Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Survoje al refondiĝo de la Eŭropa Unio - LA 10 PRINCIPOJ DE ATTAC POR DEMOKRATIA TRAKTATO
de ATTAC  
27a marto 2007

La Attac de Eŭropo konsideras ke la Eŭropa Unio, en sia nuna formo, estas serioza obstaklo por la profundigo de la demokratio, por la fundamentaj rajtoj, por socia justeco, por egaleco inter viroj kaj virinoj kaj por daŭrigebla medio. La Eŭropa Unio estas efektive mankohava en demokratio, de legitimeco kaj de travideblo. La traktatoj, laŭ kiuj ĝi funkcias, trudas al la membroŝtatoj kaj al la mondo novliberalajn politikojn.

Pro tio la eŭropa reto de Attac konsideras ke la estonteco de Eŭropo estas centra demando. En 2005 ĝi iniciatis komunan proceson de pripensado pri la eŭropaj demandoj. Tiu ĉi deklaro enskribas sin en tiun dinamikon.

La franca "non" kaj la "nee" de Nederlando klare rivelis ke al la proponita Konstitucia Traktato por Eŭropo (KTE, en la sekvo de la teksto) kaj al la nuna Eŭropa Unio mankas popola legitimeco kaj ke ili estas juĝataj antidemokratiaj kaj antisocialaj.

La KTE ne difinas konstitucion striktasence, sed reprenas kaj etendas la antaŭajn normojn kaj traktatojn. Tamen, ĝia politika signifo estas pli granda, ĉar ĝi ne nur modifas la institucian kadron kaj difinas principojn, valorojn kaj celojn, sed ĝi formulas ankaŭ konkretajn politikojn. Tio signifas konstituciigi la novliberalan modelon, ĉar estas kvazaŭ neeble reveni al antaŭa stato. Tio estas do neakceptebla.

Hodiaŭ, eŭropaj registaroj provas relanĉi la proceson ignorante la popolan rifuzon de certaj membroŝtatoj, kun la intenco atingi siajn celojn okaze de la franca prezidanteco de la unua duonjaro 2008. Tiel, en januaro 2007 dek-ok registaroj renkontiĝis en Madrido por ellabori kompromison bazitan sur tiu traktato kiu estis malakceptita.

En tiu situacio estas esence por la demokratio ke la sociaj kaj politikaj movadoj proponu konkretajn alternativajn solvojn kaj ke iliaj postuloj estu konsiderotaj. La Attac de Eŭropo postulas ke ĉia nova traktato estu bazita sur la dek sekvaj principoj kiuj koncernas la proceson de ellaborado (parto 1), la institucian enhavon (parto 2) kaj la eŭropajn politikojn (parto 3).

PARTO 1 : PRI LA PROCEZO

1. Lanĉi demokratian procezon

Ĉia nova traktato devas esti ellaborata kaj adoptata demokratie. La Attac de Eŭropo rezolute kontraŭas ĉian provon kiu celas revivigi la KTE kaj proponas jenon :

- nova kaj demokratia asembleo, elektita rekte de la civitanoj de ĉiuj membroŝtatoj, estos taskita ellabori novan traktat-projekton, kun efektiva partopreno de la naciaj parlamentoj ;

- en sia konsisto ĝi devos respekti la egalecon inter viroj kaj virinoj (kaj ne enteni nur 16 % da virinoj, kiel en la konvencio kiu ellaboris la KTE), reprezenti ĉiujn sektorojn de la socio kaj esti intergeneracia ;

- ĉia nova traktato estu submetota al referendumo en ĉiuj membroŝtatoj kaj la rezultoj prezentotaj laŭlande ;

- dum la ratifad-kampanjo, la eŭropaj institucioj kaj la membroŝtatoj adoptos regulojn por ke okazu detala debato dum sufiĉa tempo kaj sendependa de la dominantaj ekonomiaj interesoj, ekzemple en la sektoro de la komunikiloj.

PARTO 2 : PRI LA INSTITUCIA ENHAVO

2. Plibonigi la demokration

Ĉia nova traktato devos baziĝi sur la plej bonaj ekzistantaj demokratiaj principoj. La nuna Eŭropa Unio ne klare separas la potencojn kaj pro tio suferas profundan demokrati-deficiton. Efektive, kvankam ĝi estas la sola demokratie elektita ento je eŭropa nivelo, la Parlamento povas nek leĝdoni, nek voĉdoni buĝeton nek fari politikajn decidojn, dum la Komisiono, ne elektita instanco, povas proponi leĝojn. Samtempe ni spertas malboniĝon de la demokratia vivo en la membroŝtatoj.

