Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Raporto pri mia Esperanto-agado en Najrobo (Kenjo) kaj Tanzanio
de Mramba SIMBA  
2a marto 2007

La 17-an de februaro 2007

Dank’ al Esperanto, mi sukcesis partopreni en du tutmondaj eventoj kiuj okazis en Najrobo en Januaro 2007.

La unua evento estis la kongreso de Verduloj de la 16-a ĝis la 19-a. Ĝi temis pri fondiĝo de ties monda junula organizo nome - en la angla - Global Young Greens (Monda Verda Junularo).

En tiu kongreso partoprenis ĉirkaŭ 180 personoj el 55 landoj. Mi partoprenis en tiu kongreso per invito kaj subteno de la Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE). Mi en tiu kongreso okupiĝis pri informi la partoprenantojn pri la tutmonda agado de AVE kiel la tutmonda organizo kiu, krom aliaj aferoj, informas Esperantistojn en la tuta mondo pri la celoj de verduloj en la lingvo Eseranto. Tiun laboron mi faris duflanke.

La unua estis en la loĝejo ĉe la manĝejo, tie mi havis unu sufiĉe grandan tablon sur kiu mi metis la Esperantajn broŝurojn kaj la Ave-tekstojn kiuj troviĝis en la angla, la franca, Esperanto kaj en la sŭahila lingvo ; mi havis ankaŭ kelkajn Esperantajn gazetojn kaj librojn en E-o. Tie mi senpage disdonis la tekstojn kaj la broŝurojn al la interesitoj.

La dua flanko estis ĉe la kongresejo ; tie mi havis la saman tablon ; sur ĝin mi metis ankaŭ la samajn informilojn pri Esperanto kiel tiujn de la loĝejo, kaj mi faris same kiel en la loĝejo. Mi povis respondi multajn demandojn pri Esperanto kiujn starigis al mi la ĉeestantoj al mia stando. Mi ĉiam klarigis ĉion kaj disdonis la tekstojn, kaj samtempe mi varbis multajn homojn al lernado de Esperanto kiel la neŭtrala lingvo por ĉiu, kaj ke ili devis scii ke Esperanto ekzistas kaj vivas.

La dua evento estis la Monda Socia Forumo, de la 20-a ĝis la 25-a, kun la partopreno de pli ol 80.000 personoj el la tuta mondo. La MSF estas la nuna plej granda evento kiu kunigas homojn de diversaj nacioj por libere paroli pri la aferoj kiuj temas pri iliaj ideoj kiel socialaj justeco, demokratio, ekonomio, ekologio, homaj egalrajto, paco, politiko, komerco, sano, edukado ktp ktp. Kutime partoprenas en la MSF la lokaj, naciaj kaj internaciaj organizoj, induviduoj, grupoj, politikistoj ktp., kaj ĉiuj rajtas libevole partopreni kaj paroli pri iu ajn programo.

Mi partoprenis en tiu per la invito kaj la subteno de UEA, kiun mi reprezentis kiel partoprenanto kaj ĵurnalisto. Tie mi havis du gravajn aferojn kiujn mi devis fari, unue kiel ĵurnalisto mi devis eniri en kelkajn programojn por skribi raporton kaj due mi devis aliflanke stari en mia Esperanta stando por informi la partoprenantojn pri Esperanto. Mi povis ankaŭ respondi multajn demandojn pri Esperanto, kaj mi disdonis la broŝurojn de UEA kaj kelkajn informilojn, mi havis ankaŭ la oficialan eldonon por la MSF de Le Monde Diplomatique en Esperanto, kiun mi disdonis al Esperantistoj kiujn mi renkontis kaj kiuj vizitis la Esperantan standon.

Multaj homoj vere interesiĝis kaj mi bonvenigis ilin al lernado de Esperanto, kaj ili skribis al mi siajn adresojn kiujn mi jam sendis al UEA por la reago.

Inter la partoprenantoj kiuj vizitis mian standon estis la Esperantistinoj el Svedio kiuj poste planis vojaĝi kun mi al Tanzanio post la MSF.

Mi kore invitis ilin kaj ni kunvojaĝis per busoj de Najrobo al Bunda en Tanzanio kaj poste per malgranda aŭto al mia vilaĝo Marambeka, en kiu ili loĝis kun mia familio dum du tagoj. Iliaj nomoj estas Anita Dagmarsdotter, Cajsa Qviberg, Liv Ambjorsson, Anna Bromee, Alexandra Festinh kaj Camilla Eriksson.

En mia vilaĝo ni faris du kunvenojn kun la virinoj en du vilaĝoj. Anita Kaj Anna havis la okazon paroli al virinoj pri kiel ili povas organizi sin kaj fondi la virinan organizon per kiu ili povas paroli pri la aferoj kiuj koncernas la virinojn kaj infanojn, kaj ili ankaŭ povis instrui al virinoj pri kiel organizi la Mikrokreditan projekton en kiu la virinoj povas pruntopreni monon por starigi malgrandajn projektojn.

Poste ni vizitis la ejon en kiu estas proponita konstrui la Esperanto sekundaran lernejon, en la vilaĝo Marambeka.

Esperanto Sekundara Lernejo estas proponita kiel ŝtata lernejo kiu aldonos la normalajn studprogramojn kaj la lingvo Esperanto estos deviga lingvo kiun ĉiu studento kiu studos en tiu lernejo devas lerni dum la tuta periodo de studado en tiu lernejo.

La komunumo de la vilaĝo Marambeka kun la komunumo de proksimaj vilaĝoj decidis kontribui al la konstruado per portado de ŝtonoj, sablo kaj brikoj. Kaj la registaro ankaŭ pretas kontribui per iom da mono, kaj parton de la mono ni esperas peti de Esperantistoj kiuj intersiĝos pri tiu projekto ; ili povas helpi/subteni au donaci al ni per iom da mono, sendante al la konto de ESPERANTO SECONDARY SCHOOL ĉe UEA (essm-n). Ni bonvenigas iun ajn monsumon. Jam kelkaj Esperantistoj kontribuis al tiu konto. Al ĉiu kiu kontribuos ni sendos la kvitancon, dankleteron kaj la informojn pri kiel ni elspezos la monon kun la informo pri la progreso de la projekto. Ni ankaŭ invitas la Esperantistojn, kiuj interesiĝos, veni kaj labori tie kun la komunumo dum kelkaj tagoj helpante la konstruadon.

Post tio ni vojaĝis al Bunda Urbo por renkonti Esperantistojn, en la kunveno kiun ankaŭ ĉeestis la pioniroj de Esperanto en Bunda, s-ro Mulele Mbasa kaj s-ro Dismas Robert.

Kaj posti tiu kunveno ni vojaĝis al Mwanza, kaj havis kunvenon kun Esperantistoj de urbo Mwanza. En ambaŭ du kunvenoj ni diskutis pri la renoviĝo de la Esperanto-movado, en la norda parto de Tanzanio ĉirkaŭ la lago Viktorio, kaj ni decidis fondi novan organizon kiu okupiĝos pri tio en nur la regionoj kiuj troviĝas ĉe la lago Viktorio. Ĉar la lando estas tro granda en kiu ne eblas kunigi homojn pli facile kaj havi bonan planon.

Mramba SIMBA.