Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Memore al la viktomoj de genocido
de Paul CELAN   Jevgeni Jevtuŝenko  
1a septembro 2007

Artikoloj de Le Monde diplomatique en Esperanto (vd sube) pritraktas la nunajn tendencojn en Ukrainio kaj aliaj ekssovetiaj landoj reverki la historion, honori faŝistojn kaj ties helpantojn dum la 2-a mondmilito kaj eĉ nei la amasmortigon de judoj. En la artikoloj estas menciita poemo de Jevgeni Jevtuŝenko, Babi Jar. Mi prezentas ĝin nialingve, kune kun poemo de Paul Celan.

Vilhelmo Lutermano

Paul Celan, germanlingva poeto, naskiĝis la 23-an de novembro 1920 en Ĉernovico, Bukovino. Li memmortigis sin la 20-an de aprilo 1970 en Parizo.

Paul Celan : Mortofugo

Nigra lakto de fruo ni trinkas ĝin vespere

ni trinkas ĝin tagmeze kaj matene ni trinkas ĝin nokte

kaj trinkas kaj trinkas

ni ŝovelas tombon en la aero tie oni ne kuŝas dense

Viro loĝas en domo li ludas per la serpentoj li skribas

li skribas kiam noktiĝas al Germanio via ora hararo Margarete

li skribas ĝin kaj paŝas antaŭ la domo kaj fulmetas la steloj li

alfajfas

siajn virhundojn

li elfajfas siajn judojn ŝoveligas tombon en la tero

li ordonas al ni ekludu por danco

Nigra lakto de fruo ni trinkas vin nokte

ni trinkas vin matene kaj tagmeze kaj trinkas vin vespere

ni trinkas kaj trinkas

Viro loĝas en domo li ludas per la serpentoj li skribas

li skribas kiam noktiĝas al Germanio via ora hararo Margarete

Via cindra hararo Sulamit ni ŝovelas tombon en la aero tie oni kuŝas

ne dense

La krias piku pli profunde en la teron kaj vi aliaj kantu kaj ludu

li tuŝas la feron en zono li svingas liaj okuloj bluas

piku pli profunde la ŝpatojn kaj vi aliaj daŭre ludu por danco

Nigra lakto de fruo ni trinkas vin nokte

ni trinkas vin tagmeze kaj matene ni trinkas vin vespere

ni trinkas kaj trinkas

viro loĝas en domo via ora hararo Margarete

via cindra hararo Sulamit li ludas per la serpentoj

Li krias ludu pli dolĉe la morton la morto estas majstro el Germanio

li krias pli malalte violonu tiam vi alsupras kiel fumo en la aeron

tiam vi havas tombon en la nuboj tie oni kuŝas ne dense Nigra lakto de fruo ni trinkas vin nokte

ni trinkas vin tagmeze la morto estas majstro el Germanio

ni trinkas vin vespere kaj matene ni trinkas kaj trinkas

la morto estas majstro el Germanio lia okulo bluas

li trafas vin per plumba kuglo li trafas vin precize

viro loĝas en domo via ora hararo Margarete

li pelas la virhundojn al ni li donacas al ni tombon en la aero

li ludas per la serpentoj kaj revas la morto estas majstro el

Germanio

via ora hararo Margarete

via cindra hararo Sulamit

Jevgeni Jevtuŝenko : Babi Jar (laŭ la germana traduko de Paul Celan)

En Babi Jar, nenia monumento.

Kruta deklivo - la neĉizita tomboŝtono.

Mi timas.

Mi maljunas hodiaŭ,

maljuna kiel la juda popolo.

Mi kredas ke nun mi estas

judo.

Ni elmigras el Egiptio, mi kunmigras.

Oni najlas min al kruco, mi pereas,

je jen, vi vidas ilin ankoraŭ :

la spurojn de la najloj.

Dreyfus, ankaŭ li,

tio estas mi.

La etmensulo

denuncas min,

la filisto

eldiras mian verdikton.

Post kradoj mi estas.

Encirkligita.

Lacpelita.

Kaj prikraĉita.

Kaj kalumniita.

Kaj alvenas inetoj, kun bruselaj puntoj,

kaj kriĉas kaj pikas en mian vizaĝon

per sunombreletoj.

Mi kredas, ke estas mi nun

knabeto en Bjalistoko.

La sango fluas surplanke, riverete.

Fetoro de cepo kaj vodko, la moŝtoj

drinkej-kutimuloj senĝeniĝas.

Piedpuŝo ! per la boto, mi kuŝas en angulo.

mi alpetegas la pogromulojn, mi petegas - vane.

"Batu la judon, savu Rusion !" - :

la farunvendisto mortbatis mian patrinon.

Mia rusa popolo !

Internaciisma

vi estas, plej interne, mi scias.

Via nomo senmakulas, sed

ofte falis en manojn, kiuj ne estis puraj ;

en tiuj manoj, ĝi estis laŭta vorto

Mia tero - mi konas ĝin, ĝi bonas, bonemas.

Kaj ili, la antisemitoj, la

mizeraj, ke ili

fanfaronas per tiu nomo :

"Unio de rusa popolo" !

Kaj ne tremas, ne tremegas !

Mi kredas ke mi estas nun ŝi :

Anne Frank.

Lum-

trabrila, branĉo

en aprilo.

Mi amas,

Kaj ne bezonas vortojn nek frazojn.

Kaj bezonas :

ke vi rigardu min, ke mi rigardu vin.

Malmulto videbla ankoraŭ,

malmulto palpebla !

La folioj - malpermesitaj.

La ĉielo - malpermesita.

Sed ĉirkaŭbraki nin, silente...

tio ankoraŭ eblas, tion ni ankoraŭ povas.

Ĉu ili venas ?

Ne timu, kio venas tie, estas la printempo.

Ĝi estas tiel laŭta, li survojas, ĉi tien.

Proksimiĝu...

Per viaj lipoj. Ne atendu.

Ĉu ili sturmas la pordon ?

Ne ili. Kion vi aŭdas, estas la glacirompiĝo,

la neĝfandiĝo ekstere.

Pri Babi Jar, pri tio parolas sovaĝaj kreskaĵoj, la herbo.

Severe, tiel rigardas vin la arbo,

juĝistokule.

La silento ĉirkaŭe kriegas.

Mi prenas la ĉapon dekape, mi sentas,

mi fariĝas

griza.

Kaj estas - estas mem

unusola kriego sen voĉo

super miloj kaj miloj kaj

miloj da entombigitaj.

Ĉiu ĉi tie mortpafita maljunulo - :

mi : Ĉiu ĉi tie mortpafita infano - :

mi.

Nenio, nenia fibro en mi,

iam tion forgesos !

La Internacio -

sonu, sonegu,

kiam la lasta antisemito, kiun ĝi portas, tiu tero,

estas en tombo, por ĉiam.

Mi ne havas judan sangon en miaj vejnoj.

Sed malamata me estas de ĉiuj antisemitoj.

Per kolera, kala malamo,

tiel ili malamas min -

kiel judon.

Kaj pro tio mi estas

vera judo.

Laŭ : Paul Celan : Gesammelte Werke. Vol. 5. Übertragungen II. Frankfurto ĉe Majno, 2000. p. 288s.)

Senpretenda laŭvorta elgermanigo de Monda Asembleo Socia (MAS) -vl

La artikolojn pri Ukrainio vi trovas jene :

http://eo.mondediplo.com/article127...

http://eo.mondediplo.com/article127...

http://eo.mondediplo.com/article127...