La Attac de Eŭropo postulas do jenon :

- la bazoj de ĉia nova traktato devas esti la homa digno, la juroŝtato, la reprezenta kaj partopreniga demokratio, la ekonomia kaj socia justeco, la sociala sekureco kaj la enkludo de la homoj, la solidareco, la egaleco kaj egalnombreco inter viroj kaj virinoj, la daŭrigebla disvolvado kaj la engaĝiĝo por paco ;

- klaran separon de la ekzekuta, leĝdona kaj jura potencoj. Necesas ĉesigi la monopolon kiun havas la Komisiono pri leĝproponoj. Tiukampe, ĉiuj institucioj kaj la civitanoj de la Unio devas povi iniciati ;

- la rajton de la Eŭropa Parlamento proponi kaj adopti kune la eŭropan leĝaron kaj tiun, ekskluzivan, elekti kaj malelekti la Eŭropan Komisionon kaj ĉiun de ties membroj individue ;

- fortigon de la naciaj parlamentoj, je eŭropa kaj nacia niveloj : la naciaj parlamentoj devas havi efektivan rolon en la eŭropa kaj nacia leĝdona procezo ;

- ĉia nova traktato devas doni precizan preskribon de la kompetentoj de la EU kaj de ĝiaj limoj rilate la naciajn ŝtatojn kaj la lokajn aŭtoritatojn. La Eŭropa Justic-Kortumo ne devos rajti agi kiel fakta leĝdonanto ;

- la Eŭropa Centra Banko (ECB) devas esti submetata al demokratia kontrolo. La prioritatoj de ĝia mon-politiko devas esti la ekonomia justeco, plendungiteco kaj sociala sekureco por ĉiuj eŭropaj civitanoj. Krome, la Eŭro-grupo devas plenumi siajn respondecojn enskribitajn en la nunaj traktatoj pri la difino de la ŝanĝopolitiko.

3. Instali la travideblon

Hodiaŭ la civitanoj estas alfrontitaj al malfaciloj plenumi sian rajton je informo. Tre ofte la debatoj de la Konsilio kaj de la Komitato de la Permanentaj Reprezentantoj (KOPERE) ne estas publikaj. La premgrupa agado etendiĝas pli kaj pli kaj subfosas la demokration. Ni postulas ke :

- la kunvenoj, komitatoj kaj laborgrupoj estu malfermitaj al la publiko ;

- la aliro al informo estu garantiata por ĉiuj eŭropaj civitanoj ;

- la Traktato difinu precizajn limojn por premgrupa agado kaj devigu ĉiujn premgrupojn publikigi siajn interesojn kaj siajn financajn fontojn. Same por la membroj de la Eŭropa Parlamento, la Komisiono kaj komitatoj ;

- ĉia nova traktato estu mallonga, memsufiĉa kaj komprenebla por ĉiu ;

- ĉiuj lingvoj estu konsiderataj egalaj kaj la dokumentoj de la EU disponeblaj en ĉiuj oficialaj lingvoj de la EU.

4. Disvolvi la partoprenon kaj la rektan demokration

Ĉia nova institucia traktato devos enkludi la fundamentan rajton de la civitanoj rekte partopreni en la publikaj aferoj, per proponado de etenditaj, kompreneblaj kaj aplikeblaj formoj de rekta demokratio. Ĝi devus, ekzemple, proponi jenajn rajtojn :

- la eblecon por donita nombro da civitanoj en donita nombro da ŝtatoj proponi leĝon debatendan kaj submetendan al la Eŭropa Parlamento ;

- la eblecon por donita nombro da civitano postuli ke la Eŭropa Parlamento organizu referendumon en ĉiuj membroŝtatoj, kies rezulto estu deviga ;

- tiun difini limojn al la influo de la entreprenoj sur la institucioj de la EU kaj sur ties decidoj, devigante ilin al travideblo kaj restriktante iliajn alir-privilegiojn ;

- la instituciigon de konsultado de la sociaj movadoj kaj de la NRO por ĉia nova eŭropa leĝdonado, sur la sama bazo kiel la aliaj intereso-grupoj.

