Monda ASEMBLEO Socia (MAS)  [<<<]
Judoj rezistas al cionismo
de Djémil KESSOUS  
8a aŭgusto 2006

Rabenoj kontraŭ cionismo esprimas sin kontraŭ la agresema cionista ŝtato Israelo.

La 11-an de novembro 2004, en la pariza teatro de la "Ora Mano", okazis gazetara konferenco de kvar rabenoj, ortodoksaj Judoj, kontraŭcionistaj. Kohen el Kanado, Friedman, granda rabeno de Vieno, Beck (deveno ne precizigita [1]), kaj Weis, de Nov-Jorko, tiu ĉi proparolanto de la « Neturei Karta International ».

Sur la persona vizitkarto de tiu lasta estas skribite :

« La Judoj, kiuj kredas en la vera Torao firme kontraŭstaras, per fideleco je la Juda fido, la cionismon kaj ties elkreskaĵojn (avatarojn). Vi preĝu cele al paca malkonstruo de la cionista ŝtato. »

Laŭ tiuj religiuloj, Dio dissemis traTere la Judojn, por ke ili elsendu ties Lumon, instruu al la homaro ke ĉiu devas konduti sankte kaj servi Dion. Ili akuzas la cionistojn esti ateismaj.

Mi liveras al vi, ĉi-poste, fragmenton de la parolado de la rabeno Weiss, kiun mi esperantigis.

Tiutempe - komence de la cionismo - la rabenoj unuanime ribelis, asertante : ’tio estas blasfemo, ribelo kontraŭ Dio. Se aplikiĝas en la konkreta realaĵo tia ideologio, pri ĝi ni terure suferos’.

Bedaŭrinde, cionistoj ’sukcesis’. Antaŭe ili intencis foriri en Ugandon. Tie for estis virgaj landoj. Sed ili komprenis, ke la juda gento ne aliĝos al ĝia ideologio. Tiel ili friponis pri la esperoj kaj aspiroj, kiun povis vivteni ĉiu judo cele al reiro en Jerusalemon, kaj ili diris al tiu judo : ’ni nuntempe travivadas la antaŭaĵojn de la Elaĉetado niajn pekojn. Venu. Sekvu nin. Kunkune ni iru sur la Israelan Landon !’

(…) Tiam Palestino estis lando kie homaj estuloj loĝis : Palestinanoj, t.e. islamaj kaj kristanaj Araboj, kaj ortodoksaj Judoj timante Dion. Kaj ĉiuj Palestinanoj asertis kiel ununura homo : ’Ni ne volas israelan ŝtaton (…)’

Tial ke la Judoj uzurpis la teron, tial ke ili iris en Palestinon kaj ĝin ŝtelis de la palestina popolo, ili subpremis tiun popolon armile kaj ĝin forĵetis. Tie estas nova tragedio, nova granda malobservo, ribelo kontraŭ Dio, krimula agado. Kaj ĉiuj rabenoj kontraŭis tiujn trudŝtelojn, ili ege ofendiĝis pri tio, kion faris tiuj malreligiaj Judoj, tiuj cionistoj, kiujn ili kondamnis ; ’Vidu, kion ili ĵus faris’.

Kompreneble, vi scias tion : pro tiu terura tragedio - la ŝtelo de la palestina tero - multaj teruraj eventoj sinsekvis laŭlonge de plorinda historio, kiu pludaŭras de pli ol kvindek jaroj - eĉ de pli ol unu jarcento : ĉio, pri kio suferis la palestina popolo…

Multaj gravegaj krimoj plenumiĝis en Palestino. La ortodoksa juda komunumo, ankaŭ ĝi estis subpremita, amasbuĉita. Preskaŭ ĉiuj Judoj estis elradikigitaj de la islamaj landoj, kie ili vivis. Estis multaj problemoj, kiujn mi ne disvolvos tie, pro manko da tempo.

La cionistoj igis malreligiaj ĉiujn tiujn Judojn, alkondukante ilin en Palestinon - tutajn judajn komunumojn - disigante la infanojn de ties parencoj. Ili plenumaĉis grandegajn malbonfarojn.

Sed unu el tiuj grandaj problemoj, kiun mi simple mencios ĉi tie, estas tiu enorma abismo, terura, kiun ili kreis inter Judoj, Araboj kaj Islamanoj ĉie en la mondo. Kaj, aparte, en Palestino.

Dum jarcentoj, la juda popolo vivadis en Palestino, kaj en islamaj landoj, tute harmonie, najbare, frate, kun palestinaj Araboj, kaj ne estis problemoj. Ekde kiam la cionismo montris sian abomenan kapon, komence de la dudeka jarcento, la plimulto da Araboj ne povis diferencigi la Judojn kaj Cionistojn, la adeptojn de judismo kaj la partoprenantojn de cionismo : iliaokule - tio estas homa -, ĝi estis la sama afero…

(La tuta parolado estas disponebla en la franca en la broŝuro «  Judoj rezistas al cionismo », Collection Manifestes, Parizo 2005).

PS : Kvankam estis en la salono multaj ĵurnalistoj de la gazetaro, neniam la komunikiloj parolis pri tio. Post esploro, oni eksciis ke la estroj de la komunikiloj tion malpermesis. Kompreneble, ni vivas en demokratio, ne en "totalisma lando".

Mi ŝatus aldoni du aferojn :

1) Mi jam spertis tion. Leginte iujn kristanajn gazetojn, mi konstatis ke ili estas pli progresemaj ol la grandaj maldekstraj gazetoj (ĉiuj porcionistaj, pli malpli kaŝe).

2) Multaj fabeloj, pli malpli porcionistaj, ŝvebas en la okcidentaj landoj. Eĉ en nia esperanta mondo, en niaj vicoj, kaj mi ŝatus raporti tiun ĉi.

Iun tagon, antaŭ kelkaj jaroj, mi aŭdis mian Esperantlingvan kaj elstaran instruiston [...] aserti ke se ne estas multaj esperantoparolantoj en la arabaj landoj, tio estas pro antisemitismo (pro la deveno de Zamenhof).

Mi respondis al li : "sed estas multaj esperantoparolantoj, en landoj kie la Judoj suferis pro antisemitismo pli ol ie ajn".

Li devis agnoski tiun fakton.

La fakto ke ne estas multaj esperantoparolantoj en arabaj landoj aŭ aliloke, estas antaŭ ĉio historia kaj socikultura.

Djemil KESSOUS.

Noto

1. Supozeble temas pri Rabeno Abraham Cvi Beck, membro de Naturei Karta International (Judoj Unuiĝintaj Kontraŭ Cionismo) Vd ties retpaĝon : www.adasskosher.org/.