Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Raporto pri la Tutmonda Juna Verdularo en Najrobo, Kenjo, januaro 2007
de Mramba SIMBA  
25a januaro 2007

Ekde la 16-a ĝis la 19-a de Januaro 2007 kunvenis en la ĉefurbo de Kenjo Najrobo preskaŭ 180 verduloj el 55 landoj por diskuti interalie la statuton de junaj Tutmonda Juna Verdularo, nome Global Young Greens.

La programoj komenciĝis en la kongresejo en la granda salono ĉe USIU - Unied States International University.

Dum la malferma ceremonio parolis s-ro Peter Mungai, direktoro de Green Belt Movement, kaj s-ino Anna Luehrmann, membro de la verda partio en la germana parlamento.

Dum iliaj paroladoj ili diris ke la kunvenantaj Verduloj, precipe gejunuloj, devos fondi fortan komunan unuecon kaj serioze diskuti por havi solvojn pri kvar aferoj kiuj suferigas nian mondon, tioj estas

1.ekologio,

2. demokratio,

3. sociala justeco kaj paco.

Ili diris ankaŭ ke la statuton de la junaj verduloj kiun la kongresanoj pridiskutas kaj decidos en tiu kongreso devas esti la statuto kiu estas dezirata en la nuna epoko de ĉiuj mondpartoj. Ĝi devas esti pli demokratia kaj kun la elekto de la respondeculoj la verduloj devas elekti la seriozajn respondeculojn kiuj respondecas pri la Asocio.

La junuloj devas ankaŭ ĉiam, en siaj agendoj, paroli pri aidoso kaj ĉiam ili devas kelkfoje interŝanĝi la infomojn kaj la ideojn pri kiel ili agadas kontraŭ aidoson.

S-no Anna diris al Afrikaj Verduloj ke la Afrika regiono havas multajn problemojn kiujn ili devas pripensi kiel ili povas fari por solvi, kaj ke ili devas organizi la projektojn kiuj temas pri akvo, sano, edukado kaj ekologio, kaj samtempe ili nun devas vekiĝi kaj partopreni en la politiko.

Post la malfermo de la kongreso sekvis la interkonatiĝo en kiu ĉiuj reprezentantoj de ĉiuj landoj kaj la asocioj estis invititaj sin prezenti pri sia agado kaj pri la agadoj faritaj de la asocio kiun ili reprezentas.

AVE, asocio de verduloj esperantista, estis reprezentita tie de s-ro Mramba Simba el Tanzanio kiu informis pri kiel li agadas laŭ la celoj de Verduloj kaj pri kiel la AVE agadas informante la tutmondajn Esperantistojn. Ekde la 16-a ĝis la 19-a de Januaro 2007 kunvenis Eperantistaj verduloj pri la celoj de verduloj.

La 17-a komencis per raportoj de verdaj grupoj kaj prezentado de verdaĵoj, broŝuroj, informiloj, glumarkoj , libron ktp. AVE ankaŭ prezentis kelkajn tekstojn kiuj vere interesis multajn partoprenantojn kiuj ankoraŭ ne sciis ke Esperanto jam ekzistas. Kelkaj interesiĝis pri Esperanto kaj donis siajn adresojn por ke ili lernu per korespondaj kursoj Esperanton. Okazis ankaŭ la regionaj kunvenoj por diskuti kaj malkovri la ĉefajn problemojn de iliaj regionoj, la regionoj estis Afriko, Ameriko, Azio, Aŭstralio kaj Eŭropo. Post la regionaj kunvenoj ĉiu regiono reprezentis kion ili malkovris dum ilia kunveno.

Post la tagmanĝo komencis la diskuto pri la statuto de Tutmonda Juna Verdularo, Global Young Greens. Oni tralegis ĉiun ĉapitron de la statuto kaj faris korekton, se estis necese aldonis kelkajn vortojn.

La statuton oni povos legi en la retpaĝo de GYG en februaro.

La 18-a okazis ekskurso al Karura arbaro tute proksime de Najrobo, nur duonhora veturo per buso. Ni iris tien per 3 aŭtobusoj, la arbaro estas granda, kun 1.441 hektaroj plena da grandaj arboj. En la arbaro oni povis piediri tra la arbaro kaj fine atingis la lokon kie ni devis planti arbojn. Do 5 arboj estis plantitaj, unu po ĉiu regiono. En la arbaro oni povis vidi diverskolorajn birdojn kaj sovaĝajn antilopojn.

Revenante al la kongresejo posttagmeze ni dividis nin en grupoj por diskuti pri kiel ni faros la elekton de respondeculoj. Post tio ĉiu grupo prezentis sian deziron al la kongresanoj kaj oni decidis ke ĉiu regiono devas elekti 4 personojn kiuj estos la respondeculoj kaj prenos la mandaton por 3 jaroj, kaj estos ili kiuj kuniĝos en la ĝenerala komitato de GYG.

La 19-a estis la tago por la elekto, kiu komencis post matenmanĝo kaj daŭris preskaŭ la tutan tagon. Finfine tiu progaramo finiĝis kaj 20 personoj estis anoncitaj kiel la respondeculoj de GYG.

Mramba SIMBA.