PARTO 3 : PRI LA EŬROPAJ POLITIKOJ

5. Plibonigi la fundamentajn rajtojn

Ĉia nova traktato estu ellaborita surbaze de la plej progresintaj fundamentaj rajtoj jam ekzistantaj en la internaciaj traktatoj aŭ celu fortigi ilin, - aparte la Eŭropa Konvencio pri Konservado de la Homrajtoj kaj Fundamentaj Liberecoj (EKHL), Socia Sociala Ĉarto de Turino kaj Eŭropa Kodo de Sociala Sekureco.

Garantii la fundamentajn rajtojn en la traktato estas necesa etapo. Tamen, la Ĉarto de Fundamentaj Rajtoj de la EU enskribita en la EKT ignoras gravajn fundamentajn rajtojn, mildigas aliajn en sia formulado, forte limigas ilian aplikadon en la aneksoj al la fina akto aŭ malhelpas ke ili estu depostulataj antaŭ tribunaloj. Pro tio oni ne povas nomi lin fundamentaj rajtoj. La Attac de Eŭropo postulas do ke :

- la fundamentaj rajtoj nomataj en la EKHL, la Eŭropa Sociala Ĉarto kaj la Eŭropa Kodo de Sociala Sekureco povu esti depostulataj antaŭ la naciaj aŭ eŭropaj tribunaloj ;

- la EU ratifu la EKHL, tiel ke ĝiaj institucioj estu submetitaj al la jurisdikcio de la Eŭropa Kortumo pri Homrajtoj ;

- estu eksplicite dirite ke la fundamentaj rajtoj kaj la principoj de la Traktato estu prioritataj antaŭ ĉia alia leĝo, primara aŭ sekundara, de la Eŭropa Unio ;

- la fundamentaj rajtoj ne estu limigitaj de nacia aŭ eŭropa leĝo aŭ de persona interpreto de la prezidanteco de la konvencio ;

- ĉia nova eŭropa traktato akcentu la egalecon de aliro al la socialaj rajtoj kaj al la laborjuro, sendepende de la devenlando ;

- la eŭropa civitaneco estu donita al ĉiuj loĝantoj (rezidantoj) en Eŭropo ;

- la supre menciitaj rajtoj estu same respektataj en la eksteraj politikoj de la EU (ekzemple la politikoj pri sekureco, migrado, media, komerca).

6. Protekti kaj plibonigi la demokratiajn atingojn

Aktuale, la demokratiaj kaj socialaj atingoj, la laborrajtoj, la mediaj reguloj kaj tiuj pri publika sano, estas subordigitaj al la antaŭaj traktatoj, aparte al la principoj de konkurenco kaj de liberaligo. Neniu nova traktato rajtu endanĝerigi tiujn atingojn, sed male devu doni al la popoloj de Eŭropo, al la parlamentoj kaj registaroj la rimedojn disvolvi ilin per kunlaborado. La Attac de Eŭropo postulas jenon :

- la rajton je kolektiva intertraktado, la strikorajton ; la normaj principoj de la Internacia Labor-Organizo (ILO) estu promociitaj al la rango de fundamentaj rajtoj ;

- ĉiu membroŝtato povu adopti kaj subteni pli ambiciajn regulojn en la kampoj de sociala protekto, laboro, medio kaj protekto de specifaj grupoj ;

- la Eŭropa Unio konsideru sin kiel koopera unio (ne konkurenca), kies celo estas permanente plibonigi la mediajn kaj sociajn normojn. Tio, por plenumi la konstituciajn principojn pri sociala sekureco kaj daŭrigeblo. La reguloj devas esti adoptitaj por rezisti al imposta kaj sociala dumpingo ;

- estu leĝe deviga ke la rajtoj je proprieto enhavas devojn kaj ke ilia uzo devas ĉiam esti samtempe en la intereso de la ĝenerala bonfarto ;

- la ekonomia demokratio kaj la partopreno estu plibonigotaj ĉiunivele.

7. Malfermi la kampon al alternativa ekonomia ordo

Ĉia nova traktato devas respekti la fundamentajn valorojn kaj demokratiajn principojn supre menciitajn. Ĝi devas ebligi la realigon de alternativaj politikoj anstataŭ trudi apartan ekonomian modelon, kion faris la EKT kaj la antaŭaj traktatoj per senhalta preskribado de "malferma merkat-ekonomio kie la konkurenco estas libera kaj sendifekta". [1] Tio ne decas, nek en konstitucia traktato, nek en institucia traktato. Kia ajn estas la elektita ekonomia modelo, ĝi devas deveni el demokratia politika procezo.

