Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
La ultraliberala koloniigo de Pollando
11a aŭgusto 2005

Richard DANILOWICZ

(eksa pola sindikatisto, iama politika malliberulo de polaj malliberejoj, aktivulo de ATTAC Deux Sèvres, Francio)

Mi loĝis 35 jarojn en Pollando (1947-1982). Mi pasigis tie 5 jarojn en malliberejo pro esti organizinta diskutgrupojn pri la Eŭropo de la Roma Traktato ! En 1980-81, mi aktivis en la regiona direktejo de la sindikato « Solidareco ». Ekde 1990, mi vojaĝas preskaŭ ĉiujare al Pollando por resti monaton tie. Mi estas do tre bone informita pri la situacio tie. Mi povus resumi ĝin per unu sola frazo : tio estas la absoluta dominado de la ultraliberalismo, de sovaĝa kapitalismo. Ekde 1956 mi partoprenis en ĉiuj ribelaj movadoj en Pollando. Mi scias do por kio la pola popolo luktis. Ni ĉiuj volis socialismon kun homa vizaĝo, aŭ socialan, demokratian kaj racian kapitalismon. Kion ni havas nun ? Sovaĝan kaj malracian kapitalismon, kiun la popolo neniam deziris. Kiu do instalis tiun senbridan ultraliberalismon, sen ke ni sciis tion ? La respondo simplas : La IMF, la Eŭropa Komisiono kaj la ekskomunista gvidantaro.

En 1989, la totalisma reĝimo finis sian regadon en plena financa ruiniĝo ; ĝi postlasis eksteran ŝuldon da 40 miliardoj da dolaroj, eksterordinara ŝuldo por lando kiel Pollando. Ĵus antaŭ sia falo, la reĝimo intertraktis kun la IMF kaj la Monda Banko pri la repag-kondiĉoj. La regantoj akceptis la truditajn kondiĉojn, sciante ke pagos la popolo, kiel kutime.

La 1-an de januaro 1990, la ultraliberalaj kaj malhumanaj kondiĉoj de la IMF ekvalidis sub la nomo « plano Balceroviĉ [originale : Balcerowicz] », laŭ la nomo de la financministro de la nova « demokratia » registaro de T. Mazowiecki, sub prezidanteco de Lech Walęsa. Balceroviĉ estis apogata de usona ekonomikisto, Jeffrey Sachs, devena de Harvard, arda defendanto de la ultraliberalismo. En kio konsistis la ultraliberala plano « Balceroviĉ » ?

- 1. La landlimoj estis komplete malfermitaj al okcidentaj produktoj.

- 2. La ŝtataj entreprenoj, neniel preparitaj al tia invada konkurenco, estis krome submetitaj al drakonaj restriktoj : fortega imposto, pago al la ŝtato de altaj dividendoj, uzuraj bankkreditoj, malpermeso dungi sub minaco pagi pune altan imposton nomatan « popiwek ».

- 3. Privatigo de la ŝtataj entreprenoj kaj de la publikaj servoj fariĝis deviga.

Jen la fama « ŝokterapio », tiel laŭdata de la amaskomunikiloj en Okcidento, kiuj gloris Balceroviĉon kiel genion de la ultraliberala ekonomio. La okcidentaj universitatoj donis al li multajn titolojn de doktoro honoris causa. Oni prisilentis la fakton ke, sub la antaŭa reĝimo, li estis sekretario de la Komunista Partio kaj profesoro pri marksismo-leninismo. Nun li estas prezidanto de la Banko de Pollando.

La rezultoj : sociala katastrofo. Laŭ la statistikoj, la aĉetpovo de la poloj falis je 30 % en du jaroj, de 1990 ĝis 1991, kvankam ĝi estis jam tre malalta sub la antaŭa reĝimo. La senlaboreco atingis 2 milionojn da homoj. Tio estis la timo. Nun estas 3.000.000 da senlaboruloj. La vera mizero atingis centmilojn da homoj.

Laŭ la lastaj nombroj de la OEKD [OEKD : Organizo pri Ekonomiaj Kunlaborado kaj Disvolvo] kaj de la UNICEF [UNICEF : laŭ la angla, United Nations International Children’s Emergency Fund, Monda por-Infana Help-Fonduso de la Unuiĝintaj Nacioj] por 2004, du milionoj da polaj infanoj ne manĝas ĝissate : ili venas al lernejo nemanĝinte matenmanĝon kaj sen povi pagi la tagmanĝon en la lerneja manĝejo. Antaŭe mi neniam renkontis tiajn situaciojn ! Laŭ la nombroj de la Pola Oficejo pri Statistiko (GUS) de februaro 2005, 8.000.000 da poloj vivas sub la sojlo de malriĉeco. Pollando havas 38.500.000 loĝantojn. La malriĉeso-sojlo difiniĝas per 1.226 zlotoj por 4-persona familio (unu eŭro = 4 zlotoj). Kvin milionoj da homoj vivas en mizero, ĉar ili ne disponas pri 8 zlotoj tage. Por la pensiuloj, la pensifondusoj estas forte konsilataj (trudataj). Dek-du milionoj da poloj subskribis ilin.

