Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
MANIFESTO DE KARAKASO, 2006
26a decembro 2006

UNUA INTERNACIA KONGRESO DE KOMUNIKADO AL LA SOCIALISMO

Ĉi tiuj estas tempoj de espero ĉar ili estas tempoj de batalo, tempoj en kiuj ni havas la historian respondecon preni sur nin la impulson de komunikila socialisma ofensivo venkonta porĉiame la komunikad-modelon de la kapitalismo.

Maljusta sistemo subtenas sin per la maljusteco..., ni estas antaŭ etapo en kiu la mondaj popoloj suferas unu el la plej ferocaj ofensivoj de la kapitalismo kaj imperiismo, ĉefe tiu usona, kaj tiu ofensivo venas ankaŭ akompanata de ideologia ofensivo celanta ke la popoloj akceptu sian destinon kvazaŭ ĉio estus establita kaj determinita. Granda aparato de ideologia reproduktado estas muntita tagon post tago sub la ununura logiko kiun la kapitalismo komprenas, dominadi pli kaj pli bone, sistemo kiu baziĝas ĉefe sur granda aro da medioj kiuj renkontas en la sociala maljusteco sian ĉefan deziron, kaj en la antaŭeniro de la imperiismo sian ĉefan celon.

Ekzistas dominanta komikad-sistemo kiu estas parto de la imperiisma ofensivo, modelo de komunikado kiu celumas kontraŭ la penso. Ĝi subtenas sin per la logiko de la unika diskurso kaj provas forigi ĉian kritikan kapablon antaŭ la realo. Modelo kiu detruas la kulturan identecon, kiu promocias la kverelojn inter popoloj, modelo kapabla kaŝi armean invadon kiel humanan operacion. Ĝi montras al ni kiel paradigmon la kapablon konsumi kaj konsumi pli.

Sed la popoloj ne rezignacias, kaj pro tio ke la alternativoj al la tutmondiĝo de la penso konstruiĝas kaj plifortiĝas ĉiutage, el la koro mem de la subprematoj naskiĝas kaj solidiĝas ŝanĝo-perspektivo trovanta sian vertebraron en modelo de komunikado malsama, kontraŭa al tiu dominanta, modelo de komunikado socialisma, tasko ne delegebla sed kiun devas preni sur sin rekte la laboristoj, kamparanoj, indiĝenoj, la subprematoj, ĉar en tiu komunikad-modelo povas ekzisti neniaj perantoj.

Tiu modelo kontraŭdiras la kapitalisman modelon, ĝi estas mala. Kaj la batalo inter ili ne ebligas paŭzon. La socialisma komunikado baziĝas sur tri ĉefaj kolumnoj por la divolvo de transforma perspektivo de la socio, ĝi baziĝas sur la komunikado farita el kaj por la popoloj, modelo de komunikado kontraŭbatalanta la valoraron promociitan de la kapitalismo sed samtempe konstruanta alternativon por la popoloj. Antaŭ la vertikaleco kaj la altrudo - la revolucio kaj la kreado de la popola povo ; antaŭ la vakua ŝovinismo - la unuiĝo de la popoloj ; antaŭ la unika penso - la kritika spirito kaj la kolektiva pripenso.

La mondaj popoloj devas preni sur sin la respondecon konstrui alternativon, kaj tie estas kie la promocio de tiu komunikad-modelo iĝas nepra tasko. Estas necese plifortigi la ilojn per kiuj tiu komunikado realiĝas kaj estas nepre antaŭeniri en la politika kaj ideologia maturiĝo de tiuj iloj tiel ke ĝi alportu tion plej bonan en la artiko de la konstruo de perspektivo pri kunvivad-modelo justa kaj solidara.

La socialisma komunikado devontigas sin pasi al la ofensivo, metas siajn ilojn je la servo de la popoloj kaj akceptas la engaĝiĝon kun la popolaj bataloj. Ĝin konsistigas komunikiloj kiuj el la bazoj kontribuas al la integriĝo de la popoloj de la sudo, al la realigo de la Bolivarana Alternativo por Ameriko (ALBA) el la popoloj, al latinamerika flago por la konstruo de justa socio impulsita de la popoloj kaj la registaroj de Kubo, Venezuelo kaj Bolivio, nepraj referencoj por pensi nin liberaj.

Tiu Unua Internacia Kongreso de Komunikado al la Socialismo estas gravega paŝo en la longa vojo de konstruado de socialisma komunikado. Ĝi igas nin kompreni la bezonon integri nin, rompante la landlimojn de la kapitalismo. Tiu kongreso utilos kiel referenco en la bataloj de la popoloj por sia liberiĝo.

Kiel la glavo de Bolívar, hodiaŭ liaj ideoj kaj revoj piediras tra nia Ameriko kaj ŝirmas sin en la koro mem de la popoloj ; kun multaj obstakloj sed kun la konvinko pri tio ke neniam ajn estos kialo tiom valida kiel tiu de la homoj kiuj tagon post tago revas je la konstruado de estonteco justa kaj solidara por la mondaj popoloj.

Elhispanigis Pablo Foche