la abolo de la mortpuno en esprimoj kiuj senambigue sugestas ke la abolo de tiu puno dezirindas,

Konvinkitaj ke ĉiuj disponoj tuŝantaj la abolon de la mortpuno konsiderendas kiel progreso rilate la uzadon de la rajto je vivo,

Dezirantaj fari, per tiu ĉi Protokolo, la internacian promeson aboli la mortpuno,

Interkonsentis pri la sekvo :

Artikolo 1

1. Neniu persono sub la jurisdikcio de ŝtato parto de tiu ĉi Protokolo estos ekzekutata.

2. Ĉiu ŝtato parto faros ĉiajn volatajn disponojn por aboli la mortpunon en la kampo de sia jurisdikcio.

Artikolo 2

1. Ne akcepteblas ajna rezervo pri tiu ĉi Protokolo, escepte de la rezervo formulita dum la ratifo aŭ dum la aliĝo kaj kiu ebligas la aplikon de la mortpuno en tempo de milito post kondamno pro gravega krimo de armea karaktero farita en tempo de milito.

2. La ŝtato parto kiu formulas tian rezervon komunikos al la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝinta Naciaro, dum la ratifo aŭ la aliĝo, la tiurilatajn dispoziciojn de sia interna leĝaro kiuj aplikiĝas en tempo de milito.

3. La ŝtato parto kiu formulis tian rezervon sciigos al la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝinta Naciaro la proklamon aŭ la finon de la militstato sur sia teritorio.

Artikolo 3

La ŝtatoj partoj de tiu ĉi Protokolo indikos, en la raportoj kiujn ili prezentas al la Komitato pro Homrajtoj kaŭze de la artikolo 40 de la Pakto, disponojn kiujn ili estos adoptintaj por efektivigi tiun ĉi Protokolon.

Artikolo 4

Koncerne la ŝtatojn partiojn de la Pakto kiuj faris la deklaron laŭ la artikolo 41, la agnoskata kompetento de la Komitato pri Homrajtoj ricevi kaj ekzameni komunikaĵojn en kiuj ŝtato parto asertas ke alia ŝtato parto ne plenumas siajn devojn, etendiĝas al la dispozicioj de tiu ĉi Protokolo, escepte se koncernata ŝtato parto estas farinta deklaron en la kontraŭa senco dum la ratifo aŭ aliĝo.

Artikolo 5

Koncerne la ŝtatojn partojn de la unua nedeviga Protokolo rilate al la Internacia Pakto pri la Civilaj kaj Politikaj Rajtoj adoptita la 16-an de decembro 1966, la agnoskita kompetento de la Komitato pri Homrajtoj ricevi kaj ekzameni komunikaĵojn devenaj de privatuloj dependaj de ilia jurisdikcio etendiĝas al la dispozicioj de tiu ĉi Protokolo, escepte se koncernata ŝtato parto estas farinta deklaron en la kontraŭa senco dum la ratifo aŭ aliĝo.

Artikolo 6

1. La dispozicioj de tiu ĉi Protokolo aplikiĝas kiel aldonaj dispozicioj de la Pakto.

2. Sen tuŝi la eblecon formuli la rezervon menciitan en la artikolo 2 de tiu ĉi Protokolo, la rajto garantiita en la paragrafo 1 de la artikolo 1 de tiu ĉi Protokolo ne submeteblas al ajna sendevigo celataj en la artikolo 4 de la Pakto.

Artikolo 7

1. Tiu ĉi Protokolo estas malfermita por subskribo de ĉiu ŝtato kiu subskribis la Pakton.

2. Tiu ĉi Protokolo estas submetita al ratifo de ĉiu ŝtato kiu ratifis la Pakton aŭ kiu aliĝis al ĝi. La instrumentoj de ratifo deponendas ĉe la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝinta Naciaro.

3. Tiu ĉi Protokolo estos malfermita por aliĝo de ĉiu ŝtato kiu ratifis la Pakton aŭ kiu aliĝis al ĝi.

4. La aliĝo fariĝos per depono de aliĝ-instrumento ĉe la Ĝenerala Sekretaria de la Unuiĝinta Naciaro.

5. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝinta Naciaro informos ĉiujn ŝtatojn kiuj subskribis tiun ĉi Protokolon aŭ kiuj aliĝis al ĝi pri la depono de ĉiu ratifa aŭ aliĝa instrumento.

Artikolo 8

1. Tiu ĉi Protokolo ekvalidos tri monatojn post la dato de la depono ĉe la Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝinta Naciaro de la deka instrumento de ratifo aŭ de aliĝo.

2. Por ĉiu el la ŝtatoj kiuj ratifos tiun ĉi Protokolon aŭ kiuj aliĝos al ĝi post la depono de la deka instrumento de ratifo aŭ de aliĝo, tiu Protokolo ekvalidos tri monatojn post la dato de la depono fare de tiu ŝtato de sia instrumento de ratifo aŭ de aliĝo.

Artikolo 9

La dispozicioj de tiu ĉi Protokolo aplikiĝas, sen limigo nek ajna escepto, al ĉiuj konsistigaj unuoj de la federaciaj ŝtatoj.

Artikolo 10

La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝinta Naciaro informos ĉiujn ŝtatojn celatajn en la paragrafo 1 de la artikolo 48 de la Pakto :

a) Pri la rezervoj, komunikaĵoj kaj sciigoj ricevitaj laŭ la artikolo 2 de tiu ĉi Protokolo ;

b) Pri la deklaroj faritaj kaŭze de la artikoloj 4 aŭ 5 de tiu ĉi Protokolo ;

c) Pri la subskriboj faritaj sub tiu ĉi Protokolo kaj pri la instrumentoj de ratifo kaj de aliĝo deponitaj konforme al la artikolo 7 de tiu ĉi Protokolo ;

ĉ) [alilingve : d] Pri la dato en kiu tiu ĉi Protokolo ekvalidos konforme al ties artikolo 8.

Artikolo 11

1. Tiu ĉi Protokolo, kies tekstoj angla, araba, ĉina, franca, hispana kaj rusa estas same aŭtentaj, estos deponita en la arĥivoj de la Unuiĝinta Naciaro.

2. La Ĝenerala Sekretario de la Unuiĝinta Naciaro transdonos legitimitan kopion de tiu ĉi Protokolo al ĉiuj ŝtatoj celataj en la artikolo 48 de la Pakto.

© Alta Komisariejo de la Unuiĝinta Naciaro pri la Homrajtoj

Ĝenevo, Svislando

Adresu viajn komentojn kaj proponojn al :

webadmin.hchr@unug.ch

OHCHR-UNOG

8-14 Avenue de la Paix

1211 Genève 10, Svisio

Telefonnumero : (41-22) 917-9000

Elfrancigita de Monda Asembleo Socia (MAS)-vl