Ekde 1995, Pollando, kiel kandidato por iĝi membro de Eŭropa Unio, estis sub la kuratoreco de la Eŭropa Komisiono. Malŝtatigoj ĉie pliiĝis. Ili okazis laŭ malhonestaj kaj mafiaj kondiĉoj. La ekskomunisma gvidantaro, kiu administris ĉiujn entreprenojn, intence alkondukis ilin al bankroto, por sekve reaĉeti ilin tre malmultekoste. Fakte malŝtatigado aliiĝis en efektivan disrabadon de la naciaj posedaĵoj. Veran partigon de Pollando inter senskrupulaj fikamaradoj, antaŭ la bonvolaj kaj malseveraj okuloj de la Eŭropa Komisiono.

La alilandaj (kaj eŭropaj) multnaciaj entreprenoj plenmezure partoprenis tiun sinĵetadon sur naciajn posedaĵojn, pagante nur 10 % de la valoro de la entreprenoj. Tio estis skrupule atestita de Kazimierz Poznanski, profesoro pri ekonomiko en Universitato de Seattle (Usono), en du libroj kaj en pluraj publikaĵoj. Interŝanĝe de tiuj ridindaj vendo-prezoj, la regantaj vendantoj ricevis egajn proviziojn (milionojn da dolaroj). Tiel vendighis Pollando.

Ĉantaĝo en la entreprenoj. Laŭ la direktivoj de Bruselo, la entreprenoj konstante « sengrasiĝis » : estas okazo por maldungi nesubaĉeteblajn sindikatistojn kaj aktivulojn, kiuj batalis kontraŭ la eksdiktaturo. La laborkodo fakte ne plu estas respektata : la mastro ja decidas la kondiĉojn. La salajruloj estas ofte dungitaj laŭ tre mallongdaŭraj kontraktoj, kaj senfine reokazantaj. Estas 3.000.000 da senlaboruloj, kaj nur 15 % el ili enspezas kompensaĵon... dum 6 monatoj. Regas timo. En tiu etoso de ekonomia teroro, la salajruloj ne riskas aliĝi sindikatojn. Ekzistantaj sindikatoj iĝas timemaj, servistigitaj. La heroa sindikato "Solidareco" estas nur la ombro de ĝi mem. La kunadministradaj Konsilioj de salajruloj (KSR), naskiĝintaj de la laborista ribelo de 1956, ĉesiĝis okaze de malŝtatigoj. La seksa ĉantaĝo koncerne la virinojn iĝis kutima. Aŭ seksa submetiĝo aŭ senlaboreco kaj mizero. Laŭ elekto. La aĝo por emerito estis antaŭe 60 jaroj. Ĝi estas nun 65 jaroj. La nokta laboro estis antaŭe malpermesita al virinoj ; antaŭ nelonge tiu malpermeso estis nuligita.

La delokadoj. La okcidentaj entreprenoj kiuj delokiĝas al Pollando trudas siajn kondiĉojn, rimarkigante ke ili povas iri aliien se la salajruloj ne estos obeemaj... Nun TOYOTA uzas tiun ĉantaĝon, sciigante ke ĝi povas ankaŭ elekti Slovakion kaj Hungarion. La minimuma salajro en Pollando estas je 849 zlotoj monate (proksimume 210 eŭroj). Sed de 6-7 jaroj la polaj kapitalistoj delokiĝas al Ukrainio, kie la salajroj estas multe pli malaltaj. Koncerne la ukrainiajn kapitalistojn, ili ekdelokiĝas al Kazaĥio kaj kaŭkazaj landoj...

Miaj konkludoj

- 1) La ultraliberala kapitalismo, en sia plej brutala formo, estas nun trudata al Pollando. Neniu demandis pri la opinio de la pola popolo. Estas same en la aliaj landoj de centra Eŭropo. Evidentas ke la Eŭropa Komisiono estas programita por disvastigi kaj devigi ekskluzive ultraliberalan kapitalismon. La projekto de eŭropa konstitucio spegulas kaj konfirmas tiun tendencon.

- 2) En Pollando, ultraliberalismo estas trudata de la IMF kaj la Eŭropa Komisiono, en densa kunlaborado kun la eksaj regantoj... daŭre regantaj ! La intertraktado por membriĝi al EU fariĝis kun la eks-altranguloj de la totalisma partio PZPR : Leszek Miller, Aleksander Kwasniewski, Jozef Oleksy, W. Cimoszewicz, Danuta Huebner. Tiu ĉi iĝis membro de PZPR kiam ŝi estis 22-jara. Ŝi neniam protestis kontraŭ la totalisma reĝimo kaj ĉiam apogis generalon Jaruzelski. Ŝi estas nun Eŭropa Komisaro ! Ŝi ja, lastan februaron, subtenis la politikon de delokadoj (tio provokis koleron de Henri Emmanuelli).

- 3) Mi konstatas ke la Eŭropa Komisiono estas sen ajna etiko : la ĉefaĵo estas konformigi sin al la reguloj de la ultraliberala ekonomio. Tio estas neakordigebla kun nia eŭropa kulturo. La projekto de eŭropa konstitucio ne protektas nin kontraŭ la ultraliberalaj devojiĝoj, kiujn Pollando kaj la landoj de centra Eŭropo suferis : male, ĝi tuj pliakrigos ilin kaj etendos ilin en la tutan eŭropan kontinenton.

Kontakto : danilowicz.richard@club-internet.fr

(Tradukita de Daniel Houguet kaj Vilhelmo Lutermano por MAS) 2005-08-13

Akceptopaĝen