La Eŭropaj Attak postulas ke :

- la traktatoj trudu nenian apartan ekonomian modelon, sed permesu alternativajn elektojn ĉiunivele ;

- la "libera" konkurenco ne estu universala principo en la EU. La difino de la kampoj en kiuj la "libera" konkurenco estu permesita kaj de tiuj kie ĝi ne estu permesita (ekzemple la liverado de trinkakvo, edukado, sano, agrokulturo) devas esti farata pere de demokratiaj procezoj, sur nacia kaj eŭropa nivelo. Neniukaze tiaj difinoj estu konstituciigotaj ;

- la eŭropa leĝo, ekzemple la leĝo pri konkurenco, ne devas subfosi la rajton de la membroŝtatoj difini, organizi kaj financi publikajn havaĵojn, kiel la liveradon de trinkakvo, la sansistemon, la edukadon aŭ la publikajn transportojn. Havigi kaj plibonigi publikajn havaĵojn ĉiunivele devas, male, esti esenca celo de la eŭropa konstruado.

8. Difini la celojn kaj ne la rimedojn

Reala, vivanta demokratio determinas la rimedojn per kiuj ĝi volas atingi la celojn de sia konstitucio. Sed preskribi precizajn politikojn en la konstitucio mem ne taŭgas. Ekzemple :

- la celoj de transportpolitiko devus esti la "daŭrigebla movivo" kaj "la egaleca aliro de ĉiuj al la movivo" ; kaj ne la konstruado de transeŭropaj retoj de ŝoseoj, de aŭtoŝoseoj kaj de rapidfervojoj [2] ;

- la celoj de agrokultura politiko devus esti "la daŭrigebla agrokulturo", la konservado de la malgrandaj bienoj kaj la "produktado de sana kaj sufiĉa nutraĵo" ; kaj ne "la kreskigon de produktiveco", "la raciigo" aŭ "la maksimuma uzado de la produkt-faktoroj, nome de la laboro" [3] ;

- la "prioritata celo" de la Eŭropa Centra Banko (ECB) devus esti ne "la stabileco de la prezoj" [4], sed la ekonomia justeco, la plendungiteco kaj la bonfarto por ĉiuj ;

- la principo de la ekologia daŭrigeblo devas esti prioritata rilate la merkat-liberecojn kaj la profit-logikon. Ĝi devas gvidi la politikojn de energio, de transporto kaj de agrokulturo.

9. Celi alten pri socialaj kaj impostaj aferoj

En regiono kiel la EU, kies ekonomioj estas forte integritaj per jardekoj da liberalismo (de komerco, de financo kaj de investoj), la membroŝtatoj faras vetkuron al la malsupro en la esencaj kampoj de socialaj kaj impostaj politikoj. Por kontraŭagi tion, gravas ke la kontraŭdisponoj estu farotaj sur eŭropa nivelo kaj ke vetkuro alten estu subtenata de specifaj dispozicioj, en la kadro de nova traktato.

La Attac de Eŭropo proponas ke :

- disponoj celantaj kontraŭbatali la impostajn fuĝon kaj konkurencon estu decidotaj. Ambiciaj minimumaj normoj estu adoptotaj sur eŭropa nivelo, nome pri impostado de enspezoj de la entreprenoj kaj de la kapitalo ;

- la nesufiĉa sociala politiko de la EU estu anstataŭigota per travidebla kaj aplikebla tutaĵo de rajtoj kaj de ambiciaj socialaj minimumaĵoj.

Tiuj reglamentoj devas konsideri la diversajn ekonomiajn kapablecojn, danke al "koridoroj", do per trudado de pli altaj normoj por la riĉaj landoj kaj de malpli altaj por la malriĉaj landoj.

Tiuj reguloj aplikendas tiel ke ili ne malhelpu landon adopti pli altajn normojn.

Se pluraj membroŝtatoj deziras, ekzemple, realigi pli ampleksan socialan politikon aŭ adopti pli altajn labornormojn ol tiuj validaj en la tuta EU, ili povas decidi subskribi traktaton pri kooperado pri la koncernaj temoj.

10. Pacdevigo kaj solidareco

Koncerne la sekurecon, la celo devas esti la "paco" (en la plej larĝa senco) kaj ne la akumulado de armiloj sur internacia nivelo. La projekto de la EKT formulas ke "la membroŝtatoj devigas sin plibonigi iom post iom siajn militajn kapablecojn". [5] La starigo de "eŭropa defend-agentejo" havus interalie la taskon "disvolvi armaĵojn". Ĉia nova traktato devus proponi fortan politikan ambicion por Eŭropo : la EU devas esti ŝlosila aganto en la difinado de nova internacia multflanka ordo, dediĉita konstrui la pacon kaj denunci la militon kaj la armeigon kiel rimedojn de regulado de internaciaj konfliktoj. Ni denuncas aparte la novkonservativan koncepton de "preventaj militaj misioj". La Attac de Eŭropo postulas :

- la absolutan respekton de la internacia juro, aparte de la Universala Deklaro de la Homrajtoj kaj de la Traktato pri Nedisvastigo (kun ties devigo malarmi). La EU devas krome subteni demokratian reformon de la UN ;

- subtenon de planedvasta senarmigo komencante per sia propra teritorio ;

- postulon, fare de la EU, de sia sendependeco rilate al la NATO ;

- gravajn investojn por starigi en ĉiuj membroŝtatoj kaj sur eŭropa nivelo instituciojn taskitajn labori pri paca solvo de la konfliktoj ;

- starigon de la principo de nombra egaleco inter la seksoj en la ellaborado de la politiko kaj en la partopreno en la agadoj de la eksterlanda politiko de la EU.

Tiuj principoj estas ellaboritaj de proksimume dek-kvin asocioj de Attac de Eŭropo. Multaj diferencoj estis superitaj, aliaj traktitaj tiel ke ili ne bloku la antaŭeniradon de la laboroj. Eĉ se tiuj principoj povas pliboniĝi kaj aliaj aldoniĝi - ni alvokas al politikaj alternativoj al la Fortikaĵo Eŭropo, al la krimigo de migrantoj, al la maljustaj komercaj reguloj, al la ŝuldo kaj al la malriĉeco, kaj ni postulas ke la kunlaborado sur egaleca bazo kun la malriĉaj landoj intensiĝu -, ni pensas ke ili estas bona elirpunkto por doni progreseman kaj popolan respondon al la provoj de certaj eŭropaj registaroj revivigi la rifuzitan EKT aŭ remeti la Eŭropan Union sur la samajn relojn kiel antaŭe. Ni pensas ke la majoritataj opinioj en Francio kaj en Nederlando devus ekskludi ambaŭ opciojn.

Krom la fakto ke ĝi estas komuna platformo kaj komuna agad-instrumento por la subskribintaj organizoj, nia deklaro volas malfermi la diskuton kun aliaj progresemaj fortoj en Eŭropo. Efektive, kuniĝo de la fortoj kiom eble plej larĝa povas trudi alian agendon por Eŭropo ol tiu imagita en la EKT.

Attac agas favore al la partopreniga demokratio, por demokratiaj institucioj kaj kooperado en Eŭropo kaj en la mondo. Ĝuste en tiu kadro niaj proponoj por ekonomia kaj socia justeco por por daŭrigebla medio povos progresi en Eŭropo kaj sur tutmonda nivelo.

NOTOJ

1. Art. III-177 (= Art. 4 de la EKT), III-178 (= Art. 98 de la EKT) kaj III-185 (= Art. 105 de la EKT).

2. Art. III-246 (= Art. 154 de la EKT).

3. Art. III-227 (= Art. 33 de la EKT).

4. Art. III-177 (= Art. 4 de la EKT) kaj III-185 (= Art. 105 de la EKT).

5. Art. I-41.

Farita en

Ateno, Berlino, Berno, Bruselo, Budapeŝto, Hago, Helsinko, Ĵerzejo, Kopenhago, Madrido, Oslo, Parizo, Romo, Stokholmo, Varsovio, Vieno, la 10-an de marto 2007.

Subskribintoj

Attac Aŭstrio ; Attac Belgio ; Attac Danio ; Attac Finnlando ; Attac Francio ; Attac Germanio ; Attac Grekio ; Attac Hispanio ; Attac Hungario ; Attac Italio ; Attac Ĵerzejo ; Attac Nederlando ; Attac Norvegio ; Attac Pollando ; Attac Svedio ; Attac Svislando.

Noto : Diverslingvaj versioj disponeblas en la retejo, kaj ankaŭ komento pri la dokumento, en : http://www.france.attac.org/r1001 Adreso de Attac Francio : % Attac, 66-72, rue Marceau, FR-93100 Montreuil-sous-Bois – Tel. : 01 41 58 17 40 – Fakso : 01 43 63 84 62 – Retpoŝte : mailto:attacfr@attac.org – Interrete : www.france.attac.org

Esperantigita de Monda Asembleo Socia (MAS) http://mas-eo.org -vl